Rev.11.15; Rev.4.11; Rev.7.10; Rev.12.10
Rev.15.3; Rev.16.7; Rev.17.1; Deut.32.43; 2Kgs.9.7; Rev.16.6; Rev.6.10
Rev.18.9; Rev.18.18; Isa.34.10; Rev.14.11
Rev.4.4; Rev.4.6; Rev.4.10; Rev.5.14
Ps.21.24; Ps.112.1; Ps.133.1; Ps.134.1; Rev.11.18
Dan.10.6; Rev.19.1; Rev.1.15; Rev.6.1; Rev.14.2; Rev.11.15; Rev.11.17; Ps.96.1
Matt.22.2; Matt.25.10; Luke.12.36; Luke.14.8; John.2.1; Eph.5.22-Eph.5.32; Rev.21.2; Rev.21.9; Isa.54.5; Hos.2.19-Hos.2.20
Ps.44.14-Ps.44.16; Ezek.16.10; Ps.131.9; Isa.61.10
Luke.14.15; Rev.19.7; Rev.21.5; Rev.22.6
Rev.22.8; Rev.22.9; Acts.10.26; Rev.1.2; Rev.6.9; Rev.12.17
Ezek.1.1; Rev.6.2; Rev.3.7; Rev.3.14; Ps.95.13; Isa.11.4
Rev.1.14; Rev.2.18; Rev.12.3; Rev.19.16; Rev.2.17; Prov.30.4
Isa.63.2-Isa.63.3; John.1.1
Rev.3.4; Rev.7.9; Rev.14.20
Rev.19.21; Rev.1.16; Isa.11.4; 2Thess.2.8; Rev.2.27; Rev.12.5; Rev.14.20; Isa.63.3
Rev.19.12; Rev.17.14
Rev.19.21; Jer.12.9; Ezek.39.17; Isa.34.6; Jer.46.10; Ezek.39.19
Ezek.39.18; Ezek.39.20
Rev.11.7; Rev.13.1; Rev.16.16
Rev.16.13; Rev.20.10; Rev.13.11-Rev.13.14; Rev.13.15; Rev.20.10; Rev.20.14-Rev.20.15; Dan.7.11; Rev.14.10; Rev.21.8; 2Thess.1.8
Rev.19.15; Rev.19.17
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Бабыл кулагандагы асманда болгон кубаныч

1 Ошондон кийин мен асмандан көп кишинин үнүндөй болгон катуу үн уктум, ал үн мындай деди: «Кудайды даңктагыла! Куткаруу иши, даңк, урмат-сый жана күч биздин Кудай-Теңирибизге таандык.
2 Анткени Анын өкүмдөрү адилет жана акыйкат! Анткени Ал бузуктугу ашынган аялды соттоду. Ал аял жер жүзүн өзүнүн бузуктугу менен бузган. Кудай Өзүнүн кулдарынын каны үчүн андан өч алды».
3 Экинчи жолу: «Кудайды даңктагыла! Ал шаардын түтүнү түбөлүк көтөрүлүп турат», – деп айтышты.
4 Ошондо жыйырма төрт аксакал жана төрт тирүү жандык жыгылып, тактыда отурган Кудайга таазим кылып: «Оомийин! Кудайды даңктагыла!» – дешти.

Козунун Өз колуктусу менен никелешүүсү

5 Анан тактыдан мындай үн чыкты: «Кудайдын бардык кулдары, Андан корккондор, чоңдор да, кичинелер да, биздин Кудайды мактагыла!»
6 Анан мен топ элдикиндей, суулардын шаркыраганындай жана күндүн катуу күркүрөгөнүндөй болгон үндү уктум. Ал үн мындай деп жатты: «Кудайды даңктагыла! Анткени бардыгын кармап туруучу Кудай-Теңир падышалык бийликти колуна алды.
7 Сүйүнөлү, кубаналы жана Аны даңктайлы, анткени Козунун никелешүү убагы келди, Анын колуктусу өзүн даярдады.
8 Ага таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди». Анткени зыгыр кийим – ыйыктардын адилдиги.
9 Анан периште мага: «Жаз: Козунун нике тоюна чакырылгандар бактылуу», – деди. Анан ал мага дагы мындай деди: «Бул сөздөр – Кудайдын чындык сөздөрү».
10 Ошондо мен ага таазим кылуу үчүн, бутуна жыгылдым. Бирок ал мага: «Мындай кылба. Мен Ыйса Машайактын күбөлөндүрүүсүнө ээ болгон сенин жана сенин бир туугандарыңдын кызматташымын. Кудайга таазим кыл. Анткени Ыйса Машайактын күбөлөндүрүүсү – пайгамбарчылыктын руху», – деди.

Ак атчан

11 Анан мен ачылган асманды жана ак аттын үстүндө Отурганды көрдүм. Анын ысымы – Ишенимдүү жана Чындык. Ал адилеттүүлүк менен сот жүргүзөт жана адилеттүүлүк менен согушат.
12 Анын көздөрү оттун жалынындай, Анын башында болсо көп таажы бар. Анын Өзүнөн башка эч ким билбеген, жазылган ысымы бар.
13 Анын кийген кийими канга боёлгон. Анын ысымы – Кудайдын Сөзү.
14 Анын аркасынан ак ат минген, ак жана таза зыгыр буласынан кийим кийген асман кошуундары ээрчиди.
15 Анын оозунан элдерди кыра турган курч кылыч чыгып туруптур. Ал элдерди темир таяк менен кайтарат. Ал бардыгын кармап туруучу Кудайдын каарынын жана ачуусунун шарабы толтурулган жүзүм сыгылуучу жайды тебелеп жатат.
16 Анын кийиминде жана санында Өзүнүн ысымы жазылган: «Падышалардын Падышасы жана теңирлердин Теңири».
17 Анан мен күндүн үстүндө турган бир периштени көрдүм. Ал бийик асманда учуп жүргөн бардык канаттууларга мындай деп кыйкырды: «Кудайдын улуу Кечки Тамагына чогулуп келгиле.
18 Падышалардын, миң башылардын жана күчтүүлөрдүн этин, аттардын жана аларды мингендердин этин, эркин адамдардын жана кулдардын, чоңдордун жана кичинелердин этин жеш үчүн чогулгула».
19 Анан мен жырткычты, жер үстүндөгү падышаларды жана алардын чогулган аскерлерин көрдүм. Алар ат үстүндө Отурган менен, Анын аскерлери менен согушууга чогулушкан эле.
20 Ошондо жырткыч жана аны менен бирге жалган пайгамбар колго түшүрүлдү. Ал жалган пайгамбар жырткычтын алдында көрсөткөн кереметтери менен жырткычтын белгисин кабыл алгандарды жана анын бейнесине табынгандарды азгырчу. Ал экөө тең күйүп жаткан күкүрттүү көлгө тирүүлөй ыргытылды.
21 Ал эми калгандары ат үстүндө Отургандын оозунан чыккан кылыч менен өлтүрүлүштү. Бардык канаттуулар алардын өлүгүн жеп тоюшту.