Mark.4.1-Mark.4.12; Matt.13.1-Matt.13.15; Luke.8.4-Luke.8.10
Matt.13.1-Matt.13.17; Luke.8.4-Luke.8.10
Mark.3.9; Luke.5.1-Luke.5.3
Mark.4.33
Isa.55.10; Amos.9.13
Jas.1.11; John.15.6
Jer.4.3
Mark.4.20; Gen.26.12
Matt.11.15
Mark.4.34
Matt.19.11; Col.1.27; 1Cor.2.6-1Cor.2.10; 1John.2.20; 1John.2.27; Matt.11.25; Rom.14.24; 1Cor.5.12-1Cor.5.13; Col.4.5; 1Thess.4.12; 1Tim.3.7
Isa.6.9-Isa.6.10; Deut.29.4; Jer.5.21; Ezek.12.2; Rom.11.8; 2Cor.3.14; 2Cor.4.4; Isa.42.19-Isa.42.20; Luke.22.32
Mark.4.13-Mark.4.20; Matt.13.18-Matt.13.23; Luke.8.11-Luke.8.15
Mark.13.18-Mark.13.23; Luke.8.11-Luke.8.15
Matt.13.37; John.4.36-John.4.37; Mark.4.33; Mark.2.2; Luke.1.2; Acts.8.4; Jas.1.21
Mark.6.20; Isa.58.2; Ezek.33.31-Ezek.33.32; John.5.35
Gal.1.6; Hos.6.4; Gal.5.7; Matt.11.6
Matt.6.25; 2Tim.4.10; 1Tim.6.9-1Tim.6.10; 1Tim.6.17; Mark.10.23; Matt.19.23; Acts.5.1-Acts.5.11; Heb.3.13
Hos.14.9; John.15.5; John.15.16; Phil.1.11; Col.1.6; Mark.4.8
Mark.4.21-Mark.4.25; Luke.8.16-Luke.8.18
Matt.5.15-Matt.5.16; Luke.8.16; Luke.11.33
Matt.5.15; Luke.11.33
Matt.10.26; Luke.12.2; 1Tim.5.25
Mark.4.9
Matt.7.2; Luke.6.38
Matt.13.12
Matt.13.24-Matt.13.30
Eccl.11.5-Eccl.11.6
Joel.3.13; Rev.14.15
Mark.4.30-Mark.4.32; Matt.13.31-Matt.13.32; Luke.13.18-Luke.13.19
Matt.13.31-Matt.13.32; Luke.13.18-Luke.13.19
Matt.17.20; Luke.17.6
Matt.13.34; Mark.4.14; John.16.12; 1Cor.3.2; Heb.5.12
John.16.25; Mark.4.10; Mark.13.3; 2Pet.1.20
Mark.4.35-Mark.4.41; Matt.8.18; Matt.8.23-Matt.8.27; Luke.8.22-Luke.8.25; John.6.16-John.6.21
Matt.8.23-Matt.8.27; Luke.8.22-Luke.8.25
Acts.27.14
Ps.103.7; Luke.4.39; Job.38.11; Ps.64.8; Mark.6.51; Matt.14.32
John.14.27
Mark.1.27; Luke.5.9
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Асман Падышачылыгы жөнүндө үлгү-насаат
аңгемелер. Үрөн себүүчү жөнүндө

Ыйса кайрадан көл боюнда элди окута баштады. Жанына аябай көп эл чогулгандыктан, Ал көлдөгү бир кайыкка отурду. Эл болсо көлдүн жээгинде, кургак жерде турду.
Ошондо Ыйса аларга үлгү-насаат аңгемелер менен көп нерселерди окутту. Ал мындай деди:
«Кулак салгыла! Себүүчү үрөн себүү үчүн чыкты.
Ал сээп жатканда, кээ бир үрөндөр жол боюна түштү. Ошондо канаттуулар учуп келип, аларды терип жеп кетишти.
Кээ бир үрөндөр топурагы аз, таштак жерге түштү. Жердин кыртышы жука болгондуктан, алар тез эле өнүп чыкты.
Бирок күн чыгары менен соолуп, терең тамырлай албай куурап калды.
Кээ бир үрөндөр тикенектердин арасына түштү. Тикенектер өсүп, аларды басып салды, ошондуктан алар түшүм берген жок.
Кээ бир үрөндөр болсо жакшы топуракка түштү. Өнүп чыгып, өсүп, түшүм берди. Кээ бири отуз эсе, кээ бири алтымыш эсе, кээ бири жүз эсе түшүм берди».
Анан Ыйса аларга: «Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!» – деди.
Эл тарап, Ыйса жалгыз калганда, Аны менен жүргөндөр жана он эки шакирти үлгү-насаат аңгеме жөнүндө сурашты.
Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Силерге Асман Падышачылыгынын жашыруун сырын билүү мүмкүнчүлүгү берилди, ал эми сырттагыларга бардык нерсе үлгү-насаат аңгемелер менен айтылат.
Анткени алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да түшүнүшпөйт, кайрылышпайт, кечирим алышпайт».

Үрөн себүүчү жөнүндөгү
үлгү-насаат аңгеменин чечмелениши

Анан Ыйса аларга: «Силер бул үлгү-насаат аңгемени түшүнгөн жоксуңарбы? Анда башка үлгү-насаат аңгемелерди кантип түшүнөсүңөр?» – деди да, мындай деп түшүндүрдү:
«Себүүчү сөз себет.
Кээ бир адамдар жол боюна түшкөн үрөнгө окшош: алардын жүрөгүнө сөз себилет, бирок алар угар замат шайтан келип, алардын жүрөгүнө себилген сөздү уурдап кетет.
Кээ бир адамдар таштак жерге түшкөн үрөнгө окшош: алар сөздү угар замат кубанып кабыл алышат.
Бирок терең тамырлай албагандыктан, туруксуз болушат. Сөз үчүн кысымга алып, куугунтукташканда, дароо баш тартып кетишет.
Сөздү уккан адамдар тикенектин арасына түшкөн үрөнгө окшош.
Бирок бул дүйнөнүн түйшүгү, байлыкка азгырылуу жана башка каалоолор алардын жүрөктөрүн ээлеп алып, сөздү басып салат да, сөз жемиш бербей калат.
Кээ бир адамдар жакшы топуракка түшкөн үрөнгө окшош: алар сөздү угуп, кабыл алышат, кээ бири отуз эсе, кээ бири алтымыш эсе, кээ бири жүз эсе түшүм берет».

Чырак жөнүндө

Анан аларга: «Эмне, чыракты көмкөрүлгөн идиштин же керебеттин астына коюш үчүн алып келеби? Чыракты чыракпаяга коюш үчүн алып келет эмеспи.
Ачылбай калчу жашыруун сыр болбойт, ачыкка чыкпай турган жашыруун нерсе болбойт.
Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!» – деди.
Ыйса аларга: «Эмнени угуп жатканыңарга көңүл бургула! Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да так ошондой өлчөнөт, силерге, угуп жаткандарга, атүгүл, кошулат.
Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат», – деди.
Түнкүсүн уктайт, күндүзү турат, үрөндүн кантип өнүп-өскөнүн билбейт.
Анткени жер өзү түшүм берет: адегенде сабакты, андан кийин машакты өстүрүп чыгарып, акырында машакты данга толтурат.
Эгин бышып, оруу-жыюу маалы келгенде, ал токтоосуз орок салат».

Сары кычы даны жөнүндө

Анан Ыйса аларга мындай деди: «Кудайдын Падышачылыгын эмнеге окшоштурсак болот? Же аны кандай үлгү-насаат аңгеме менен сүрөттөсөк болот?
Кудайдын Падышачылыгы сары кычы данына окшош. Ал жерге себилгенде, жер бетиндеги уруктардын эң кичинекейи болсо да,
өсүп чыкканда, бардык дан өсүмдүктөрүнөн чоң болуп, бутактарын кенен жаят. Анын көлөкөсүнө канаттуу куштар корголой алышат».
Ыйса элдин уга алуусуна жараша мына ушундай көптөгөн үлгү-насаат аңгемелер менен сүйлөдү.
Элге Ал үлгү-насаат аңгемесиз сүйлөгөн жок, бирок өзүнчө калганда, шакирттерине бардыгын түшүндүрүп берди.

Ыйсанын катуу шамалды токтотуусу

Ошол күнү кечинде Ал шакирттерине: «Наркы өйүзгө сүзүп өтөлү», – деди.
Шакирттери элди таратып жиберишти да, кайыкта отурган Ыйса менен бирге сүзүп кетишти. Ал жерде башка кайыктар да бар эле.
Ошондо аябагандай катуу шамал башталды. Кайыкты толкун уруп жаткандыктан, анын ичине суу толо баштады.
Ыйса болсо кайыктын арткы бөлүгүндө башына жаздык жазданып уктап жаткан эле. Шакирттери Ыйсаны ойготушуп, Ага: «Устат! Биз чөгүп кетсек деле, Сага баары бирби?» – дешти.
Ошондо Ыйса ордунан туруп, шамалга тыюу салды да, көлгө: «Тынчтан, токто!» – деди. Шамал басылып, улуу тынчтык өкүм сүрдү.
Анан аларга: «Эмне мынча коркоксуңар? Эмнеге ишенимиңер жок?» – деди.
Аябай коркуп кетишкен алар бири-бирине: «Шамалды да, көлдү да баш ийдирген деги бул Ким?» – дешти.