Ps.23; 1Pet.5.4; Heb.13.20
John.10.12-John.10.13
John.9.40; Mark.9.32
John.10.9; John.14.6; Eph.2.18
John.5.34; Ps.22.2; Ezek.34.14
Jer.23.1; Ezek.34.3
Isa.40.11; Ezek.34.12; Ezek.34.23; Ezek.37.24; Zech.13.7; Heb.13.20; 1Pet.2.25; 1Pet.5.4; John.21.15-John.21.17; Ps.23; Rev.7.17; John.10.15; John.10.17; John.15.13; 1John.3.16; Matt.20.28; Mark.10.45
Ezek.34.2-Ezek.34.6; Zech.11.17; Zech.13.7; Jer.23.1-Jer.23.3
1Pet.5.2; Zech.11.16
John.10.11; John.10.27; Nah.1.7; 2Tim.2.19; John.10.4
Matt.11.27; John.10.11
Isa.56.8; Ezek.34.11-Ezek.34.13; Matt.8.11-Matt.8.12; Eph.2.13-Eph.2.18; 1Pet.2.25; John.5.25; John.18.37; Acts.28.28; John.11.52; John.12.32; John.17.11; John.17.21-John.17.22; Ezek.34.23; Ezek.37.24
Phil.2.9; John.5.20; Isa.53.7-Isa.53.8; Isa.53.12; Heb.2.9; John.10.11
Matt.26.53; John.10.17; John.5.30; John.2.19; Phil.2.7; John.12.49; John.14.31; John.15.10
John.7.43; John.9.16
John.7.20; Mark.3.21
Exod.4.11; Ps.145.8; John.9.33
John.14.9; John.20.28-John.20.29
Acts.3.11; Acts.5.12
John.1.41; Matt.26.63; Luke.22.67
John.10.38; John.5.36; John.5.43
John.8.47
John.10.14; John.10.16
1John.2.25; 1John.5.11; John.17.12; John.18.9; John.6.37
John.6.37; John.17.2; John.14.28; Deut.32.39; Isa.49.2; Isa.51.16
John.17.11; John.17.22; John.5.19; John.14.9
John.8.59
Lev.24.16; Matt.9.3; John.5.18
John.12.34; John.15.25; 1Cor.14.21; Ps.81.6
Matt.5.17; Matt.5.19
John.6.27; John.3.17; John.5.17-John.5.18; John.10.30
John.15.24
John.10.25; John.14.11; John.14.10-John.14.11; John.14.20; John.17.21; John.17.23; John.8.29
John.7.30; John.7.44
John.1.28
John.1.7; John.1.29-John.1.34; John.3.27-John.3.30; John.5.33
John.7.31
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
«Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, ким кой короого эшиктен кирбей, башка жагынан кирсе, ал – ууру жана каракчы.
1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
2 Ал эми ким эшиктен кирсе, ал – койчу.
2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.
3 Кароолчу ага эшикти ачып берет. Койлор анын үнүн угушат, ал өзүнүн койлорун атынан чакырат, аларды тышка чыгарат.
3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.
4 Ал өзүнүн койлорун тышка чыгаргандан кийин, алардын алдында басат, ал эми койлору анын артынан ээрчишет, анткени алар анын үнүн таанышат.
4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
5 Чоочун кишини ээрчишпейт, андан качышат, анткени анын үнүн таанышпайт».
5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
6 Ыйса айтып берген бул үлгү-насаат аңгеменин маанисин алар түшүнүшкөн жок.
6 This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.
7
Ошондо Ыйса аларга дагы мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен койлор кире турган эшикмин.
7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
8 Менден мурун келгендердин баары – ууру жана каракчы. Бирок койлор аларды угушкан жок.
8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.
9 Мен эшикмин. Ким Мен аркылуу кирсе, ал куткарылат. Кирет, чыгат жана жайыт табат.
9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.
10 Ууру уурдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет. Мен адамдардын өмүргө, ашып-ташыган өмүргө ээ болушу үчүн келдим.
10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.
11
Мен жакшы Кайтаруучумун. Жакшы кайтаруучу койлору үчүн өз жанын берет.
11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.
12 Жалчы болсо койчу эмес, анткени койлор аныкы эмес. Ал карышкырдын келе жатканын көргөндө, койлорду таштай качат. Карышкыр койлорго тийип, аларды туш-тарапка чачыратат.
12 But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.
13 Жалчы болсо качып кетет, анткени ал – жалчы, койлорго кайдыгер мамиле кылат.
13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.
14 Мен жакшы Кайтаруучумун. Мен Өзүмдүн койлорумду билем,
14 I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.
15 Атам Мени, Мен Атамды билгендей эле, койлорум да Мени билет. Койлорум үчүн Мен Өз жанымды берем.
15 As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.
16 Менин бул короодогу койлордон башка да койлорум бар. Мен аларды да алып келүүм керек. Алар да Менин үнүмдү угушат, ошондо бир короо кой, бир койчу болот.
16 And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.
17 Мен Өз жанымды беремин, ошон үчүн Атам Мени жакшы көрөт. Мен Өз жанымды кайра алуу үчүн беремин.
17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.
18 Менден аны эч ким тартып албайт, Мен аны Өзүм берем. Аны берүүгө жана кайра алууга бийлигим бар. Бул осуятты Мен Атамдан алгам».
18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.
19 Ушул сөздөн улам жүйүттөрдүн ортосунда талаш чыкты.
19
There was a division therefore again among the Jews for these sayings.
20 Алардын көпчүлүгү: «Анын ичинде жин бар, акылы ордунда эмес, Аны эмнеге угуп жатасыңар?» – дешти.
20 And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?
21 Кээ бирөөлөрү: «Бул жин тийген адамдын сөзү эмес! Жин сокурлардын көзүн ача алмак беле?» – дешти.
21 Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?
22
Ошол убакта Иерусалимде ийбадаткананы ыйыктоо майрамы болуп жаткан. Кыш мезгили эле.
22
And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.
23 Ыйса ийбадаткананын чыгыш тарабындагы Сулайман үйүнүн кире беришинде басып жүргөндө,
23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.
24 жүйүттөр Аны курчап алып: «Качанкыга чейин башыбызды маң кыласың? Машайак болсоң, айтпайсыңбы ачыгын!» – дешти.
24 Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.
25 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Мен силерге айттым, бирок силер ишенбей жатасыңар. Атамдын атынан кылып жаткан иштерим Мен жөнүндө күбөлөндүрүп жатпайбы.
25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.
26 Бирок силер ишенбей жатасыңар, анткени Менин койлорум эмессиңер. Мен муну силерге айткам.
26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
27 Менин койлорум Менин үнүмдү угушат. Мен аларды тааныйм, алар Мени ээрчишет.
27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
28 Мен аларга түбөлүк өмүр берем, алар эч качан өлүшпөйт. Аларды Менин колумдан эч ким тартып ала албайт.
28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
29 Аларды Мага берген Атам баарынан чоң. Аларды Атамдын колунан эч ким тартып ала албайт.
29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.
30 Мен жана Атам бирбиз».
30 I and my Father are one.
31 Ошондо Аны таш бараңга алуу үчүн, жүйүттөр бул жолу да жерден таш алышты.
31 Then the Jews took up stones again to stone him.
32 Ыйса аларга: «Мен силердин көз алдыңарда Атамдын атынан көп жакшы иштерди кылдым. Алардын кайсынысы үчүн Мени таш бараңга алгыңар келип жатат?» – деди.
32 Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?
33 Жүйүттөр Ага: «Жакшы иштериң үчүн эмес, Кудайга акарат келтиргендигиң үчүн, адам болуп туруп, Өзүңдү Кудай кылып жаткандыгың үчүн, таш бараңга алганы жатабыз», – деп жооп беришти.
33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.
34 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Мыйзамыңарда: Мен силерге: “Силер кудайларсыңар”, – дедим», – деп жазылган эмеспи?
34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
35 Кудайдын Сөзү кимдерге берилсе, ошолорду Ал кудайлар деп атап жатса (Ыйык Жазуу Өз күчүн жоготпойт),
35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
36 Атам тарабынан дайындалып, бул дүйнөгө жиберилген Мен: “Кудайдын Уулумун”, – дегеним үчүн, “Кудайга акарат келтирип жатасың”, – дейсиңерби?
36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?
37 Эгерде Мен Атамдын иштерин кылбай жатсам, анда Мага ишенбей эле койгула.
37 If I do not the works of my Father, believe me not.
38 Эгерде кылып жатсам, Мага ишенбесеңер да, кылган иштериме ишенгиле. Ошондо Атанын Менин ичимде, Мен Атанын ичинде экенимди билип, ишенип каласыңар».
38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.
39 Ошондо алар Ыйсаны кайрадан кармап алмакчы болушту, бирок Ал карматкан жок.
39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,
40 Ыйса кайрадан Иордан дарыясынын наркы өйүзүнө – мурун Жакан элди сууга чөмүлдүрүп жүргөн жерге барып, ошол жерде калып калды.
40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.
41 Ага көп адамдар келишип: «Жакан эч кандай керемет көрсөткөн эмес, бирок анын бул Адам жөнүндө айткандарынын баары чындык экен», – дешти.
41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.
42 Ошентип, ал жерден Ага көптөгөн адамдар ишенип калышты.
42 And many believed on him there.