Грек тилинде бул сөз «коргоочу, жардамчы, арачы» деген маанилерди камтыйт.
John.14.27; John.16.22-John.16.23; 1Pet.3.14; John.12.44
John.2.16; John.16.7; John.8.21-John.8.22; John.13.33; John.13.36
John.14.18; John.14.28; John.21.22-John.21.23; John.12.26
John.11.16; John.13.36
Heb.9.8; Heb.10.20; Eph.2.18; John.1.14; John.1.17; 1John.5.20; John.11.25
John.8.19; 1John.2.13-1John.2.14; John.6.46
John.1.43-John.1.44; John.12.21; Exod.33.18
John.12.45; John.10.30; John.15.24; Col.1.15; Heb.1.3
John.10.38; John.5.19-John.5.20
John.14.10; John.5.36
Matt.17.20; Matt.21.21; Mark.11.23; Mark.16.17; John.14.28; John.16.28; John.7.33; John.13.1; John.13.3; John.16.5; John.16.10; John.16.17; John.17.11; John.17.13; John.20.17
John.15.16; John.16.23-John.16.24; Matt.7.7; John.13.31
John.14.13
John.14.21; John.14.23; John.15.10; 1John.5.3; 2John.1.6; 1John.2.3
John.14.26; John.15.26; John.16.7
John.15.26; John.16.13; 1Cor.2.12-1Cor.2.14; 1John.2.27; 1John.4.6; 1John.5.7; 1Cor.2.14; Acts.2.4; 1John.2.27; 2John.1.2; Rom.8.9
John.14.3; John.14.28
John.7.33; John.12.45; John.16.16; Rom.5.10; Eph.2.5; Rev.20.4
John.16.23; John.16.26; John.14.10; John.15.4-John.15.7; 1John.2.28; John.17.21; John.17.23; John.17.26
John.7.17; John.8.31-John.8.32; John.14.15; 1John.2.5; John.16.27; John.12.26; John.7.4
Luke.6.16; Acts.1.13; Acts.10.40-Acts.10.41
John.14.15; John.14.21; Rev.3.20; 2Cor.6.16; 1John.2.24
John.14.10; John.7.16
John.14.16; Luke.24.49; Acts.2.33; John.15.26; John.16.7; John.16.13; 1Cor.2.10; 1John.2.20; 1John.2.27; John.2.22
John.20.19; John.20.21; John.20.26; Luke.24.36; John.16.33; Col.3.15; Eph.2.17; Phil.4.7; John.14.1; 2Tim.1.7
John.14.2-John.14.4; John.8.21; John.14.12; John.10.29; Phil.2.6
John.13.19; John.16.4
John.12.31; John.17.14; John.18.36; Heb.4.15
John.12.49-John.12.50; Phil.2.8; Heb.5.8; John.17.21; John.17.23
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
«Кайгырбагыла. Кудайга жана Мага ишенгиле.
1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
2 Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, Мен силенге айтмакмын Мен силерге орун даярдаганы бара жатам.
2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
3 Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин, кайтып келем да, Мен болгон жерде силер да болууңар үчүн, силерди жаныма алып кетем.
3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
4 Ал эми Менин кайда бара жатканымды, ал жакка алып баруучу жолду силер билесиңер».
4 And whither I go ye know, and the way ye know.
5 «Теңир, Сенин кайда бара жатканыңды билбесек, ал жакка алып баруучу жолду кайдан билмек элек?» – деди Томас.
5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
6 Ыйса ага: «Жол, чындык жана өмүр Менмин. Атама Мен аркылуу гана барууга болот, Менсиз эч ким бара албайт.
6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
7 Эгерде Мени билсеңер, Атамды да билмексиңер. Ушул убакыттан тартып, Аны билип калдыңар жана көрдүңөр», – деди.
7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
8 Ошондо Филип: «Теңир, бизге Атаңды көрсөт, бизге ошол жетиштүү болот», – деди.
8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
9 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ушунча убакыттан бери Мен силердин жаныңарда жүрсөм да, сен Мени тааныбайсыңбы, Филип? Мени көргөн адам Атамды да көрдү. “Бизге Атаңды көрсөт”, – дегениң кандай?
9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
10 Менин Атамдын ичинде экендигиме, Атамдын Менин ичимде экендигине ишенбейсиңби? Силерге айткан сөздөрдү Мен Өз атымдан айткан жокмун. Менин ичимде жашаган Атам Өз иштерин кылып жатат.
10 Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
11 Мага ишенгиле: Мен Атамдын ичиндемин, Атам Менин ичимде. Сөзүмө ишенбесеңер да, кылып жаткан иштеримди көрүп, Мага ишенгиле.
11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
12
Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен кылып жаткан иштерди Мага ишенген адам да кыла алат, атүгүл, алардан да чоң иштерди кыла алат. Анткени Мен Атама кетип жатам.
12 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
13 Атасы Уулу аркылуу даңкталышы үчүн, Атамдан Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, Мен аны аткарам.
13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
14 Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, Мен аны аткарам.
14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
15 Эгерде Мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла.
15
If ye love me, keep my commandments.
16
Мен Атамдан өтүнүп сурайм, Атам силерге башка Сооротуучуну, чындык Рухун берет: Ал түбөлүк силер менен болот,
16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
17 бул дүйнө Аны кабыл ала албайт, анткени Аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер, анткени Ал силер менен, силердин ичиңерде болот.
17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
18 Силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем.
18 I will not leave you comfortless: I will come to you.
19 Бир аз убакыттан кийин бул дүйнө Мени көрбөй калат, ал эми силер Мени көрөсүңөр. Мен жашап жаткандыктан, силер да жашайсыңар.
19 Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
20 Мен Атамдын ичинде экендигимди, силер Менин ичимде экендигиңерди, Мен силердин ичиңерде экендигимди ошол күнү түшүнөсүңөр.
20 At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
21 Ким Менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал Мени сүйөт. Ал эми Мени сүйгөн адамды Атам сүйөт. Аны Мен да сүйөм жана ага Өзүмдү ачып берем».
21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
22 Ошондо Жүйүт (Искариот эмес) Ыйсадан: «Теңир, эмне үчүн Сен Өзүңдү дүйнөгө эмес, бизге тааныткың келип жатат?» – деп сурады.
22 Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
23 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ким Мени сүйсө, ал Менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны Атам сүйөт, Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз.
23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
24 Мени сүйбөгөн адам Менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз Меники эмес, Мени жиберген Атамдыкы.
24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
25
Мен бул сөздөрдү силердин араңарда жүргөндө айттым.
25 These things have I spoken unto you, being yet present with you.
26 Менин ысымым урматына Атам жибере турган Сооротуучу, Ыйык Рух, силерге баарын үйрөтөт жана Мен айткан сөздөрдүн баарын эсиңерге салат.
26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
27 Силерге тынчтык калтырып жатам, силерге Өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула.
27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
28 “Кетем, бирок силерге кайра келем”, – деп айтканымды уктуңар. Эгерде Мени сүйсөңөр, анда Менин: “Атама барам”, – деп айтканыма кубанмаксыңар, анткени Атам Менден улук.
28 Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
29 Мага ишенип калышыңар үчүн, Мен бул сөздөрдү алдын ала айттым. Алар аткарылгандан кийин, силер Мага ишенип каласыңар.
29 And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
30 Эми Мен силер менен көп нерсени сүйлөшө албайм. Анткени бул дүйнөнүн төрөсү келе жатат. Менин үстүмөн анын эч кандай бийлиги жок.
30 Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
31 Бирок дүйнө билсин: Мен Атамды сүйөм, Атам Мага эмнени осуят кылган болсо, Мен ошону аткарам. Тургула, бул жерден кетели.
31 But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.