Matt.27.2; Matt.27.11-Matt.27.14; Mark.15.1-Mark.15.5; John.18.28-John.18.38
Matt.27.2; Mark.15.1; John.18.28
Luke.23.14; Acts.17.6-Acts.17.7; Acts.24.5; Luke.20.25; Luke.2.1; Luke.3.1; John.18.33; John.18.36-John.18.37; John.19.12; Acts.17.7
Matt.27.11; Mark.15.2; Luke.23.37-Luke.23.38; Matt.2.2; John.18.39; John.19.3; Luke.22.70
Luke.23.14; Luke.23.22; John.18.38; John.19.4; John.19.6; Matt.27.24; 1Pet.2.22
Luke.4.14; Matt.4.12; Matt.4.23; Mark.1.14; John.1.43; John.2.11
Luke.3.1
Luke.9.9; Matt.14.1; Mark.6.14; Matt.12.38
Mark.9.12; Acts.4.11; Luke.18.32; Matt.27.28; Mark.15.17
Acts.4.27; Ps.2.2
Matt.27.15-Matt.27.26; Mark.15.6-Mark.15.15; John.18.39-John.18.40
Luke.24.20
Luke.23.2; Acts.3.13; Luke.23.4
Luke.23.11
Luke.23.22; John.19.1; Acts.5.40
Luke.23.18-Luke.23.25; Matt.27.15-Matt.27.26; Mark.15.6-Mark.15.15; John.18.39-John.18.40; John.19.16
Acts.21.36; Acts.22.22
Acts.3.14
Luke.23.41; John.8.46; Luke.23.14-Luke.23.15; Luke.23.16
Luke.23.19; John.19.16
Matt.27.32; Mark.15.21; John.19.17
Matt.27.33-Matt.27.43; Mark.15.22-Mark.15.28; John.19.17-John.19.19
Luke.8.52; Matt.11.17
Luke.17.22; Luke.21.23; Matt.24.19; Mark.13.17
Hos.10.8; Rev.6.16; Isa.2.19
Prov.11.31; 1Pet.4.17; Ezek.20.47; Ezek.20.47
Matt.27.38; Mark.15.27; John.19.18; Matt.20.21
Matt.27.33; Mark.15.22; John.19.17; Luke.23.32
Isa.53.12; Matt.5.44; Mark.10.38; Acts.3.17; Ps.21.19; Matt.27.35; Mark.15.24; John.19.23
Ps.21.8; Ps.21.18; Matt.27.41-Matt.27.42; Mark.15.31-Mark.15.32; Luke.24.20; Luke.16.14; Luke.4.23; Matt.26.53-Matt.26.54; John.10.18; Luke.4.3; Luke.4.9; Luke.9.20; Matt.1.17; Luke.9.35; Isa.42.1; Matt.12.18; 1Pet.2.4
Ps.68.22; Matt.27.48; Mark.15.36; John.19.29
Luke.23.35; Luke.23.3
Matt.27.37; Mark.15.26; John.19.19; John.19.21-John.19.22; Luke.23.37
Matt.27.44; Mark.15.32; Matt.27.39; Luke.23.35; Luke.23.37
Matt.16.28
2Cor.12.3; Rev.2.7
Matt.27.45; Mark.15.33; John.19.14
Exod.26.31-Exod.26.33; 2Chr.3.14
Matt.27.50; Mark.15.37; John.19.30
Matt.27.50; Mark.15.37; John.19.30; Ps.30.6; Acts.7.59; 1Pet.4.19; John.10.18
Matt.27.54; Mark.15.39; Luke.7.16
Luke.18.13
Ps.87.9; Luke.23.55; John.19.25; Luke.8.2; Ps.37.12
Luke.23.50-Luke.23.56; Matt.27.57-Matt.27.61; Mark.15.42-Mark.15.47; John.19.38-John.19.42
Matt.27.57-Matt.27.61; Mark.15.42-Mark.15.47; John.19.38-John.19.42
Luke.2.25; Luke.2.38
Isa.53.9; Mark.11.2
Matt.27.62
Matt.28.1; Luke.23.49
Luke.24.1; Mark.16.1; John.19.39; Exod.20.10; Deut.5.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйса Пилаттын алдында

1 Чогулгандардын бардыгы орундарынан туруп, Ыйсаны Пилатка алып барышты да,
2 мындай деп айыптай башташты: «Биз бул Адамдын элибизди бузуп жатканын көрдүк. Падышага салык төлөөгө тыюу салып, Өзүн “Машайак, Падышамын” деп жүрөт».
3 Ошондо Пилат Ыйсадан: «Сен жүйүттөрдүн Падышасысыңбы?» – деп сурады. Ыйса ага: «Өзүң айтып жатасың», – деп жооп берди.
4 Пилат башкы ыйык кызмат кылуучуларга, чогулган элге: «Мен бул Адамдан эч кандай күнөө тапкан жокмун», – деди.
5 Бирок алар айткандарынан кайтышпай: «Бул Галилеядан баштап ушул жерге чейин, бүт Жүйүт аймагында Өзүнүн окутуусун таратып, элге дүрбөлөң түшүрүп жүрөт», – дешти.

Ыйса Ироддун алдында

6 Пилат муну укканда: «Эмне, бул Адам галилеялыкпы?» – деп сурады.
7 Ыйсанын Ирод башкарган аймактан экенин билгенде, Пилат Аны Иродго жөнөттү. Анткени ошол күндөрү Ирод Иерусалимде жүргөн эле.
8 Ирод Ыйсаны көргөндө, аябай кубанып кетти, анткени Ал тууралуу көп уккандыктан, кандайдыр бир керемет көрүүгө үмүттөнүп, Аны көптөн бери көргүсү келип жүргөн.
9 Ал Ыйсага көп суроо берди. Бирок Ыйса ага эч кандай жооп берген жок.
10 Ал жерде турган башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Аны аябай айыпташты.
11 Ирод болсо өзүнүн аскерлери менен Аны кордоп, мазактады да, Ага жылтылдаган кийим кийгизип, кайра Пилатка жөнөтүп жиберди.
12 Буга чейин бири-бири менен касташып жүргөн Ирод менен Пилат ушул күнү дос болуп калышты.

Ыйса кайрадан Пилаттын алдында

13 Пилат болсо башкы ыйык кызмат кылуучуларды, башчыларды жана элди чакыртып алып, аларга мындай деди:
14 «Силер бул Адамды мага элди бузуучу катары алып келгенсиңер. Бирок мен силердин алдыңарда тергөө жүргүзүп, Андан силер койгон айыптардын эч бирин тапкан жокмун.
15 Мен Аны Иродго жибергем, бирок ал да Андан күнөө таппай, Аны кайра бизге жөнөтүп жибериптир. Демек, Ал өлүм жазасына татырлык эч бир күнөө жасаган эмес.
16 Ошондуктан Аны жазалап туруп, коё берем».
17 Пилат майрамга карата бир туткунду бошотуп бериши керек эле.
18 Бирок чогулган элдин баары: «Ага өлүм! Бизге Бараббаны бошотуп бер!» – деп кыйкырышты.
19 Барабба болсо шаарда болгон бир козголоңго катышып киши өлтүргөндүктөн, түрмөгө камалган эле.
20 Пилат кайрадан элге кайрылып, Ыйсаны бошоткусу келгенин айтты.
21 Бирок алар: «Аны айкаш жыгачка када, айкаш жыгачка када!» – деп кыйкырышты.
22 Пилат үчүнчү жолу аларга: «Ал кандай жаман иш кылды? Мен Андан өлүм жазасына татырлык эч кандай күнөө тапкан жокмун. Ошондуктан Аны жазалап туруп, коё берем», – деди.
23 Бирок алар болгон үндөрү менен: «Аны айкаш жыгачка када!» – деп кыйкырып, талап кыла беришти. Алар улам күчөп кыйкыра беришкендиктен,
24 Пилат алардын талабын орундатууну чечти.
25 Ошентип, ал козголоңго катышып жана киши өлтүрүп түрмөдө жаткан кишини элдин суранычы боюнча бошотту, Ыйсаны болсо алардын эркине тапшырды.
26 Аскерлер Ыйсаны алып бара жатышканда, талаадан келе жаткан Шымон деген киренеялык кишини кармап алышты да, ага айкаш жыгачты көтөртүп, Ыйсанын артынан ээрчитип коюшту.

Ыйсанын айкаш жыгачка кадалуусу

27 Ыйсанын артынан өтө көп эл ээрчип бара жатты. Алардын арасында Ал үчүн боздоп ыйлаган аялдар бар эле.
28 Ыйса аларга бурулуп, мындай деди: «Иерусалимдик кыздар, Мен үчүн ыйлабагыла, өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла.
29 Анткени: “Тукумсуз, бала төрөбөгөн, эмчек эмизбеген аялдар бактылуу”, – деп айтыла турган күндөр келет.
30 Ошондо тоолорго: “Биздин үстүбүзгө кулагыла”, дөбөлөргө болсо: “Бизди басып калгыла”, – деп айта башташат.
31 Жашыл даракка ушундай кылышса, анда куураган дарак эмне болот?»
32 Ыйса менен бирге эки кылмышкерди да өлтүргөнү алып бара жатышты.
33 Алар «Баш сөөгү» деген жерге келишкенде, Ыйсаны жана эки кылмышкерди айкаш жыгачка кадап коюшту. Бирин Анын оң жагына, бирин сол жагына кадашты.
34 Ыйса болсо: «Ата, буларды кечире көр! Анткени эмне кылып жатышканын билишпейт», – деди. Аскерлер өкчөмө таш ыргытып, Анын кийимдерин бөлүп алышты.
35 Эл ошол жерде карап турду. Башкаруучулар болсо: «Ал башкаларды куткарды. Эгерде Ал Кудай тандаган Машайак болсо, анда Өзүн куткарсын», – деп шылдыңдашты.
36 Аскерлер Ыйсанын жанына келип, Ага ачуу ичимдик сунуп:
37 «Эгерде Сен жүйүттөрдүн Падышасы болсоң, анда Өзүңдү куткар», – деп шылдыңдашты.
38 Ыйсанын баш жагына грек, латын жана эврей тилдеринде «Бул – жүйүттөрдүн Падышасы» деп жазылган тактайчаны илип коюшту.

Кылмышкердин Ыйсага кайрылуусу

39 Айкаш жыгачка кадалган эки кылмышкердин бири: «Эгерде Машайак болсоң, анда Өзүңдү да, бизди да куткар!» – деп, Ага тил тийгизди.
40 Экинчиси болсо аны тыйып: «Кудайдан коркпойсуңбу, өзүң деле ушул жазага тартылбадыңбы.
41 Бизге го туура өкүм чыгарышты, анткени биз кылган иштерибизге жараша жазабызды алып жатабыз. Бул болсо эч кандай жаман иш жасаган жок да», – деди.
42 Анан ал Ыйсага: «Ыйса! Өзүңдүн Падышачылыгыңа барганда, мени эстей көр», – деди.
43 Ыйса ага: «Мен сага чындыкты айтып коёюн, бүгүн сен Мени менен бейиште болосуң», – деди.
44 Болжол менен түшкү алтынчы сааттан тогузунчу саатка чейин күн көрүнбөй, бүт жерди караңгылык каптап турду.
45 Ийбадатканадагы көшөгө дал ортосунан айрылып калды.

Ыйсанын өлүмү

46 Ыйса үнүн катуу чыгарып: «Ата, жанымды Сенин колуңа тапшырамын!» – деди. Ушинтип айткандан кийин, Ал жан берди.
47 Муну көргөн жүз башы: «Бул чын эле адил Адам болчу», – деп, Кудайды даңктады.
48 Муну көрүүгө чогулган эл болгон окуяны көргөндөн кийин, өкүнүү менен тарай баштады.
49 Ыйсаны тааныгандардын бардыгы жана Аны Галилеядан ээрчип келген аялдар алыстан бул окуяны карап турушту.

Ыйсанын көргө коюлушу

50 Ал жерде жүйүттөрдүн Ариматая шаарынан ак ниет, адил, Кудайдын Падышачылыгын күтүп жүргөн Жусуп деген адам бар эле. Ал кеңештин мүчөсү болчу.
51 Бирок ал кеңештин Ыйсаны өлтүрүү үчүн чыгарган чечимине жана кылган иштерине макул болгон эмес.
52 Ал Пилатка барып, Ыйсанын сөөгүн сурады.
53 Анан ал сөөктү түшүрүп алып, кепиндеди да, асканын бооруна оюлуп жасалган, али эч ким коюла элек мүрзөгө койду.
54 Жума күнү аяктап, ишемби күнгө таяп калган эле.
55 Ыйса менен Галилеядан келген аялдар да Жусупту ээрчип келишип, мүрзөнү жана Анын сөөгү кандай коюлганын көрүштү.
56 Анан алар шаарга кайтып барышып, жыпар жыттуу заттарды жана майлоочу майларды даярдашты. Мыйзамдын талабына ылайык алар ишемби күнү эс алышты.