Mark.3.1-Mark.3.6; Matt.12.9-Matt.12.14; Luke.6.6-Luke.6.11
Matt.12.10-Matt.12.14; Luke.6.6-Luke.6.11
Mark.1.29
Luke.14.1; Luke.20.20; Luke.11.54; John.8.6
Luke.14.3
Mark.3.34; Mark.5.32; Mark.10.23; Mark.10.21; Mark.6.52; Rom.11.25; Eph.4.18; 1Kgs.13.4
Matt.12.14; Matt.12.14; Mark.12.13; Matt.22.16; Mark.8.15
Luke.4.42; Luke.6.17
Matt.12.15; Matt.4.25; Luke.6.17
Isa.34.5; Ezek.35.15; Matt.11.21
Mark.6.32; Mark.6.45; Mark.8.10; Mark.5.24; Mark.5.31
Matt.4.23; Mark.5.29; Mark.5.34; Mark.6.56; Matt.9.20-Matt.9.21; Matt.14.36; Luke.6.19
Mark.1.26; Mark.1.34; Luke.4.41; Luke.8.28; Matt.14.33
Matt.12.16
Matt.10.1-Matt.10.4; Luke.6.12-Luke.6.16
Matt.10.1; Luke.6.12-Luke.6.13; Mark.6.7-Mark.6.13; Luke.9.1-Luke.9.2; John.13.18; John.15.16; John.15.19
Mark.3.13
Mark.3.13
Mark.3.16-Mark.3.19; Matt.10.2-Matt.10.4; Luke.6.14-Luke.6.16; Acts.1.13
Matt.16.18; John.1.42
Matt.4.21
Matt.9.9
Matt.12.22
Mark.7.17; Mark.9.28; Mark.6.31
John.7.5; Mark.3.31; 2Cor.5.13; John.10.20; Acts.26.24
Matt.12.24-Matt.12.29; Luke.11.14-Luke.11.20
Mark.7.1; Matt.15.1; Matt.9.34; Matt.12.24; Luke.11.15; Matt.10.25; John.7.20
Mark.3.23-Mark.3.27; Matt.12.25-Matt.12.29; Luke.11.17-Luke.11.22
Isa.49.24; Isa.53.12
Mark.3.28-Mark.3.30; Matt.12.31-Matt.12.32; Luke.12.10; Heb.6.4-Heb.6.6; Heb.10.26; 1John.5.16
Acts.7.51; Heb.10.29
Mark.3.31-Mark.3.35; Matt.12.46-Matt.12.50; Luke.8.19-Luke.8.21
Matt.12.46-Matt.12.50; Luke.8.19-Luke.8.21
Mark.6.3; Matt.13.55; John.2.12; John.7.3; John.7.5; John.7.10; Acts.1.14; 1Cor.9.5; Gal.1.19
Mark.3.5
John.15.14; Heb.2.11; Matt.7.21; Luke.11.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсанын ишемби күнү бир колу шал болуп
калган адамды айыктырышы

Ыйса кайрадан синагогага келди. Ал жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле.
Ыйсаны айыпташ үчүн, «Ал бул адамды да ишемби күнү айыктырар бекен», – деп, карап турушту.
Ыйса болсо бир колу шал болуп калган адамга: «Ортого чык!» – деди да,
тигилерден: «Ишембиде жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи?» – деп сурады. Алар унчугушкан жок.
Ошондо Ыйса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырып, жанагы кишиге: «Колуңду сун», – деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды.
Фарисейлер сыртка чыгары менен, Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө Иродду жактоочулар менен кеңешишти.

Ыйса Галилеяда

Ыйса шакирттери менен көл тарапка кетти. Ошондо Галилея, Жүйүт, Эдом аймагындагы,
Иерусалим шаарындагы, Иордандын наркы өйүзүндөгү көп эл Анын артынан барды. Анын кылган иштери жөнүндө уккан Тир жана Сидон аймактарындагы эл Ага агылып келип жатты.
Ошондо Ыйса көпчүлүктүн арасында кысылып калбаш үчүн, Өзүнө бир кайыкты даярдап коюуну шакирттерине дайындады.
Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан, оорулуулардын бардыгы Ага колдорун тийгизүү үчүн, жүткүнүп жатышкан эле.
Жиндер Ыйсаны көргөндө, Анын алдына жыгылып: «Сен Кудайдын Уулусуң!» – деп кыйкырып жатышты.
Бирок Ыйса алардын Өзү жөнүндө жарыялоосуна катуу тыюу салды.

Он эки шакирттин тандалышы

Андан кийин Ал тоого чыкты да, Өзү кимдерди кааласа, ошолорду Өзүнө чакырды. Алар Ыйсага келишти.
Өзүнүн жанына алып жүрүш үчүн жана насаат айтууга жөнөтүш үчүн, Ал он эки кишини тандады да,
аларга оорулууларды айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди.
Ыйса тандаган он эки киши мына булар: «Петир» деген ысым коюлган Шымон,
Бойанергес, башкача айтканда, «Чагылгандай чартылдагандар» деген ысым коюлган Зебедей уулдары Жакып менен Жакан;
Андрей, Филип, Барталамей, Матай, Томас, Алпей уулу Жакып, Тадай, кааналык Шымон,
Ага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот.

Бир туугандарынын Ыйса үчүн тынчсызданышы

Алар үйгө келишкенде, кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калышты.
«Ал акылынан айнып калыптыр», – деп айтып жатышканын уккан жакындары Аны алып кеткени келишти.

Мыйзам окутуучулардын Ыйсаны жамандашы

Иерусалимден келген мыйзам окутуучулар болсо: «Анын ичинде Белзебул бар. Жиндерди Ал жиндердин башчысынын күчү менен кууп чыгарат», – дешти.
Ошондо Ыйса мыйзам окутуучуларды жанына чакырып, аларга үлгү-насаат аңгеме менен мындай деп сүйлөдү: «Шайтан шайтанды кантип кууп чыгарсын?
Эгерде падышачылык ич ара бөлүнсө, анда ал падышачылык кулайт.
Эгерде үй-бүлө ич ара бөлүнсө, анда ал үй-бүлө бузулат.
Эгерде шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып бөлүнсө, анда ал тура албайт, анын күнү бүтөт.
Күчтүү адамды байлап салмайынча, анын үйүнө кирип, мал-мүлкүн уурдоо мүмкүн эмес. Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноп кетсе болот.
Силерге чындыкты айтып коёюн, адам баласынын бардык күнөөлөрү жана акарат келтирип айткан сөздөрү кечирилет,
бирок ким Ыйык Рухка акарат келтирсе, ал түбөлүккө кечирилбейт, түбөлүккө күнөөлүү болот».
Ыйса бул сөздөрдү «Анын ичинде жин бар» деп айтышкандыгы үчүн айтты.

Машайактын чыныгы туугандары

Энеси менен бир туугандары келип, сырттан Ыйсаны чакыртышты.
Анын тегерегинде эл отурган эле. Ошондо Ага: «Энең, инилериң, карындаштарың сыртта Сени чакырып жатышат», – дешти.
Ыйса аларга: «Менин энем жана бир туугандарым ким?» – деди да,
айланасында отургандарды тегерете карап: «Мына, менин энем, мына, Менин бир туугандарым.
Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол Менин иним, карындашым жана энем!» – деп жооп берди.