«Мени ушул азапка сала көрбө!»
Luke.22.1-Luke.22.2; Matt.26.2-Matt.26.5; Mark.14.1-Mark.14.2
Matt.26; Mark.14.1-Mark.14.2; Mark.14.10-Mark.14.11
John.6.4
John.11.53; Matt.21.46
Luke.22.3-Luke.22.6; Matt.26.14-Matt.26.16; Mark.14.10-Mark.14.11; John.13.2; John.13.27; John.13.30
Acts.5.3; Luke.6.16; Matt.27.3; Acts.1.16; John.6.71; John.12.4
Acts.4.1; Acts.5.24; Acts.5.26
Matt.20.18-Matt.20.19
Luke.22.7-Luke.22.14; Matt.26.17-Matt.26.19; Mark.14.12-Mark.14.16
Matt.26.17-Matt.26.19; Mark.14.12-Mark.14.16
Exod.12.18; 1Cor.5.7
John.11.28; Luke.2.7
Acts.1.13
Luke.19.32
Matt.26.20; Mark.14.17; John.13.17
Matt.26.20; Mark.14.17
Luke.22.30; Luke.14.15; Rev.19.9
Matt.15.36
Matt.26.29; Mark.14.25; Luke.22.16
Luke.22.19-Luke.22.20; Matt.26.26-Matt.26.28; Mark.14.22-Mark.14.24; 1Cor.11.23-1Cor.11.25
Matt.26.26-Matt.26.28; Mark.14.22-Mark.14.24
Luke.22.17; 1Cor.10.16; John.6.53
Luke.22.19; 2Cor.3.6; Exod.24.8; Zech.9.11; Heb.13.20
Luke.22.21-Luke.22.23; Matt.26.21-Matt.26.24; Mark.14.18-Mark.14.21; John.13.21-John.13.26
Matt.26.21-Matt.26.25; Mark.14.18-Mark.14.21; John.13.18-John.13.30
Ps.40.10; John.13.18
Acts.2.23
Matt.20.25-Matt.20.28; Mark.10.42-Mark.10.45
Luke.9.46; Mark.9.34
Luke.22.25-Luke.22.27; Matt.18.1-Matt.18.4; Matt.20.25-Matt.20.28; Mark.10.42-Mark.10.45
1Pet.5.3
Luke.9.48; Matt.23.11; Luke.22.25
Luke.12.37; Matt.20.28
Matt.19.28; Rev.3.21
Heb.2.18; Heb.4.15
2Tim.2.12; John.17.18; Matt.25.34; Matt.28.18; Acts.14.22; Rev.1.6
Luke.22.16; Luke.13.29; Luke.14.15; Matt.8.11; Matt.19.28; Acts.26.7; Jas.1.1; Rev.21.12
Matt.26.33-Matt.26.35; Mark.14.29-Mark.14.31
Job.1.6-Job.1.12; Job.2.1-Job.2.6; 2Cor.2.11; 1Pet.5.8; 1Cor.5.5; Amos.9.9; John.16.32
John.17.9; John.17.11; John.17.15; Ps.50.15; John.21.15-John.21.17
Acts.12.4; John.21.19
Matt.26.33-Matt.26.35; Mark.14.29-Mark.14.31; John.13.37-John.13.38
Luke.9.3; Luke.10.4; Matt.10.9-Matt.10.10; Mark.6.8
Acts.1.16; Luke.13.33; Matt.1.22; Isa.53.12; John.17.4; John.19.30
Luke.22.49; Deut.3.26; Mark.14.41
Matt.26.36-Matt.26.46; Mark.14.32-Mark.14.42; John.18.1-John.18.42
Matt.26.30; Mark.14.26; John.18.1; Luke.21.37; John.18.2; Matt.21.1
Luke.22.40-Luke.22.46; Matt.26.36-Matt.26.46; Mark.14.32-Mark.14.42
John.18.2; 1Pet.4.7; Matt.6.13
Acts.7.60
Heb.5.7; Matt.20.22; Matt.6.10
Matt.4.11; Heb.1.14
Luke.22.42
Luke.22.40
Luke.22.47-Luke.22.53; Matt.26.47-Matt.26.56; Mark.14.43-Mark.14.50; John.18.3-John.18.11
Matt.26.47-Matt.26.56; Mark.14.43-Mark.14.50; John.18.3-John.18.11
Luke.22.3
Luke.22.38
Luke.22.4
John.8.2; Luke.2.46; John.18.20; Mark.14.35; Mark.14.41; John.12.27; John.16.4; Eph.6.12; Acts.26.18
Matt.26.57; Matt.26.69-Matt.26.75; Mark.14.53-Mark.14.54; Mark.14.66-Mark.14.72; John.18.12-John.18.72; John.18.15-John.18.18; John.18.25-John.18.27
Matt.26.57; Mark.14.53; Matt.26.58; Mark.14.54; John.18.15
Luke.22.55-Luke.22.62; Matt.26.69-Matt.26.75; Mark.14.66-Mark.14.72; John.18.16-John.18.18; John.18.25-John.18.27
Matt.26.3
Acts.12.15
Mark.10.21; Luke.22.34; Acts.3.13-Acts.3.14
Matt.26.67-Matt.26.68; Mark.14.65-Mark.14.68; John.18.22-John.18.23
Matt.26.67-Matt.26.68; Mark.14.65; John.18.22-John.18.23
Luke.22.63; Luke.7.39; Luke.7.39
Matt.27.39
Matt.26.59-Matt.26.68; Mark.14.55-Mark.14.64; John.18.19-John.18.24
Matt.27.1; Mark.15.1; John.18.28; Acts.22.5; Matt.5.22; Luke.22.67-Luke.22.71; Matt.26.63-Matt.26.66; Mark.14.61-Mark.14.64; John.18.19-John.18.21
John.10.24-John.10.25; Matt.1.17
Mark.16.19; Acts.7.56; Heb.1.3
Matt.14.33; Luke.23.3; Matt.27.11; Mark.15.2; Matt.26.25
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. LUKEKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
«Пасах» деп аталган Ачыткысыз нан майрамы жакындап калган эле.
1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
2 Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Ыйсаны өлтүрүүнүн жолун издешти, бирок элден коркушту.
2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
3 Ошондо он эки шакирттин бири – Искариот деген ысым коюлган Жүйүттүн ичине шайтан кирди.
3
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
4 Ал барып, Ыйсаны кантип кармап берери жөнүндө башкы ыйык кызмат кылуучулар жана ийбадаткананын күзөт башчылары менен сүйлөштү.
4 And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
5 Алар кубанып, ага акча берүүгө макул болушту.
5 And they were glad, and covenanted to give him money.
6 Ошентип, Жүйүт аларга убада берди да, Ыйсаны эл жок жерде кармап берүү үчүн, ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү.
6 And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
7
Пасах козусу союла турган Ачыткысыз нан майрамы келди.
7
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
8 Ошондо Ыйса: «Барып, бизге Пасах тамагын даярдагыла», – деп, Петир менен Жаканды жөнөттү.
8 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
9 Алар Ыйсадан: «Кайсы жерде даярдообузду каалайсың?» – деп сурашты.
9 And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
10 Ыйса аларга: «Шаарга кирсеңер, кумура менен суу көтөрүп бара жаткан адамга жолугасыңар. Анын артынан ээрчип, ал кирген үйгө киргиле да, ошол үйдүн ээсине:
10 And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
11 “Шакирттерим менен Пасах тамагын жей турган бөлмө кайсы?” – деп, сенден Устатыбыз суратып жатат дегиле.
11 And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
12 Ошондо ал силерге төшөнчүлөр төшөлгөн, үстүңкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт, тамакты ошол жерге даярдагыла», – деди.
12 And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
13 Алар барышты, баары Ыйса айткандай болду. Ошентип, алар Пасах тамагын даярдашты.
13 And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
14
Тамак жей турган убак болгондо, Ыйса он эки элчиси менен дасторконго отурду.
14 And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
15 Ошондо Ыйса аларга: «Азап тартарымдын алдында Мен ушул Пасах тамагын силер менен бирге жегенди аябай каалаган элем.
15 And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
16 Анткени силерге айтып коёюн, Пасах тамагын Кудайдын Падышачылыгында жей турган убакыт келгенге чейин, мындан ары Мен аны силер менен жебейм», – деди.
16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
17 Анан Ал чөйчөктү колуна алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, аларга: «Муну алып, өз ара бөлүшүп ичкиле.
17 And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
18 Анткени Кудайдын Падышачылыгы келгенге чейин, Мен мындан ары жүзүм ширесин ичпейм», – деди.
18 For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
19
Анан нанды алып, Кудайга ыраазычылык билдирди. Аны сындырып, шакирттерине берип жатып: «Бул нан – силер үчүн бериле турган Менин Денем. Муну Мени эскерүү үчүн жегиле», – деди.
19
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
20 Кечки тамактан кийин чөйчөктү да алып, мындай деди: «Бул чөйчөк – силер үчүн төгүлө турган Менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим.
20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
21
Бирок мына, Мага чыккынчылык кыла турган адам Мени менен бирге дасторконго кол узатып жатат.
21
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
22 Анткени Адам Уулу алдын ала белгиленген жол менен бара жатат. Бирок Ал ким аркылуу кармалып берилсе, ошол адамга кайгы».
22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
23 Ошондо элчилер: «Биздин арабыздан ким чыккынчылык кылат болду экен?» – деп, бири-биринен сурай башташты.
23 And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
24
Шакирттер өз ара: «Кимибиз чоңбуз?» – деп да талаша кетишти.
24
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
25 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Элдерге падышалар үстөмдүк кылышат, элдердин үстүнөн бийлик жүргүзүүчүлөр “Жакшылык кылуучулар” деп аталышат.
25 And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
26 Силер болсо андай болбогула. Тескерисинче, араңарда ким улуу болсо, ал кичүүдөй болсун; ким башчы болсо, ал кызматчыдай болсун.
26 But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
27 Анткени кимиси чоң: дасторкондо отурган адамбы же кызмат кылган адамбы? Албетте, дасторкондо отурган адам чоң. Мен болсо силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуумун.
27 For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
28
Силер болсо башыма кыйынчылык келген учурларда Мени менен бирге болдуңар.
28 Ye are they which have continued with me in my temptations.
29 Атам Мага бийлик бергендей эле, Мен да силерге бийлик берем.
29 And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
30 Менин Падышачылыгымда Менин дасторконумдан ичип-жейсиңер, тактыларга отуруп, Ысрайылдын он эки уруусун соттойсуңар».
30 That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
31
Анан Ыйса Теңир Петирге: «Шымон, Шымон! Шайтан силерди калбырдан буудай сыяктуу өткөрүүнү суранды.
31
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
32 Бирок ишенимин жоготпосун деп, Мен сен үчүн сыйындым. Кайра кайрылганыңдан кийин, бир туугандарыңдын ишенимин бекемде», – деди.
32 But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
33 Петир болсо Ага: «Теңир, мен Сени менен түрмөгө отурууга да, өлүүгө да даярмын», – деди.
33 And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
34 Бирок Ыйса ага: «Петир, сага айтып коёюн, ушул түнү короз кыйкырганга чейин, сен Мени билбейм деп, үч жолу танасың», – деди.
34 And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
35
Анан Ыйса аларга: «Мен силерди капчыксыз, баштыксыз, бут кийимсиз жөнөткөнүмдө, бир нерсеге муктаж болдуңар беле?» – деди. Алар: «Жок, эч нерсеге муктаж болгон эмеспиз», – деп жооп беришти.
35 And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
36 Ошондо Ыйса аларга: «Бирок азыр кимдин капчыгы болсо, ал аны да, баштыгын да алсын. Ал эми кимдин кылычы жок болсо, ал өзүнүн кийимин сатып, кылыч сатып алсын.
36 Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
37 Силерге айтып коёюн, “Ал кылмышкер катары эсептелди” деген пайгамбарчылык Менин жашоомдо аткарылышы керек. Анткени Ыйык Жазууда Мен жөнүндө эмне жазылса, ошонун бардыгы аткарылып бүтүп калды», – деди.
37 For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
38 Алар Ага: «Теңир, мына, бул жерде эки кылыч бар», – дешти. Ыйса аларга: «Жетет», – деди.
38 And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
39
Ыйса тышка чыгып, адатынча Зайтун тоосуна жөнөдү. Шакирттери Анын артынан ээрчишти.
39
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
40 Ошол жерге келгенден кийин, Ыйса аларга: «Азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла», – деди.
40 And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
41 Өзү нарыраак, таш ыргытса жетчүдөй жерге барып, чөгөлөп отуруп, мындай деп сыйынды:
41 And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
42 «Ата, эгерде Сенин эркиңе туура келсе, ушул чөйчөктү Менин жанымдан кыя өткөрүп жиберчи. Бирок Мен каалагандай эмес, Сен каалагандай болсун!»
42 Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
43 Ошондо асмандан бир периште келип, Ага күч берди.
43 And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
44 Кыйналып жатканында, Ал бүт күчү менен сыйынды. Анын тери кандын тамчысына окшоп жерге таамп жатты.
44 And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
45 Ыйса сыйынып бүтүп, ордунан тургандан кийин, шакирттеринин жанына келди. Кайгыга баткан алар уктап калышкан эле.
45 And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
46 Ошондо аларга: «Эмне уктап жатасыңар? Азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла», – деди.
46 And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
47
Ыйса сүйлөп жатканда, он эки элчинин бири Жүйүт баштаган топ адам келди. Жүйүт Ыйсанын бетинен өбүү үчүн, жакын келди. Анткени ал: «Мен кимди өпсөм, Ал – Ошол», – деп, алар менен сүйлөшүп койгон эле.
47
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
48 Ыйса андан: «Жүйүт, сен Адам Уулун өөп туруп салып бересиңби?» – деп сурады.
48 But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
49 Иштин жайын түшүнгөн Ыйсанын жанындагылар: «Теңир, кылыч менен чаап салалыбы?» – дешти.
49 When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
50 Алардын бирөөсү башкы ыйык кызмат кылуучунун бир кулунун оң кулагын шылый чапты.
50
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
51 Ыйса болсо: «Токтоткула, жетишет!» – деди да, кулдун кулагына колун тийгизип, аны айыктырып койду.
51 And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
52 Анан Ыйса Өзүн кармаганы келген башкы ыйык кызмат кылуучуларга, ийбадаткананын күзөт башчыларына жана аксакалдарга: «Каракчыны кармачудай болуп, Мени кармаш үчүн кылыч, союл алып чыктыңарбы?
52 Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
53 Силер менен күн сайын ийбадатканада болгонумда, Мага каршы кол көтөргөн жок элеңер. Бирок азыр силердин убагыңар, караңгылык бийлик кылган убак», – деди.
53 When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
54
Алар Ыйсаны туткундап алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун үйүнө алып барышты. Петир болсо аларды алысыраак жерде ээрчип бара жатты.
54
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
55 Алар короонун ортосуна от жагып, отту тегеректеп отурушканда, Петир да алардын арасына барып отурду.
55 And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
56 Бир күң оттун жанында отурган Петирди көрүп, тигиле карады да: «Бул да Аны менен жүрчү», – деди.
56 But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
57 Бирок Петир: «Эй, аял, мен Аны тааныбайм», – деп танып койду.
57 And he denied him, saying, Woman, I know him not.
58 Бир аздан кийин ошол жердегилердин дагы бири аны көрүп: «Сен да ошолордонсуң», – деди. Бирок Петир ага: «Жок, мен алардан эмесмин», – деди.
58 And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
59 Бир сааттай убакыт өткөндөн кийин, дагы бир адам: «Чын эле, бул да Аны менен жүрчү, анткени бул галилеялык», – деп, көшөрө далилдей баштады.
59 And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
60 Бирок Петир: «Эй, сенин эмне деп жатканыңды түшүнбөй турам», – деди. Ошол замат, ал ушинтип сүйлөп жатканда, короз кыйкырды.
60 And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
61 Ошондо Ыйса Теңир бурулуп, Петирди карады. Петир Теңирдин «Ушул түнү короз кыйкырганга чейин, сен Менден үч жолу баш тартасың» деген сөзүн эстеп,
61 And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
62 сыртка чыгып, өксөп ыйлады.
62 And Peter went out, and wept bitterly.
63
Ыйсаны кармап келген адамдар Аны шылдыңдап сабашты.
63
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
64 Анын көзүн таңып коюшуп, жаакка чапкылап: «Кана, пайгамбарчылык кылчы! Сени ким чапты?» – деп сурап жатышты.
64 And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
65 Алар Аны дагы көптөгөн жаман сөздөр менен тилдешти.
65 And many other things blasphemously spake they against him.
66
Эртеси эртең менен эл аксакалдары, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулар чогулуп, Аны өздөрүнүн жогорку сотуна алып барышты да, Андан:
66
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
67 «Кана, айтчы бизге, Сен Машайаксыңбы?» – деп сурашты. Ыйса болсо аларга: «Айтсам, баары бир ишенбейсиңер;
67 Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
68 сурасам, баары бир жооп бербейсиңер.
68 And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
69 Мындан кийин Адам Уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагына отурат», – деди.
69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
70 Ошондо бардыгы Ага: «Демек, Сен Кудайдын Уулу экенсиң да?!» – дешти. Ыйса аларга: «Менин Ошол экенимди өзүңөр айтып жатасыңар», – деп жооп берди.
70 Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
71 Ошондо алар: «Бизге дагы кандай далил керек? Анткени биз Анын Өз оозунан укпадыкпы!» – дешти.
71 And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.