Rev.1.10; Exod.19.19-Exod.19.20; Rev.11.12; Rev.1.1; Rev.1.19; Rev.22.6
Rev.1.10; Ps.10.4; Ps.102.19; Isa.66.1; Matt.5.34; Matt.23.22; 1Kgs.22.19
Rev.21.11; Ezek.1.28; Rev.10.1; Gen.9.13-Gen.9.17
Rev.11.16; Rev.3.4; Rev.4.10; Jas.1.12
Rev.8.5; Rev.11.19; Rev.16.18; Exod.19.16; Zech.4.2; Rev.1.4
Rev.15.2; Rev.21.18; Rev.21.21; Ps.76.20; Ezek.1.5; Ezek.10.12
Ezek.1.10; Ezek.10.14
Isa.6.2; Rev.4.6; Rev.14.11; Isa.6.3; Rev.1.4
Rev.1.18; Rev.5.13; Rev.15.7; Dan.4.31; Dan.12.7
Rev.5.8; Rev.5.14; Rev.7.11; Rev.11.16; Rev.19.4; Rev.4.4
Rev.5.12; Rev.10.6; Rev.14.7; Gen.1.1; Acts.14.15; Ps.32.9-Ps.32.11; Eph.1.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Асмандагы тактыда отурган Кудай

1 Ошондон кийин мен өйдө карап, асмандын эшиги ачылганын көрдүм. Мен мурун уккан, сурнайдын үнүндөй болгон, мага сүйлөгөн үн мындай деди: «Бул жакка чык, Мен сага мындан кийин эмне болушу керек экендигин көрсөтөм».
2 Ошол замат мен Рухка толдум. Ошондо мен асманда такты турганын, тактыда Бирөө отурганын көрдүм.
3 Анын көрүнүшү яспис жана акак таштарындай экен. Ал эми тактыны көрүнүшү зымырыт ташындай болгон жаа тегерете курчап турат экен.

Тактыларда отурган аксакалдар

4 Ал тактынын тегерегинде жыйырма төрт такты бар экен. Ал тактыларда үстүлөрүнө ак кийим, баштарына алтын таажы кийген жыйырма төрт аксакал отурганын көрдүм.
5 Такты тараптан чагылган чартылдап, күн күркүрөп, катуу дабыштар чыгып жатты. Ал эми тактынын алдында Кудайдын жети руху болгон жети шамдал жалындап күйүп туруптур.
6 Тактынын алдында кристаллга окшогон, тунук айнектей болгон деңиз, тактынын ортосунда жана тегерегинде алды-арты бүт көз болгон төрт тирүү жандык бар экен.
7 Биринчи жандык арстанга, экинчиси торпокко, үчүнчүсүнүн бети адамдыкына, төртүнчүсү болсо учуп бара жаткан бүркүткө окшош экен.
8 Төрт тирүү жандыктын ар биринин алтыдан канаты бар эле, ал эми алардын тула бою көзгө толо эле. Алар күнү-түнү тыным албастан: «Башынан бери эле бар болгон, азыр да бар болуп турган, келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Кудай-Теңир ыйык, ыйык, ыйык!» – деп жатышты.
9 Бул тирүү жандыктар тактыда отурган, түбөлүк жашоочу Кудайды даңктап, Ага урмат көрсөтүп, ыраазычылык билдиришкен сайын,
10 жыйырма төрт аксакал тактыда Отургандын алдына жыгылып, түбөлүк Жашоочуга таазим кылып, таажыларын тактынын алдына коюп, мындай деп жатышты:
11 «Теңир, Сен даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң, анткени бардыгын Сен жараттың, бардыгы Сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат».