2Tim.1.2; Eph.6.10
2Tim.1.13; 1Tim.1.18; Titus.1.5
2Tim.1.8; 2Tim.4.5; 1Tim.1.18
2Pet.2.20
1Cor.9.25; 2Tim.4.8
1Cor.9.10; Heb.6.7
1Cor.15.20; Matt.1.1; Rom.2.16
2Tim.1.8; 2Tim.1.12; Phil.1.7; 2Tim.4.17; Phil.1.13
Eph.3.13; Col.1.24; 1Cor.13.7; 2Cor.1.6; 1Pet.5.10
1Tim.1.15; 1Thess.5.10; Rom.6.8; Rev.20.4
2Thess.1.4-2Thess.1.5; Rom.8.17; Heb.10.36; Rev.20.4; Matt.10.33
Rom.3.3; 1Cor.1.9; Num.23.19; Titus.1.2
1Tim.5.21; 1Tim.6.13; 1Tim.6.4; 2Tim.2.23; Titus.3.9
Phil.1.20
Titus.3.9; 1Tim.6.20
1Tim.1.20
1Cor.15.12
Num.16.5; Nah.1.7; John.10.14; John.10.27; Luke.13.27; 1Cor.8.3; Isa.26.13
1Tim.3.15; Rom.9.21
Prov.25.4; Isa.52.11; 2Tim.3.17; Titus.3.1; 1Tim.5.10
1Tim.6.11; 1Tim.4.12; Acts.7.59; Acts.9.14; 1Tim.1.5
1Tim.6.4
1Tim.3.3; 1Thess.2.7; 1Tim.3.2
Gal.6.1; Titus.3.2; 1Tim.6.11; 1Pet.3.15; Dan.4.24; Acts.8.22; Acts.5.31; 1Tim.2.4
1Tim.3.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE SECOND EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO TIMOTHYKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Ошентип, уулум, Машайак Ыйсадагы ырайым аркылуу күч алгын.
Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Көп күбөлөрдүн көзүнчө менден укканыңды башкаларды да үйрөтө ала турган, ишенимдүү адамдарга айт.
And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
Ыйса Машайактын жакшы жоокериндей болуп кыйынчылыктарга чыда.
Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.
Эч бир жоокер өзүнүн аскер башчысына жагуу үчүн, тиричилик иштерине байланбайт.
No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier.
Мелдешке чыккан адам мелдештин эрежелерин бузса, таажы албайт.
And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully.
Эмгектенген дыйкан алган түшүмүнөн өзү биринчи ооз тийиши керек.
The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits.
Менин айткандарым жөнүндө ойлон, Теңир болсо сага бардыгын түшүнүүгө жардам берет.
Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.
Дөөттүн тукумунан чыккан, өлүп кайра тирилген Ыйса Машайакты ар дайым эсиңде сакта. Мен тараткан Жакшы Кабарда Ал жөнүндө ушундай айтылат.
Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:
Мен ошол Жакшы Кабар үчүн азап тартып жатам, атүгүл, кылмышкер сыяктуу кишенделдим, бирок Кудайдын сөзү кишенделбейт.
Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound.
Ошондуктан мен тандалгандар үчүн, алар да Машайак Ыйса аркылуу куткарылышсын деп, бардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот.
Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
Бул сөздөр чындык: эгерде биз Аны менен кошо өлгөн болсок, анда Аны менен кошо тирилебиз;
It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
эгерде чыдасак, анда Аны менен бирге падышачылык кылабыз; эгерде Андан баш тартсак, Ал да бизден баш тартат;
If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:
эгерде биз ишенимсиз болсок, Ал ишенимдүү бойдон кала берет, анткени Ал Өзүнө Өзү каршы чыга албайт.
If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.
Ушуну бардыгынын эсине сал. Теңирдин алдында эскерт: сөз үчүн талашып-тартышышпасын. Анткени сөз үчүн талашып-тартышуу эч кандай пайда алып келбейт, тескерисинче, угуп тургандардын башын маң кылат.
Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.
Кудайдын алдында сыноодон өткөн, уятка калбаган, чындык сөзүн туура жеткирген кызматчы болууга аракеттенгин.
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Пайдасыз, куру сөздөрдөн кач, анткени куру сөз менен алек болгондор адилетсиздик жолунда илгерилешет.
But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.
Алардын сөзү денеге тараган рак оорусу сыяктуу тарайт. Именей менен Пилет ошондойлордон.
And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;
Алар кайра тирилүү болуп өттү деп, чындыктан четтеп кетишти жана кээ бирөөлөрдү ишенимден тайытып жатышат.
Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.
Бирок Кудайдын бекем негизи бек турат, анын төмөнкүдөй мөөрү бар: «Теңир Өзүнө тиешелүүлөрдү билет» жана «Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин».
Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.
Бир чоң үйдө алтын жана күмүш идиштер гана эмес, жыгачтан жана чоподон жасалган идиштер да бар. Бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат.
But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.
Ошондуктан ким өзүн ушулардан тазаласа, ал сыйга урунула турган, ыйыкталган, Кожоюндун керегине жарай турган жана бардык жакшы иштерге даярдалган идиш болот.
If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work.
Жаштыктын кумарларынан кач, Теңирди чын жүрөктөн чакыруучулар менен бирге адилеттикти, ишенимди, сүйүүнү жана тынчтыкты сактоого умтул.
Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.
Акылсыз, маанисиз талаш-тартыштардан кач, себеби алар уруш-талашты туудурарын билесиң.
But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.
Теңирдин кулуна урушуп-талашууга болбойт, тескерисинче, ал бардыгына кичи пейилдик менен мамиле кылуусу, үйрөтүүгө жөндөмдүү жана сабырдуу болуусу зарыл.
And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,
Каршы чыккандарга момундук менен насаат айтышы керек. Чындыкты таанып билиши үчүн, Кудай аларды тобо кылдырар,
In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;
алар өзүнүн эркине баш ийдирүү үчүн туткундап алган шайтандын торунан бошонушар.
And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.