Ps.102.22; Ps.103.1
Ps.102.1; Deut.6.12; Deut.8.11
Exod.34.7; Isa.33.24; Matt.9.2; Mark.2.5; Luke.7.47; Ps.106.20; Ps.146.3; Exod.15.26; Matt.8.17
Ps.55.14; Ps.5.13
Ps.106.9; Isa.40.31
Ps.145.7
Exod.33.13; Ps.24.4; Ps.77.11; Exod.34.10
Ps.85.15
Isa.57.16; Ps.29.6; Jer.3.5; Jer.3.12; Mic.7.18
Ezra.9.13
Ps.35.6; Ps.116.2; Ps.102.13; Ps.102.17; Luke.1.50
Isa.38.17; Isa.43.25; Mic.7.19
Mal.3.17; Ps.102.11
Ps.77.39
Ps.89.6; Job.14.2
Isa.40.7; Ps.36.36; Job.7.10
Ps.24.6; Ps.102.11; Exod.20.5-Exod.20.6
Deut.7.9; Ps.18.9
Ps.10.4; Ps.92.2; Ps.46.3; Dan.4.14
Ps.148.2; Luke.2.13; Ps.77.25; Matt.6.10
Gen.32.2; Josh.5.14; 1Kgs.22.19; Ps.103.4; Dan.7.10; Heb.1.14
Ps.144.10; Ps.102.1-Ps.102.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүкү.

1 Менин жаным, Теңирди даңкта; менин бүт ички дүйнөм, Анын ыйык ысымын даңкта.
2 Менин жаным, Теңирди даңкта, Анын бардык жакшы иштерин унутпа.
3 Ал сенин бардык мыйзамсыз иштериңди кечирет, сенин бүт ооруларыңды айыктырат.
4 Сенин өмүрүңдү көрдөн куткарат, ырайымы жана мээрими менен чулгайт.
5 Сенин жашооңду жакшылыкка толтурат, жаштыгың бүркүттүкүндөй жашарат.
6 Кордук көргөндөргө Теңир адилеттигин жана акыйкаттыгын көрсөтөт.
7 Ал Өзүнүн жолдорун Мусага, Өзүнүн иштерин Ысрайыл уулдарына көрсөттү.
8 Теңир кайрымдуу жана ырайымдуу, чыдамдуу жана абдан боорукер.
9 Ал аягына чейин каарданбайт, Ал түбөлүк ачуулана бербейт.
10 Ал бизге мыйзамсыз иштерибизге жараша жасаган жок, бизди күнөөлөрүбүзгө жараша жазалаган жок.
11 Анткени асман жерден кандай бийик болсо, Теңирден корккондорго Анын ырайымы ошондой зор.
12 Чыгыш батыштан канчалык алыс болсо, Ал биздин мыйзамсыз иштерибизди бизден ошончолук алыстатты.
13 Атасы балдарына ырайым кылгандай, Теңир Өзүнөн корккондорго ырайым кылат.
14 Анткени Ал биздин түзүлүшүбүздү билет, биздин топурак экенибизди билет.
15 Адамдын өмүрү чөп сыяктуу. Ал талаадагы гүлдөй гүлдөйт.
16 Анын үстүнөн шамал жүрсө, ал жок болот, ал өскөн жер аны тааныбай калат.
17 Ал эми Теңир ырайымын Өзүнөн корккондорго кылымдан кылымга көрсөтөт.
18 Адилеттигин Өзүнүн келишимин сактаган, башкача айтканда, Өзүнүн осуяттарын унутпай аткарган уулдарынын уулдарына көрсөтөт.
19 Теңир Өз тактысын асманга орнотту, Ал бардыгынын үстүнөн падышачылык кылат.
20 Теңирдин сөзүнө баш ийип, Анын сөзүн аткарган Анын күчтүү периштелери, Теңирди даңктагыла!
21 Анын бүт кошуундары, Анын эркин аткарган кызматчылары, Теңирди даңктагыла!
22 Анын бардык иштери, Ал бийлик кылган бардык жерде Теңирди даңктагыла. Менин жаным, Теңирди даңкта!