Чыккынчылык кылды.
Matt.26.7-Matt.26.30; Mark.14.17-Mark.14.26; Luke.22.14-Luke.22.39
John.12.1; John.6.4; John.12.23; John.13.3; John.16.28; John.13.34; John.1.11; John.17.6; John.17.9-John.17.11
John.13.11; John.13.27; Acts.5.3; John.6.70-John.6.71
John.17.2; Matt.11.27; Rev.2.27; John.8.42; John.16.28; John.14.12
John.21.7; Luke.22.27
2Kgs.3.11
John.13.36; John.13.12; John.12.16; John.15.15
Matt.16.22; 1Cor.6.11; Eph.5.26; Titus.3.5; Heb.10.22
Gen.18.4; John.15.3; John.13.18
John.13.2; John.6.64; John.2.24-John.2.25
John.13.4; John.13.7
Luke.6.46; Matt.23.8; Matt.23.10; 1Cor.8.6; 1Cor.12.3; Phil.2.11
1Tim.5.10; 1Pet.5.5
Matt.11.29
John.15.20; Matt.10.24
Luke.11.28; Jas.1.22
John.13.10-John.13.11; John.6.70; John.15.16; John.15.19; Mark.3.13; Luke.6.13; Acts.1.2; John.17.12; Matt.1.22; Ps.40.10; John.13.26; Matt.26.23
John.14.29; John.16.4
Matt.10.40
Matt.26.20-Matt.26.25; Mark.14.17-Mark.14.21; Luke.22.21-Luke.22.22
John.12.27; Matt.26.21; Mark.14.18; Luke.22.21; Acts.1.17
Luke.22.23
John.19.26; John.20.2; John.21.7; John.21.20; Luke.16.22
Mark.4.36; John.21.20
Matt.26.23; Mark.14.20; Ruth.2.14; Matt.26.25; John.6.71
Luke.22.3; John.13.2; 1Cor.11.27; Luke.12.50
John.12.6; John.13.1; John.12.5
1Sam.28.8
John.7.39; John.14.13; John.15.8; John.17.1; John.17.4; 1Pet.4.11
John.17.1; John.17.5; John.12.23
John.7.33; John.7.34; John.8.21
1John.2.7-1John.2.8; 1John.3.11; 2John.1.5; John.15.12; John.15.17; 1John.3.23; 1John.4.21; Lev.19.18; Rom.13.8; Col.3.14; 1Thess.4.9; 1Tim.1.5; 1Pet.1.22; John.15.12; Eph.5.2; 1John.4.10-1John.4.11
1John.3.14; 1John.4.20
Matt.26.33-Matt.26.35; Mark.14.29-Mark.14.31; Luke.22.33-Luke.22.34
John.13.7; John.7.34; John.14.2; John.21.18-John.21.19; 2Pet.1.14
Matt.26.33-Matt.26.35; Mark.14.29-Mark.14.31; Luke.22.33-Luke.22.34
John.18.27
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Пасах майрамынын алды эле. Ыйса Өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, Атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү Өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү.
1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
2 Кечки тамак убагы болчу. Шайтан буга чейин эле Шымон уулу Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Ыйсага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон.
2 And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;
3 Ыйса Атасынын бардык нерсени Өзүнө бергендигин, Өзүнүн Кудайдан келип, Ага кайра кайтып барарын билчү.
3 Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;
4 Ыйса дасторкондон туруп, сырткы кийимин чечти да, белине сүлгү байлады.
4 He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.
5 Андан кийин чылапчынга суу куюп алып, шакирттеринин бутун жууп, белиндеги сүлгү менен аарчый баштады.
5 After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
6 Шымон Петирдин жанына келгенде, ал Ага мындай деди: «Теңир, Сен менин бутумду жууйсуңбу?»
6 Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?
7 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Менин эмне кылып жатканымды сен азыр түшүнбөйсүң, кийин түшүнөсүң».
7 Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.
8 Петир Ага: «Мен бутумду Сага эч качан жуудуртпайм!» – деди. «Эгерде Мен сенин бутуңду жуубасам, анда сен Мени менен үлүштөш болбойсуң», – деп жооп берди Ыйса.
8 Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.
9 Ошондо Шымон Петир Ага: «Теңир, андай болсо, бутумду гана эмес, колумду да, башымды да жуу!» – деди.
9 Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.
10 Ыйса ага: «Жуулган адамдын бутун гана жууш керек, анткени ал таза. Силер да тазасыңар, бирок баарыңар эмес», – деди.
10 Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.
11 Анткени Ыйса кимдин чыккынчылык кыларын билген, ошондуктан: «Баарыңар эмес», – деди.
11 For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
12 Ыйса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин, мындай деди: «Силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү?
12 So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?
13 Мени: “Устат”, “Теңир”, – дейсиңер. Мунуңар туура, анткени Мен чынында эле Ошолмун.
13 Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
14 Мен Теңир жана Устат болуп туруп, бутуңарды жуудум. Демек, силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек.
14 If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
15 Анткени Мен силерге үлгү көрсөттүм, Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла.
15 For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
16 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, кул өз кожоюнунан жогору эмес, жиберилген адам жиберүүчүдөн жогору эмес.
16 Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.
17 Эгерде ушул билгениңерди аткарсаңар, анда бактылуусуңар.
17 If ye know these things, happy are ye if ye do them.
18 Баарыңар жөнүндө айтып жаткан жокмун, Мен Өзүм тандап алган адамдарымды билем. Бирок Ыйык Жазуудагы “Мени менен бир дасторкондо отурган адам Мага согончогун көтөрдү” деген сөз аткарылышы керек.
18
I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.
19 Мен бул сөздү силерге аткарыла электе эле айтып жатам, аткарылгандан кийин, Ошол Мен экендигиме ишенип каласыңар.
19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that I am he.
20 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, ким Мен жиберген адамды кабыл алса, ал Мени кабыл алган болот. Ал эми Мени кабыл алган адам Мени жиберген Кудайды кабыл алган болот».
20 Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
21
Бул сөздөрдү айткандан кийин, Ыйса кайгырып, мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, араңардан бирөө Мага чыккынчылык кылат».
21 When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.
22 Шакирттери Ыйсанын ким жөнүндө айтып жатканын түшүнүшпөй, бири-бирин карашты.
22 Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.
23 Шакирттеринин бири Ыйсанын төшүнө башын коюп отурган. Ыйса аны жакшы көрөр эле.
23 Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
24 Шымон Петир ага ким жөнүндө айтып жатканын сурачы дегендей белги берди.
24 Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.
25 Ыйсанын төшүнө башын коюп отурган ал: «Теңир, ал ким?» – деп сурады.
25 He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it?
26 «Бир үзүм нанды табактагы ашка малгандан кийин, кимге берсем, ал – ошол», – деп жооп берди Ыйса. Анан Ал бир үзүм нанды табактагы ашка малды да, Шымондун уулу Жүйүт Искариотко сунду.
26 Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.
27 Нанды алары менен, Жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо Ыйса Жүйүткө: «Кылайын дегениңди тезирээк кыл!» – деди.
27 And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.
28 Дасторкондо отургандардын эч кимиси Ыйсанын ага эмне үчүн ушинтип айтканын түшүнгөн жок.
28 Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.
29 Акча салынуучу куту Жүйүттө болгондуктан, кээ бирөөлөрү: «Ыйса ага: “Майрамга карата бизге керектүү нерселерди сатып кел” же “Жакырларга бир нерсе бер”, – деп жатат го», – деп ойлошту.
29 For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.
30 Жүйүт нанды алары менен, сыртка чыгып кетти. Түнкү убак эле.
30 He then having received the sop went immediately out: and it was night.
31
Жүйүт чыгып кеткенден кийин, Ыйса мындай деди: «Азыр Адам Уулу даңкталды. Ал аркылуу Кудай да даңкталды.
31
Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.
32 Эгерде Кудай Ал аркылуу даңкталса, анда Кудай да Аны даңктайт, Аны жакын арада даңктайт.
32 If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.
33 Балдарым! Эми Мен силер менен бир аз убакыт гана болом. Мени издейсиңер. Жүйүттөргө айткан сөзүмдү азыр силерге да айтам: “Мен бара турган жерге силер бара албайсыңар”.
33 Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.
34
Силерге жаңы осуят берем: бири-бириңерди сүйгүлө! Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө!
34 A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
35 Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин Менин шакирттерим экениңерди билишет».
35 By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
36
Шымон Петир Ыйсадан: «Теңир, Сен кайда барасың?» – деп сурады. Ыйса ага: «Мен бара жаткан жакка сен азыр Мени ээрчип бара албайсың, бирок Менин артымдан кийин барасың», – деп жооп берди.
36
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.
37 Петир Ага: «Теңир, эмне үчүн мен Сени азыр ээрчип бара албайм? Мен Сен үчүн жанымды берем», – деди.
37 Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.
38 Ошондо Ыйса ага мындай деди: «Мен үчүн жаныңды бересиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, короз кыйкырганга чейин, сен Менден үч жолу баш тартасың».
38 Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.