Col.2.13; Col.1.21; Eph.2.5; Eph.4.18; Luke.15.24
Eph.4.17; Eph.4.22; Eph.5.8; Col.3.7; Rom.11.30; 1Cor.6.11; Eph.6.12; Rev.9.11; John.12.31; Eph.5.6; 1Pet.1.14
Gal.5.16; Ps.50.7; Rom.5.12; 2Pet.2.14
Eph.2.7; Titus.3.5; Rom.2.4; John.3.16
Eph.2.1; Rom.5.6; Rom.5.8; Rom.5.10; Col.2.12-Col.2.13; John.14.19; Rev.20.4; Eph.2.8; Acts.15.11
Eph.1.20
Eph.2.4; Titus.3.4
Eph.2.5; 1Pet.1.5; Rom.4.16; 2Cor.3.5; John.4.10; Heb.6.4
2Tim.1.9; Titus.3.5; Rom.3.20; Rom.3.28; 1Cor.1.29; Judg.7.2
Deut.32.6; Deut.32.15; Ps.99.3; Eph.3.9; Eph.4.24; Col.3.10; Eph.4.24; Eph.1.4; Col.1.10
Rom.2.26; Rom.2.28; Col.2.11; Col.2.13
1Cor.12.2; Eph.5.8; Col.3.7; Eph.4.18; Col.1.21; Ezek.14.5; Gal.2.15; Gal.4.8; Rom.9.4; 1Thess.4.13; Eph.1.18
Eph.2.17; Acts.2.39; Col.1.20; Rom.3.25
Ps.71.7; Mic.5.5; Zech.9.10; Col.3.15; Luke.2.14; Gal.3.28; Col.1.21-Col.1.22; Rom.7.4
Col.2.14; Col.2.20; Rom.6.4
Col.1.20-Col.1.22; 1Cor.12.13
Isa.57.19; Eph.2.13; Deut.4.7; Ps.148.14
John.14.6; Eph.3.12; John.10.7; John.10.9; Rom.5.2; Eph.4.4; 1Cor.12.13; John.4.23
Eph.2.12; Heb.11.13; Heb.13.14; Phil.3.20; Heb.12.22-Heb.12.23; Gal.6.10
Jer.12.16; 1Cor.3.9; Matt.16.18; Rev.21.14; 1Cor.3.11; Ps.117.22; Isa.28.16
Eph.4.15-Eph.4.16; 1Cor.3.16-1Cor.3.17
1Pet.2.5; Eph.3.17; 2Cor.6.16; 1Tim.3.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE EPHESIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силер
1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;
2 бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча, абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар.
2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:
3 Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз, башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз,
3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
4 бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен
4 But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
5 кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машайак менен бирге тирилтти (ырайымдын негизинде куткарылдыңар),
5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)
6 бизди Машайак менен бирге тирилтип, Машайак Ыйса аркылуу асманга отургузду.
6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:
7 Кудай муну Машайак Ыйса аркылуу бизге көрсөткөн жакшылыгын жана Өз ырайымынын ченемсиз молдугун келечек кылымдарда көрсөтүш үчүн жасады.
7 That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.
8 Силер ырайымдын негизинде, ишеним аркылуу куткарылдыңар, бул силерден эмес, бул – Кудайдын белеги.
8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
9 Эч ким мактанбашы үчүн, бул кылган иштерден да эмес.
9 Not of works, lest any man should boast.
10 Анткени бизди Ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн, биз Машайак Ыйса аркылуу жаратылганбыз.
10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
11
Ошондуктан эстегилечи, бутпарас болуп төрөлгөн силер бир кезде кол менен сүннөткө отургузулгандар тарабынан «сүннөтсүздөр» деп аталчусуңар.
11
Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;
12 Ошол мезгилде силер Машайаксыз элеңер, Ысрайыл коомчулугунан четтетилгендер элеңер, келишимдердин негизинде берилген убадаларга чоочун элеңер, бул дүйнөдө үмүтсүз жана кудайсыз элеңер.
12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:
13 Бир кезде алыс болгон силер Машайак Ыйса аркылуу, Машайактын каны аркылуу азыр жакын болуп калдыңар.
13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.
14 Анткени Машайак биздин тынчтыгыбыз, Ал экөөнөн бирди жаратып, аларды бөлүп туруучу тосмону талкалады,
14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;
15 душмандыкты Өз Денеси менен, осуяттардан турган мыйзамды окутуусу менен жок кылды. Муну Ал тынчтык орнотуп, экөөнөн Өзүнө бир жаңы адамды жаратыш үчүн,
15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;
16 душмандыкты айкаш жыгачта жок кылып, айкаш жыгач аркылуу экөөнү бир Денеде Кудай менен элдештириш үчүн кылды.
16 And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:
17 Ошентип, Ал келип, алыс болгон силерге жана жакын болгон аларга тынчтыкты жар салды.
17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.
18 Анткени Ал аркылуу биз – алыс жана жакын болгондор бир Рух менен Атага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп жатабыз.
18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.
19 Демек, силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын Өз элисиңер,
19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;
20 силер элчилер менен пайгамбарлардын пайдубалынын үстүнө курулгандарсыңар, ал эми бурчка коюлуучу негизги таш – Ыйса Машайак Өзү.
20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;
21 Ошол Таштын үстүнө кыналып курулуп жаткан бүт имарат Теңирдин ыйык ийбадатканасы болуу үчүн бийиктеп келе жатат.
21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
22 Кудайдын турак жайы болуу үчүн, силер да Рух аркылуу ошол Таштын үстүнө курулуп жатасыңар.
22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.