by sevens: Heb. seven seven
by sevens: Heb. seven seven
destroy: Heb. blot out
after…: or, on the seventh day
windows: or, floodgates
sort: Heb. wing
the breath…: Heb. the breath of the spirit of life
Matt.24.38-Matt.24.39; Luke.17.26-Luke.17.27; Heb.11.7; 1Pet.3.20; 2Pet.2.5; Gen.6.9
Gen.8.20; Lev.11
Gen.7.12; Gen.7.17; Job.37.11-Job.37.13; Gen.6.17
Gen.6.22
Gen.8.2; Prov.8.28; Amos.9.6; Gen.8.2; 2Kgs.7.19; Isa.24.18; Mal.3.10; Ps.77.23
Gen.6.20
Gen.7.2-Gen.7.3
Gen.7.4; Gen.7.12
Gen.7.4; Gen.6.13; Gen.6.17; 2Pet.3.6
Gen.2.7
2Pet.2.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FIRST BOOK OF MOSES CALLED GENESISKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Ошондо Теңир Нухка мындай деди: «Бүт үй-бүлөң менен кемеге кир, анткени замандаштарыңдын ичинен сени Өзүмдүн алдымда адил деп таптым.
1 And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.
2 Жер үстүндө тукумун сактап калыш үчүн, ар бир адал малдын эркек-ургаачысынан жетини, адал эмес малды менен, эркек-ургаачысынан экини,
2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
3 асман канаттууларынын эркек-ургаачысынан жетини ал.
3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
4 Анткени жети күндөн кийин Мен жер бетине кырк күн, кырк түн жамгыр төгүп, Өзүм жараткан тирүү жандардын баарын жер бетинен жок кылам».
4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.
5 Теңир эмнени буйруса, Нух ошонун бардыгын жасады.
5
And Noah did according unto all that the Lord commanded him.
6 Жер бетин топон суу каптаганда, Нух алты жүз жашта эле.
6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.
7 Топон суу каптардын алдында Нух уулдары, аялы, келиндери менен кемеге кирди.
7
And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.
8 Адал жана адал эмес малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар,
8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth,
9 Кудай Нухка буйрук кылгандай, түгөй-түгөйү менен, эркек-ургаачы болуп, Нухтун кемесине киришти.
9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah.
10 Жети күн өткөндөн кийин жер бетин топон суу каптады.
10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.
11 Нухтун өмүр сүргөнүнө алты жүз жыл болгондо, экинчи айдын он жетинчи күнү зор туңгуюктун бардык булактары атырылып ачылды, асман терезелери да ачылды.
11
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
12 Жер бетине кырк күн, кырк түн жамгыр төгүп турду.
12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.
13 Так ошол күнү Нух уулдары Шем, Хам, Жепет менен, аялы жана келиндери менен кемеге кирди.
13
In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;
14 Алар менен кошо бардык жаныбарлар, түр-түрү менен малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, түр-түрү менен бардык учуп жүрүүчүлөр, бардык канаттуулар, бардык куштар,
14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.
15 өмүр деми бар тирүү жандыктардын баары түгөйү менен Нухтун кемесине киришти.
15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.
16 Кудай Нухка буйругандай, бардык жаныбарлар эркек-ургаачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты.
16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the Lord shut him in.
17 Жер бетинде топон суу кырк күнгө созулду. Суу көбөйүп, кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү.
17
And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth.
18 Суу болсо күчөп, көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды.
18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.
19 Суу жер бетинде күчөгөндүктөн, асман астындагы бардык бийик тоолор суу астында калды.
19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered.
20 Суу тоолордон он беш чыканактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды.
20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.
21 Жер бетиндеги кыбыр эткен бардык тирүү жандар: канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарлар жана бардык адамдар өмүрүнөн ажырады.
21
And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:
22 Кургактыкта жашаган, таноосунда өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын бардыгы кырылды.
22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.
23 Жер үстүндөгү тирүү жандын бардыгы кырылды: адамдан тартып, малга чейин, сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асман канаттуулары – бардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты.
23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.
24 Жер бетинде суунун деңгээли жүз элүү күн бою улам жогорулап турду.
24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.