Luke.20.1-Luke.20.8; Matt.21.23-Matt.21.27; Mark.11.27-Mark.11.33
Matt.21.23-Matt.21.27; Mark.11.27-Mark.11.33
Luke.19.47; Acts.4.1; Acts.6.12
Exod.2.14; John.1.25; Acts.4.7
Luke.15.18; Luke.15.21; John.3.27
Luke.7.30; Matt.21.32
John.5.35; Matt.11.9
Luke.20.9-Luke.20.19; Matt.21.33-Matt.21.46; Mark.12.1-Mark.12.12
Matt.21.33-Matt.21.46; Mark.12.1-Mark.12.12; Isa.5.1-Isa.5.7
Ps.79.9; Isa.5.1; Matt.21.28; Song.8.11-Song.8.12; Matt.25.14-Matt.25.15; Mark.13.34
Luke.20.9; Matt.5.12; Matt.22.6; Matt.23.34; Matt.23.37; 2Chr.24.19; 2Chr.36.15-2Chr.36.16; Neh.9.26; Jer.37.15; Jer.38.6; Acts.7.52; 2Cor.11.24-2Cor.11.26; 1Thess.2.15; Heb.11.36-Heb.11.37
Matt.22.4; Luke.20.10; Acts.5.41
Luke.20.10
Matt.3.17
Heb.1.2; John.1.11; Rom.8.17; 1Kgs.21.19
Heb.13.12
Luke.19.27; Matt.24.50; Matt.25.19; Matt.21.43; Acts.13.46; Acts.18.6; Acts.28.28; Matt.8.11-Matt.8.12
Mark.10.21; Acts.4.11; 1Pet.2.7; Ps.117.22
Isa.8.14-Isa.8.15; Rom.9.32-Rom.9.33; 1Pet.2.8; Dan.2.34-Dan.2.35; Dan.2.44-Dan.2.45
Matt.22.15-Matt.22.22; Mark.12.13-Mark.12.17
Luke.19.47-Luke.19.48
Luke.20.20-Luke.20.38; Matt.22.15-Matt.22.32; Mark.12.13-Mark.12.27
Luke.14.1; Mark.3.2; 1Kgs.14.6; Luke.20.26; Luke.11.54; Matt.27.2; Matt.27.11; Matt.28.14; Acts.23.24
Acts.10.34; Acts.18.25-Acts.18.26; Acts.13.10
Matt.17.25; Luke.2.1; Luke.3.1
1Cor.3.19; 2Cor.4.2; 2Cor.11.3; Eph.4.14; 2Cor.12.16
Matt.18.28
Rom.13.7
Luke.20.20
Matt.22.23-Matt.22.33; Mark.12.18-Mark.12.27
Matt.3.7; Matt.16.1; Matt.22.34; Acts.4.1; Acts.5.17; Acts.23.6; Acts.23.8; Acts.4.2
Deut.25.5
Luke.16.8; Luke.10.6; Luke.17.27; Matt.24.38; Luke.20.35; Luke.17.27; Matt.24.38; Luke.20.35
Acts.5.41; 2Thess.1.5; 2Thess.1.11; Matt.22.8; Luke.18.30; Mark.10.30; Luke.20.34; Luke.20.34
1Cor.15.54-1Cor.15.55; Rev.21.4; Heb.2.7; Heb.2.9; Gen.1.26; Ps.81.6; Rom.8.19; Rom.8.23; 1Cor.15.52; Luke.10.6
Luke.20.28; Exod.3.1-Exod.4.17; Acts.7.32; Exod.3.15; Exod.3.6
Rom.6.11; Rom.14.7-Rom.14.8; 2Cor.5.15; Gal.2.19; 1Thess.5.10; 1Pet.4.2; Heb.9.14
Matt.22.41-Matt.22.46; Matt.23.1-Matt.23.6; Mark.12.35-Mark.12.37
Mark.12.28; Matt.22.34
Matt.22.46; Mark.12.34
Luke.20.41-Luke.20.44; Matt.22.41-Matt.22.45; Mark.12.35-Mark.12.37
Matt.1.1; Matt.1.17; Matt.1.1; Matt.1.17
Acts.2.34-Acts.2.35; Heb.1.13; Ps.109.1; 1Cor.15.25; Heb.10.13
Acts.7.49
Rom.1.3-Rom.1.4
Luke.20.45-Luke.20.46; Matt.23.1-Matt.23.2; Matt.23.5-Matt.23.7; Mark.12.38-Mark.12.39; Luke.11.43
Luke.14.7-Luke.14.8
Luke.11.39; Luke.16.14; Matt.6.5; Matt.6.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсанын бийлиги жөнүндө суроо

1
Бир күнү Ыйса ийбадатканада элди окутуп, Жакшы Кабар айтып жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар келишип:
2 «Сен муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Сага бул бийликти ким берди?» – деп сурашты.
3 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Мен да силерден бир нерсени сурайын. Мага айткылачы,
4 Жакандын чөмүлдүрүүсү Кудайдан болду беле же адамдарданбы?»
5 Алар өз ара: «Эгерде Кудайдан десек, анда Ал: “Анда эмне үчүн Жаканга ишенген жоксуңар?” – деп айтат.
6 Эгерде адамдардан десек, анда эл бизди таш бараңга алат. Анткени алар Жакандын пайгамбар экенине ишенишет», – деп акылдашышты да,
7 «Кимден экенин билбейбиз», – деп жооп беришти.
8 Ошондо Ыйса аларга: «Мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтпайм», – деди.

Жүзүмчүлөр жөнүндө үлгү-насаат аңгеме

9
Ыйса бул үлгү-насаат аңгемени элге айта баштады: «Бир адам жүзүм багын отургузуп, аны жүзүмчүлөргө тапшырат да, өзү узак убакытка башка жакка кетет.
10 Жүзүм багынын жемишинен берсин деп, өз убагы келгенде, жүзүмчүлөргө бир кулун жиберет. Бирок жүзүмчүлөр аны сабап, куру кол кетирип жиберишет.
11 Ошондо ал башка кулун жиберет. Бирок аны да уруп, кордоп, куру кол кетирип жиберишет.
12 Жүзүм багынын ээси үчүнчү кулун жиберет. Бирок жүзүмчүлөр аны жарадар кылып, кууп жиберишет.
13 Ошондо жүзүм багынын ээси: “Эмне кылсам? Сүйүктүү уулумду жиберейин. Мүмкүн, аны көрүп уялышар”, – дейт.
14 Бирок жүзүмчүлөр аны көргөндө, өз ара: “Бул – мурасчы, жүргүлө, аны өлтүрүп салалы, ошондо анын мурасы биздики болот”, – дешет.
15 Ошентип, алар аны жүзүм багынын сыртына чыгарып, өлтүрүп салышат. Эми жүзүм багынын ээси аларды эмне кылат?
16 Ал келет да, жүзүмчүлөрдү өлтүрүп, жүзүм багын башка бирөөлөргө берет». Муну угуп тургандар болсо: «Кой, андай болбой эле койсун!» – деп жиберишти.
17 Ошондо Ыйса аларды карап: «Анда Ыйык Жазуудагы “Куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды”.
18 “Ал ташка жыгылган адам өлөт. Ал эми ал таш кимдин үстүнө түшсө, аны басып өлтүрөт” деген сөздөр эмнени билдирет?» – деди.

Салык жөнүндө суроо

19
Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Ыйсанын бул үлгү-насаат аңгемеде өздөрү жөнүндө айтканын түшүнүшкөндүктөн, ушул учурда Ага кол салууга ниеттеништи, бирок элден коркушту.
20 Алар Ыйсаны көзөмөлгө алып, адил адамдай көрүнгөн өз кишилерин жашыруун жөнөтүштү. Аны сөзүнөн кармап, башчылардын жана соттун колуна өткөрүп берүү үчүн, алар Андан:
21 «Устат, Сенин туура сүйлөп, туура окутарыңды билебиз. Бет карамалык кылбайсың, Кудайдын мыйзамдарын туура окутасың.
22 Кандай дейсиң, биз Рим падышасына салык төлөшүбүз керекпи же жокпу?» – деп сурашты.
23 Ыйса алардын жаман оюн билип: «Мени эмнеге сынап жатасыңар?
24 Мага бир динарийди көрсөткүлөчү. Мунун бетиндеги сүрөт менен жазуу кимдики?» – деди. Алар: «Падышаныкы», – деп жооп беришти.
25 Ыйса аларга: «Андай болсо, падышага тиешелүүнү падышага, Кудайга тиешелүүнү Кудайга бергиле», – деди.
26 Ошентип, алар Ыйсаны эл алдында сөзүнөн кармай албай, Анын жообуна таң калып, унчукпай калышты.

Садукейлердин тирилүү жөнүндөгү суроосу

27
Ошондон кийин «Өлгөндөр тирилбейт» деген садукейлердин кээ бири келип, Ага мындай суроо беришти:
28 «Устат! Муса пайгамбар бизге: “Эгерде кимдир бирөөнүн бир тууганы бала көрбөй көз жумса, анда башка бир тууганы анын аялын алып, тукумун уласын”, – деп жазып калтырган.
29 Жети бир тууган бар эле. Биринчиси аял алып, бала көрбөй көз жумду.
30 Ал аялды экинчиси да алып, баласыз өттү.
31 Аны үчүнчүсү да алды. Аны жети бир тууган тең алып, баласыз өтүп кетишти.
32 Баары өлгөндөн кийин, аял да көз жумду.
33 Өлгөндөр тирилгенден кийин, ал кимисинин аялы болот? Анткени аны жетөө тең аялдыкка алган болчу».
34 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Бул дүйнөдөгү адамдар аял алышат, күйөөгө тийишет.
35 Ал эми тиги дүйнөгө барууга ылайык деп табылгандар тирилгенден кийин үйлөнүшпөйт, турмушка да чыгышпайт.
36 Алар ал жакта өлүшпөйт, анткени периштелерге окшош болуп калышат. Алар – Кудайдын балдары, анткени алар өлгөндөрдүн арасынан тирилишкен.
37 Өлгөндөр тириле тургандыгын Муса да жалындаган бадал жөнүндөгү аңгемеде айткан. Ал жерде Теңирдин Мусага: “Мен Ыбрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайымын”, – дегендиги айтылат.
38 Кудай – өлгөндөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы! Анткени Ал үчүн бардыгы тирүү».

Ыйсанын мыйзам окутуучуларды ашкерелеши

39
Муну укканда, кээ бир мыйзам окутуучулар: «Устат, Сен жакшы айттың!» – дешти.
40 Ушундан кийин алар Андан бир нерсе суроого батына албай калышты. Анан Ыйса аларга мындай деди:
41 «Эмне үчүн Машайакты Дөөттүн Уулу деп айтышат?
42 Дөөт өзү Забурда мындай деп айтпады беле: “Теңир менин Теңириме мындай деди:
43 "Мен Сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин, Менин оң жагыма отур"”.
44 Демек, Дөөт Аны Теңир деп атаган болсо, Ал кантип анын Уулу болсун?»
45 Бүт эл Анын сөзүн угуп жатканда, Ал Өзүнүн шакирттерине мындай деди:
46 «Узун кийим кийип жүрүүнү, эл жыйылган жерлерде алик алууну, синагогаларда алдыңкы орундарда, тойлордо төрдө отурганды жакшы көргөн мыйзам окутуучулардан сак болгула!
47 Алар жесир аялдардын үйлөрүн талап-тоношот, эки жүздүүлөнүп узакка сыйынышат. Алардын жазасы оор болот».