Matt.27.2; Matt.27.11-Matt.27.14; Mark.15.1-Mark.15.5; John.18.28-John.18.38
Matt.27.2; Mark.15.1; John.18.28
Luke.23.14; Acts.17.6-Acts.17.7; Acts.24.5; Luke.20.25; Luke.2.1; Luke.3.1; John.18.33; John.18.36-John.18.37; John.19.12; Acts.17.7
Matt.27.11; Mark.15.2; Luke.23.37-Luke.23.38; Matt.2.2; John.18.39; John.19.3; Luke.22.70
Luke.23.14; Luke.23.22; John.18.38; John.19.4; John.19.6; Matt.27.24; 1Pet.2.22
Luke.4.14; Matt.4.12; Matt.4.23; Mark.1.14; John.1.43; John.2.11
Luke.3.1
Luke.9.9; Matt.14.1; Mark.6.14; Matt.12.38
Mark.9.12; Acts.4.11; Luke.18.32; Matt.27.28; Mark.15.17
Acts.4.27; Ps.2.2
Matt.27.15-Matt.27.26; Mark.15.6-Mark.15.15; John.18.39-John.18.40
Luke.24.20
Luke.23.2; Acts.3.13; Luke.23.4
Luke.23.11
Luke.23.22; John.19.1; Acts.5.40
Luke.23.18-Luke.23.25; Matt.27.15-Matt.27.26; Mark.15.6-Mark.15.15; John.18.39-John.18.40; John.19.16
Acts.21.36; Acts.22.22
Acts.3.14
Luke.23.41; John.8.46; Luke.23.14-Luke.23.15; Luke.23.16
Luke.23.19; John.19.16
Matt.27.32; Mark.15.21; John.19.17
Matt.27.33-Matt.27.43; Mark.15.22-Mark.15.28; John.19.17-John.19.19
Luke.8.52; Matt.11.17
Luke.17.22; Luke.21.23; Matt.24.19; Mark.13.17
Hos.10.8; Rev.6.16; Isa.2.19
Prov.11.31; 1Pet.4.17; Ezek.20.47; Ezek.20.47
Matt.27.38; Mark.15.27; John.19.18; Matt.20.21
Matt.27.33; Mark.15.22; John.19.17; Luke.23.32
Isa.53.12; Matt.5.44; Mark.10.38; Acts.3.17; Ps.21.19; Matt.27.35; Mark.15.24; John.19.23
Ps.21.8; Ps.21.18; Matt.27.41-Matt.27.42; Mark.15.31-Mark.15.32; Luke.24.20; Luke.16.14; Luke.4.23; Matt.26.53-Matt.26.54; John.10.18; Luke.4.3; Luke.4.9; Luke.9.20; Matt.1.17; Luke.9.35; Isa.42.1; Matt.12.18; 1Pet.2.4
Ps.68.22; Matt.27.48; Mark.15.36; John.19.29
Luke.23.35; Luke.23.3
Matt.27.37; Mark.15.26; John.19.19; John.19.21-John.19.22; Luke.23.37
Matt.27.44; Mark.15.32; Matt.27.39; Luke.23.35; Luke.23.37
Matt.16.28
2Cor.12.3; Rev.2.7
Matt.27.45; Mark.15.33; John.19.14
Exod.26.31-Exod.26.33; 2Chr.3.14
Matt.27.50; Mark.15.37; John.19.30
Matt.27.50; Mark.15.37; John.19.30; Ps.30.6; Acts.7.59; 1Pet.4.19; John.10.18
Matt.27.54; Mark.15.39; Luke.7.16
Luke.18.13
Ps.87.9; Luke.23.55; John.19.25; Luke.8.2; Ps.37.12
Luke.23.50-Luke.23.56; Matt.27.57-Matt.27.61; Mark.15.42-Mark.15.47; John.19.38-John.19.42
Matt.27.57-Matt.27.61; Mark.15.42-Mark.15.47; John.19.38-John.19.42
Luke.2.25; Luke.2.38
Isa.53.9; Mark.11.2
Matt.27.62
Matt.28.1; Luke.23.49
Luke.24.1; Mark.16.1; John.19.39; Exod.20.10; Deut.5.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. LUKEKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Чогулгандардын бардыгы орундарынан туруп, Ыйсаны Пилатка алып барышты да,
And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
мындай деп айыптай башташты: «Биз бул Адамдын элибизди бузуп жатканын көрдүк. Падышага салык төлөөгө тыюу салып, Өзүн “Машайак, Падышамын” деп жүрөт».
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
Ошондо Пилат Ыйсадан: «Сен жүйүттөрдүн Падышасысыңбы?» – деп сурады. Ыйса ага: «Өзүң айтып жатасың», – деп жооп берди.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Пилат башкы ыйык кызмат кылуучуларга, чогулган элге: «Мен бул Адамдан эч кандай күнөө тапкан жокмун», – деди.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Бирок алар айткандарынан кайтышпай: «Бул Галилеядан баштап ушул жерге чейин, бүт Жүйүт аймагында Өзүнүн окутуусун таратып, элге дүрбөлөң түшүрүп жүрөт», – дешти.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Пилат муну укканда: «Эмне, бул Адам галилеялыкпы?» – деп сурады.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Ыйсанын Ирод башкарган аймактан экенин билгенде, Пилат Аны Иродго жөнөттү. Анткени ошол күндөрү Ирод Иерусалимде жүргөн эле.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
Ирод Ыйсаны көргөндө, аябай кубанып кетти, анткени Ал тууралуу көп уккандыктан, кандайдыр бир керемет көрүүгө үмүттөнүп, Аны көптөн бери көргүсү келип жүргөн.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Ал Ыйсага көп суроо берди. Бирок Ыйса ага эч кандай жооп берген жок.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Ал жерде турган башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Аны аябай айыпташты.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Ирод болсо өзүнүн аскерлери менен Аны кордоп, мазактады да, Ага жылтылдаган кийим кийгизип, кайра Пилатка жөнөтүп жиберди.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Буга чейин бири-бири менен касташып жүргөн Ирод менен Пилат ушул күнү дос болуп калышты.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
Пилат болсо башкы ыйык кызмат кылуучуларды, башчыларды жана элди чакыртып алып, аларга мындай деди:
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
«Силер бул Адамды мага элди бузуучу катары алып келгенсиңер. Бирок мен силердин алдыңарда тергөө жүргүзүп, Андан силер койгон айыптардын эч бирин тапкан жокмун.
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
Мен Аны Иродго жибергем, бирок ал да Андан күнөө таппай, Аны кайра бизге жөнөтүп жибериптир. Демек, Ал өлүм жазасына татырлык эч бир күнөө жасаган эмес.
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Ошондуктан Аны жазалап туруп, коё берем».
I will therefore chastise him, and release him.
Пилат майрамга карата бир туткунду бошотуп бериши керек эле.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Бирок чогулган элдин баары: «Ага өлүм! Бизге Бараббаны бошотуп бер!» – деп кыйкырышты.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Барабба болсо шаарда болгон бир козголоңго катышып киши өлтүргөндүктөн, түрмөгө камалган эле.
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Пилат кайрадан элге кайрылып, Ыйсаны бошоткусу келгенин айтты.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Бирок алар: «Аны айкаш жыгачка када, айкаш жыгачка када!» – деп кыйкырышты.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Пилат үчүнчү жолу аларга: «Ал кандай жаман иш кылды? Мен Андан өлүм жазасына татырлык эч кандай күнөө тапкан жокмун. Ошондуктан Аны жазалап туруп, коё берем», – деди.
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Бирок алар болгон үндөрү менен: «Аны айкаш жыгачка када!» – деп кыйкырып, талап кыла беришти. Алар улам күчөп кыйкыра беришкендиктен,
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Пилат алардын талабын орундатууну чечти.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Ошентип, ал козголоңго катышып жана киши өлтүрүп түрмөдө жаткан кишини элдин суранычы боюнча бошотту, Ыйсаны болсо алардын эркине тапшырды.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
Аскерлер Ыйсаны алып бара жатышканда, талаадан келе жаткан Шымон деген киренеялык кишини кармап алышты да, ага айкаш жыгачты көтөртүп, Ыйсанын артынан ээрчитип коюшту.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Ыйсанын артынан өтө көп эл ээрчип бара жатты. Алардын арасында Ал үчүн боздоп ыйлаган аялдар бар эле.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Ыйса аларга бурулуп, мындай деди: «Иерусалимдик кыздар, Мен үчүн ыйлабагыла, өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Анткени: “Тукумсуз, бала төрөбөгөн, эмчек эмизбеген аялдар бактылуу”, – деп айтыла турган күндөр келет.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Ошондо тоолорго: “Биздин үстүбүзгө кулагыла”, дөбөлөргө болсо: “Бизди басып калгыла”, – деп айта башташат.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Жашыл даракка ушундай кылышса, анда куураган дарак эмне болот?»
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Ыйса менен бирге эки кылмышкерди да өлтүргөнү алып бара жатышты.
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Алар «Баш сөөгү» деген жерге келишкенде, Ыйсаны жана эки кылмышкерди айкаш жыгачка кадап коюшту. Бирин Анын оң жагына, бирин сол жагына кадашты.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Ыйса болсо: «Ата, буларды кечире көр! Анткени эмне кылып жатышканын билишпейт», – деди. Аскерлер өкчөмө таш ыргытып, Анын кийимдерин бөлүп алышты.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Эл ошол жерде карап турду. Башкаруучулар болсо: «Ал башкаларды куткарды. Эгерде Ал Кудай тандаган Машайак болсо, анда Өзүн куткарсын», – деп шылдыңдашты.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Аскерлер Ыйсанын жанына келип, Ага ачуу ичимдик сунуп:
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
«Эгерде Сен жүйүттөрдүн Падышасы болсоң, анда Өзүңдү куткар», – деп шылдыңдашты.
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
Ыйсанын баш жагына грек, латын жана эврей тилдеринде «Бул – жүйүттөрдүн Падышасы» деп жазылган тактайчаны илип коюшту.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Айкаш жыгачка кадалган эки кылмышкердин бири: «Эгерде Машайак болсоң, анда Өзүңдү да, бизди да куткар!» – деп, Ага тил тийгизди.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Экинчиси болсо аны тыйып: «Кудайдан коркпойсуңбу, өзүң деле ушул жазага тартылбадыңбы.
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Бизге го туура өкүм чыгарышты, анткени биз кылган иштерибизге жараша жазабызды алып жатабыз. Бул болсо эч кандай жаман иш жасаган жок да», – деди.
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Анан ал Ыйсага: «Ыйса! Өзүңдүн Падышачылыгыңа барганда, мени эстей көр», – деди.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Ыйса ага: «Мен сага чындыкты айтып коёюн, бүгүн сен Мени менен бейиште болосуң», – деди.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
Болжол менен түшкү алтынчы сааттан тогузунчу саатка чейин күн көрүнбөй, бүт жерди караңгылык каптап турду.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Ийбадатканадагы көшөгө дал ортосунан айрылып калды.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
Ыйса үнүн катуу чыгарып: «Ата, жанымды Сенин колуңа тапшырамын!» – деди. Ушинтип айткандан кийин, Ал жан берди.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Муну көргөн жүз башы: «Бул чын эле адил Адам болчу», – деп, Кудайды даңктады.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Муну көрүүгө чогулган эл болгон окуяны көргөндөн кийин, өкүнүү менен тарай баштады.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Ыйсаны тааныгандардын бардыгы жана Аны Галилеядан ээрчип келген аялдар алыстан бул окуяны карап турушту.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Ал жерде жүйүттөрдүн Ариматая шаарынан ак ниет, адил, Кудайдын Падышачылыгын күтүп жүргөн Жусуп деген адам бар эле. Ал кеңештин мүчөсү болчу.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
Бирок ал кеңештин Ыйсаны өлтүрүү үчүн чыгарган чечимине жана кылган иштерине макул болгон эмес.
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
Ал Пилатка барып, Ыйсанын сөөгүн сурады.
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Анан ал сөөктү түшүрүп алып, кепиндеди да, асканын бооруна оюлуп жасалган, али эч ким коюла элек мүрзөгө койду.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
Жума күнү аяктап, ишемби күнгө таяп калган эле.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Ыйса менен Галилеядан келген аялдар да Жусупту ээрчип келишип, мүрзөнү жана Анын сөөгү кандай коюлганын көрүштү.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Анан алар шаарга кайтып барышып, жыпар жыттуу заттарды жана майлоочу майларды даярдашты. Мыйзамдын талабына ылайык алар ишемби күнү эс алышты.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.