Matt.3.1-Matt.3.11; Luke.3.1-Luke.3.16; John.1.6-John.1.8; John.1.19-John.1.28
Matt.14.33
Mark.1.2-Mark.1.8; Matt.3.1-Matt.3.11; Luke.3.2-Luke.3.16
Matt.11.10; Luke.1.17; Luke.1.76; Luke.7.27; Mal.3.1
John.1.23; Isa.40.3; Luke.1.76
John.1.6-John.1.7; Josh.15.61; Judg.1.16; Acts.2.38; Mark.1.15; Matt.26.28; Luke.1.77
Acts.19.18
2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; 2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; Lev.11.22; 1Sam.14.26
John.1.15; John.1.27; John.3.30-John.3.31; Acts.13.25
John.1.26; Acts.1.5; Acts.11.16; John.1.33
Mark.1.9-Mark.1.11; Matt.3.13-Matt.3.17; Luke.3.21-Luke.3.22; John.1.32-John.1.34
Matt.3.13-Matt.3.17; Matt.4.1; Luke.3.21-Luke.3.22
Matt.2.23
Acts.7.56; Isa.64.1; John.1.32-John.1.33; Luke.4.18; Luke.4.21; Acts.10.38
John.12.28; Mark.9.7; Ps.2.7; Isa.42.1; Eph.1.6; Col.1.13; 2Pet.1.17; 1John.5.9
Matt.4.1-Matt.4.11; Luke.4.1-Luke.4.13
Matt.4.1-Matt.4.11; Luke.4.1-Luke.4.13
Mark.1.12; Heb.2.18; Heb.4.15; 1Chr.21.1; Matt.26.53; Luke.22.43
Matt.4.12; Matt.14.3; Luke.3.20; John.3.24; Matt.4.17; Matt.4.23
Dan.9.25; Gal.4.4; Eph.1.10; Luke.21.8; John.7.8; Matt.3.2; Acts.19.4; Acts.20.21; Heb.6.1
Mark.1.16-Mark.1.20; Matt.4.18-Matt.4.22; Luke.5.2-Luke.5.11; John.1.40-John.1.42
Matt.4.18-Matt.4.22; Luke.5.10-Luke.5.11; John.1.35-John.1.42
Matt.13.47
Matt.4.13; Mark.1.21-Mark.1.28; Luke.4.31-Luke.4.37
Luke.4.31-Luke.4.37
Mark.6.2; Mark.1.39; Matt.4.23
Matt.7.28-Matt.7.29; Matt.7.28-Matt.7.29
Matt.8.29; Mark.1.34; Acts.19.15; Jas.2.19; John.6.69; Acts.3.14; Rev.3.7; Luke.1.35; Heb.7.26; 1John.2.20
Matt.12.16
Mark.9.26; Mark.5.7; Acts.8.7
Matt.8.27; Acts.17.19
Mark.1.29-Mark.1.34; Matt.8.14-Matt.8.16; Luke.4.38-Luke.4.41
Matt.8.14-Matt.8.15; Luke.4.38-Luke.4.39
Mark.1.21; Mark.1.23
1Cor.9.5
Mark.9.27; Acts.3.7; Acts.9.41
Matt.8.16-Matt.8.17; Luke.4.40-Luke.4.41
Matt.4.24
Matt.4.23; Mark.3.11-Mark.3.12; Acts.16.17-Acts.16.18
Mark.1.35-Mark.1.38; Luke.4.42-Luke.4.43
Matt.4.23; Luke.4.42-Luke.4.44
Luke.5.16; Matt.14.23
John.12.19
Isa.61.1
Luke.4.44; Mark.1.21
Mark.1.40-Mark.1.44; Matt.8.2-Matt.8.4; Luke.5.12-Luke.5.14
Matt.8.2-Matt.8.4; Luke.5.12-Luke.5.14
Mark.10.17; Matt.17.14; Matt.27.29; Mark.9.22-Mark.9.23; Matt.9.28
Matt.9.30
Mark.1.34; Mark.5.43; Mark.7.36; Mark.8.26; Matt.9.30; Matt.17.9; Matt.12.16; Luke.17.14; Lev.14.2-Lev.14.32; Mark.6.11; Luke.9.5; Jas.5.3
Mark.7.36; Matt.9.31; Luke.5.15-Luke.5.16; 2Cor.11.26; 2Cor.11.26; Mark.2.2; Mark.2.13; Mark.3.7; John.6.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MARKKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Кудайдын Уулу Ыйса Машайактын Жакшы Кабарынын башталышы.
The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Пайгамбарлардын китептеринде: «Мына, Мен Сенден мурун Өзүмдүн периштемди жиберип жатам. Ал Сага жол даярдайт»;
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
«Теңирге жол даярдагыла. Ал үчүн жолдорду түздөгүлө деп, ээн талаада жар салган үн угулат», – деп жазылгандай,
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
чөмүлдүрүүчү Жакан келип, ээн талаада сууга чөмүлдүрүп, мындай деп жар салды: «Күнөөңөр кечирилиши үчүн, тобо кылгыла, сууга чөмүлдүрүлгүлө».
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Бүт Жүйүт эли жана бардык иерусалимдиктер ага келип, күнөөлөрүн моюндарына алып, ачык айтып жатышты. Жакан аларды Иордан дарыясына чөмүлдүрүп жатты.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Жакан төөнүн жүнүнөн кийим кийип, белине кайыш кур курчанып жүрчү. Ал чегиртке менен жапайы бал жечү.
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Жакан элге мындай деп жар салды: «Менин артымдан менден Күчтүү келе жатат. Мен эңкейип, Анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Мен силерди сууга чөмүлдүрдүм, Ал болсо Ыйык Рухка чөмүлдүрөт».
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Ошол күндөрдө Галилеянын Назарет шаарынан Ыйса келип, Жакан тарабынан Иордан суусуна чөмүлдүрүлдү.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
Ал суудан чыкканда, (Жакан) ачылган асманды жана Рухтун көгүчкөн сыяктуу Ага түшүп келе жатканын көрдү.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
Ошондо асмандан «Сен Менин сүйүктүү Уулумсуң. Мен Сага ыраазымын» деген үн угулду.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
Ошол замат Рух Аны чөлгө алып барды.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
Ыйса чөлдө кырк күн болуп, шайтан тарабынан сыналды. Ал жырткычтар менен бирге болду. Периштелер Ага кызмат кылышты.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
Жакан камакка алынгандан кийин, Ыйса Галилеяга келип, Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө жар салып:
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
«Убакыт келди, Кудайдын Падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, Жакшы Кабарга ишенгиле», – деди.
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
Ыйса Галилея көлүнүн жээги менен бара жатып, көлгө тор салып жаткан Шымонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Алар балыкчылар эле.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
Ошондо Ыйса аларга: «Менин артымдан ээрчигиле, Мен силерди адам кармоочу кылам», – деди.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
Алар ошол замат торлорун таштап, Анын артынан ээрчип жөнөштү.
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Бир аз нары баскандан кийин, Ал Зебедейдин уулдары Жакып менен Жаканды көрдү. Алар кайыктын ичинде тор оңдоп отурушкан эле.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
Ошол замат Ыйса аларды чакырды. Ошондо алар атасы Зебедейди жумушчулары менен кайыкка калтырып, Ыйсанын артынан ээрчип жөнөштү.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
Алар Капернаумга келишти. Ыйса ишемби күнү синагогага кирип, элди окутту.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Эл Анын окутуусуна таң калды. Анткени Ыйса аларды мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
Алардын синагогасында жин оорулуу бир адам бар эле. Ал ошол замат:
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
«Эй, назареттик Ыйса! Бизде эмне ишиң бар? Сен бизди жок кылганы келдиңби? Сенин Ким экениңди билем, Сен Кудайдын ыйыгысың!» – деп кыйкырды.
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
Бирок Ыйса жинге: «Үнүңдү бас да, анын ичинен чыгып кет!» – деп тыюу салды.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Ошондо жин ал адамды калтыратып жана катуу кыйкыртып, анын ичинен чыгып кетти.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Бардыгынын үрөйлөрү учуп, бири-бирине: «Бул эмнеси? Бул эмне деген жаңы окутуу?! Ал жиндерге бийлик менен буйрук берип жатат, алар болсо Ага баш ийип жатышат», – дешти.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Ал жөнүндөгү кабар Галилеянын туш тарабына тез эле тарап кетти.
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Ыйса синагогадан чыккандан кийин, Жакыпты, Жаканды ээрчитип, түз эле Шымон менен Андрейдин үйүнө келди.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
Шымондун кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жаткан. Ыйсага дароо ал жөнүндө айтышты.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Ошондо Ыйса оорулуунун жанына келип, колунан кармап тургузду. Аял ысытма оорусунан ошол замат айыгып, аларга кызмат кыла баштады.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
Күн батып, кеч киргенде, Ага бардык оорулууларды жана жин оорулууларды алып келишти.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Шаардын бардык эли эшиктин алдына чогулду.
And all the city was gathered together at the door.
Ыйса ар кандай оорудан азап чеккен көптөгөн адамдарды айыктырды, көптөгөн адамдардын ичинен жиндерди кууп чыгарды, алардын сүйлөшүнө жол берген жок. Анткени жиндер Анын Машайак экендигин билишчү.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
Эртеси Ыйса таң ата электе туруп, үйдөн чыгып, ээн жерге барып сыйынды.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Шымон жана анын жанындагылар Ыйсаны издеп жөнөштү.
And Simon and they that were with him followed after him.
Аны табышканда: «Бардыгы Сени издеп жатышат!» – дешти.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
Ыйса аларга: «Жакын жердеги башка кыштактарга, шаарларга баралы. Мен ошол жерлерде да Жакшы Кабар айтышым керек. Анткени Мен ошон үчүн келгем», – деди.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Ошентип, Ал бүткүл Галилеяны аралап, алардын синагогаларында элди окутуп, жин оорулуу адамдардан жиндерди кууп чыгарып жүрдү.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Ыйсага пес оорулуу бир адам келип, тизелеп жыгылды да: «Эгерде Сен кааласаң, мени таза кыла аласың», – деп жалынды.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Ыйса боор ооруп, ага колун тийгизди да: «Каалайм, таза бол!» – деди.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Ошол замат ал пес оорусунан айыгып, таза болуп калды.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
Ыйса болсо ага: «Эч кимге эч нерсе айтпагын!» – деп, катуу эскертти да:
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
«Барып, ыйык кызмат кылуучуга көрүн, тазаланууң үчүн, Муса буйруган курмандыкты чал. Бул аларга күбөлөндүрүү болсун», – деп, кетирип жиберди.
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
Ал болсо ал жерден кетти да, болгон окуяны элге жая баштады. Ошондуктан Ыйса шаарга ачык кире албай, шаардын сыртындагы ээн жерлерде болду. Ошондо да Ага бардык жерден эл келип жатты.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.