Acts.5.3; Acts.4.35; Acts.4.37
Luke.22.3; John.13.2; John.13.27; Acts.5.4; Acts.5.9; Acts.5.2
Acts.5.3; Acts.5.9
Ezek.11.13; Acts.5.11
Acts.8.2; Ezek.29.5; John.19.40
Acts.15.10; 1Cor.10.9; Acts.5.3-Acts.5.4
Acts.5.5
Acts.2.43; Acts.4.30; Acts.14.3; Acts.19.11; Mark.16.20; Rom.15.19; 2Cor.12.12; Heb.2.4; Acts.1.14; Acts.3.11; John.10.23
Acts.5.26; Acts.2.47; Acts.4.21
Acts.6.1-Acts.6.2
Acts.19.12; Mark.6.55-Mark.6.56; 2Kgs.4.29; Matt.14.36
Mark.16.17-Mark.16.18
Matt.22.23; Acts.13.45; Jas.3.14; Jas.3.16; Acts.7.9; Acts.17.5
Luke.21.12
Acts.8.26; Acts.12.10; Acts.16.26
John.6.63; John.6.68; Phil.2.16; Acts.13.46; Acts.22.4; Acts.28.28; Acts.3.15; Acts.11.18
Acts.5.25; Acts.5.42; John.8.2
Acts.5.26; Acts.4.1
Acts.5.21
Acts.5.24; Acts.5.13; Acts.4.21
Acts.4.18; Acts.2.23; Acts.2.36; Acts.3.15; Acts.4.10; Acts.7.52; Matt.27.25
Acts.4.19-Acts.4.20
Acts.3.13; Acts.2.24; Acts.10.39; Gal.3.13; Luke.24.20; Acts.13.29; 1Pet.2.24
Acts.2.33; Acts.3.15; Luke.2.11; Luke.24.47; Luke.5.32; Acts.11.18; 2Tim.2.25; Rom.2.4; Luke.24.47; Luke.5.32
Luke.24.48; Acts.15.28; John.15.26-John.15.27; Heb.2.4; 1John.5.7; Acts.2.4
Acts.7.54; Acts.2.37
Acts.22.3; Luke.5.17
Acts.21.38; Acts.8.9; Gal.2.6; Gal.6.3
Luke.2.2
Lam.3.37
Prov.21.30; Isa.8.9-Isa.8.10; Nah.1.9; 2Chr.13.12; Acts.11.17
Acts.4.18; Acts.22.19; Mark.13.9; Luke.23.16
1Pet.4.13-1Pet.4.14; 1Pet.4.16; Matt.5.12; Acts.9.16; Acts.21.13; Rom.1.5; John.15.21; Lev.24.11; Lev.24.16; Phil.2.9; 3John.1.7
Acts.2.46; Acts.8.35; Acts.11.20; Acts.17.18; Acts.18.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Сафира деген аялы бар Анания деген киши менчик жерин сатты.
1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,
2 Анан ал аялы менен макулдашып, сатылган мүлктүн акчасынан жашырып алып калып, калганын элчилердин колуна тапшырды.
2 And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
3 Ошондо Петир ага: «Анания! Эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун берип, Ыйык Рухту алдап, саткан мүлкүңдүн акчасынан жашырып алып калдың?
3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?
4 Сатканга чейин талаа өзүңдүкү эмес беле? Аны саткандан түшкөн акчага өзүң ээ эмес белең? Эмне үчүн ушундай ишке бардың? Сен адамдарды эмес, Кудайды алдадың», – деди.
4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.
5 Анания бул сөздөрдү угары менен, жерге жыгылып жан берди. Ошондо бул окуяны уккандардын бардыгын коркунуч басты.
5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.
6 Жаш жигиттер орундарынан туруп, аны көргө коюуга даярдашты да, алып чыгып, көргө коюшту.
6 And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.
7 Болжол менен үч саат өткөндөн кийин, болуп өткөн окуя жөнүндө эч нерсе билбестен, анын аялы да келди.
7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.
8 Петир андан: «Жериңерди ушунчага саттыңар беле?» – деп сурады. Ал: «Ооба, ушунчага сатканбыз», – деп жооп берди.
8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.
9 Ошондо Петир ага мындай деди: «Теңирдин Рухун сыноого кантип батындыңар? Күйөөңдү көргө койгондор эшиктен кирип келе жатышат, азыр сени да алып кетишет».
9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.
10 Ошол замат аял анын бут алдына жыгылып жан берди. Жигиттер ичкери киргенде, анын өлүп калганын көрүштү. Алар анын сөөгүн алып чыгып, күйөөсүнүн жанына коюшту.
10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.
11 Ошондо бүт Жыйынды жана бул окуяны уккандардын бардыгын коркунуч басты.
11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
12
Элчилер аркылуу эл арасында көптөгөн кереметтер жана жышаандар көрсөтүлүп жатты. Ишенгендердин бардыгы бир ой-тилек менен «Сулайман үйүнө» чогулуп жүрүштү.
12
And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.
13 Бирок чоочун адамдардын бирөө да аларга кошулууга дааган жок, эл болсо аларды даңктап жатты.
13 And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.
14 Эркектер да, аялдар да Теңирге ишенип, ишенгендердин саны уламдан-улам көбөйүп жатты.
14 And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)
15 Петир өтүп бара жатканда, жок дегенде, көлөкөсү түшсүн дешип, оорулууларды төшөнчү-орундары менен көтөрүп чыгып, көчөлөргө жаткырып коюп жатышты.
15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.
16 Иерусалимдин тегерегиндеги шаарлардан да көптөгөн адамдар оорулууларды жана жин оорулууларды алып келип жатышты; алардын бардыгы айыгып жатты.
16 There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.
17
Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу жана садукейлер тобундагылар көрө албастык кылып,
17
Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,
18 элчилерди кармап, мамлекеттик түрмөгө камап салышты.
18 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.
19 Бирок Теңирдин периштеси түн ичинде түрмөнүн эшиктерин ачып, аларды сыртка алып чыкты да:
19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,
20 «Баргыла, ийбадатканага кирип, элге өмүр жөнүндөгү ушул сөздөрдүн баарын айткыла», – деди.
20 Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.
21 Алар бул сөздөрдү уккандан кийин, эртең менен эрте ийбадатканага кирип, элди окута башташты. Ошол учурда башкы ыйык кызмат кылуучу жана анын жанында жүргөндөр келип, синедрионду жана Ысрайыл аксакалдарын чакырышты да, элчилерди алып келиш үчүн, түрмөгө кызматчыларды жиберишти.
21 And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.
22 Бирок кызматчылар барып, аларды түрмөдөн таппай кайтып келишти да:
22 But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,
23 «Биз түрмөнүн эшиктери абдан бекем бекитилгенин жана эшиктердин алдында сакчылар турганын көрдүк, бирок ачып киргенибизде, ичинен эч кимди таппадык», – деп билдиришти.
23 Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.
24 Ийбадаткананын күзөт башчысы жана башкы ыйык кызмат кылуучулар бул сөздөрдү угушканда: «Бул эмне деген шумдук?!» – деп, айран-таң калышты.
24 Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.
25
Ошол учурда кимдир бирөө келип, аларга: «Силер түрмөгө камап койгон кишилер ийбадатканада элди окутуп жатышат», – деп билдирди.
25 Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.
26 Ошондо күзөт башчысы кызматчылары менен барып, аларды күч колдонбой ээрчитип келди, анткени таш бараңга алып коюшабы деп, элден коркту.
26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.
27 Аларды синедриондун алдына алып келди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу аларга мындай деди:
27 And when they had brought them, they set them before the council: and the high priest asked them,
28 «Биз силерге бул ысым жөнүндө окутпагыла деп, катуу тыюу салбадык беле? Силер болсо өзүңөрдүн окутууңарды бүт Иерусалимге жайылтып жибердиңер. Ал Адамдын канын биздин мойнубузга коюуга ниеттенип жатасыңарбы?»
28 Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.
29 Ошондо Петир менен элчилер мындай деп жооп беришти: «Биринчи иретте адамдарга эмес, Кудайга баш ийүү керек.
29
Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.
30 Ата-бабаларыбыздын Кудайы силер жыгачка асып өлтүргөн Ыйсаны тирилтти.
30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.
31 Ысрайыл элин тобо кылдырып, күнөөлөрүн кечирүү үчүн, Кудай Ал Башчыны жана Куткаруучуну жогору көтөрүп, Өзүнүн оң жагына отургузуп койду.
31 Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.
32 Ал жөнүндө айтылгандын бардыгына биз да, Кудай Өзүнө баш ийгендерге берген Ыйык Рух да күбө».
32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.
33 Алар муну укканда, аябай ачууланышып, элчилерди өлтүрүүнү ойлошту.
33
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
34
Ошондо бүт эл урматтаган мыйзам окутуучу, Гамалиел деген бир фарисей синедриондо ордунан туруп, элчилерди бир аз убакытка сыртка чыгарууну буйруду.
34 Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;
35 Анан аларга мындай деп кайрылды: «Ысрайыл эркектери! Бул адамдарга кандайдыр бир чара көрөрдөн мурун жакшылап ойлонгула.
35 And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.
36 Анткени мындан бир аз мурун өзүн бир улуу адам катары көрсөтүп, Теда деген неме чыкты. Аны төрт жүзгө жакын адам ээрчиди. Бирок ал өлтүрүлдү, аны ээрчигендер да чачырап жок болушту.
36 For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.
37 Андан кийин эл каттоонун убагында Галилеядан Жүйүт деген неме чыгып, көп элди ээрчитти. Бирок ал да өлдү, аны ээрчигендер да чачырап кетишти.
37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.
38 Ошондуктан азыр силерге айтарым: бул адамдарга тийбегиле, буларды өз жайына койгула. Эгерде бул адамдык иш-аракет болсо, анда ал бузулат.
38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:
39 Эгерде Кудайдан болсо, анда силер аны токтото албайсыңар. Кудайга каршы чыгуучулардан болуп калуудан сак болгула». Алар анын айтканына көнүштү.
39 But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.
40
Элчилерди чакыртып сабатышты да, Ыйсанын ысымы жөнүндө жарыялоого тыюу салышты. Анан аларды бошотуп жиберишти.
40 And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.
41 Алар болсо Теңир Ыйса үчүн кордук көрүүгө татыктуу болушканына кубана синедриондон чыгып кетишти.
41
And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.
42 Ошондон кийин алар күн сайын ийбадатканада жана үйлөрдө адамдарды окутуп, Ыйса Машайак жөнүндөгү Жакшы Кабарды таратууну токтотушкан жок.
42 And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.