Luke.24.1-Luke.24.10; Matt.28.1-Matt.28.8; Mark.16.1-Mark.16.8; John.20.1
Matt.28; Mark.16.1-Mark.16.8; John.20.1-John.20.17
Luke.23.56
Matt.27.60; Mark.15.46; John.11
John.20.12; Acts.1.10; Acts.10.30
Luke.24.37
Luke.9.22; Luke.9.44; Matt.17.22-Matt.17.23; Mark.9.30-Mark.9.31; Luke.24.44
Luke.24.6; Luke.13.33; Matt.20.19; Luke.9.22
John.2.22; John.12.1
John.20.18
Matt.27.56; Mark.15.40-Mark.15.41; Luke.8.3
Mark.16.11; Mark.16.16
John.20.3-John.20.6; John.19.40
Mark.16.12
John.20.14; John.21.4; Luke.24.31; Luke.9.45; Luke.18.34
Matt.21.11; Acts.2.22; Acts.7.22
Acts.2.23; Acts.5.30; Acts.13.27-Acts.13.28; 1Thess.2.15; Luke.23.13; Luke.23.35; John.3.1; John.7.26; John.7.48; John.12.42; Acts.3.17; Acts.4.5; Acts.4.8; Acts.13.27; 1Cor.2.8
Luke.1.68; 1Pet.1.18; Luke.24.7
Luke.24.1
Luke.24.3; Luke.24.4-Luke.24.5; Luke.24.9
Luke.24.12; John.20.3
Luke.24.7; Luke.24.44; Luke.24.46; Heb.2.10; Heb.12.2; 1Pet.1.11; Acts.3.18; Matt.1.17; Luke.9.26
Acts.8.35; Gen.3.15; Gen.12.3; Gen.22.18; Num.21.9; Num.24.17; John.1.45; John.5.46; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Isa.7.14; Isa.9.6; Isa.50.6; Isa.52.13-Isa.53.12; Isa.61.1; Jer.23.5-Jer.23.6; Dan.7.13-Dan.7.14; Dan.9.24-Dan.9.27; Mic.5.2; Zech.6.12; Zech.9.9; Zech.12.10; Zech.13.7; Acts.13.27
Mark.6.48
Luke.9.12
Matt.14.19
Luke.24.16; Luke.4.30
Ps.38.4; Luke.24.45
Mark.16.13; Acts.17.3; Acts.1.14
1Cor.15.5
Luke.24.30-Luke.24.31; Acts.2.42
Mark.16.14; John.20.19-John.20.23
Mark.16.14; John.20.19
Luke.21.9; Luke.24.5; Matt.14.26; Mark.6.49
1John.1.1; John.20.27
John.20.20
Acts.12.14; Gen.45.26; John.21.5
Luke.24.6; Luke.24.27
Luke.24.32; Job.33.16; Ps.118.18; Acts.16.14; 1John.5.20
Matt.28.18-Matt.28.20; Mark.16.15-Mark.16.18; Acts.1.8-Acts.1.18
Matt.26.24; Luke.24.7; Luke.24.26; John.20.9
Acts.5.31; Acts.2.38; Acts.4.12; Luke.2.32; Gen.12.3; Ps.21.28; Isa.2.2; Isa.49.6; Hos.2.23; Mal.1.11; Matt.28.19; Acts.10.37; Gal.3.8
Acts.1.8; Acts.1.22; Acts.2.32; Acts.3.15; Acts.5.32; Acts.10.39; Acts.10.41; Acts.13.31; 1Pet.5.1; John.15.27; 1Cor.15.15
Mark.16.19-Mark.16.20; Acts.1.9-Acts.1.11
John.14.26; Acts.1.4; Acts.2.33; Eph.1.13; Acts.2.16-Acts.2.17; Job.29.14; Ps.131.9; Acts.1.8; Luke.1.78; Isa.32.15
Acts.1.12; Matt.21.17; John.11.18
Mark.16.19
Matt.28.9; Luke.24.50; John.16.22
Acts.2.46; Acts.3.1; Acts.5.21; Acts.5.42; Luke.1.64; Luke.2.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. LUKEKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Жуманын биринчи күнү аялдар өздөрү даярдаган жыпар жыттуу майларды алып, таң заардан мүрзөгө келишти.
Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.
Алар мүрзөнүн оозундагы таштын четке жылдырылып калганын көрүштү,
And they found the stone rolled away from the sepulchre.
ичине кирип, Теңир Ыйсанын сөөгүн таппай калышты.
And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.
Алар буга таң калып турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына жаркыраган кийимчен эки адам туруп калды.
And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:
Аялдар коркуп кетип, жер карап калышканда, алар: «Эмнеге өлүктөрдүн арасынан Тирүүнү издеп жүрөсүңөр?
And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?
Ал бул жерде жок, Ал тирилди! Анын Галилеяда жүргөндө силерге айткан сөздөрүн эстегилечи.
He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
“Адам Уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилип, айкаш жыгачка кадалып, үчүнчү күнү тирилиши керек”, – деп айткан эмес беле», – дешти.
Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.
Ошондо аялдар Ыйсанын сөздөрүн эстешти.
And they remembered his words,
Алар мүрзөдөн кайтып келишип, мунун баарын он бир шакиртке жана башкаларга кабарлашты.
And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.
Муну элчилерге айткандар магдалалык Мариям, Жахана, Жакыптын энеси Мариям жана алардын жанында жүргөн башка аялдар эле.
It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.
Элчилер аялдарга ишенишкен жок, бул сөздөр аларга куру сөздөй сезилди.
And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.
Бирок Петир ордунан тура калып, мүрзөгө чуркап келди да, эңкейип карап, жерде жаткан кепинди гана көрдү. Ал болгон окуяга таң калып, артына кайтты.
Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.
Так ошол күнү эки шакирт Иерусалимден болжол менен алтымыш стадий алыстыкта жайгашкан Эмаус деген бир айылга жөнөдү.
And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.
Алар жолдо ушул окуяларды талкуулап, сүйлөшүп бара жатышканда,
And they talked together of all these things which had happened.
Ыйса жакын келип, аларга кошулду.
And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.
Бирок алардын көздөрү жабылып калгандыктан, Аны таанышкан жок.
But their eyes were holden that they should not know him.
Ыйса алардан: «Силер эмне жөнүндө сүйлөшүп келе жатасыңар, эмнеге капалуусуңар?» – деп сурады.
And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?
Алардын бири Клеопа Ага: «Ушул күндөрү Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң», – деди.
And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?
Ыйса алардан: «Кайсы окуяны?» – деп сурады. Алар Ага мындай деп жооп беришти: «Назареттик Ыйсаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу.
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:
Биздин башкы ыйык кызмат кылуучуларыбыз, башкаруучуларыбыз Аны өлүм жазасына тартыш үчүн кармап берип, айкаш жыгачка кадатып салышты.
And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.
Бул окуянын болгонуна үч күн болду. Биз болсо: “Ал Ысрайыл элин куткарат”, – деп үмүттөнүп жүргөнбүз.
But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.
Бирок арабызда жүргөн кээ бир аялдар бизди аябай таң калтырышты. Алар таң заардан мүрзөгө барып,
Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;
Анын сөөгүн таппай калышыптыр. Кайтып келишкенде, Анын тирүү экендигин айткан периштелерди көрүшкөндүгүн айтышты.
And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.
Биздин арабыздан кээ бирөөлөр мүрзөгө барышса, аялдардын айтканындай болуп чыгыптыр. Бирок алар Ыйсанын Өзүн көрүшпөптүр».
And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.
Ошондо Ыйса аларга: «Пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар!
Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:
Өзүнүн даңкына ээ болордон мурун, Машайак ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле?» – деди.
Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?
Анан аларга «Тоорат», «Пайгамбарлар» жана «Жазмалар» китептеринде Өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди.
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
Алар өздөрү бара жаткан айылга жакын келип калышканда, Ыйса аларга андан ары жолун улантчудай түр көрсөттү.
And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.
Бирок алар: «Биз менен кал, күн да батайын деп калды», – деп, Аны калууга аргасыз кылышты. Ыйса алар менен бирге айылга кирди.
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.
Алар менен чогуу дасторконго отурганда, Ал колуна нан алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, аларга сындырып берди.
And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.
Ошондо алардын көздөрү ачылып, Аны тааный коюшту. Бирок Ыйса аларга көрүнбөй калды.
And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.
Алар бири-бирине: «Ал жолдо бизге сүйлөп келе жатканда, бизге Ыйык Жазууну түшүндүрүп берип жатканда, жүрөгүбүз күйүп-жанбады беле?» – дешти да,
And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
ошол замат орундарынан туруп, Иерусалимге кайтып келишти. Ал жерден алар чогулган он бир элчиге жана алардын жанындагыларга жолугушту.
And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,
Алар: «Теңир чын эле тирилиптир, Ал Шымонго көрүнүптүр», – деп сүйлөшүп жатышкан эле.
Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.
Бул эки шакирт болсо аларга жолдо болгон окуяны, Аны нан сындырып жатканда гана таанышкандыгын айтып беришти.
And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.
Алар ушул жөнүндө сүйлөшүп жатышканда, Ыйса Өзү алардын ортосуна туруп калды да, аларга: «Силерге тынчтык!» – деди.
And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.
Катуу коркуп кеткен алар: «Элес көрүп жатабыз го», – деп ойлошту.
But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.
Бирок Ыйса аларга: «Эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар?
And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?
Менин колдорумду, буттарымды карагылачы: Бул Мен, Өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө, элестин денеси да, сөөгү да болбойт, бирок өзүңөр көрүп тургандай, Менде бар», – деп,
Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.
аларга колу-бутун көрсөттү.
And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.
Алар бир чети кубанып, бир чети таң калып, көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда, Ыйса алардан: «Бул жерде силердин жей турган бир нерсеңер барбы?» – деп сурады.
And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?
Ошондо алар Ага бир кесим куурулган балык беришти.
And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.
Ыйса аны алып, шакирттеринин көзүнчө жеди.
And he took it, and did eat before them.
Андан кийин Ыйса аларга мындай деди: «Силер менен бирге жүргөнүмдө, Мен силерге “Тоорат”, “Пайгамбарлар” жана “Забур” китептеринде Мен тууралуу жазылгандардын бардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле».
And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.
Ошондон кийин Ыйык Жазууну түшүнүшү үчүн, Ыйса алардын акылын ачты.
Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,
Анан аларга мындай деди: «Ыйык Жазууда: “Машайак азап чегип өлүп, үчүнчү күнү тирилиши керек.
And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:
Иерусалимдин элинен баштап, бардык элдерге күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылуу Анын ысымынан жарыяланышы керек”, – деп жазылган.
And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.
Буга силер өзүңөр күбөсүңөр.
And ye are witnesses of these things.
Мен силерге Атамдын убада кылганын жөнөтөмүн. Силер болсо жогорудан келе турган күчтү алганыңарча, Иерусалим шаарында калгыла».
And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.
Анан аларды шаардан чыгарып, Бетанияга жакын жерге ээрчитип келди да, колун жогору көтөрүп, аларга бата берди.
And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
Бата бергенден кийин, алардан бөлүнүп, асманга көтөрүлүп кетти.
And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.
Ошондо алар Ага таазим кылышты да, зор кубаныч менен Иерусалимге кайтып келишти.
And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:
Дайыма ийбадатканада болуп, Кудайды даңктап жүрүштү.
And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.