Matt.12.18-Matt.12.20; Isa.41.8; Isa.43.10; Isa.52.13; Isa.53.11; Isa.42.19; Ezek.34.24; Zech.3.8; Acts.3.26; Acts.4.27; Phil.2.7; Matt.3.17; Isa.11.2; Isa.61.1; Isa.2.4
Isa.57.15; Ps.9.9
Isa.60.9; Gen.10.5; Isa.2.3; Matt.12.21
Isa.44.24; Isa.45.12; Acts.17.25
Isa.41.9; Isa.49.6; Isa.49.8; Luke.2.32
Isa.35.5; Isa.49.9; Isa.61.1; Heb.2.14-Heb.2.15; Luke.1.79
Isa.48.11
Isa.43.19
Ps.32.3; Ps.106.23; Isa.42.4
Isa.21.16; Isa.16.1
Isa.42.4
Isa.40.10; Isa.9.7; Isa.59.17; Ps.77.65
Isa.13.8
Isa.50.2
Isa.35.5; Isa.35.8; Isa.40.4
Isa.1.29; Isa.44.11; Isa.45.16; Ps.96.7
Rom.2.21-Rom.2.23; Jer.6.10
Isa.14.17
Isa.47.11; Hos.7.9; Isa.57.1; Isa.57.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирдин кулу

1 Мына, Менин Кулум, Мен Аны колунан кармап турам, Ал Менин тандап алганым, Аны Менин жаным жакшы көрөт. Мен Ага Өзүмдүн Рухумду берем, Ал элдерге акыйкаттыкты жар салат.
2 Ал кыйкырбайт, үнүн көтөрбөйт, Ал Өзүнүн үнүн көчөдө угузбайт.
3 Чала сынган камышты сындырып салбайт, түтөп жаткан чырактын билигин өчүрүп салбайт. Сотту чындык боюнча жүргүзөт.
4 Жер үстүндө акыйкаттык орнотмоюнча, Ал алсырабайт жана чарчабайт, ошондо Анын мыйзамына аралдар таянышат».
5 Асманды жана анын мейкиндигин жараткан, жерди өсүмдүктөрү менен кошо жайган, анын үстүндөгү элдерге өмүр берген, анын үстүндө басып жүргөндөргө рух берген Кудай-Теңир ушундай дейт.
6 «Мен, Теңир, Сени акыйкаттыкка чакырдым. Сени колуңдан кармап жүрөм, Сени сактап жүрөм, Сени эл үчүн келишим кылып коём, бутпарастар үчүн жарык кылып коём.
7 Сокурлардын көзүн ачыш үчүн, туткундарды камактан чыгарыш үчүн, караңгыда отургандарды зындандан чыгарыш үчүн ошентем.
8 Мен Теңирмин, бул Менин ысымым, Мен Өз даңкымды башка бирөөгө бербейм, Өз даңкымды буркандарга бербейм.
9 Мына, алдын ала айтылгандар аткарылды, эми Мен жаңысын алдын ала айтам, ал аткарыла электе эле, Мен силерге алдын ала айтам».

Мактоо ыры

10 Теңирге жаңы ыр ырдагыла! Бүт жер жүзү, силер, деңизде сүзүп жүргөндөр, аны толтурган баарыңар, аралдар жана анда жашагандар, Теңирди даңктагыла!
11 Чөл жана анын шаарлары, Кейдар жашаган айыл-кыштактар үнүн бийик чыгарышсын. Аска-зоолордо жашагандар кубанышсын, тоонун чокуларынан кыйкырышсын!
12 Теңирди даңкташсын, Анын даңкын аралдарда жар салышсын!
13 Теңир алп сыяктуу чыгат, согуштун баатыры сыяктуу кызганычты козгойт, Өзүнүн душмандарын жеңип, кубаныч менен ураан чакырат.

Кудайдын убадасы

14 «Мен көпкө чейин унчуккан жокмун, чыдадым, Өзүмдү кармадым. Эми төрөп жаткан аялдай кыйкырам, бардыгын кыйратып, жутуп жиберем.
15 Тоолорду, адырларды кыйратам, алардын бүт чөбүн кууратам, дарыяларды аралга айландырам, көлдөрдү какшытам,
16 сокурларды өздөрү билбеген жолдор менен жетелейм, аларды белгисиз жолдор менен алып жүрөм, алардын алдында караңгылыкты жарыкка айландырам, кыйшык жолдорду түз кылам: Мен алар үчүн мына ушундай кылам, аларды таштабайм.
17 Ошондо буркандардан үмүттөнгөндөр, жасалма кудайга: “Силер биздин кудайыбызсыңар”, – дегендер артка качып, катуу уят болушат.

Ысрайылдын жазаланары жөнүндө

18 Дүлөйлөр, уккула, сокурлар, көрүш үчүн карагыла!
19 Менин кулумдай сокур кул барбы? Мен жиберген кабарчыдай дүлөй кабарчы барбы? Менин сүйүктүүмдөй сокур барбы? Теңирдин кулундай сокур барбы?
20 Сен көптү көрдүң, бирок байкаган жоксуң, кулагың ачык болду, бирок эч нерсе уккан жоксуң».
21 Теңир Өзүнүн чындыгы үчүн мыйзамды даңазалоону, даңктоону каалады.
22 Бирок бул эл талкаланып, таланып-тонолду. Алардын бардыгы үңкүрлөрдө байлануу, зындандарда катылуу. Алар олжо болушту, куткарар эч ким жок, бардыгы тонолушту, бирок «Кайра бер», – деп, эч ким айта албайт.
23 Буга силердин араңардан ким кулак төшөдү? Келечек үчүн буга ким назар салды, муну ким укту?
24 Жакыпты кыйратуучуларга, Ысрайылды талоончуларга ким салып берди? Теңир эмеспи? Биз Ага каршы күнөө кылдык. Алар Теңирдин жолу менен жүргүсү келген жок, алар Анын мыйзамын угушкан жок.
25 Ошондо Теңир аларга катуу каарын төктү, катаал согуш жиберди. Бул аларды туш-туштан жалын менен курчады, бирок алар билишкен жок. Алар күйүштү, бирок муну жүрөгү менен түшүнүшкөн жок.