Скифия өлкөсөнөн тургундары, талап-тоноочулук менен күн өткөргөн көчмөн эл.
Col.2.12; Phil.3.14; Eph.1.20
Matt.16.23
Col.2.20; Rom.6.2
John.11.25; Phil.3.21; 1Pet.1.1; 1Pet.1.7; 1Pet.1.13; 1John.2.28; 1John.3.2; 1Cor.15.43
Rom.8.13; Gal.5.24; Rom.6.13; Eph.5.3; Eph.5.5; Rom.1.26; Job.31.25-Job.31.26
Eph.5.6
Eph.2.2; Eph.2.11
Eph.4.22; Eph.4.31; Eph.4.29
Lev.19.11; Eph.4.25; Col.2.11; Rom.6.6; Eph.4.22
Eph.4.24; Rom.6.4; Rom.12.2; Rom.8.29; Eph.2.10
Rom.10.12; 1Cor.12.13; Gal.5.6; Eph.1.23
Col.3.10; Rom.8.33; Phil.2.1; Eph.4.32; Eph.4.2
Col.3.12; Mark.11.25; Col.3.12; Col.3.12
1Thess.5.8; Eph.5.2; Eph.4.3; Heb.6.1; John.17.23
Phil.4.7; Eph.2.16; Col.3.17
John.15.3; Eph.5.19; Col.4.6
Col.3.23; 1Cor.10.31; Col.1.12; Col.4.2; Eph.5.20
Col.3.18-Col.4.1; Eph.5.22-Eph.6.9
Eph.5.4; Phlm.1.8
Eph.4.31
Eph.5.24; Titus.2.9
Col.3.20
Col.3.17; Phlm.1.16
Eph.6.8; 1Cor.7.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE COLOSSIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Эгерде силер Машайак менен кошо тирилсеңер, анда асмандагыга умтулгула, анткени Машайак Кудайдын оң жагында, асманда отурат.
1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
2 Жердеги жөнүндө эмес, асмандагы жөнүндө ойлогула.
2 Set your affection on things above, not on things on the earth.
3 Анткени силер өлдүңөр, силердин өмүрүңөр Машайак менен бирге Кудайда жашырылган.
3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
4 Силердин өмүрүңөр болгон Машайак келгенде, силер Аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр.
4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.
5 Ошондуктан дене кумарларын: ойноштукту, ыпыластыкты, кумардануучулукту, жаман каалоолорду жана бутка табынуучулук болуп эсептелген дүнүйөкордукту жок кылгыла.
5
Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:
6 Ушундай иштерди кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат.
6 For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience:
7 Силер да бир кезде ошол кумарларыңар боюнча жашачусуңар.
7 In the which ye also walked some time, when ye lived in them.
8 Азыр болсо силер мунун баарын: ачууну, каарды, жамандыкты, заар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла.
8 But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.
9 Бири-бириңерге жалган айтпагыла, анткени эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салып, жаңы табиятты кийгенсиңер.
9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;
10 Кудайды таанып билүү аркылуу Жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер.
10 And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him:
11 Жаңы табиятта эллин да, жүйүт да, сүннөттүү да, сүннөтсүз да, варвар да, скиф да, кул да, эркин адам да жок, бардыгы жана бардыгында – Машайак.
11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.
12 Ошондуктан Кудайдын тандалгандары, ыйыктары жана сүйүктүүлөрү катары боорукердикти, ак көңүлдүктү, момундукту, жооштукту, чыдамдуулукту кийгиле.
12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
13 Көтөрүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле, эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, Машайак силерди кечиргендей, силер да кечиргиле.
13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
14 Булардын бардыгынын үстүнөн сүйүүнү курчангыла, ал – жеткилеңдиктин куру.
14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
15 Жүрөгүңөрдө Машайактын тынчтыгы бийлик кылсын, силер бир Дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула.
15 And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
16 Машайактын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Бири-бириңерди акылмандуулук менен үйрөткүлө, бири-бириңерге забурлар, даңктоо ырлары жана рухий ырлар менен насаат айткыла, Кудайга чын жүрөгүңөрдөн ыраазычылык билдирүү менен ырдагыла.
16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
17 Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, бардыгын Теңир Ыйсанын ысымы урматына, Ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла.
17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.
18
Аялдар, Теңирге тиешелүү болгондорго ылайык келгендей, күйөөңөргө баш ийгиле.
18
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord.
19 Күйөөлөр, аялыңарды сүйгүлө, аларга катаал болбогула.
19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
20 Балдар, бардык нерседе ата-энеңерге баш ийгиле, анткени бул Теңирге жагат.
20 Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.
21 Аталар, балдарыңарды кыжырлантпагыла, алардын көңүлү чөкпөгүдөй болсун.
21 Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged.
22 Кулдар, кожоюнуңарга бардык нерседе баш ийгиле, адамга жагынуучулар сыяктуу алардын көзүнө көрүнүш үчүн эмес, чын жүрөктөн, Кудайдан коркуу менен баш ийгиле.
22 Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eyeservice, as menpleasers; but in singleness of heart, fearing God:
23 Эмне жасасаңар да, бардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла.
23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;
24 Анткени сыйлыкка Теңирден мурас аларыңарды билесиңер, силер Теңир Машайакка кызмат кылып жатасыңар.
24 Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
25 Ким адилетсиздик кылып жатса, адилетсиздигине жараша тиешесин алат, себеби Теңирде бет карамалык жок.
25 But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons.