Acts.5.24; Acts.5.26; Luke.22.4; Luke.22.52; 1Chr.9.11; Neh.11.11; Matt.22.23
Acts.17.18; Acts.3.15
Luke.21.12
Acts.2.41
Luke.3.2; John.18.13; John.18.24; Matt.26.3
Matt.21.23; Acts.4.10
Matt.10.20
Acts.3.7-Acts.3.8
Acts.3.6; Acts.2.24
Ps.117.22; Mark.9.12; Luke.23.11
Acts.13.26; Acts.28.28; John.4.22; Heb.2.3; Jude.1.3; 1Tim.2.5; Gal.1.7; Acts.10.43; Luke.24.47; John.20.31
John.7.15
Acts.3.11; Luke.21.15
John.11.47; John.12.19; Acts.4.21; Acts.3.9-Acts.3.10
Acts.5.28; Acts.5.40
Acts.5.29
Amos.3.8; John.15.27; 1Cor.9.16; Acts.22.15; 1John.1.1; 1John.1.3
Acts.5.13; Acts.5.26; Matt.21.26; Matt.21.46; Mark.11.32; Luke.20.6; Luke.20.19; Luke.22.2; Acts.3.7-Acts.3.8
Acts.2.1-Acts.2.4
Acts.1.14; Exod.20.11; 2Chr.2.12; Neh.9.6; Ps.101.26; Ps.123.8; Ps.133.3; Ps.145.6
Ps.2.1-Ps.2.2
Acts.4.5; Acts.10.38; Luke.4.18; Heb.1.9; Dan.9.24; Rev.11.15
Acts.4.30; Acts.4.26; Luke.23.7-Luke.23.11; Matt.27.2; Matt.20.19; Matt.26.3
Isa.46.10; Acts.2.23
2Kgs.19.16; Acts.4.13; Acts.4.31; Acts.9.27; Acts.9.29; Acts.13.46; Acts.14.3; Acts.18.26; Acts.19.8; Acts.28.31; Eph.6.19
Ps.137.7; Prov.31.20; Isa.1.25; Zeph.1.4; Acts.3.6; Matt.7.22; Mark.9.39; Mark.16.17; Acts.4.27
Acts.2.2; Acts.16.26; Ps.76.19; Acts.2.4; Phil.1.14
Acts.2.42-Acts.2.47
2Chr.30.12; Ezek.11.19; Phil.1.27; Acts.2.44
Acts.1.8; Acts.1.22; Acts.11.23
2Cor.8.14-2Cor.8.15; Acts.2.45
Acts.4.37; Acts.5.2; Acts.6.1
Mark.3.17
Acts.4.35
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Биринчи жолку куугунтук

1 Петир менен Жакан элге сүйлөп жатышканда, ыйык кызмат кылуучулар, ийбадатканадагы күзөт башчылар жана садукейлер алардын жанына келишти.
2 Алар бул экөөнүн элди окутуп, өлгөндөрдүн Ыйса аркылуу тирилерин жарыялап жатышканына ачууланышты.
3 Аларды кармап, эртең мененкиге чейин камап коюшту, анткени кеч кирип калган эле.
4 Бирок сөздү уккандардын көпчүлүгү Ыйсага ишенип калышты. Алардын саны беш миңге жакын эле.
5 Эртеси күнү жүйүттөрдүн башчылары, аксакалдары, мыйзам окутуучулары,
6 башкы ыйык кызмат кылуучу Анас, Кайапа, Жакан жана Искендер, башкы ыйык кызмат кылуучулар уруусундагылардын бардыгы Иерусалимге чогулушту.
7 Алар Петир менен Жаканды ортого чыгарып: «Силер муну кайсы күч менен же кимдин атынан кылдыңар?» – деп сурашты.
8 Ошондо Петир Ыйык Рухка толуп, аларга мындай деди: «Эл башчылары жана Ысрайыл аксакалдары!
9 Эгерде силер бүгүн бизди оорулуу адамга жакшылык кылганыбыз үчүн суракка алып, анын кантип айыкканы жөнүндө сурап жатсаңар,
10 анда бардыгыңар, бүт Ысрайыл эли, билип алгыла: бул адам силер айкаш жыгачка кадаган, бирок Кудай кайра тирилткен назареттик Ыйса Машайактын атынан айыгып, силердин алдыңарда турат.
11 Ыйса – силер, куруучулар, жаратпай койгон, бирок бурчтун негизи болуп коюлган таш.
12 Адамдарды Ыйсадан башка эч ким куткара албайт. Анткени асман астында бизди – адамдарды куткара ала турган башка ысым жок».
13 Алар Петир менен Жакандын тайманбастыгын көрүп, алардын окубаган, жөнөкөй адамдар экендигин билип таң калышты. Алардын Ыйса менен бирге жүргөндүгүн билишти.
14 Бирок айыккан адамдын алардын жанында турганын көрүшүп, каршы сүйлөй алышкан жок.
15 Анан аларга синедриондон чыгып турууну буйрушту да:
16 «Бул адамдарды эмне кылалы? Анткени алар аркылуу улуу керемет көрсөтүлгөндүгү Иерусалимде жашагандардын баарына маалым болду, биз да муну тана албайбыз.
17 Бирок бул мындан ары эл арасында жайылбашы үчүн, аларды коркутуп, бул ысым жөнүндө жарыялоого тыюу салалы», – деп, өз ара кеңешишти.
18 Анан аларды чакырып: «Ыйсанын ысымы жөнүндө таптакыр сүйлөбөгүлө да, окутпагыла», – деп буйрук беришти.
19 Бирок Петир менен Жакан аларга: «Өзүңөр ойлоп көргүлөчү, Кудайды укпай, силерди угуу Кудай алдында туурабы?
20 Биз көргөнүбүз менен укканыбызды айтпай коё албайбыз», – деп жооп беришти.
21 Алар болсо эл тургандыктан, ал экөөнү жазалоонун ыңгайын таба алышпай, аларды дагы бир жолу коркутуп, бошотуп жиберишти. Анткени элдин бардыгы болуп өткөн окуя үчүн Кудайды даңктап жаткан эле.
22 Оорусунан керемет менен айыккан бул адамдын жашы кырктан ашып калган болчу.

Жыйындын сыйынуусу

23
Бошотулгандан кийин, алар башка шакирттерге келип, башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдардын айткандарын айтып беришти.
24 Алар болсо муну угушкандан кийин, катуу үн менен: «Асманды, жерди, деңизди жана алардын ичинде эмне болсо, ошонун баарын жараткан Эгедер Кудай!
25 Сен Ыйык Рух аркылуу атабыз Дөөттүн – Өзүңдүн кулуңдун оозу аркылуу: “Бутпарастар эмне үчүн каарданып жатышат? Элдер эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлоп жатышат?
26 Дүйнөнүн падышалары каршы көтөрүлүштү, төрөлөр Теңирге жана Анын Машайагына каршы чогулушту”, – деп айткансың.
27 Чын эле, бул шаарда Ирод менен Понтий Пилат бутпарастар менен, Ысрайыл эли менен бирге Өзүң майлаган ыйык Уулуң Ыйсага каршы чогулушту.
28 Алар Сенин күчүң жана чечимиң менен алдын ала белгиленген нерсени орундатыш үчүн чогулушту.
29 Азыр болсо, Теңир, алардын коркутуп жатканын көрүп турасың, Өзүңдүн сөзүңдү тайманбастык менен айтышыбыз үчүн, кулдарыңа кайраттуулук бере көр.
30 Сенин ыйык Уулуң Ыйсанын атынан оорулууларды айыктыруу үчүн, кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүү үчүн, Өзүңдүн колуңду суна көр», – деп, Кудайга чогуу сыйынышты.
31 Ушинтип сыйынып бүтүшкөндө, алар чогулган жер солкулдап кетти. Баары Ыйык Рухка толуп, Кудайдын сөзүн тайманбастык менен айта башташты.

Иерусалимдеги Жыйындын абалы

32
Ыйсага ишенгендердин көпчүлүгүнүн ой-тилектери бир эле. Эч ким өзүнүн мүлкүн «меники» дечү эмес, алардын бардык нерсеси ортодо болчу.
33 Элчилер болсо Теңир Ыйса Машайактын өлүп, кайра тирилгендигин зор кайраттуулук менен күбөлөндүрүп жатышты. Бардыгынын үстүндө Кудайдын зор ырайымы бар эле.
34 Алардын эч кимиси эч нерсеге муктаж болчу эмес, анткени менчик жерлери же үйлөрү барлардын баары аларды сатып, сатылган нерсенин акчасын алып келип,
35 элчилердин колуна тапшырышчу. Андан ар бир адамга муктаждыгына жараша берилчү.
36 Кипрлик леби Жусуптун менчик жери бар эле. Элчилер аны Барнаба деп коюшчу. Бул ысым «Сооротуучу» деп которулат.
37 Ал өз жерин сатып, акчасын алып келип, элчилердин колуна тапшырды.