Gen.26.24; Dan.10.12; Luke.1.13; Luke.1.30; Ps.3.4; Ps.17.3; Ps.83.12; Ps.118.114
Gen.14.14
Gen.17.16
Ps.146.4; Gen.22.17; Gen.26.4; Exod.32.13; Deut.1.10; Deut.10.22; 1Chr.27.23; Heb.11.12; Rom.4.18
Rom.4.9; Rom.4.22; Gal.3.6; Jas.2.23; Rom.4.3; Ps.105.31
Gen.11.31; Gen.12.1; Neh.9.7-Neh.9.8; Acts.7.2-Acts.7.4; Ps.104.42; Ps.104.44
Judg.6.17; 2Kgs.20.8; Ps.85.17; Isa.7.11-Isa.7.13; Luke.1.18
Jer.34.18-Jer.34.19; Lev.1.17
Gen.2.21
Acts.7.6-Acts.7.7; Exod.1.11-Exod.1.12; Exod.3.7; Acts.7.6; Exod.12.40-Exod.12.41; Gal.3.17
Exod.6.6; Exod.12.36; Ps.104.37
Gen.25.8
1Kgs.21.26; Amos.2.9; Dan.8.23; Matt.23.32; 1Thess.2.16
Gen.12.7; Gen.13.15; Gen.24.7; Gen.26.4; Num.34.2; Deut.34.4; Neh.9.8; Exod.23.31; Deut.1.7; Josh.1.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кудайдын Ыбрам менен келишим түзүшү

1 Бул окуялардан кийин, Теңир Ыбрамга көрүнүш аркылуу мындай деди: «Коркпогун, Ыбрам, Мен сенин калканыңмын, сенин сыйлыгың абдан чоң».
2 Ошондо Ыбрам мындай деди: «О, Эгедер Теңирим! Мага Сен эмне бересиң? Мен баласыз өтүп бара жатам, үй ишин башкаруучум – дамасктык ушул Элиезер.
3 Сен мага тукум берген жоксуң, ошондуктан үйүмдөгү адам менин мураскорум».
4 Ошондо Теңирден ага мындай сөз айтылды: «Ал сенин мураскоруң болбойт, сенин мураскоруң өзүңдөн чыккан балаң болот».
5 Анан аны сыртка чыгарып, мындай деди: «Асманды карачы, эгерде жылдыздарды санай алсаң, санап чык. Сенин тукумуң ошончо болот».
6 Ыбрам Теңирге ишенди. Теңир анын ишенимин ага адилдик катары эсептеди.
7 Теңир Ыбрамга минтип айтты: «Бул жерди сенин ээлигиңе берүү үчүн, сени каздимдердин Ур шаарынан алып чыккан Теңир Менмин».
8 Ыбрам Андан: «Эгедер Теңирим! Мен бул жерге ээ болорумду эмнеден билем?» – деп сурады.
9 Теңир ага мындай деди: «Мага үч жылдык кунажын, үч жылдык эчки, үч жылдык кочкор, бактек жана жаш көгүчкөн алып кел».
10 Ал алардын бардыгын алып келди да, канаттуулардан башкасын экиге бөлүп, бөлүктөрдү бири-биринин тушуна койду.
11 Ошондо этке жырткыч куштар жабалактап учуп келишти, бирок Ыбрам аларды кубалап турду.
12 Күн батарда Ыбрамды катуу уйку басты. Ошондо аны үрөй учурган коркунуч менен коюу караңгылык каптады.
13 Ошондо Теңир Ыбрамга мындай деди: «Билип ал, сенин укум-тукумуң бөтөн жерде келгин эл болот. Аларды кул кылып, төрт жүз жыл эзишет.
14 Бирок Мен аларды кул кылган элди жазалайм, ошондо алар ал жерден көп мал-мүлк менен чыгышат.
15 Ал эми сен ата-бабаларың жаткан жайга тынчтык менен кетесиң, бакыбат өмүр сүрүп, көргө коюласың.
16 Бул жерге алардын төртүнчү тукуму кайтып келет, анткени аморлуктардын мыйзамсыздыгы чегине жете элек».
17 Күн батары менен караңгылык каптап, мештен чыккандай түтүн менен от жалыны бири-биринин тушуна коюлган бөлүктөрдүн ортосунан өттү.
18 Бул күнү Теңир Ыбрам менен мындай келишим түздү: «Мен сенин укум-тукумуңа бул жерди, Мисир дарыясынан тартып, улуу Эфрат дарыясына чейинки:
19 кейнилердин, кеназдыктардын, кадмонитсалыктардын,
20 хеттиктердин, периздиктердин, репалыктардын,
21 аморлуктардын, канаандыктардын, гиргештиктердин жана жебустуктардын жерин бердим».