Isa.13.1; Isa.7.8; Zech.9.1; Jer.49.23-Jer.49.27; Amos.1.3-Amos.1.5
Deut.2.36; Josh.13.25; Mic.4.4
Isa.7.16; Isa.8.4; Isa.7.16; Isa.8.4; 1Sam.4.21
Isa.17.3; Isa.10.16
Isa.24.1; 2Sam.5.18
Isa.24.13
Hos.8.14
Isa.27.9; Mic.5.13-Mic.5.14; Exod.34.13; Deut.16.21
Isa.27.10
Ps.105.21; Isa.26.4; Deut.32.4; Deut.32.18; Deut.32.31
Isa.22.5-Isa.22.7
Isa.33.3; Ps.9.6; Joel.3.2; Ps.1.4; Ps.82.14
Ps.29.6
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Сириянын жана Эпрайымдын
жазаланары жөнүндө

1 Дамаск жөнүндө пайгамбарчылык. «Мына, Дамаск шаарлардын эсебинен чыгат, үйүлгөн урандыга айланат.
2 Аройердин ээн калган шаарлары малга калат, мал ошол жерде жайылат, аларды үркүткөн эч ким болбойт.
3 Эпрайымдыктардын сепили да, Дамаск падышачылыгы да жок болот. Ысрайыл уулдарынын даңкына эмне болсо, Сириянын калган бөлүгүнө да ошондой болот», – дейт Себайот Теңир.
4 «Ошол күнү Жакыптын даңкы кемийт, анын семиз денеси арыктайт.
5 Орокчу эгин жыйнагандан кийин, анын колу машак тергенден кийин, Репа уулдарынын өрөөнүндө машак жыйнагандан кийин кандай болсо, ошол күнү ошондой болот.
6 Зайтун дарагын күбүгөндөн кийин эң башында калган эки-үч мөмөдөй же мөмөлүү шагында калган төрт-беш мөмөдөй андан калдык калат», – дейт Ысрайылдын Кудай-Теңири.
7 Ошол күнү адам өзүнүн Жаратуучусуна кайрылат, анын көзү Ысрайылдын Ыйыгына бурулат.
8 Ал курмандык чалынуучу жайларга да, өзүнүн колунан чыккан иштерге да карабайт, өз колдору менен жасаган жасалма кудайлар – Ашейра менен Баалга да карабайт.
9 Ошол күнү анын бекемделген шаарлары токойлордо жана тоолордун башында Ысрайыл уулдарынын алдында таштап кетишкен урандылардай болот. Ал чөлгө айланат.
10 Анткени сен өзүңдү куткарган Кудайыңды унутуп койдуң, өзүң баш калкалаган асканы эсиңен чыгарып койдуң. Ошондуктан сен көңүл ачуучу бактарды көбөйттүң, башка бирөөнүн жүзүм сабагынан алып келип, жаш бутактарды отургуздуң.
11 Алар өссүн деп, сепкендериң эрте гүлдөсүн деп, отургузган күнү кам көрдүң. Бирок түшүм жыйнаган күнү үйүлгөн түшүм эмес, оор кайгы болот.
12 Оо, көп элдердин ызы-чуусу! Алар деңиз күркүрөгөндөй күркүрөп жатышат. Уруулардын өкүрүгү! Алардын өкүрүгү шар аккан суунун күрүлдөгөнүнө окшош.
13 Элдер шар аккан суулардай күрүлдөп жатышат, бирок Теңир аларды коркутканда, алар алыс качып кетишти, алар тоолордогу шамал учурган топурактай, куюн сапырган чаңдай болушту.
14 Кеч киргенде, коркунуч басты! Бирок таң атканга чейин эле ал коркунуч жок болду. Бизди талап-тоногондордун үлүшү, бизди кыйраткандардын тагдыры ушундай.