Jer.2.21; 1Cor.3.9
John.15.6; Matt.3.10; Matt.7.19; Rom.11.17; 2Pet.1.8; Matt.15.13; Rom.11.22; Matt.13.12
John.13.10; John.17.17; John.15.7; Eph.5.26
John.15.5-John.15.7; 1John.2.6; Phil.1.11; Col.1.23; John.6.56; John.3.15
Rom.6.5; John.15.16; Col.1.6; Col.1.10
John.15.2; Matt.13.40-Matt.13.42; Ezek.15.4
John.8.31; John.14.13
Isa.61.3; Matt.5.16; 2Cor.9.13; Phil.1.11; John.15.5
John.5.20; John.13.34
John.14.15; John.14.23; John.8.55; John.17.4; Phil.2.8; John.10.18
2Cor.2.3; John.3.29; John.16.24; John.17.13; 1John.1.4; 2John.1.12
John.13.34
Rom.5.7-Rom.5.8; Eph.5.2; John.10.11
Luke.12.4; John.15.10; Matt.12.50
John.15.20; John.13.7; John.13.12; John.3.32; John.8.26; John.8.40; John.16.13; John.17.26; Gen.18.17; 1Cor.2.16; 1Cor.13.9-1Cor.13.10
John.13.18; 2John.1.8; John.15.7; John.14.13
John.15.12
John.7.7; 1John.3.13; John.15.23-John.15.24
1John.4.5; John.17.14; John.17.16; Luke.6.26; Gal.1.4; Jas.4.4
John.13.16; Matt.10.24; John.15.15; John.16.33; 1Cor.4.12; 2Cor.4.9; 1Thess.2.15; 2Tim.3.12; Ezek.3.7; John.8.51
John.16.3; Matt.10.22; Matt.24.9; Rev.2.3; Acts.5.41; 1Pet.4.14; 1Pet.4.16; Acts.3.17
Matt.11.22; Matt.11.24; Luke.12.47-Luke.12.48; John.9.41
John.5.23
John.3.2; John.7.31; John.9.32; Matt.9.33; John.10.32; John.10.37; John.15.22; John.14.9
John.10.34; John.12.38; Ps.34.19; Ps.68.5
John.14.16-John.14.17; John.14.26; 1Cor.12.3; 1John.5.7
John.19.35; John.21.24; 1John.1.2; 1John.4.14; 3John.1.12; Luke.24.48; Acts.4.20; Luke.1.2; Acts.1.21-Acts.1.22; 1John.2.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Машайак – жүзүм Сабагы

1 Мен чыныгы жүзүм Сабагымын, Атам болсо – Жүзүмчү.
2 Мендеги жемиш бербеген ар бир бутакты Ал кесип таштайт. Ал эми жемиш берип жаткан ар бир бутакты дагы көбүрөөк жемиш берсин деп тазалайт.
3 Силер Менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар.
4 Менин ичимде болгула, ошондо Мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Ошол сыяктуу эле силер да Менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар.
5 Мен Сабакмын, силер болсо бутактарсыңар. Ким Менин ичимде болсо, Мен анын ичинде болсом, ал көп жемиш берет. Анткени силер Менсиз эч нерсе кыла албайсыңар.
6 Ким Менин ичимде болбосо, ал бутак сыяктуу сыртка ыргытылат да куурап калат. Андай бутактарды чогултуп, отко ыргытышат, алар күйүп кетет.
7 Эгерде Менин ичимде болсоңор, Менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет.
8 Эгерде силер көп жемиш берсеңер, Атам даңкталат, Менин шакирттерим болосуңар.

Сүйүү жөнүндө

9 Атам Мени кандай сүйсө, Мен силерди ошондой сүйөм. Силерде Менин сүйүүм болсун.
10 Мен Атамдын осуяттарын аткаргандыктан, Менде Анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле Менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде Менин сүйүүм болот.
11 Силерде Менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, Мен силерге ушул сөздөрдү айттым.
12 Менин осуятым бул: бири-бириңерди Мен силерди сүйгөндөй сүйгүлө.
13 Достору үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок.
14 Эгерде силер Менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, Менин досторумсуңар.
15 Мындан ары силерди кул дебейм, анткени кул өз кожоюнунун эмне кылып жатканын билбейт. Мен силерди досторум дедим, анткени силерге Атамдан уккандарымдын баарын айтып бердим.
16 Силер Мени тандаган жоксуңар, Мен силерди тандап алдым. Барып, жемиш берсин деп, жемишиңер туруктуу болсун деп, силерди дайындадым. Ошондо Атамдан Менин ысымым урматына эмне сурасаңар да, Ал силерге берет.
17 Силерге бере турган осуятым бул: бири-бириңерди сүйгүлө.

Ыйсага ишенген адам жана дүйнө

18 Эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун Мени жек көргөнүн билгиле.
19 Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер, Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым, ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт.
20 “Кул өз кожоюнунан жогору эмес” деген сөзүм эсиңерде болсун. Эгерде Мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгерде Менин сөзүмдү угушкан болсо, силерди да угушат.
21 Мунун баарын силерге Менин ысымым үчүн кылышат, анткени Мени жиберген Кудайды билишпейт.
22 Эгерде Мен келбесем, аларга айтпасам, аларда күнөө жок болмок. Азыр болсо алардын күнөөлөрү үчүн кечирим жок.
23 Ким Мени жек көрсө, ал Атамды да жек көрөт.
24 Эгерде Мен аларга Менден башка эч ким кылбаган иштерди көрсөтпөгөн болсом, аларда күнөө жок болмок. Алар көрүштү, бирок Мени да, Атамды да жек көрүшөт.
25 Алардын мыйзамындагы “Мени себепсиз эле жек көрүшөт” деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду.

Ыйсага ишенген адам жана Ыйык Рух

26 Мен силерге Сооротуучуну жиберем. Атамдан чыгып келе турган Ал чындык Руху келгенде, силерге Мен жөнүндө күбөлөндүрөт.
27 Силер да күбөлөндүрөсүңөр, анткени башынан бери Менин жанымда болдуңар.