Luke.24.1-Luke.24.10; Matt.28.1-Matt.28.8; Mark.16.1-Mark.16.8; John.20.1
Matt.28; Mark.16.1-Mark.16.8; John.20.1-John.20.17
Luke.23.56
Matt.27.60; Mark.15.46; John.11
John.20.12; Acts.1.10; Acts.10.30
Luke.24.37
Luke.9.22; Luke.9.44; Matt.17.22-Matt.17.23; Mark.9.30-Mark.9.31; Luke.24.44
Luke.24.6; Luke.13.33; Matt.20.19; Luke.9.22
John.2.22; John.12.1
John.20.18
Matt.27.56; Mark.15.40-Mark.15.41; Luke.8.3
Mark.16.11; Mark.16.16
John.20.3-John.20.6; John.19.40
Mark.16.12
John.20.14; John.21.4; Luke.24.31; Luke.9.45; Luke.18.34
Matt.21.11; Acts.2.22; Acts.7.22
Acts.2.23; Acts.5.30; Acts.13.27-Acts.13.28; 1Thess.2.15; Luke.23.13; Luke.23.35; John.3.1; John.7.26; John.7.48; John.12.42; Acts.3.17; Acts.4.5; Acts.4.8; Acts.13.27; 1Cor.2.8
Luke.1.68; 1Pet.1.18; Luke.24.7
Luke.24.1
Luke.24.3; Luke.24.4-Luke.24.5; Luke.24.9
Luke.24.12; John.20.3
Luke.24.7; Luke.24.44; Luke.24.46; Heb.2.10; Heb.12.2; 1Pet.1.11; Acts.3.18; Matt.1.17; Luke.9.26
Acts.8.35; Gen.3.15; Gen.12.3; Gen.22.18; Num.21.9; Num.24.17; John.1.45; John.5.46; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Isa.7.14; Isa.9.6; Isa.50.6; Isa.52.13-Isa.53.12; Isa.61.1; Jer.23.5-Jer.23.6; Dan.7.13-Dan.7.14; Dan.9.24-Dan.9.27; Mic.5.2; Zech.6.12; Zech.9.9; Zech.12.10; Zech.13.7; Acts.13.27
Mark.6.48
Luke.9.12
Matt.14.19
Luke.24.16; Luke.4.30
Ps.38.4; Luke.24.45
Mark.16.13; Acts.17.3; Acts.1.14
1Cor.15.5
Luke.24.30-Luke.24.31; Acts.2.42
Mark.16.14; John.20.19-John.20.23
Mark.16.14; John.20.19
Luke.21.9; Luke.24.5; Matt.14.26; Mark.6.49
1John.1.1; John.20.27
John.20.20
Acts.12.14; Gen.45.26; John.21.5
Luke.24.6; Luke.24.27
Luke.24.32; Job.33.16; Ps.118.18; Acts.16.14; 1John.5.20
Matt.28.18-Matt.28.20; Mark.16.15-Mark.16.18; Acts.1.8-Acts.1.18
Matt.26.24; Luke.24.7; Luke.24.26; John.20.9
Acts.5.31; Acts.2.38; Acts.4.12; Luke.2.32; Gen.12.3; Ps.21.28; Isa.2.2; Isa.49.6; Hos.2.23; Mal.1.11; Matt.28.19; Acts.10.37; Gal.3.8
Acts.1.8; Acts.1.22; Acts.2.32; Acts.3.15; Acts.5.32; Acts.10.39; Acts.10.41; Acts.13.31; 1Pet.5.1; John.15.27; 1Cor.15.15
Mark.16.19-Mark.16.20; Acts.1.9-Acts.1.11
John.14.26; Acts.1.4; Acts.2.33; Eph.1.13; Acts.2.16-Acts.2.17; Job.29.14; Ps.131.9; Acts.1.8; Luke.1.78; Isa.32.15
Acts.1.12; Matt.21.17; John.11.18
Mark.16.19
Matt.28.9; Luke.24.50; John.16.22
Acts.2.46; Acts.3.1; Acts.5.21; Acts.5.42; Luke.1.64; Luke.2.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйса Машайактын тирилиши

1
Жуманын биринчи күнү аялдар өздөрү даярдаган жыпар жыттуу майларды алып, таң заардан мүрзөгө келишти.
2 Алар мүрзөнүн оозундагы таштын четке жылдырылып калганын көрүштү,
3 ичине кирип, Теңир Ыйсанын сөөгүн таппай калышты.
4 Алар буга таң калып турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына жаркыраган кийимчен эки адам туруп калды.
5 Аялдар коркуп кетип, жер карап калышканда, алар: «Эмнеге өлүктөрдүн арасынан Тирүүнү издеп жүрөсүңөр?
6 Ал бул жерде жок, Ал тирилди! Анын Галилеяда жүргөндө силерге айткан сөздөрүн эстегилечи.
7 “Адам Уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилип, айкаш жыгачка кадалып, үчүнчү күнү тирилиши керек”, – деп айткан эмес беле», – дешти.
8 Ошондо аялдар Ыйсанын сөздөрүн эстешти.
9 Алар мүрзөдөн кайтып келишип, мунун баарын он бир шакиртке жана башкаларга кабарлашты.
10 Муну элчилерге айткандар магдалалык Мариям, Жахана, Жакыптын энеси Мариям жана алардын жанында жүргөн башка аялдар эле.
11 Элчилер аялдарга ишенишкен жок, бул сөздөр аларга куру сөздөй сезилди.
12 Бирок Петир ордунан тура калып, мүрзөгө чуркап келди да, эңкейип карап, жерде жаткан кепинди гана көрдү. Ал болгон окуяга таң калып, артына кайтты.

Эмауска бара жаткан жолдо

13 Так ошол күнү эки шакирт Иерусалимден болжол менен алтымыш стадий алыстыкта жайгашкан Эмаус деген бир айылга жөнөдү.
14 Алар жолдо ушул окуяларды талкуулап, сүйлөшүп бара жатышканда,
15 Ыйса жакын келип, аларга кошулду.
16 Бирок алардын көздөрү жабылып калгандыктан, Аны таанышкан жок.
17 Ыйса алардан: «Силер эмне жөнүндө сүйлөшүп келе жатасыңар, эмнеге капалуусуңар?» – деп сурады.
18 Алардын бири Клеопа Ага: «Ушул күндөрү Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң», – деди.
19 Ыйса алардан: «Кайсы окуяны?» – деп сурады. Алар Ага мындай деп жооп беришти: «Назареттик Ыйсаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу.
20 Биздин башкы ыйык кызмат кылуучуларыбыз, башкаруучуларыбыз Аны өлүм жазасына тартыш үчүн кармап берип, айкаш жыгачка кадатып салышты.
21 Бул окуянын болгонуна үч күн болду. Биз болсо: “Ал Ысрайыл элин куткарат”, – деп үмүттөнүп жүргөнбүз.
22 Бирок арабызда жүргөн кээ бир аялдар бизди аябай таң калтырышты. Алар таң заардан мүрзөгө барып,
23 Анын сөөгүн таппай калышыптыр. Кайтып келишкенде, Анын тирүү экендигин айткан периштелерди көрүшкөндүгүн айтышты.
24 Биздин арабыздан кээ бирөөлөр мүрзөгө барышса, аялдардын айтканындай болуп чыгыптыр. Бирок алар Ыйсанын Өзүн көрүшпөптүр».
25 Ошондо Ыйса аларга: «Пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар!
26 Өзүнүн даңкына ээ болордон мурун, Машайак ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле?» – деди.
27 Анан аларга «Тоорат», «Пайгамбарлар» жана «Жазмалар» китептеринде Өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди.
28 Алар өздөрү бара жаткан айылга жакын келип калышканда, Ыйса аларга андан ары жолун улантчудай түр көрсөттү.
29 Бирок алар: «Биз менен кал, күн да батайын деп калды», – деп, Аны калууга аргасыз кылышты. Ыйса алар менен бирге айылга кирди.
30 Алар менен чогуу дасторконго отурганда, Ал колуна нан алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, аларга сындырып берди.
31 Ошондо алардын көздөрү ачылып, Аны тааный коюшту. Бирок Ыйса аларга көрүнбөй калды.
32 Алар бири-бирине: «Ал жолдо бизге сүйлөп келе жатканда, бизге Ыйык Жазууну түшүндүрүп берип жатканда, жүрөгүбүз күйүп-жанбады беле?» – дешти да,
33 ошол замат орундарынан туруп, Иерусалимге кайтып келишти. Ал жерден алар чогулган он бир элчиге жана алардын жанындагыларга жолугушту.
34 Алар: «Теңир чын эле тирилиптир, Ал Шымонго көрүнүптүр», – деп сүйлөшүп жатышкан эле.
35 Бул эки шакирт болсо аларга жолдо болгон окуяны, Аны нан сындырып жатканда гана таанышкандыгын айтып беришти.

Ыйсанын он бир шакиртке көрүнүшү

36
Алар ушул жөнүндө сүйлөшүп жатышканда, Ыйса Өзү алардын ортосуна туруп калды да, аларга: «Силерге тынчтык!» – деди.
37 Катуу коркуп кеткен алар: «Элес көрүп жатабыз го», – деп ойлошту.
38 Бирок Ыйса аларга: «Эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар?
39 Менин колдорумду, буттарымды карагылачы: Бул Мен, Өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө, элестин денеси да, сөөгү да болбойт, бирок өзүңөр көрүп тургандай, Менде бар», – деп,
40 аларга колу-бутун көрсөттү.
41 Алар бир чети кубанып, бир чети таң калып, көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда, Ыйса алардан: «Бул жерде силердин жей турган бир нерсеңер барбы?» – деп сурады.
42 Ошондо алар Ага бир кесим куурулган балык беришти.
43 Ыйса аны алып, шакирттеринин көзүнчө жеди.
44 Андан кийин Ыйса аларга мындай деди: «Силер менен бирге жүргөнүмдө, Мен силерге “Тоорат”, “Пайгамбарлар” жана “Забур” китептеринде Мен тууралуу жазылгандардын бардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле».
45 Ошондон кийин Ыйык Жазууну түшүнүшү үчүн, Ыйса алардын акылын ачты.

Акыркы буйрук

46
Анан аларга мындай деди: «Ыйык Жазууда: “Машайак азап чегип өлүп, үчүнчү күнү тирилиши керек.
47 Иерусалимдин элинен баштап, бардык элдерге күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылуу Анын ысымынан жарыяланышы керек”, – деп жазылган.
48 Буга силер өзүңөр күбөсүңөр.

Ыйса Машайактын асманга
көтөрүлүп кетиши

49
Мен силерге Атамдын убада кылганын жөнөтөмүн. Силер болсо жогорудан келе турган күчтү алганыңарча, Иерусалим шаарында калгыла».
50 Анан аларды шаардан чыгарып, Бетанияга жакын жерге ээрчитип келди да, колун жогору көтөрүп, аларга бата берди.
51 Бата бергенден кийин, алардан бөлүнүп, асманга көтөрүлүп кетти.
52 Ошондо алар Ага таазим кылышты да, зор кубаныч менен Иерусалимге кайтып келишти.
53 Дайыма ийбадатканада болуп, Кудайды даңктап жүрүштү.