Bi yûnanî xeber bi xeber aha ye: «Kîfas». «Kîfas» bi zimanê aramî tê fe’mkirinê: «Petrûs».
Îşaya 29:14.
Bi yûnanî xeber bi xeber aha ye: «Çimkî bêh’işîya Xwedê ji (serwaxtîya) meriva serwaxttir e û sistîya Xwedê ji (qewata) merivayê qewattir e».
Yêremîya 9:24.
Acts.18.1-Acts.18.17; Rom.1.7
2Cor.8.7; 2Cor.9.11
Luke.17.30; 1Thess.3.13; 1Thess.4.16-1Thess.4.18; Phil.3.20
Phil.1.6
John.17.21; 1John.1.3; 1Thess.5.24; 2Thess.3.3; Heb.10.23
1Cor.11.18
1Cor.3.3
Acts.18.24; Acts.19.1; 1Cor.3.4-1Cor.3.5; 1Cor.4.6; 1Cor.6.12; Titus.3.13; John.1.42
Eph.4.4-Eph.4.5
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15
2Cor.10.10
1Cor.2.1; 2Cor.2.15; Rom.1.16
Isa.29.14
Prov.21.30; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.3.19
Matt.12.38; Mark.8.11; John.2.18; John.4.48; John.6.30
Gal.5.11
1Cor.2.7; Col.2.3
Jas.2.5
Rom.3.27; Eph.2.9
Eph.1.7; Phil.3.9
Jer.9.24; 2Cor.10.17

NE’MA PAWLOSE PÊŞIN KORINT’ÎYAR’A

Pêşgotin

Korint’ bajarekî Yûnanistanêyî e’yan bû, ew p’ayt’extê qeza Axayayêye R’omayê bû. Bi destê Pawlos h’îmê civîna Mesîh li wir hate danînê, gava dema r’êwîtîya xweye dudada ew li wir 18 meha ma (K’arêd Şandîya 18:11, 18). Korint’ bajarekî gul û geş û navî-deng bû, ne ku t’enê alîyê t’ucaretîyêda, lê usa jî alîyê r’abûn-r’ûniştinê, zanebûn û h’ebandinêda, çimkî her milet li wir diman. Lê belê alîkîva jî bênamûsîyêda h’ewla xwe dewlê avîtibûn. Û vê yekê gelekî h’ukumî ser civîna nû dikir û her cûr’e ze’metî pêşda danî.
Aha k’ifş dibe ku eva ne’ma nêzîkî sala 54-a Efesêda korint’îyar’a hatîye nivîsarê, dema r’êwîtîya Pawlose 3-a (Korint’î I 16:8; K’arêd Şandîya 19:1). Şandî bi vê ne’mê ser wan pirsa disekine, k’îjan ku ser e’mirê civîna nû bibûne giranî, usa jî ser heleqetîya wan r’abûn-r’ûniştin û çi ku bawerîya bawermendava girêdayî bû.
Xemê Pawlos dup’a bona dutîretîya civînê û ç’e’vderîya wan bû (serêd 1-ê h’eta 6-a). Usa jî ew pirsêd h’al-zewacê (serê 7-a), îsafê (serêd 8-a h’eta 11:1), qeyde-qanûnêd civînê, p’êşk’êşêd R’uh’ê Pîroz (serêd 11-a h’eta 14-a) û fikira r’abûna mirîya (serê 15-a) e’nene dike. Û k’ûr dide k’ifşê, ku Mizgînî çawa van pirsa dinihêr’e û caba wan dide.
Serê 13-da derheqa h’izkirinêda xeber dide, ku ew ji Xwedêda mêrivr’a p’êşk’êşeke here mezin e. Belkî ev serî p’ara here e’yan e, nava vê p’arêda.

Serecema fikira ne’mê

Pêşgotin (1:1-9)
Dutîretîya nava civînê (1:10–4:21)
Pirsa bona h’al-zewacê (5:1–7:40)
Pirsa îsafê û xwe dûr xweykirina bawermenda ji r’aw-r’izimêd mileta (8:1–11:1)
E’mir, h’ebandin û t’erbetîya civînê (11:2–14:40)
R’abûna Mesîh û bawermenda ji mirinê (15:1-58)
K’omekt’opkirina bawermenda bona civîna Cihûstanê (16:1-4)
Çend t’ivdîrêd Pawlos û paşgotin (16:5-24)


Kurmancî
http://ibt.org.ru/bible
Pênc k’itêbêd Mûsa, Kʼitêba Rʼûtʼ, Kʼitêba Ester, Kʼitêba Ûnis, Zebûr, Mesele, MizgînîCreative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Silavkirin

1 Ji Pawlosê ku bi e’mirê Xwedê şandîtîya Mesîh Îsar’a gazîkirî, t’evî Sostênîsê bira,
2 civîna Xwedêye Korint’êr’a, buhurtî-jibarebûyîyêd yektîya Mesîh Îsada, yêd pîrozbûnêr’a gazîkirî, t’evî wan h’emûyêd ku her dera gazî navê Xudanê me Îsa Mesîh dikin, Ew Xudanê wan û me ye:
3 De bira k’erem û e’dilayîya Xwedêyê Bavê me û Xudan Îsa Mesîh li we be.

Şikirdarîya Pawlos

4 Ez her gav bona we şikirîyê didime Xwedêyê xwe, bona wê k’erema Wî, ya ku bi saya Mesîh Îsa wer’a hatîye dayînê.
5 Belê hûn bi yektîya Wî her tiştîda dewletî bûn, her xeberdanê û her zanebûnêda.6 Hînkirina derheqa Mesîhda nava weda h’îmê xwe usa girtîye,7 ku hûn kêmasîya t’u p’êşk’êşê nak’işînin, gava hîvîya xuyabûna Xudanê me Îsa Mesîh in.8 Ewê we h’eta xilazîyê h’îmgirtî xwey ke, ku hûn R’oja hatina Xudanê me Îsa Mesîh bêlek’e bin.9 Amin e ew Xwedêyê ku gazî we kir, wekî hûn t’evî Kur’ê Wî Îsa Mesîhê Xudanê me bin.

Dutîretîya civîna Korint’êda

10 De ez îdî hîvî ji we dikim xûşk-birano, bi navê Xudanê me Îsa Mesîh, bira gotina we h’emûya yek be û dutîretî nava weda t’unebin, lê h’emû jî bi hevr’a bin û ser nêt-meremekî bin.
11 Çimkî min salixê we ji mala Xiloyê hilda xûşk-birano, ku nava weda de’w-doz hene.12 Awa gotî dixwazim bêjim, wekî nava weda yek dibêje: «Ez Pawlosî me», yek dibêje: «Ez Apoloyî me», yek jî dibêje: «Ez Petrûsî me» û yekî din jî dibêje: «Ez Mesîhî me».13 Çima Mesîh p’arevebûyî ye? Çima Pawlos bona we xaç bûye? Yan bi navê Pawlos hûn pê avê hatine nixumandinê?14 Ez ji Xwedê r’azî me, ku min ji we t’u kes nenixumand, pêştirî Kirîspo û Gayos.15 Niha t’u kes nikare bêje, ku hûn bi navê min hatine nixumandinê.16 (R’ast e min mala Steyfan jî nixumand. Lê wekî mayîn nayê bîra min, ku min yekî din nixumandibe.)17 Çimkî Mesîh ez nixumandinêr’a neşandim, lê Mizgînîdayînêr’a û ez vê yekê nadime zora xeberdana zimên, ku nebe qewata xaçê Mesîh ber tiştekî neyê h’esabê.

Mesîh qudreta Xwedê û serwaxtîya Xwedê ye

18 R’ast e hînkirina derheqa xaçda undabûyîyar’a bêh’işî ye, lê me xilazbûyîyar’a, qewata Xwedê ye.
19 Çawa nivîsar e:
«Ezê serwaxtîya serwaxta unda kim
û bîlantîya bîlana betal kim» .
20 K’anên serwaxt? K’anên zane? K’anên aqilmendêd vê dinyayê? Ne serwaxtîya vê dinyayê Xwedê kire bêh’işî?
21 Çimkî serwaxtîya Xwedê nehişt ku dinya bi serwaxtîya xwe Wî nas ke, lê li Xwedê xweş hat, bi wê hînkirina «bêh’işî» yêd ku bawer dikin xilaz ke.22 Cihû k’eremeta dixwazin û yûnan jî serwaxtîyê diger’in.23 Lê em, Mesîhê xaçbûyî dannasîn dikin, cihûyar’a p’işkbûn e, necihûyar’a jî bêh’işî,24 lê bona yêd ku Xwedê gazî wan dike, heger cihû bin, heger necihû, ew xeber Mesîh e, qewata Xwedê û serwaxtîya Xwedê.25 Çimkî ew kirêd Xwedêye ku ber ç’e’vê meriva bêh’işî xuya dibin, ew ji serwaxtîya merivayê serwaxttir in û ber ç’e’vê meriva çiqas sistîya Xwedê xuya dibe, ew ji qewata merivayê qewattir e .
26 Dîna xwe bidinê xûşk-birano, hûn k’î bûne ku Xwedêda hatine gazîkirinê: Alîyê dinêda ji we gelek ne serwaxt bûne, ji we gelek dinêda ne zor bûne û ne jî ji we gelek malêd r’engînda bûne.
27 Lê Xwedê bêh’işêd dinê bijartin, wekî serwaxta bide şermê û sistêd dinê bijartin, wekî yêd qewat bide şermê28 û Xwedê yêd dinêbêxebere bêr’ûmet û yêd ne t’u tişt bijartin, ku heyînêd berbiç’e’v r’et ke her’e,29 wekî t’u qûl-bende li ber Xwedê pê xwe nefir’e.30 Ewî hûn t’evî Mesîh Îsa kirin û Mesîh bona me kire serwaxtî. Em bi Wî r’ast têne h’esabê, pîroz û aza dibin.31 Awa çawa nivîsar e: «Yê ku difir’e, bira bi Xudan bifir’e» .
prev / next