Mark.3.1-Mark.3.6; Matt.12.9-Matt.12.14; Luke.6.6-Luke.6.11
Matt.12.10-Matt.12.14; Luke.6.6-Luke.6.11
Mark.1.29
Luke.14.1; Luke.20.20; Luke.11.54; John.8.6
Luke.14.3
Mark.3.34; Mark.5.32; Mark.10.23; Mark.10.21; Mark.6.52; Rom.11.25; Eph.4.18; 1Kgs.13.4
Matt.12.14; Matt.12.14; Mark.12.13; Matt.22.16; Mark.8.15
Luke.4.42; Luke.6.17
Matt.12.15; Matt.4.25; Luke.6.17
Isa.34.5; Ezek.35.15; Matt.11.21
Mark.6.32; Mark.6.45; Mark.8.10; Mark.5.24; Mark.5.31
Matt.4.23; Mark.5.29; Mark.5.34; Mark.6.56; Matt.9.20-Matt.9.21; Matt.14.36; Luke.6.19
Mark.1.26; Mark.1.34; Luke.4.41; Luke.8.28; Matt.14.33
Matt.12.16
Matt.10.1-Matt.10.4; Luke.6.12-Luke.6.16
Matt.10.1; Luke.6.12-Luke.6.13; Mark.6.7-Mark.6.13; Luke.9.1-Luke.9.2; John.13.18; John.15.16; John.15.19
Mark.3.13
Mark.3.13
Mark.3.16-Mark.3.19; Matt.10.2-Matt.10.4; Luke.6.14-Luke.6.16; Acts.1.13
Matt.16.18; John.1.42
Matt.4.21
Matt.9.9
Matt.12.22
Mark.7.17; Mark.9.28; Mark.6.31
John.7.5; Mark.3.31; 2Cor.5.13; John.10.20; Acts.26.24
Matt.12.24-Matt.12.29; Luke.11.14-Luke.11.20
Mark.7.1; Matt.15.1; Matt.9.34; Matt.12.24; Luke.11.15; Matt.10.25; John.7.20
Mark.3.23-Mark.3.27; Matt.12.25-Matt.12.29; Luke.11.17-Luke.11.22
Isa.49.24; Isa.53.12
Mark.3.28-Mark.3.30; Matt.12.31-Matt.12.32; Luke.12.10; Heb.6.4-Heb.6.6; Heb.10.26; 1John.5.16
Acts.7.51; Heb.10.29
Mark.3.31-Mark.3.35; Matt.12.46-Matt.12.50; Luke.8.19-Luke.8.21
Matt.12.46-Matt.12.50; Luke.8.19-Luke.8.21
Mark.6.3; Matt.13.55; John.2.12; John.7.3; John.7.5; John.7.10; Acts.1.14; 1Cor.9.5; Gal.1.19
Mark.3.5
John.15.14; Heb.2.11; Matt.7.21; Luke.11.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MARKKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Ыйса кайрадан синагогага келди. Ал жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле.
And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand.
Ыйсаны айыпташ үчүн, «Ал бул адамды да ишемби күнү айыктырар бекен», – деп, карап турушту.
And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.
Ыйса болсо бир колу шал болуп калган адамга: «Ортого чык!» – деди да,
And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth.
тигилерден: «Ишембиде жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи?» – деп сурады. Алар унчугушкан жок.
And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.
Ошондо Ыйса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырып, жанагы кишиге: «Колуңду сун», – деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды.
And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other.
Фарисейлер сыртка чыгары менен, Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө Иродду жактоочулар менен кеңешишти.
And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.
Ыйса шакирттери менен көл тарапка кетти. Ошондо Галилея, Жүйүт, Эдом аймагындагы,
But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judæa,
Иерусалим шаарындагы, Иордандын наркы өйүзүндөгү көп эл Анын артынан барды. Анын кылган иштери жөнүндө уккан Тир жана Сидон аймактарындагы эл Ага агылып келип жатты.
And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.
Ошондо Ыйса көпчүлүктүн арасында кысылып калбаш үчүн, Өзүнө бир кайыкты даярдап коюуну шакирттерине дайындады.
And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him.
Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан, оорулуулардын бардыгы Ага колдорун тийгизүү үчүн, жүткүнүп жатышкан эле.
For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues.
Жиндер Ыйсаны көргөндө, Анын алдына жыгылып: «Сен Кудайдын Уулусуң!» – деп кыйкырып жатышты.
And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.
Бирок Ыйса алардын Өзү жөнүндө жарыялоосуна катуу тыюу салды.
And he straitly charged them that they should not make him known.
Андан кийин Ал тоого чыкты да, Өзү кимдерди кааласа, ошолорду Өзүнө чакырды. Алар Ыйсага келишти.
And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him.
Өзүнүн жанына алып жүрүш үчүн жана насаат айтууга жөнөтүш үчүн, Ал он эки кишини тандады да,
And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,
аларга оорулууларды айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди.
And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:
Ыйса тандаган он эки киши мына булар: «Петир» деген ысым коюлган Шымон,
And Simon he surnamed Peter;
Бойанергес, башкача айтканда, «Чагылгандай чартылдагандар» деген ысым коюлган Зебедей уулдары Жакып менен Жакан;
And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:
Андрей, Филип, Барталамей, Матай, Томас, Алпей уулу Жакып, Тадай, кааналык Шымон,
And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,
Ага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот.
And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house.
Алар үйгө келишкенде, кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калышты.
And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.
«Ал акылынан айнып калыптыр», – деп айтып жатышканын уккан жакындары Аны алып кеткени келишти.
And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.
Иерусалимден келген мыйзам окутуучулар болсо: «Анын ичинде Белзебул бар. Жиндерди Ал жиндердин башчысынын күчү менен кууп чыгарат», – дешти.
And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.
Ошондо Ыйса мыйзам окутуучуларды жанына чакырып, аларга үлгү-насаат аңгеме менен мындай деп сүйлөдү: «Шайтан шайтанды кантип кууп чыгарсын?
And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?
Эгерде падышачылык ич ара бөлүнсө, анда ал падышачылык кулайт.
And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.
Эгерде үй-бүлө ич ара бөлүнсө, анда ал үй-бүлө бузулат.
And if a house be divided against itself, that house cannot stand.
Эгерде шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып бөлүнсө, анда ал тура албайт, анын күнү бүтөт.
And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.
Күчтүү адамды байлап салмайынча, анын үйүнө кирип, мал-мүлкүн уурдоо мүмкүн эмес. Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноп кетсе болот.
No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house.
Силерге чындыкты айтып коёюн, адам баласынын бардык күнөөлөрү жана акарат келтирип айткан сөздөрү кечирилет,
Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:
бирок ким Ыйык Рухка акарат келтирсе, ал түбөлүккө кечирилбейт, түбөлүккө күнөөлүү болот».
But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation:
Ыйса бул сөздөрдү «Анын ичинде жин бар» деп айтышкандыгы үчүн айтты.
Because they said, He hath an unclean spirit.
Энеси менен бир туугандары келип, сырттан Ыйсаны чакыртышты.
There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.
Анын тегерегинде эл отурган эле. Ошондо Ага: «Энең, инилериң, карындаштарың сыртта Сени чакырып жатышат», – дешти.
And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.
Ыйса аларга: «Менин энем жана бир туугандарым ким?» – деди да,
And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren?
айланасында отургандарды тегерете карап: «Мына, менин энем, мына, Менин бир туугандарым.
And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren!
Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол Менин иним, карындашым жана энем!» – деп жооп берди.
For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.