Моав-хӀва йызпхьуз ащхъа шӀыпӀа Иордан дзыгӀв амарагӀацӀцӀыртала йаныргӀалын. Моави Израильи агъара рызбжьан.
Джьут бызшва апны: НагӀоми «гвапа».
Джьут бызшва апны: Мара «айша».
ЙхӀыхвиту сара скъванчата йпхьадзитӀ (ари йыгӀвбахауа вариантпӀ).
Judg.2.16
Job.19.21
Num.21.29
2Sam.15.21; 1Sam.3.17; 1Sam.25.22; 2Sam.19.13; 1Kgs.2.23
2Sam.21.9

Апхъажва

Хвду зму апхьагӀвчва!

Швара швпахь йщтӀапӀ а-Уасйат Ажвдза йауу гӀвгӀвыракӀ, «Рут» йгьи «Эстер». А-Уасйат Ажвдзи а-Уасйат ШӀыци агӀвыраква йыр-ГӀвыру а-ГӀвыра Цкьа гӀандыршитӀ. Сквшышвпхьадзарала а-ГӀвыра Цкьа адунай апны зымгӀва рацкӀыс щарда йызпхьуз йгьи йызпхьауа гӀвырапӀ. А-Уасйат Ажвдза адунай шгӀаншаз, агӀвычӀвгӀвыс дшгӀаншаз, аджьут уагӀи анахьанат апхъанчӀви уагӀакви ртурых йгьи ргвбайара мгӀва йрыквчважвитӀ.
Ауи апхъала абаза бызшвала йгӀацӀцӀтӀ апигӀамбар Инус йгӀвыра (асквш 2019). Ари агӀацӀщтра йалашваз агӀвгӀвыракӀ ауи апштагьи йгьдууым. А-ГӀвыра Цкьа агӀвыраква рпны ауат лкӀгӀарата йрыму рсюжет апны апхъагылара апхӀвыс йъалыму акӀвпӀ.
Рут лгӀвыра агӀаншараква анакӀвшуз Израиль апны адаб-намыс анынкъврымгуз, ауагӀаква йырбалакӀ анырчпуз гьызнымызтӀ. Ауи агӀвыра амаджьуси шӀа Рут лтурых гӀальамат йаквчважвитӀ. Лпсадгьылгьи гӀанылжьитӀта ланхъва НагӀоми длыцта Израиль дцитӀ ауи. Ауаъа ауи хъгал зму лзаъа МугӀаз дйыццитӀ. АгӀвыра йгӀанахӀвитӀ ЗымгӀвазылшауа йуагӀа йрыуу йщали дъагӀадрийызли шракӀвым йзлащаквдыргылуа, ЗымгӀвазылшауа азцӀабырграта йызйымули Ауи йажва дшаздзыргӀвуи шракӀву ауи злащаквдыргылуа.
АгӀвыра атема хъада акъванчагӀа ашвахра акӀвпӀ. ЗымгӀвазылшауа Хабзала ззаъачва аргванква НагӀоми Рути рыхъаз джьауап зкӀуаз МугӀаз дгӀайрысабаптӀ, НагӀоми ладгьыл ауи йгӀайхвгӀахныс, Рут дгӀайгта НагӀоми лыжвлара апымкъьарныс ахъазла. Рут пхӀвыста дгӀайгын, ажвлара рпны ауи йылквнагуз гыларта литтӀ, шварагӀварадари айгвыгӀври лирадзатӀ. АгӀвыра ацӀыхъва Рут лтынхачва аныпӀ, хӀара йхӀзыдыритӀ ауи Израиль апаштыхӀ ду Дауыт дшйанду хъараз. АгӀвычӀвгӀвыс цӀабыргыта а-Нчва йызхъайцӀузтын, ауи йунашваквала дбзазузтын, магӀныкӀгьи гьамам ауи дгӀазлыцӀыз.
Эстер лгӀвыра йгӀанахӀвитӀ Персия-Мидия империя апны аджьут уагӀа абгата йыквчӀвакьра йшачвырхчаз. Ауи агӀан (хӀысквшпхьадзара апхъала V асквшышв) ауи аимперия Индия агӀвына йгӀашӀарышвта Мсырдза йырбжьаз адгьылква зымгӀва аланакӀуан. Аперсква айсрала Вавилон империя ангӀаркӀы (хӀысквшпхьадзара апхъала асквш 539), гъарта араъа йбзазуз аджьутква дырхвиттӀ радгьыл цриква рпны йхъынхӀвыхныс. Ауаса щардагӀвы ауи алшара рхъа йгьадымрыхъватӀ, адгьыл гӀвыма апны йбзазарныс йгӀанхатӀ. Аджьутква рдини рцӀаскви анахьанат ауагӀаква рцӀасква йгьрапшымызтӀ, ауи йгӀалцӀла аджьуткви ауати йзнымкӀва агъара рызбжьан. Ари азын аджьутква гӀазхчушыз амалькӀгьи аъамызшва йаъан: аджьутква зымгӀва йыквичӀвакьырныс йгвы йтайкӀытӀ апаштыхӀыгӀва апны йгӀвыджьхуз агӀвычӀвгӀвыс, зхъгал дууыз ХӀаман. Ауаса апаштыхӀ йхъапщыла Эстер, ауи ларгьи дджьутын, луагӀа гӀалхчитӀ.
ЙгӀалкӀгӀара атахъыпӀ ари агӀвыра аджьут текст апны а-Нчва йыхьыз ушанымйауа, аперс паштыхӀ йыпшцӀа абзазара йауу зсюжет цӀару турыхызшва йаъапӀ ауи. Ауи агӀаншараквагьи ахъазгӀваца йгьакӀвшум. А-Нчва йылшитӀ атурых апны кӀара йчпарныс Ауи хӀанйыквымчважвауагьи. Аджьутква йахьчӀва хӀымшквадза ауи мгӀан ду зму агӀаншара Пурим агвыргъьахъв йанапылуа хвы азырбитӀ, ауи асхъан ауат ари агӀвыра йапхьитӀ.
ХӀгвыгъитӀ а-Уасйат Ажвдза йауу арат ахъв хвыцква тшанрыхадыргӀвазауа апхьагӀвчва а-ГӀвыра Цкьа шабгу йазынарху разыгӀальаматра гӀашӀыхарныс. А-ГӀвыра Цкьа атакӀрала а-Институт йшырзыразу ахӀвитӀ атакӀыгӀвчви аредакторкви, ауат йырхъазымкӀва ари агӀацӀщтра арыхӀазырра йацхърагӀаз зымгӀва. АтакӀра атекст аэлектрон формат а-ГӀвыра Цкьа атакӀрала а-Институт асайт апны йгӀау йауаштӀ (ibt.org.ru).

Рут

АгӀвыра йану

Элимелехи ауи йтгӀачви Моав йшквачхыз (1:1-5)
Рут длыцта НагӀоми БетлехӀем дгӀайхитӀ (1:6-22)
Рут МугӀаз дйынйитӀ (2:1-23)
Рути МугӀази амашв апны (3:1-18)
МугӀаз Рут дгӀайгитӀ (4:1-12)
АпаштыхӀ Дауыт йабанпараква (4:13-22)


абаза бызшва
АпигӀамбар Инус йгӀвыра, Рут йгьи Эстер ргІвыраква, АпигӀамбар Инус йгӀвыра
Abaza part of «АпигӀамбар Инус йгӀвыра абаза бызшвала аурышв текст ацта», ISBN 978-5-93943-267-2
Рут йгьи Эстер ргІвыраква, ISBN 978-5-93943-277-1
Матай йахьыла а-Инджьыль, ISBN 978-5-93943-295-5Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
prev / next

Элимелехи ауи йтгӀачви Моав йшквачхыз

1 Апхъала зны, АхӀаквымхагӀвчва рыгӀамтаква рагӀан, акъраль апны млахан. ЙахӀудашта апны БетлехӀем дауата заджвы йпхӀвыси йыгӀвпачви йыцта Моав акъраль заманквакӀ дбзазарныс дквачхтӀ.
2 Ауи агӀвычӀвгӀвыс Элимелех йыхьызын, йпхӀвыс – НагӀоми, йыгӀвпачва – МахӀлони Кильони. Ауат Эфрата – ЙахӀудашта апны йаъу БетлехӀем йауан. Моав акъраль йгӀайын, ауаъа йбзазун ауат.
3 НагӀоми лхъацӀа Элимелех дпсын, лыгӀвпачви лари рхъазы йгӀанхатӀ.
4 Амоав хӀвсысаква гӀаргтӀ ауи лпачваква, азаджв ГӀорфа лыхьызын, азаджвгьи – Рут. Ауаъа жвасквшакӀ раъара йанбзаза,5 МахӀлонгьи Кильонгьи псытӀ, НагӀоми лпачваквагьи лхъацӀагьи лымахымкӀва дгӀанхатӀ.

Рут длыцта НагӀоми БетлехӀем дгӀайхитӀ

6 ЙхӀыхвиту йуагӀа дырцхъргӀата арызкъы шгӀаршӀайцӀахыз Моав дшаъазымца йанылдыр, НагӀоми лпсадгьыл дхъынхӀвыхырныс йаквылкӀтӀ, ауи йлыцгӀаджвыквылтӀ лыгӀвтацачвагьи.
7 НагӀоми мгӀва дыквылтӀ, лтацачвагьи лара йлыцджвыквылытӀ. ЙахӀудашта йанцахуаз,8 НагӀоми лтацачваква йралхӀвтӀ:
«Швпынква швцах, швтгӀачва цриква шврызцах! ЙхӀыхвиту бзита дшвзаъазтӀ швара, швхъачваква йпсызи сари бзита швшхӀзаъаз апшта.
9 ЙхӀыхвиту дгӀашвцхърагӀаргӀатӀ швара дасузлакӀгьи швхъачва шӀыцква ртыдзква рпны хъапхьакӀырта бзикӀ швауныс».
ЙакъвыцӀхра апхъала ауат ба ралхӀвтӀ ауи, ауаса ауат рбжьы хъырцӀан йчӀвыутӀ,
10 йгьи йырхӀватӀ: «Бара хӀнабыцылта буагӀа рпны хӀнайуаштӀ».
11 НагӀоми йылхӀватӀ:
«ШхъынхӀвых, сыпхӀчваква. ЙачӀвыйа сара швызсыцнайуаш? Хъачвата йшвзалуаш сара датша пачва сызгӀариуашма?
12 ШхъынхӀвых, сыпхӀчваква, сара сажвчватӀ, хъацӀа сйыццарныс ахъазла. ЗакӀы саквгвыгъа йауашзапӀхӀва схъвыцдзарыгьи – уахъа хъацӀакӀ сйыцпхьата апачваква гӀасридзарыгьи, –13 ауат духанцӀкӀьара шврызпшы йауашма? Хъачва швымамкӀва швгӀанха йауашма швара? Момо, сыпхӀчваква. Сара спхыцӀа айшачвапӀ, ауи сыцагӀвшвшара гьатахъым: ЙхӀыхвиту дгӀаспшӀагылтӀ сара мчыта!»
14 Ауат быжьхъцӀала йатачӀвыухтӀ. ГӀорфа ланхъва дылкъвыцӀхра апхъала ба лалхӀвтӀ, ауаса Рут ауи дылкъвыцныс гьлымуытӀ.
15 «Бпшы, – лхӀватӀ НагӀоми, – байцала луагӀи лынчвакви дрызцахитӀ, ауи блыцылта бцах баргьи».
16 Ауаса Рут йылхӀватӀ:
«СбкъвыцӀта схъынхӀвыхырныс бгӀасымхӀван сара.
Бъацауа саргьи снайуаштӀ, бъагӀашӀасуа саргьи сгӀашӀасуаштӀ;
бара буагӀа саргьи йсуагӀазлуштӀ, бы-Нчва саргьи дсы-НчвазлуштӀ.
17 Бпсырта спсыртапӀ, ауаъа анышв сартхыргӀатӀ.
Жьыхь сызйымамкӀва ЙхӀыхвиту схӀаквым гӀайхарагӀатӀ псрала акӀвмызтын датша закӀыла бара сгӀабкъвыцӀуазтын».
18 Рут лара длыцта дцарныс багъьата лгвы йшталкӀыз ангӀалгвынгӀвы, ауи ахӀата НагӀоми ауи дгьлыламбжьахтӀ.
19 Ауат агӀвыджь БетлехӀем йнадзанадзыкӀьа йымгӀвайстӀ. Ауат ргӀайхра акъала апны уарцӀар ду гӀаннаршатӀ.
«НагӀоми лакӀвпӀщтӀ ауи?!» – хӀва апхӀвысква алацӀыруан.
20 НагӀоми ауат джьауап рылтхуан: «Ауи ахӀата НагӀоми-хӀва швгӀасымпхьахын, Мара-хӀва швгӀасыпхьа, йауа швхӀвузтын ЗымгӀвазылшауа сара гвакъвпра сзагӀайщтитӀ!
21 Счвыта стыцӀтӀ, ауаса сымцырата ЙхӀыхвиту араъа сгӀахънирхӀвыхтӀ. НагӀоми-хӀва швгӀасыпхьара затахъыйа? ЙхӀыхвиту сара схӀаквым гӀайхатӀ, ЗымгӀвазылшауа амыжда сызыгӀайгтӀ».
22 Абарауаса НагӀоми Моав йауаз лтаца Рутгьи длыцта лпны дгӀайхтӀ. Акьар ацӀагахра джвыквылгӀвацата йгӀайхтӀ ауат БетлехӀем.
prev / next