Ысрайыл эли бул күнү Түшүм майрамын майрамдачу. Мыйз. 16,9-10ду кара.
Жүйүт динине өткөндөр.
Acts.10.1-Acts.10.48
Acts.20.16; 1Cor.16.8; Lev.23.15
1Kgs.19.11; Job.38.1; Ezek.1.4; Acts.4.31; Acts.16.26
Matt.3.11
Acts.4.31; Acts.13.52; Mark.16.17; 1Cor.12.10-1Cor.12.11
Acts.2.2
Acts.2.12; Acts.1.11; Matt.26.73
2Kgs.17.6; Gen.14.1; Gen.14.9; Isa.11.11; Dan.8.2
Acts.6.5; Acts.13.43; Matt.23.15
Acts.2.7
Acts.17.32; 1Cor.14.23
1Thess.5.7
Joel.2.28-Joel.2.32; Acts.2.18; Acts.2.33; Isa.32.15; Isa.44.3; Ezek.36.27; Rom.5.5; Acts.10.45; Titus.3.6; Acts.21.9
Acts.11.28; Acts.21.10; 1Cor.12.10
Matt.24.29; 1Thess.5.2; Rev.16.14
Rom.10.13; Acts.16.31
John.3.2; Acts.10.38; Luke.24.19; 2Cor.12.12; 2Thess.2.9; Heb.2.4; Matt.12.28
Matt.26.24; Acts.3.13; Matt.20.19; Luke.24.20; Luke.22.22; Acts.3.18; Acts.4.28; Acts.13.27; 1Pet.1.2; 1Pet.1.20; Rev.13.8; Acts.5.30
Acts.2.32; Acts.3.15; Acts.4.10; Acts.10.40; Acts.13.30; Acts.13.33-Acts.13.34; Acts.13.37; Acts.17.31; Rom.4.24; Rom.6.4; Rom.8.11; Rom.10.9; 1Cor.6.14; 1Cor.15.15; 2Cor.4.14; Gal.1.1; Eph.1.20; Col.2.12; 1Thess.1.10; Heb.13.20; 1Pet.1.21; Eph.2.5; Luke.24.5; John.10.18; 2Tim.1.10; Heb.2.14; Rev.1.17-Rev.1.18
Ps.15.8-Ps.15.11
Rom.4.18
Acts.2.31; Matt.11.23; Acts.13.35; Heb.7.26; Luke.2.26
Acts.7.8-Acts.7.9; Heb.7.4; Acts.13.36; 1Kgs.2.10; Neh.3.16
2Sam.23.2; Matt.22.43; Heb.11.32; Luke.1.32
Acts.2.27
Acts.2.24; Acts.1.22; Acts.4.33
Acts.5.31; Eph.1.20; Phil.2.9; Heb.2.9; 1Pet.3.22; Exod.15.6; Ps.97.1; Acts.1.4; John.16.7; Gal.3.14; Acts.2.17
John.3.13; Ps.109.1
Matt.28.18; Rom.14.9; 2Cor.4.5; Acts.2.23
Acts.5.33; Acts.7.54; Acts.16.30; Luke.3.10
Acts.3.19; Acts.20.21; Acts.26.18; Acts.26.20; Luke.24.47; Acts.22.16; Acts.8.12; Mark.16.16; Acts.10.48; Acts.8.16; Mark.1.4; Acts.10.45; Acts.8.15; Acts.8.20; Acts.11.17; John.7.39
Rom.9.4; Acts.3.25; Isa.54.13; Isa.44.3; Acts.22.21; Isa.57.19; Eph.2.13; Eph.2.17; Joel.2.32; Rom.8.30
Acts.2.21; Acts.2.47; Deut.32.5; Matt.17.17; Phil.2.15
Acts.2.47
Heb.10.25; Acts.1.14; 1Cor.14.6; Gal.2.9; Phil.1.5; 1John.1.3; Luke.24.35; Acts.2.46; Acts.20.7
Mark.16.20
Acts.4.32; Acts.4.34-Acts.4.35; Matt.19.21
Acts.2.44
Acts.3.1; Acts.5.21; Acts.5.42; Luke.24.53; Acts.1.14; Acts.2.42; Acts.16.34; John.16.22
Acts.5.13; Acts.2.41; Acts.5.14; Acts.11.24; Acts.16.5; 1Cor.1.18; Acts.2.21; Acts.2.40; Acts.16.31
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйык Рухтун түшүүсү

Элүүнчү күн майрамында алардын бардыгы бир жерге чогулушту.
Бир маалда асмандан катуу шамалдын добушундай болгон добуш чыгып, алар отурган үйдүн ичин толтурду.
Анан жалындай болгон тилдер бөлүнүп-бөлүнүп, алардын ар биринин үстүнө түштү.
Ошондо бардыгы Ыйык Рухка толуп, Рух берген тилге жараша ар кандай тилдерде сүйлөй башташты.
Ошол убакта Иерусалимде бүт дүйнө жүзүнөн келген динчил жүйүттөр бар эле.
Бул добушту уккан адамдар чогулуп, дүрбөлөңгө түшүштү. Анткени шакирттер ошол адамдардын ар биринин тилинде сүйлөп жатышкан эле.
Бардыгы айран-таң калып, өз ара мындай деп сүйлөшүп жатышты: «Сүйлөп жаткан бул адамдардын бардыгы галилеялыктар эмеспи?
Булар кандайча ар бирибиздин эне тилибизде сүйлөп жатышат?
Биз, парфтыктар, мадайлыктар, эйламдыктар жана Месопотамия, Жүйүт, Кападокия, Понт жана Асия тургундары,
Фригия, Памфилия, Мисир жана Киренея тараптагы Ливия аймагынын тургундары, Римден келгендер, жүйүттөр жана прозелиттер,
криттиктер жана аравиялыктар, өз тилибизде алардын Кудайдын улуу иштери жөнүндө айтып жаткандарын угуп жатабыз».
Бардыгы аң-таң болуп, эмне дешерин билбей, бири-биринен: «Бул эмнеси?» – деп сурап жатышты.
Ал эми кээ бирөөлөрү: «Алар таттуу шарап ичип, мас болуп алышса керек», – деп шылдыңдап жатышты.

Петирдин сөзү

Ошондо он бир элчинин жанында турган Петир үнүн көтөрүңкү чыгарып, аларга мындай деди: «Жүйүт эркектери жана Иерусалим тургундары! Бул жөнүндө силерге айтып берейин, сөзүмө кулак салгыла.
Алар, силер ойлоп турганыңардай, мас эмес, себеби азыр күндүзгү үчүнчү саат эле болду.
Бул жөнүндө Жоел пайгамбар алдын ала мындай деп айткан:
“Акыркы күндөрдө мындай болот, – дейт Кудай, – Мен ар бир адамдын үстүнө Өз Рухумду төгөм, ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, жаш балдарыңар көрүнүш, карыяларыңар түш көрүшөт.
Ошол күндөрдө Мен кулдарымдын үстүнө да, күңдөрүмдүн үстүнө да Өзүмдүн Рухумду төгөм, ошондо алар пайгамбарчылык кылышат.
Асманда кереметтерди, жер үстүндө жышаандарды көрсөтөм, алар: кан, от жана түтүн.
Теңирдин улуу жана коркунучтуу күнү келердин алдында күн караңгылайт, ай кандын өңүндөй болуп кызарат.
Ошондо мындай болот: Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат”.
Ысрайыл эркектери! Сөзүмө кулак салгыла: силер назареттик Ыйсаны мыйзамсыздардын колу менен айкаш жыгачка кадап өлтүрдүңөр. Бирок Ал силердин колуңарга Кудайдын чечими жана алдын ала көрө билүүсү боюнча салынып берилген.
Өзүңөр билесиңер, Кудай Ошол Адам аркылуу силердин араңарда кудуреттүү иштерди, кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп, силерге Ал жөнүндө күбөлөндүргөн эле.
Бирок Кудай Аны өлүм кишенинен бошотуп, тирилтти, анткени өлүм Аны кармап тура алган жок.
Дөөт Ал жөнүндө мындай деп айткан: “Теңирди мен өзүмдүн алдымдан ар дайым көрүп турдум, анткени Ал менин оң жагымда, мен олку-солку болбойм.
Ошондуктан жүрөгүм кубанычка толуп, шаттанып сүйлөйм, атүгүл, денем да үмүт менентынчтанат,
анткени Сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың, Өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң.
Сен мага өмүр жолун таанытып билдирдиң. Сен мени Өзүңдүн алдыңда кубанычка бөлөйсүң”.
Агайын-туугандар! Силерге түпкү атабыз Дөөт тууралуу тайманбастык менен айтууга уруксат бергиле. Ал өлдү, көргө коюлду, анын мүрзөсү азыр да бар.
Ал пайгамбар болгондуктан жана Кудайдын “Сенин тукумуңдан Машайак чыгат, Аны сенин тагыңа отургузам” деген убадасын билгендиктен,
Машайактын кайра тирилери жөнүндө: “Анын жаны өлгөндөр жаткан жайда калтырылган жок, Анын денеси чириген жок”, – деп, алдын ала айткан.
Ошол Ыйсаны Кудай тирилтти, ага биз баарыбыз күбөбүз.
Ал Кудайдын оң колу менен асманга көтөрүлүп, Атасы убада кылган Ыйык Рухту алды да, үстүбүзгө төктү. Азыр силер ошону угуп-көрүп турасыңар.
Дөөт асманга көтөрүлгөн эмес, бирок ал мындай дейт: “Теңир менин Теңириме:
"Мен Сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин, Менин оң жагыма отур", – деди”.
Ошондуктан, бүт Ысрайыл эли, так билип алгын: силер айкаш жыгачка кадаган ошол Ыйсаны Кудай Өзү Теңир жана Машайак кылды».

Биринчи Жыйын

Муну угушканда, алардын жүрөгүнө канжар сайылгандай болду. Ошондо алар Петирден жана башка элчилерден: «Агайын-туугандар! Эми биз эмне кылышыбыз керек?» – деп сурашты.
Петир аларга: «Күнөөңөр кечирилиши үчүн, тобо кылгыла, ар бириңер Ыйса Машайактын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө, ошондо Кудай силерге Ыйык Рухту белек кылат.
Анткени Кудайдын убадасы силерге, силердин балдарыңарга жана алыстагылардын бардыгына, Кудай-Теңирибиз чакырган ар бир адамга тиешелүү», – деп жооп берди.
Ал мындан башка дагы көп сөздөр менен күбөлөндүрдү да: «Бул бузулган муундан сактангыла», – деп насаат айтты.
Ошондо анын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алгандар сууга чөмүлдүрүлүштү. Ошол күнү аларга үч миңге жакын киши кошулду.
Алар элчилердин насааттарын угушчу, бири-бири менен баарлашышчу, нан сындырышчу жана сыйынышчу.
Ар бир адамда коркунуч бар эле, Иерусалимде элчилер көптөгөн кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жатышты.
Ыйсага ишенгендердин баары чогуу болушчу, бардык нерселерин ортого коюшчу.
Бардык мүлктөрү менен жеке менчиктерин сатышып, (акчасын) бардыгына, ар биринин муктаждыгына жараша бөлүп беришчү.
Күн сайын ийбадатканада чогуу болушчу, үйлөрдө нан сындырып, кубаныч менен, таза жүрөк менен тамактанышчу,
Кудайды даңкташчу. Бүт эл аларга жакшы мамиле кылчу. Теңир болсо Жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты.