Ушул азаптан.
John.12.1-John.12.8; Matt.26.6-Matt.26.11; Mark.14.3-Mark.14.8
Matt.26.6-Matt.26.13; Mark.14.3-Mark.14.9; Luke.7.37-Luke.7.38
John.12.12; John.12.20; John.11.55; John.11.1
Luke.10.38; Luke.10.40
Luke.7.37-Luke.7.38
John.13.29
John.12.5
John.11.44
Luke.16.31
John.12.18; John.11.45
John.12.12-John.12.15; Matt.21.4-Matt.21.9; Mark.11.7-Mark.11.10; Luke.19.35-Luke.19.38
Matt.21.1-Matt.21.9; Mark.11.7-Mark.11.10; Luke.19.35-Luke.19.38
Rev.7.9; Ps.117.25-Ps.117.26; John.5.43; John.1.49
Zech.9.9
John.13.7; Mark.9.32; John.12.23; John.7.39; John.2.22
Luke.19.37
John.12.9-John.12.11
John.11.47; John.3.26
1Kgs.8.41-1Kgs.8.43; Acts.8.27; Acts.17.4; Mark.7.26; John.7.35
John.1.44
Mark.13.3
John.17.1; John.12.27; John.13.31-John.13.32; Mark.14.41; John.2.4; John.12.16
1Cor.15.36
Matt.10.39; John.11.25; Luke.14.26
John.8.12; John.21.18; John.14.3; John.17.24; 2Cor.5.8; 1Thess.4.17; John.14.21; John.14.23; John.16.27; 1Sam.2.30; Ps.90.15
John.11.33; John.13.21; Luke.22.44; Mark.14.35; Heb.5.7; John.12.23; John.18.37; John.12.23
Matt.3.17; Matt.17.5; Mark.1.11; Mark.9.7; Luke.3.22; Luke.9.35; 2Pet.1.17
Acts.23.9
John.11.42
John.16.11; John.16.33; John.14.30; 2Cor.4.4; Eph.2.2; Eph.6.12; Matt.13.19; Luke.4.6; 1John.4.4; 1John.5.19; Luke.10.18; Col.2.15; 1John.3.8
John.3.14; John.8.28; John.6.44; Rom.5.18; Rom.8.32; 2Cor.5.15; 1Tim.2.6; Heb.2.9; 1John.2.2
John.18.32
Ps.88.5; Ps.109.4; Isa.9.7; Ezek.37.25; Luke.1.33; John.12.32
John.12.46; John.1.4; John.1.9; John.8.12; John.7.33; Jer.13.16; Eph.5.8; 1Thess.5.4; Isa.9.2; 1John.1.6; 1John.2.11; John.11.10
Luke.10.6
Matt.1.22; Rom.10.16; Isa.53.1
John.5.44
Isa.6.10; Matt.13.14-Matt.13.15; Mark.6.52
Isa.6.1; John.5.46
John.3.1; John.7.48; John.7.13; John.9.22; John.9.22
John.5.44
John.13.20; Matt.10.40; John.14.1; John.5.24; 1Pet.1.21
John.14.9; John.6.40
John.12.35-John.12.36; John.1.4-John.1.5; John.1.9; John.8.12
John.3.36; John.8.15; John.3.17; John.4.42
Luke.10.16; Deut.18.18-Deut.18.19; Rom.2.16
John.5.19; John.5.30; John.3.17; John.15.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Пасах майрамына алты күн калганда, Ыйса Бетанияга келди. Бул жерде Ал тирилткен Лазар жашачу.
1 Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.
2 Ошол жерде Ага кечки тамак даярдашты. Марта кызмат кылып жүрдү. Лазар болсо Аны менен бирге бир дасторкондо отурду.
2 There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.
3 Мариям нард деген өсүмдүктөн жасалган жыпар жыттуу, таза майдан бир фунт алып келип, Ыйсанын бутуна куйду, анан Анын буттарын чачы менен сүрттү. Үйдүн ичи жыпар жыттуу май жыттанып калды.
3 Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.
4 Ыйсанын шакирттеринин бири, кийин Ага чыккынчылык кылган Шымон уулу Жүйүт Искариот мындай деди:
4 Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him,
5 «Бул майды үч жүз динарийге сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берсе болот эле да».
5 Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
6 Ал муну жакырлар үчүн кам көргөндүктөн эмес, ууру болгондуктан айтты. Акча салынуучу куту анда болгондуктан, ал ага салынган акчадан уурдап алчу.
6 This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
7 Ошондо Ыйса мындай деди: «Мариямды жайына койгула! Ал муну Менин көргө коюлар күнүмө сактап жүргөн.
7 Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.
8 Анткени Мен силердин жаныңарда дайыма эле боло бербейм, жакырлар болсо дайыма жаныңарда болот».
8 For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
9 Жүйүттөрдүн көбү Ыйсанын Бетанияда экенин угушуп, Ыйсаны гана эмес, Ал тирилткен Лазарды да көрүү үчүн, Бетанияга келишти.
9 Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
10 Башкы ыйык кызмат кылуучулар болсо Лазарды да өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты.
10
But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;
11 Анткени аны көрүү үчүн келген жүйүттөрдүн көбү Ыйсага ишенип калышкан эле.
11 Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.
12
Кийинки күнү майрамга келген элдин көпчүлүгү Ыйсанын Иерусалимге келерин угушканда,
12
On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
13 дарактардын бутактарын алып: «Дөөттүн Уулуна даңк! Теңирдин атынан Келе Жатканга, Ысрайыл элинин Падышасына даңк!» – деп, Аны кыйкырып тосуп чыгышты.
13 Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
14 Ыйса бир кодикти таап минип алган эле. Бул жөнүндө Ыйык Жазууда:
14 And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
15 «Коркпо, Сион кызы! Сенин Падышаң кодик минип келе жатат!» – деп жазылган.
15 Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.
16 Шакирттери муну адегенде түшүнүшкөн эмес. Бирок Ыйса даңкталгандан кийин, алар бул сөздөрдүн Ал жөнүндө жазылгандыгын, Ага ошондой кылынгандыгын эстешти.
16 These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.
17 Ыйсанын жанында жүргөн эл Анын Лазарды мүрзөдөн чакырып, тирилткенин күбөлөндүрүп жатты.
17 The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.
18 Ошондуктан Ыйсанын бул кереметти кылганын уккан эл Аны алдынан тосуп чыкты.
18 For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.
19 Фарисейлер болсо: «Көрдүңөрбү, эч нерсе кыла албай калдыңар! Бүт дүйнө Анын артынан ээрчип кетти!» – деп, өз ара сүйлөшүп жатышты.
19 The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
20
Кудайга табынуу үчүн майрамга келгендердин арасында эллиндер да бар эле.
20
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
21 Алар Галилеянын Бетсайида шаарынан болгон Филипке келишип: «Мырза, биз Ыйсаны көрсөк дедик эле», – дешти.
21 The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
22 Филип бул жөнүндө Андрейге барып айтты. Анан Андрей менен Филип экөө Ыйсага барып айтышты.
22 Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
23
Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Адам Уулунун даңкталар убактысы келип калды.
23
And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
24 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет.
24 Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
25 Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүккө ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат.
25 He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
26 Ким Мага кызмат кылгысы келсе, ал Мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким Мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт».
26 If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
27 Анан Ыйса мындай деди: «Азыр жаным кыйналып турат. Эмне дейин? “Ата! Мени ушул сааттан куткара көр”, – дейинби? Бирок Мен ушул саат үчүн келгем.
27 Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.
28 Ата! Өз ысымыңды даңкта!» Ошондо асмандан «Даңктадым, дагы да даңктайм» деген үн угулду.
28 Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
29 Ошол жердеги муну уккан адамдардын кээ бирөөлөрү: «Күн күркүрөдү», – дешсе, кээ бирөөлөрү: «Ага периште сүйлөдү», – дешти.
29 The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.
30 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Бул сөз Мен үчүн эмес, силер үчүн айтылды.
30 Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
31 Бул дүйнөнүн соттолор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн төрөсү сыртка куулуп чыгарылат.
31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
32 Мен жерден көтөрүлүп кеткенден кийин, бардыгын Өзүмө тартам».
32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
33 Ыйса муну кандай өлүм менен өлөрүн билдирүү үчүн айтты.
33 This he said, signifying what death he should die.
34 Эл болсо Ага мындай деди: «Ыйык Жазуудан укканыбызга караганда, Машайак түбөлүк жашайт. Анан Сен кандайча: “Адам Уулу жогору көтөрүлүп кетиши керек”, – дейсиң? Адам Уулу деген Ким?»
34 The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
35 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Жарык дагы бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн, жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт.
35 Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
36 Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар». Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин, ал жерден кетип, элдин көзүнөн далдаа болду.
36 While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
37
Ыйса көптөгөн кереметтерди көрсөтсө да, алар Ага ишенишкен жок.
37
But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
38 Ышайа пайгамбардын «Теңир! Бизден уккан кабарга ким ишенди? Теңирдин күчү кимге көрсөтүлдү?» деген сөздөрү аткарылышы үчүн ушундай болду.
38 That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?
39 Ошондуктан алар ишене алышкан жок. Ышайа мындай деп да айткан:
39 Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
40 «Алардын көздөрү сокур, ал эми жүрөктөрү таш болуп калган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, түшүнүшпөйт, айыгыш үчүн, Мага кайрылышпайт».
40 He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.
41 Ышайа бул сөздөрдү Ыйсанын даңкын көрүп, Ал жөнүндө сүйлөгөндөн кийин айткан.
41 These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
42 Ошондой болсо да, жүйүт башчыларынын көбү Ыйсага ишенип калышты. Бирок синагогадан чыгарылып калбаш үчүн, ишенип калышканын фарисейлердин алдында ачык айтышкан жок.
42
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
43 Анткени Кудайдын даңктаганына караганда, адамдын даңктаганын артык көрүштү.
43 For they loved the praise of men more than the praise of God.
44
Ыйса үнүн бийик чыгарып, мындай деди: «Мага ишенген адам Мага эмес, Мени жиберген Кудайга ишенген болот.
44
Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
45 Мени көргөн адам Мени жиберген Кудайды көргөн болот.
45 And he that seeth me seeth him that sent me.
46 Мага ишенгендердин бирөө да караңгыга калбашы үчүн, Мен дүйнөгө жарык болуп келдим.
46 I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.
47 Сөздөрүмдү угуп, бирок аларды аткарбаган адамды Мен соттобойм. Анткени Мен бул дүйнөнү соттоо үчүн эмес, куткаруу үчүн келгем.
47 And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
48 Мени четке кагып, сөздөрүмдү кабыл албаган адам үчүн сот бар: Мен айткан сөздөр аны акыркы күнү соттойт.
48 He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
49 Анткени Мен Өз атымдан сүйлөгөн жокмун, Мени жиберген Атамдын осуяты боюнча сүйлөп жатам. Эмнени айтып, эмнени сүйлөө керектигин Мага Мени жиберген Атам осуят кылган.
49 For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
50 Анын осуяты болсо түбөлүк өмүр экенин билем. Демек, Атам Мага эмнени айтса, Мен ошону айтам».
50 And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.