Ушул азаптан.
John.12.1-John.12.8; Matt.26.6-Matt.26.11; Mark.14.3-Mark.14.8
Matt.26.6-Matt.26.13; Mark.14.3-Mark.14.9; Luke.7.37-Luke.7.38
John.12.12; John.12.20; John.11.55; John.11.1
Luke.10.38; Luke.10.40
Luke.7.37-Luke.7.38
John.13.29
John.12.5
John.11.44
Luke.16.31
John.12.18; John.11.45
John.12.12-John.12.15; Matt.21.4-Matt.21.9; Mark.11.7-Mark.11.10; Luke.19.35-Luke.19.38
Matt.21.1-Matt.21.9; Mark.11.7-Mark.11.10; Luke.19.35-Luke.19.38
Rev.7.9; Ps.117.25-Ps.117.26; John.5.43; John.1.49
Zech.9.9
John.13.7; Mark.9.32; John.12.23; John.7.39; John.2.22
Luke.19.37
John.12.9-John.12.11
John.11.47; John.3.26
1Kgs.8.41-1Kgs.8.43; Acts.8.27; Acts.17.4; Mark.7.26; John.7.35
John.1.44
Mark.13.3
John.17.1; John.12.27; John.13.31-John.13.32; Mark.14.41; John.2.4; John.12.16
1Cor.15.36
Matt.10.39; John.11.25; Luke.14.26
John.8.12; John.21.18; John.14.3; John.17.24; 2Cor.5.8; 1Thess.4.17; John.14.21; John.14.23; John.16.27; 1Sam.2.30; Ps.90.15
John.11.33; John.13.21; Luke.22.44; Mark.14.35; Heb.5.7; John.12.23; John.18.37; John.12.23
Matt.3.17; Matt.17.5; Mark.1.11; Mark.9.7; Luke.3.22; Luke.9.35; 2Pet.1.17
Acts.23.9
John.11.42
John.16.11; John.16.33; John.14.30; 2Cor.4.4; Eph.2.2; Eph.6.12; Matt.13.19; Luke.4.6; 1John.4.4; 1John.5.19; Luke.10.18; Col.2.15; 1John.3.8
John.3.14; John.8.28; John.6.44; Rom.5.18; Rom.8.32; 2Cor.5.15; 1Tim.2.6; Heb.2.9; 1John.2.2
John.18.32
Ps.88.5; Ps.109.4; Isa.9.7; Ezek.37.25; Luke.1.33; John.12.32
John.12.46; John.1.4; John.1.9; John.8.12; John.7.33; Jer.13.16; Eph.5.8; 1Thess.5.4; Isa.9.2; 1John.1.6; 1John.2.11; John.11.10
Luke.10.6
Matt.1.22; Rom.10.16; Isa.53.1
John.5.44
Isa.6.10; Matt.13.14-Matt.13.15; Mark.6.52
Isa.6.1; John.5.46
John.3.1; John.7.48; John.7.13; John.9.22; John.9.22
John.5.44
John.13.20; Matt.10.40; John.14.1; John.5.24; 1Pet.1.21
John.14.9; John.6.40
John.12.35-John.12.36; John.1.4-John.1.5; John.1.9; John.8.12
John.3.36; John.8.15; John.3.17; John.4.42
Luke.10.16; Deut.18.18-Deut.18.19; Rom.2.16
John.5.19; John.5.30; John.3.17; John.15.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Мариямдын Ыйсаны жыпар жыттуу
май менен майлашы

1
Пасах майрамына алты күн калганда, Ыйса Бетанияга келди. Бул жерде Ал тирилткен Лазар жашачу.
2 Ошол жерде Ага кечки тамак даярдашты. Марта кызмат кылып жүрдү. Лазар болсо Аны менен бирге бир дасторкондо отурду.
3 Мариям нард деген өсүмдүктөн жасалган жыпар жыттуу, таза майдан бир фунт алып келип, Ыйсанын бутуна куйду, анан Анын буттарын чачы менен сүрттү. Үйдүн ичи жыпар жыттуу май жыттанып калды.
4 Ыйсанын шакирттеринин бири, кийин Ага чыккынчылык кылган Шымон уулу Жүйүт Искариот мындай деди:
5 «Бул майды үч жүз динарийге сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берсе болот эле да».
6 Ал муну жакырлар үчүн кам көргөндүктөн эмес, ууру болгондуктан айтты. Акча салынуучу куту анда болгондуктан, ал ага салынган акчадан уурдап алчу.
7 Ошондо Ыйса мындай деди: «Мариямды жайына койгула! Ал муну Менин көргө коюлар күнүмө сактап жүргөн.
8 Анткени Мен силердин жаныңарда дайыма эле боло бербейм, жакырлар болсо дайыма жаныңарда болот».
9 Жүйүттөрдүн көбү Ыйсанын Бетанияда экенин угушуп, Ыйсаны гана эмес, Ал тирилткен Лазарды да көрүү үчүн, Бетанияга келишти.
10 Башкы ыйык кызмат кылуучулар болсо Лазарды да өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты.
11 Анткени аны көрүү үчүн келген жүйүттөрдүн көбү Ыйсага ишенип калышкан эле.

Ыйсанын Иерусалимге салтанат менен кириши

12
Кийинки күнү майрамга келген элдин көпчүлүгү Ыйсанын Иерусалимге келерин угушканда,
13 дарактардын бутактарын алып: «Дөөттүн Уулуна даңк! Теңирдин атынан Келе Жатканга, Ысрайыл элинин Падышасына даңк!» – деп, Аны кыйкырып тосуп чыгышты.
14 Ыйса бир кодикти таап минип алган эле. Бул жөнүндө Ыйык Жазууда:
15 «Коркпо, Сион кызы! Сенин Падышаң кодик минип келе жатат!» – деп жазылган.
16 Шакирттери муну адегенде түшүнүшкөн эмес. Бирок Ыйса даңкталгандан кийин, алар бул сөздөрдүн Ал жөнүндө жазылгандыгын, Ага ошондой кылынгандыгын эстешти.
17 Ыйсанын жанында жүргөн эл Анын Лазарды мүрзөдөн чакырып, тирилткенин күбөлөндүрүп жатты.
18 Ошондуктан Ыйсанын бул кереметти кылганын уккан эл Аны алдынан тосуп чыкты.
19 Фарисейлер болсо: «Көрдүңөрбү, эч нерсе кыла албай калдыңар! Бүт дүйнө Анын артынан ээрчип кетти!» – деп, өз ара сүйлөшүп жатышты.

Эллиндердин Ыйсаны көрүүнү каалашы

20 Кудайга табынуу үчүн майрамга келгендердин арасында эллиндер да бар эле.
21 Алар Галилеянын Бетсайида шаарынан болгон Филипке келишип: «Мырза, биз Ыйсаны көрсөк дедик эле», – дешти.
22 Филип бул жөнүндө Андрейге барып айтты. Анан Андрей менен Филип экөө Ыйсага барып айтышты.

Уулдун Ата аркылуу даңкталышы

23 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Адам Уулунун даңкталар убактысы келип калды.
24 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет.
25 Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүккө ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат.
26 Ким Мага кызмат кылгысы келсе, ал Мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким Мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт».
27 Анан Ыйса мындай деди: «Азыр жаным кыйналып турат. Эмне дейин? “Ата! Мени ушул сааттан куткара көр”, – дейинби? Бирок Мен ушул саат үчүн келгем.
28 Ата! Өз ысымыңды даңкта!» Ошондо асмандан «Даңктадым, дагы да даңктайм» деген үн угулду.
29 Ошол жердеги муну уккан адамдардын кээ бирөөлөрү: «Күн күркүрөдү», – дешсе, кээ бирөөлөрү: «Ага периште сүйлөдү», – дешти.
30 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Бул сөз Мен үчүн эмес, силер үчүн айтылды.
31 Бул дүйнөнүн соттолор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн төрөсү сыртка куулуп чыгарылат.
32 Мен жерден көтөрүлүп кеткенден кийин, бардыгын Өзүмө тартам».
33 Ыйса муну кандай өлүм менен өлөрүн билдирүү үчүн айтты.
34 Эл болсо Ага мындай деди: «Ыйык Жазуудан укканыбызга караганда, Машайак түбөлүк жашайт. Анан Сен кандайча: “Адам Уулу жогору көтөрүлүп кетиши керек”, – дейсиң? Адам Уулу деген Ким?»
35 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Жарык дагы бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн, жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт.
36 Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар». Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин, ал жерден кетип, элдин көзүнөн далдаа болду.

Элдин ишенбестиги

37 Ыйса көптөгөн кереметтерди көрсөтсө да, алар Ага ишенишкен жок.
38 Ышайа пайгамбардын «Теңир! Бизден уккан кабарга ким ишенди? Теңирдин күчү кимге көрсөтүлдү?» деген сөздөрү аткарылышы үчүн ушундай болду.
39 Ошондуктан алар ишене алышкан жок. Ышайа мындай деп да айткан:
40 «Алардын көздөрү сокур, ал эми жүрөктөрү таш болуп калган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, түшүнүшпөйт, айыгыш үчүн, Мага кайрылышпайт».
41 Ышайа бул сөздөрдү Ыйсанын даңкын көрүп, Ал жөнүндө сүйлөгөндөн кийин айткан.
42 Ошондой болсо да, жүйүт башчыларынын көбү Ыйсага ишенип калышты. Бирок синагогадан чыгарылып калбаш үчүн, ишенип калышканын фарисейлердин алдында ачык айтышкан жок.
43 Анткени Кудайдын даңктаганына караганда, адамдын даңктаганын артык көрүштү.

Ыйсанын акыркы эскертүүсү

44 Ыйса үнүн бийик чыгарып, мындай деди: «Мага ишенген адам Мага эмес, Мени жиберген Кудайга ишенген болот.
45 Мени көргөн адам Мени жиберген Кудайды көргөн болот.
46 Мага ишенгендердин бирөө да караңгыга калбашы үчүн, Мен дүйнөгө жарык болуп келдим.
47 Сөздөрүмдү угуп, бирок аларды аткарбаган адамды Мен соттобойм. Анткени Мен бул дүйнөнү соттоо үчүн эмес, куткаруу үчүн келгем.
48 Мени четке кагып, сөздөрүмдү кабыл албаган адам үчүн сот бар: Мен айткан сөздөр аны акыркы күнү соттойт.
49 Анткени Мен Өз атымдан сүйлөгөн жокмун, Мени жиберген Атамдын осуяты боюнча сүйлөп жатам. Эмнени айтып, эмнени сүйлөө керектигин Мага Мени жиберген Атам осуят кылган.
50 Анын осуяты болсо түбөлүк өмүр экенин билем. Демек, Атам Мага эмнени айтса, Мен ошону айтам».