Luke.10.38-Luke.10.39
John.12.3
John.11.5; John.11.11; John.11.36
John.11.11; Matt.9.24; John.11.40; John.9.3; John.13.31
John.11.3
John.2.4; John.7.6; John.7.8
John.10.40
John.1.38; John.8.59; John.10.31
Luke.13.33; John.9.4; 1John.2.10
Jer.13.16; Jer.13.16
Matt.27.52
John.14.5; John.20.24; John.20.26-John.20.28; John.21.2; Matt.10.3; Mark.3.18; Luke.6.15; Acts.1.13; John.13.37
John.11.39
John.11.31; Job.2.11
Luke.10.38-Luke.10.39
John.11.32; John.11.37
John.11.42; John.9.31
John.11.39; John.5.29; Luke.14.14; John.6.39
John.5.21; John.6.40; John.6.44; 1Cor.15.21; John.14.6; John.6.57; Col.3.4; John.1.4; John.12.25; John.3.36
John.6.50-John.6.51; John.8.51
John.6.69; John.20.31; 1John.5.1; 1John.5.5; John.8.24; John.13.19; 1John.4.16; Matt.16.16; John.6.14; Matt.11.3
Matt.26.18; Mark.14.14; Luke.22.11; John.13.13
John.11.19
John.11.21
John.11.38; Mark.14.5; John.12.27; John.13.21
Luke.19.41
John.11.3
John.9.6-John.9.7; John.11.21; John.11.32
John.11.33; Isa.22.16; John.20.1; Matt.27.60; Mark.15.46; Luke.24.2
John.11.17
John.11.25-John.11.26; John.11.4; Rom.6.4
John.17.1
John.11.22; Matt.26.53; John.12.29-John.12.30; John.17.8; John.17.21; John.3.17
John.5.28-John.5.29; John.19.40; John.20.7
John.12.11; Acts.9.42; John.11.19; John.2.23
Matt.26.3; Matt.5.22; John.12.19; Acts.4.16
John.6.15; John.18.36-John.18.37; Acts.21.28
Matt.26.3; John.11.51; John.18.13
John.18.14
John.11.49; Exod.28.30; Num.27.21; 1Sam.23.9; 1Sam.30.7; Ezra.2.63; Neh.7.65
Isa.49.6; 1John.2.2; John.10.16
John.7.1
John.7.1; John.7.4
John.6.4; Luke.2.42; 2Chr.30.17-2Chr.30.18; John.18.28; Acts.21.24
John.7.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Эже-сиңди Мариям менен Марта жашаган Бетания деген айылда Лазар деген бир адам ооруп жатты.
1 Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
2 Ыйсаны жыпар жыттуу май менен майлаган, Анын бутун чачы менен аарчыган ушул Мариям болчу. Ооруп жаткан Лазар анын бир тууганы эле.
2 (It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
3 «Теңир, жакшы көргөн адамың ооруп жатат», – деп, эже-сиңди Ыйсага айттырып жиберишти.
3 Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
4 Ыйса муну укканда: «Ал бул оорудан өлбөйт, бул – Кудайдын даңкталышы үчүн жол берилген оору. Бул аркылуу Кудай Уулу даңкталат», – деди.
4 When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
5 Ыйса Мартаны, анын сиңдисин жана Лазарды жакшы көрчү.
5 Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.
6 Ал Лазардын ооруп жатканын укса да, жүргөн жеринде дагы эки күн болду.
6 When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.
7 Андан кийин шакирттерине мындай деди: «Жүргүлө, Жүйүт аймагына кайра баралы».
7 Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judæa again.
8 Шакирттери Ага: «Устат, жүйүттөр жакында эле Сени таш бараңга алып өлтүргөнү жатышпады беле? Анан кайра ошол жакка барганы жатасыңбы?» – дешти.
8 His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?
9 Ыйса аларга: «Бир күндө он эки саат жарык болот эмеспи. Күндүз жүргөн адам мүдүрүлбөйт, анткени ал бул дүйнөнүн жарыгын көрүп турат.
9 Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
10 Ал эми түн ичинде жүргөн адам мүдүрүлөт, анткени анын ичинде жарык жок», – деп жооп берди.
10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
11 Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин, аларга: «Досубуз Лазар уктап калды, бирок Мен барып, аны ойготом», – деди.
11 These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.
12 Шакирттери Ага: «Теңир! Уктап жатса, анда айыгат», – дешти.
12 Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.
13 Ыйса Лазардын өлүп калганы жөнүндө айткан эле, шакирттери болсо анын жөн эле уктап жатканы жөнүндө айтып жатат деп ойлошту.
13 Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.
14 Ошондо Ыйса ачык эле мындай деди: «Лазар өлүп калды.
14 Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.
15 Силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн, Менин ал жакта болбогонум жакшы болду. Жүргүлө, ага баралы».
15 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
16 Ошондо Эгиз деген да ысымы бар Томас башка шакирттерге: «Жүргүлө, биз да аны менен бирге өлөлү», – деди.
16 Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.
17 Ыйса келгенде, Лазардын көргө коюлганына төрт күн болгонун укту.
17 Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.
18 Бетания менен Иерусалимдин ортосундагы аралык болжол менен он беш стадий болгондуктан,
18 Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
19 көптөгөн жүйүттөр Марта менен Мариямга көңүл айтууга келишкен эле.
19 And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
20 Марта Ыйсанын келе жатканын укканда, алдынан тосуп чыкты. Мариям болсо үйдө калды.
20 Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
21 Марта Ыйсага: «Теңир! Сен бул жерде болгондо, бир тууганым өлмөк эмес.
21 Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
22 Бирок мен азыр да билем, Сен Кудайдан эмне сурасаң да, Кудай Сага берет», – деди.
22 But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
23 Ыйса ага: «Бир тууганың тирилет», – деди.
23 Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.
24 Марта Ага: «Акыркы күнү, өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем», – деди.
24 Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
25 Ыйса ага мындай деди: «Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да, тирилет.
25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
26 Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби?»
26 And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
27 Марта Ага: «Ооба, Теңир. Дүйнөгө келе турган Кудай Уулу Машайак Сен экендигиңе ишенем», – деди.
27 She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
28 Муну айткандан кийин, ал үйүнө барды да, сиңдиси Мариямды тымызын чакырып алып: «Устат бул жерде. Ал сени чакырып жатат», – деди.
28 And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
29 Муну угары менен, Мариям шашылыш тура калып, Ыйсага жөнөдү.
29 As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.
30 Ыйса айылга кире элек болчу, Ал Марта менен жолуккан жерде эле.
30 Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
31 Мариямга көңүл айтканы келгендер анын үйдөн шашылыш чыгып кеткенин көрүшкөндө, «Бир тууганын жоктоп ыйлаш үчүн, мүрзөгө кетти го», – деп ойлоп, артынан кошо жөнөштү.
31 The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.
32 Мариям болсо Ыйса турган жерге келди да, Аны көргөндө, бутуна жыгылып: «Теңир, Сен бул жерде болгондо, бир тууганым өлмөк эмес», – деди.
32 Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
33 Мариямдын жана аны менен келген жүйүттөрдүн ыйлаганын көргөн Ыйсанын каңырыгы түтөп, жүрөгү сыздады.
33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,
34 «Аны кайсы жерге койдуңар?» – деп сурады Ыйса. «Теңир, келип, Өзүң көр», – деп жооп беришти алар.
34 And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.
35 Ыйса көзүнө жаш алды.
35 Jesus wept.
36 Ошондо жүйүттөр: «Карагылачы, Лазарды Ал кандай жакшы көрчү!» – дешти.
36 Then said the Jews, Behold how he loved him!
37 Кээ бирөөлөр болсо: «Бул сокурдун көзүн ачпады беле, анан ушуну өлүмдөн алып кала алган жокпу?» – дешти.
37 And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
38 Ыйса ичинен кайгырып, мүрзөгө басып келди. Ал оозу таш менен жабылган мүрзөлүк үңкүр эле.
38 Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
39 «Ташты алып салгыла!» – деди Ыйса. Ошондо өлгөн Лазардын бир тууганы Марта Ага: «Теңир! Жыттанып кетти го, коюлганына төрт күн болуп калбадыбы», – деди.
39 Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.
40 Ошондо Ыйса ага: «Мен сага: “Эгерде ишенсең, Кудайдын даңкын көрөсүң”, – деп айткан жок белем?», – деди.
40 Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?
41 Үңкүрдүн оозунан ташты алып салышкандан кийин, Ыйса асманды карап, мындай деди: «Ата, Мени уккандыгың үчүн, Сага ыраазымын.
41 Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.
42 Мени дайыма угарыңды билем. Бирок муну Мени Сен жибергениңе ушул жерде турган эл ишенсин деп айтып жатам».
42 And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.
43 Муну айткандан кийин, Ал бийик үн менен: «Лазар, чык!» – деди.
43 And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
44 Ошондо колу-буту кепинделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди. Анын бети-башы да оролуу эле. Ыйса аларга: «Анын кепинин чечкиле, бассын», – деди.
44 And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.
45 Мариямга келген жүйүттөрдүн көпчүлүгү Ыйсанын кылган ишин көрүшкөндө, Ага ишенип калышты.
45 Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.
46 Ал эми кээ бирөөлөрү фарисейлерге барып, Ыйсанын эмне кылганын айтып беришти.
46 But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.
47
Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер жогорку кеңешти чакырып, мындай дешти: «Эмне кылсак? Бул Адам көптөгөн кереметтерди көрсөтүп жатат.
47
Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.
48 Эгерде Аны ушу бойдон тим койсок, баары Ага ишенип калат. Анан римдиктер келип, жерибизди да, элибизди да басып алышат».
48 If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.
49 Алардын бири, ошол жылга башкы ыйык кызмат кылуучу болуп шайланган Кайапа мындай деди: «Силер эч нерсени билбейсиңер.
49 And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,
50 Бүт эл жок болгондон көрө, эл үчүн бир адамдын өлгөнү силер үчүн жакшы болорун түшүнбөйсүңөр!»
50 Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
51 Муну ал оюнан чыгарып айткан жок: ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болгондуктан, Ыйсанын эл үчүн өлөрүн алдын ала айтты.
51 And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
52 Ал бир улут үчүн гана эмес, Кудайдын чачырап кеткен балдарын чогултуу үчүн да өлүшү керек болчу.
52 And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
53 Ошол күнү алар Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты.
53 Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.
54 Ошондон кийин Ыйса жүйүттөрдүн арасында ачык жүрбөй калды. Ал чөлгө жакын жердеги Эпрайым деген шаарга кетти. Ал жерде шакирттери менен болду.
54 Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.
55 Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калгандыктан, өлкөнүн туш тарабынан көптөгөн адамдар майрам алдында тазалануу үчүн, Иерусалимге келишти.
55
And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.
56 Алар Ыйсаны издешти. Ийбадатканада туруп алышып: «Кандай деп ойлойсуңар, Ал майрамга келет болду бекен?» – деп, өз ара сүйлөшүп жатышты.
56 Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
57 Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер болсо Ыйсаны кармаш үчүн, «Ыйсанын кайда экенин ким билсе, кабарлап койсун!» деген буйрук беришти.
57 Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.