2Tim.2.8; 1Cor.3.6; Rom.5.2; 2Cor.1.24; 1Pet.5.12
1Cor.1.18; 1Cor.11.2; Heb.3.6; Heb.3.14; Gal.3.4
1Cor.11.23; Gal.1.12; John.1.29; Gal.1.4; Heb.5.1; Heb.5.3; 1Pet.2.24; Isa.53; Dan.9.26; Zech.13.7; 1Pet.1.11
Hos.6.2; Matt.12.40; John.2.22; Ps.15.10; Isa.53.10; Acts.2.25-Acts.2.32; Acts.13.33-Acts.13.35; Acts.26.22-Acts.26.23
Luke.24.34; Mark.16.14; Luke.24.36; John.20.19; John.20.26; Acts.10.41
Acts.12.17; Luke.24.50; Acts.1.3-Acts.1.4
1Cor.9.1
2Cor.12.11; Eph.3.7-Eph.3.8; 1Tim.1.13-1Tim.1.16; Acts.8.3
2Cor.11.23; 2Cor.12.11; Col.1.29; 1Cor.3.6; 2Cor.3.5; Phil.2.13; Matt.10.20
Acts.23.8; 2Tim.2.18
1Thess.4.14
Acts.2.24
Rom.4.25
1Thess.4.16; Rev.14.13
1Cor.4.9; 2Tim.3.12
2Tim.2.8; 1Pet.1.3; 1Cor.15.23; Acts.26.23
Rom.5.12; John.11.25; Rom.6.23
Rom.5.14-Rom.5.18
1Thess.2.19; 1Cor.15.52; 1Thess.4.16; Luke.14.14
Dan.7.14; Dan.7.27; Eph.1.21
Ps.109.1
2Tim.1.10; Rev.20.14; Rev.21.4
Eph.1.22; Ps.8.7; Matt.11.27; Matt.28.18
Phil.3.21; 1Cor.3.23; 1Cor.11.3
2Cor.11.26
1Thess.2.19; Luke.9.23; Rom.8.36
2Cor.1.8; Isa.22.13; Isa.56.12; Luke.12.19
Jas.1.16; 1Cor.5.6
Rom.13.11; 1Thess.4.5; 1Cor.6.5; 1Cor.4.14
Ezek.37.3
John.12.24
Dan.12.3; Matt.13.43
Phil.3.21; Col.3.4
Gen.2.7; Rom.5.14; John.5.21; John.6.33; John.6.39-John.6.40; John.6.54; John.6.57; Rom.8.2; Rom.8.10
John.3.31; Gen.2.7; Gen.3.19; John.3.13; John.3.31
Phil.3.20
Gen.5.3; Rom.8.29
Matt.16.17; John.3.3; John.3.5
1Thess.4.15; 1Thess.4.17; Phil.3.21
Matt.24.31; 1Thess.4.16; Isa.27.13; Zech.9.14; John.5.25; John.5.28; Luke.20.36
2Cor.5.2-2Cor.5.4
Isa.25.8; Heb.2.14-Heb.2.15; Rev.20.14; Rev.21.4
Hos.13.14
Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.7.5; Rom.7.8; Rom.7.13
Rom.8.37; 1John.5.4
2Pet.3.14; 1Cor.16.10; Jer.48.10; John.6.28; Gal.6.9; 1Cor.3.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE CORINTHIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Бир туугандар, мен силерге тараткан Жакшы Кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар.
1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;
2 Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар, болбосо ишенгениңердин пайдасы жок.
2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.
3 Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул: Ыйык Жазууда жазылгандай, Машайак биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү,
3 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;
4 көргө коюлду жана Ыйык Жазууда жазылгандай, үчүнчү күнү тирилди.
4 And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:
5 Ал Кейфага, кийин он эки шакиртине көрүндү.
5 And that he was seen of Cephas, then of the twelve:
6 Андан кийин бир эле убакта беш жүздөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти.
6 After that, he was seen of above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.
7 Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү.
7 After that, he was seen of James; then of all the apostles.
8 Акырында ай-күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү.
8 And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time.
9 Мен элчилердин эң кичинесимин, атүгүл, элчи деп аталууга да татыксызмын. Анткени мен Теңирдин Жыйынын куугунтуктачумун.
9 For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
10 Бирок Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом, ошолмун. Анын мага кылган ырайымы текке кеткен жок, мен баарынан көп кызмат кылдым. Дегинкиси, мен эмес, Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды.
10 But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with me.
11 Ошентип, мен да, алар да тараткан, силер ишенген Жакшы Кабар ушул.
11 Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed.
12
Машайактын өлгөндөрдүн арасынан тирилгендиги жарыяланып жатса, кээ бирөөлөрүңөрдүн: «Өлгөндөр тирилишпейт», – дегени кандай?
12 Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?
13 Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машайак да тирилген жок.
13 But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen:
14 Эгерде Машайак тирилген эмес болсо, анда биздин Жакшы Кабар таратканыбыздын да, силердин ишенимиңердин да пайдасы жок.
14 And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
15 Эгерде өлгөндөр чын эле тирилишпесе, ал эми биз Машайакты Кудай тирилтти деп жатсак, анда Кудайга каршы жалган күбөлүк кылган болор элек.
15 Yea, and we are found false witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that the dead rise not.
16 Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машайак да тирилген жок.
16 For if the dead rise not, then is not Christ raised:
17 Эгерде Машайак тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок: күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда.
17 And if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins.
18 Анда Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар да тирилишпейт.
18 Then they also which are fallen asleep in Christ are perished.
19 Эгерде Ыйсага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз.
19 If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.
20 Бирок Машайак өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди.
20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.
21 Өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле, өлгөндөр бир Адам аркылуу тирилишет.
21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
22 Адам атанын айынан баары өлүштү, ал эми Машайак аркылуу баары тирилишет.
22 For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
23 Ар бири өз кезеги менен тирилет: адегенде Машайак, Машайак келгенде, машайакчылар тирилишет.
23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming.
24 Машайак бардык бийликти, үстөмдүк кылуучулукту жана күчтү жоюп, Падышачылыкты Кудай Атага өткөрүп бергенден кийин, баарынын акыры келет.
24 Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when he shall have put down all rule and all authority and power.
25 Анткени Ал бардык душмандарын Өзүнүн бут алдына жыкканга чейин бийлик жүргүзүүгө тийиш.
25 For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.
26 Өлүм акыркы душман катары жок болот.
26 The last enemy that shall be destroyed is death.
27 Себеби Кудай бардыгын Машайактын бут алдына жыкты. Албетте, «бардыгынын» ичине бардыгын Ага багындырып берген Кудай кирбейт.
27 For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is excepted which did put all things under him.
28 Бардыгы Уулга багындырылып берилгенден кийин, Уул Өзү да бардыгын багындырып берген Кудайга баш иет. Ошентип, Кудай бардык бийликти Өз колуна алат.
28 And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.
29 Өлгөндөр үчүн чөмүлдүрүлүп жаткандар эмне кылып жатышат? Эгерде өлгөн адамдар эч качан тирилишпесе, анда эмнеге өлгөндөр үчүн да чөмүлдүрүлүп жатышат?
29 Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?
30 Биз да эмнеге саат сайын өзүбүздү кыйынчылыктарга туш кылып жатабыз?
30 And why stand we in jeopardy every hour?
31 Мен күн сайын өлүмгө баш байлап жатам. Бир туугандар, Теңирибиз Машайак Ыйса аркылуу мен ээ болгон силердин мактооңор буга күбө.
31 I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
32 Адамдык көз караш менен айтайын, өлгөндөр тирилишпесе, Эфестеги жырткычтар менен күрөшүп, өз өмүрүмдү тобокелге салып эмне кылам? Анда ичип-жейли, баары бир өлөбүз да.
32 If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me, if the dead rise not? let us eat and drink; for to morrow we die.
33 Алданбагыла, акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат.
33 Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
34 Эсиңерге келгиле, күнөө кылганды токтоткула. Уяткарыш үчүн айтайын, айрымдарыңар Кудайды али тааный элексиңер.
34 Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame.
35
Бирок кимдир бирөө: «Өлгөндөр кантип тирилишет? Алардын тирилгенден кийинки денеси кандай болот?» – дейт чыгар.
35
But some man will say, How are the dead raised up? and with what body do they come?
36 Акылсыз! Сепкен уругуң өлбөсө, өнүп чыкпайт.
36 Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die:
37 Буудай себесиңби, башканы себесиңби, сен өсүмдүктүн өзүн эмес, уругун эле себесиң.
37 And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat, or of some other grain:
38 Кудай ар бир өсүмдүккө Өзү каалагандай түр берет, ар бир уруктун денеси ар башка болот.
38 But God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body.
39 Денелердин баары бирдей эмес: адамдын, малдын, канаттуунун, балыктын денеси бири-биринен айырмалуу.
39 All flesh is not the same flesh: but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds.
40 Асмандагылардын денелери бар, жердегилердин денелери бар. Асмандагылардын денелеринин даңкы башка, жердегилердин денелеринин даңкы башка.
40 There are also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another.
41 Күндүн көркү башка, ай-жылдыздардын көркү башка. Көркү жагынан жылдыздар бири-биринен айырмаланышат.
41 There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star differeth from another star in glory.
42 Өлгөндөрдүн тирилүүсү да ушундай болот: топуракка көмүлгөн дене чирийт, тирилген дене эч качан чирибейт.
42 So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption; it is raised in incorruption:
43 Себилген нерсе барксыз, тирилген нерсе барктуу. Себилген нерсе алсыз, тирилген нерсе күчтүү.
43 It is sown in dishonour; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power:
44 Себилгени – табигый дене, тирилгени – рухий дене. Табигый дене бар, рухий дене бар.
44 It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.
45 Тооратта мындай деп жазылган: «Ошентип, биринчи адам – Адам ата тирүү жан болуп калды». Ал эми акыркы Адам – өмүр берүүчү рух.
45 And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.
46 Адегенде табигый адам, андан кийин рухий Адам келди.
46 Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.
47 Топурактан жаратылган биринчи адам жерден, экинчи Адам асмандан келди.
47 The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.
48 Жердеги адам кандай болсо, жердегилер да ошондой. Асмандан келген Адам кандай болсо, асмандагылар да ошондой.
48 As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.
49 Азыр жердеги адамдын бейнесин алып жүрөбүз, кийин асмандан келген Адамдын бейнесин алабыз.
49 And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.
50 Бир туугандарым, айтайын дегеним бул: бул дене Кудайдын Падышачылыгын мурастай албайт. Чирип калчу нерсе чирибес нерсени мурастай албайт.
50 Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.
51 Силерге бир жашыруун сыр айтайын: баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз.
51 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,
52 Акыркы сурнай тартылганда, көз ачып-жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда, өлгөндөр чирибес болуп тирилишет, биз болсо өзгөрүлөбүз.
52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
53 Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот, өлүп калчу бул дене өлбөс болот.
53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
54 Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, «Өлүм жеңилди, жок болду» деген сөз аткарылат.
54 So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.
55 Өлүм! Сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай! Сенин жеңишиң кайда?
55 O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
56 Өлүмдүн уу тиши – күнөө, ал эми күнөөнүн күчү – мыйзам.
56 The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.
57 Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу бизге жеңиш берген Кудайга ыраазыбыз!
57 But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
58 Ошондуктан, сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула. Теңирдин ишин ар дайым жан-дилиңер менен кылгыла, анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер.
58 Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.