Закъон – Рагон Израили закъонти ӕмбурдгонд. Моисей – Израили кадгиндӕр пахампар (пахампар, уруссагау «пророк» – Хуцау адӕмӕн Ӕ дзурд ке фӕрци игъосун кӕнуй, еци адӕймаг). Киристе, грекъагау «Христос», дзиуиттагау «Мессиа» – амонуй «исӕрст» (Рагон Израили зайӕгойи сойнӕй байсӕрдионцӕ саугинтӕ, пахампартӕ ӕма паддзӕхти, гъома, Хуцау Ӕхецӕн лӕггадӕ кӕнунмӕ ке равзаридӕ, уони). Хуцау незаманти дзиуиттаг адӕмӕн зӕрдӕ байвардта Мессиай сӕмӕ рарветунӕй, цӕмӕй син Е ӕрхӕсса ервӕзундзийнадӕ ӕма зӕнхӕбӕл еугур адӕмтӕн дӕр ӕносмӕ паддзахеуӕг кӕна.
Иоанни Евангелий дзурд иудей ахид амонуй «иудейаг хецау».
Елиа – Израили кадгиндӕр пахампар. Уодӕгасӕй ӕй исиста Хуцау уӕларвмӕ, ӕма ин дзиуиттӕгтӕ ӕнгъӕлмӕ кастӕнцӕ е ’рӕздӕхтмӕ.
Фарисейтӕ – дзиуиттаг дини къуар. Сӕхе гъардтонцӕ Моисейи Закъони алли ханхӕ, уӕдта, финст ка не ’рцудӕй, еци иудейаг ӕгъдӕуттӕ дӕр ӕнхӕст кӕнунбӕл.
Донӕй аргъаун (уруссагау «крестить») – ӕ тӕрегъӕдтӕбӕл ка ӕрфӕсмон кодта, еци адӕймаги донӕй ӕрӕхснун.
Сугъдӕг Уод – гъома, Хуцауи Уод.
Кифӕ (дзиуиттагау), Петр (грекъагау) – «дор».
Дзиуиттагау загъд адӕймаги фурт амонуй «адӕймаг»; пахампар Даниил уотӕ исхудта ӕрцӕуйнаг Мессиай (кӕсӕ 1:17 стихи феппайуйнагмӕ). Уотӕ Йесо Киристе Ӕхе хонуй Ӕхуӕдӕг дӕр.
Gen.1.1; Rev.19.13; John.20.28; 1John.5.20; Phil.2.6
Ps.32.6; 1Cor.8.6; Col.1.16; Heb.1.2
John.5.26; John.11.25; 1John.1.2; 1John.5.11; John.8.12; John.9.5; John.12.46
Matt.3.1; Mark.1.4; Luke.1.80; Luke.3.2
John.3.26; John.5.33; John.10.41; John.20.31; Acts.19.4
Ps.35.10; Isa.49.6; 1Pet.2.9
John.5.43
Matt.5.9; 1John.3.1; 1John.5.1; Rom.8.14
John.3.3; Jas.1.18
1John.4.2; 2John.1.7; 1Tim.3.16; Heb.2.14
Matt.3.11
Deut.33.4; John.7.19; John.14.6
Exod.33.20; John.6.46; 1John.4.12; Col.1.15; 1Tim.6.16
Matt.3.1-Matt.3.12; Mark.1.2-Mark.1.8; Luke.3.15-Luke.3.17
Acts.13.25
Mal.4.5; Matt.17.12-Matt.17.13; Luke.1.17; Deut.18.15; Deut.18.18-Deut.18.19
Isa.40.3
Exod.12.3; Lev.1.10; Isa.53.7; 1Pet.1.19; 1John.2.2; 1John.4.10
Luke.1.17
Isa.11.2; Matt.3.16; Mark.1.10; Luke.3.22
Joel.2.28; Acts.1.5
Matt.11.2; Mark.2.18; Luke.11.1
John.1.29
John.18.4; John.18.7
Matt.4.18-Matt.4.20; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.2-Luke.5.11
John.4.25
Matt.16.18; Mark.3.16; Gal.1.18; 1Cor.1.12
John.12.21
John.21.2; Deut.18.15; Luke.24.27; Matt.2.23; Luke.2.39
Ps.31.2; Rom.9.6
Ps.2.7; Matt.27.11; Matt.27.42; John.11.27
Gen.28.12; Dan.7.13

Йесо Киристей Евангели

Иоанни финст

Дигорон ӕвзагмӕ ӕййивдӕй фиццаг хатт мухури цӕуй Библий киунугутӕй еу – Йесо Киристей Евангели, Иоанни финст.
Библи ӕй, ӕгас дуйней адӕм ахиддӕр ке аргъаунцӕ, еци киунугӕ. Е ӕй ӕнӕгъӕнӕ библиотекӕ – ӕ хурфи ци дӕсгай киунугутӕ ес, уони еу мин анземӕй фулдӕрей дӕргъци ӕртӕ ӕвзагебӕл финстонцӕ берӕ адӕймӕгтӕ. Библиӕн ӕ тӕккӕ зундгонддӕр киунугутӕ ӕнцӕ цуппар Евангелий. Грекъаг дзурд «Евангели»-ӕн ӕ медес ӕй «фарни хабар». Уотӕ исхундӕй, зӕнхӕмӕ Ка ӕрцудӕй, Еци Ервӕзунгӕнӕг Йесо Киристей туххӕй хабар. Фӕстӕдӕр еци ном лӕвӕрд ӕрцудӕй, Йесо Киристей цард, Ӕ ахурадӕ, Ӕ дессӕгтӕ, Ӕ рамӕлӕт ӕма Ӕ райгаси туххӕй ка дзоруй, еци киунугутӕн. Евангелитӕй еуей ниффинста Киристей уарзон ахургӕнуйнаг Иоанн. Финсгӕ ба ’й никкодта нӕуӕг доги фиццаг ӕноси кӕрони, грекъаг ӕвзагбӕл. Фӕстӕдӕр еци Евангели ӕййивд ӕрцудӕй дуйней сӕдӕгай ӕвзӕгтӕмӕ.
Нур уомӕн бакӕсӕн ес дигорон ӕвзагбӕл дӕр. Ка ’й ратӕлмац кодта, етӕ еуӕрдигӕй архайдтонцӕ грекъаг тексти медес ӕнӕ ихӕлдӕй, ӕхуӕдӕг куд ӕй, уотемӕй равдесунбӕл, иннердигӕй ба тухстӕнцӕ уобӕл, цӕмӕй текст ӕййивд цӕуа дигорон ӕвзаги фӕткӕ ӕма ӕгъдӕуттӕмӕ гӕсгӕ.
Евангелий автограф (автори къохфинст) ӕхуӕдӕг мах уӕнгӕ не ’рхъӕрттӕй, фал ин ес, раги дзамани къохӕй ке рафинсионцӕ, берӕ уӕхӕн къопитӕ. Дигорон ӕвзагмӕ Евангели ӕййивд ӕрцудӕй, нур ахургӕндти къохти ка ес, еци тӕккӕ рагондӕр къохфинститӕмӕ гӕсгӕ. Тӕлмацӕн ӕ бундори лӕууй Евангелий грекъаг текст киунугӕй The Greek New Testament. 4 Rev. Ed. ed. by B.Aland, K.Aland, J.Karavidopoulos, C.M.Martini, B.M.Metzger. Stuttgart, 1994.
Киунуги хурфи ес хузтӕ, уӕдта феппайуйнӕгтӕ. Сӕ нисан ӕй киунугӕкӕсӕгӕн еуӕй-еу дзурдтӕ ӕма дзурдӕздӕхтити медес ирддӕрӕй равдесун. Киунугӕн ӕ фӕстаг фӕрстӕбӕл ес, Йесо Киристе Ӕ зӕнхон цард кӕми рарвиста, еци Израили (Палестини) къартӕ, уӕдта Израилӕн ӕ сӕйраг сахар Иерусалими къартӕ – Евангели ци цаутӕбӕл дзоруй, уонӕн сӕ фулдӕр аци сахари ӕрцудӕнцӕ.
Библи тӕлмацигӕнӕг институт арфӕ кӕнуй, Иоанни финст Евангели дигорон ӕвзагмӕ раййевунбӕл ка бакуста, уӕдта ’й мухурмӕ ка бацӕттӕ кодта, уонӕн сӕ еугуремӕн дӕр. Махӕн ӕхцӕуӕн ӕй, дигорӕнттӕн дӕр сӕ маддӕлон ӕвзагбӕл Хуцауи Дзурд бааргъаунмӕ фадуат ке фӕцӕй, е.
Библи тӕлмацигӕнӕг институт


дигорон
Евангелие от Иоанна на осетинском (дигорском) языке
Gospel of John in Ossetic (Digor)
ISBN 5-93943-035-X
ISBN 91-89122-79-8Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Царди Дзурд

1 Райдайӕни адтӕй Дзурд, ӕма Дзурд адтӕй Хуцаумӕ, ӕма Дзурд адтӕй Хуцау.
2 Дзурд райдайӕни адтӕй Хуцаумӕ.3 Алцидӕр Дзурди фӕрци исӕнтӕстӕй – цидӕриддӕр исӕнтӕстӕй, уонӕй ӕнӕ Уомӕй неци исӕнтӕстӕй.4 Дзурди адтӕй цард, ӕма еци цард адтӕй адӕмӕн рохс.5 Рохс талинги рохс кӕнуй, ӕма ибӕл талингӕ нӕ фӕууӕлахез ӕй.
6 Адтӕй Хуцауӕй ӕрвист лӕг, ӕ ном Иоанн.
7 Е ӕрцудӕй ӕвдесӕнӕн – Рохси туххӕй зӕгъунмӕ, цӕмӕй адӕм уой фӕрци ӕгасӕй дӕр баууӕндонцӕ.8 Е ӕхуӕдӕг Рохс нӕ адтӕй, фал ӕрвист адтӕй Рохси туххӕй ӕвдесӕнӕн.9 Еци Рохс адтӕй ӕцӕг Рохс – Е рохс кӕнуй дуйнемӕ ӕрцӕуӕг алли адӕймаги дӕр.
10 Еци Рохс адтӕй, Уомӕн Ӕхе фӕрци ка исӕнтӕстӕй, еци дуйней, фал Ӕй дуйне нӕ базудта.
11 Ӕхеуонтӕмӕ ӕрцудӕй, ӕма ’Й Ӕхеуонтӕ нӕ райстонцӕ.12 Фал Ибӕл ка баууӕндтӕй ӕма ’Й ка райста, уонӕн ба Хуцауи сувӕллӕнттӕ исуни барӕ равардта.13 Етӕ нӕдӕр тог ӕма стӕгӕй, нӕдӕр нӕлгоймаги фӕндонӕй, фалӕ Хуцауӕй райгурдӕнцӕ.
14 Дзурд иссӕй Адӕймаг ӕма ӕрцардӕй не ’хсӕн, ӕма Ин мах фӕууидтан Ӕ кадӕ – Фиди еунӕг Фурти кадӕ. Фурти фӕрци нин раргом ӕнцӕ Хуцауи еугур хуарзӕнхӕ ӕма ӕцӕгдзийнадӕ.
15 Иоанн Фурти туххӕй ӕвдесӕн лӕууй ӕма гъӕрӕй дзоруй: «Айӕ ӕй Е, уотӕ Ке туххӕй загътон: „Мӕ фӕсте Цӕуӕг фӕцӕй мӕ разӕй, уомӕн ӕма ӕз нӕма адтӕн, Е ба адтӕй“».16 Ӕма Уой ӕнхӕстдзийнадӕй мах не ’гас дӕр райстан ӕнӕкӕрон хуарзӕнхӕ.17 Уомӕн ӕма адӕмӕн Хуцауи Закъон равардта Моисей, Хуцауи хуарзӕнхӕ ӕма ӕцӕгдзийнадӕ ба раргом кодта Йесо Киристе.18 Хуцауи некӕд неке фӕууидта, фал Ӕй адӕмӕн раргом кодта Ӕ еунӕг Фурт – Е Фиди хӕццӕ ӕй еу ӕма ӕй ӕцӕг Хуцау.

Иоанн зӕгъуй Киристей туххӕй

19 Иудейтӕ Иерусалимӕй Иоаннмӕ саугинтӕ ӕма левитти ку рарвистонцӕ, ду ка дӕ, зӕгъгӕ, ӕй бафӕрсунмӕ, уӕд Иоанн ӕвдесӕн лӕудтӕй,20 нӕ басосӕг кодта ӕма ӕргомӕй загъта: «Ӕз Киристе нӕ дӕн».21 Уӕдта ’й бафарстонцӕ: «Мадта ка дӕ? Елиа?» Е загъта: «Нӕ дӕн». «Дуйнемӕ ӕрцӕуйнаг ка адтӕй, еци Пахампар дӕ?» Дзуапп равардта: «Нӕ дӕн».22 Загътонцӕ ин: «Мадта ка дӕ? Ци дзуапп раттӕн нӕ рарветгутӕн? Ци зӕгъдзӕнӕ дӕхе туххӕй?»23 Е син загъта пахампар Исайи дзурдтӕй: «Ӕз дӕн ӕдзӕрӕг бӕсти федог: ӕмраст искӕнетӕ Хецауи над».
24 Уӕд фарисейтӕ ке рарвистонцӕ,25 етӕ ’й бафарстонцӕ: «Мадта кӕд ду нӕдӕр Киристе нӕ дӕ, нӕдӕр Елиа, нӕдӕр Пахампар, уӕд цӕмӕн аргъауис донӕй26 Иоанн син дзуапп равардта: «Ӕз донӕй аргъаун, фалӕ уе ’хсӕн лӕууй, сумах Ке нӕ зонетӕ, Е –27 мӕ фӕсте Цӕуӕг. Ӕз Уомӕн Ӕ гонцарухъи бӕттӕн райхалуни аккаг дӕр нӕ дӕн».28 Аци дзубанди рауадӕй Вифавари, Иордани цӕугӕдони иннӕ билӕбӕл – Иоанн донӕй кӕми аргъудта, уоми.

Хуцауи Уӕриккӕ

29 Дуккаг бон Иоанн уинуй Йесой ӕхемӕ ӕрбацӕйцӕугӕ ӕма дзоруй: «Мӕнӕ Хуцауи Уӕриккӕ, дуйней тӕрегъӕд Ка фӕххӕссуй, Е.
30 Айӕ ӕй, ӕз уотӕ Ке туххӕй загътон: „Мӕ фӕсте Ци Лӕг цӕуй, Е мӕ разӕй фӕцӕй, уомӕн ӕма ӕз нӕма адтӕн, Е ба адтӕй“.31 Ӕз Ӕй нӕ зудтон, фал донӕй аргъаунмӕ уомӕн ӕрцудтӕн, цӕмӕй Е Израилӕн раргом уа».32 Ӕвдесӕн лӕугӕй Иоанн дзурдта: «Ӕз фӕууидтон Хуцауи Уоди уӕларвӕй бӕлӕуау ӕрцӕйцӕугӕ ӕма Уомӕ байзайгӕ.33 Ӕз Ӕй нӕ зудтон, фал мӕ донӕй аргъаунмӕ Ка рарвиста, Е мин загъта: „Уоди ӕрцӕйцӕугӕ ӕма байзайгӕ Кӕмӕ фӕууинай, Е ӕй Сугъдӕг Уодӕй аргъауӕг“.34 Ӕма ӕз фӕууидтон ӕма ӕвдесӕн лӕуун: Е ӕй Хуцауи Фурт».

Фиццаг ахургӕнуйнӕгтӕ

35 Дуккаг бон дӕр Иоанн лӕудтӕй ӕ ахургӕнуйнӕгтӕй дууей хӕццӕ.
36 Ӕма Йесой цӕугӕ ку фӕууидта, уӕд загъта: «Мӕнӕ Хуцауи Уӕриккӕ».37 Еци дзурдтӕ ахургӕнуйнӕгтӕ ку фегъустонцӕ, уӕд сӕ дууӕ дӕр рандӕ ’нцӕ Йесой фӕдбӕл.38 Йесо фӕстӕмӕ ку ракастӕй ӕма сӕ Ӕ фӕдбӕл цӕугӕ ку фӕууидта, уӕд сӕ фӕрсуй: «Ци уӕ гъӕуй?» Етӕ Ин загътонцӕ: «Равви, кӕми цӕрис?» («Равви» тӕлмацигондӕй ӕй «ахургӕнӕг».)39 Е син загъта: «Рацотӕ ӕма фӕууиндзинайтӕ». Адтӕй цуппар сахаттемӕ хӕстӕг. Етӕ рандӕ ’нцӕ ӕма фӕууидтонцӕ, Йесо кӕми цардӕй, уой. Еци бон фӕцӕнцӕ Ӕ хӕццӕ.
40 Иоаннӕй ка фегъуста ӕма Йесой фӕдбӕл ка рацудӕй, еци дууемӕй еу адтӕй Андрей, Симон Петри ӕнсувӕр.
41 Андрей фиццагидӕр байагурдта е ’нсувӕр Симони ӕма имӕ дзоруй: «Мах иссирдтан Мессиай» (гъома, Киристей).42 Ӕма ’й ӕрхудта Йесомӕ. Йесо имӕ бакастӕй ӕма ин загъта: «Ду дӕ Иони фурт Симон, дӕ ном хундзӕнӕй Кифӕ» (гъома, Петр).

Филипп ӕма Нафанаил

43 Дуккаг бон Йесой бафӕндадтӕй Галилейи бӕстӕмӕ цӕун. Иссирдта Филиппи ӕма ин зӕгъуй: «Мӕ фӕдбӕл рацо».
44 Филипп адтӕй, Андрей ӕма Петр кӕцӕй адтӕнцӕ, еци сахарӕй, Вифсаидӕй.45 Филипп байагурдта Нафанаили ӕма ин загъта: «Мах иссирдтан, Моисей Закъони Ке туххӕй финста ӕма пахампартӕ Ке туххӕй финстонцӕ, Еци Назаретаг Йесой, Иосифи фурти».46 Нафанаил ба ин загъта: «Назаретӕй дӕр еске ести хуарз фегъосдзӕнӕй?» Филипп ин зӕгъуй: «Цо ӕма фӕууинӕ».
47 Йесо фӕууидта Нафанаили Ӕхемӕ ӕрбацӕйцӕугӕ ӕма загъта: «Мӕнӕ ӕцӕг ӕнӕсайд израилаг».48 Нафанаил Ин загъта: «Кӕцӕй мӕ зонис?» Йесо ин дзуапп равардта: «Филипп дӕмӕ нӕма фӕдздзурдта, Ӕз ба дӕ фӕууидтон легъви бӕласи буни».49 Нафанаил Имӕ дзоруй: «Равви! Ду Хуцауи Фурт дӕ, Ду Израили Паддзах дӕ».50 Йесо ба ин дзуапп равардта: «Ду ӕууӕндис, уомӕн ӕма дин загътон: „Ӕз дӕ фӕууидтон легъви бӕласи буни“. Фӕууиндзӕнӕ ма уомӕй фулдӕр».51 Ӕма ин загъта: «Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъун сумахӕн: уиндзинайтӕ уӕларв игонӕй ӕма Хуцауи Изӕдти исцӕйцӕугӕ ӕма Адӕймаги Фуртмӕ ӕрцӕйцӕугӕ».
prev / next