Рухий жөндөмдүүлүк.
Eph.3.1; Col.1.10; Col.2.6; 1Thess.2.12; Phil.1.27; Rom.8.28
Acts.20.19; Phil.2.3; Col.3.12; 1Pet.3.8; 1Pet.5.5; Col.2.18; Col.2.23; Gal.5.23; Col.1.11; Col.3.13
Col.3.14; Acts.8.23
Eph.2.16; Eph.2.18; Eph.1.18
Zech.14.9; 1Cor.1.13; 1Cor.8.6; Eph.4.13; Jude.1.3; Gal.3.27-Gal.3.28
1Cor.12.5-1Cor.12.6; Rom.9.5
Eph.3.2; Matt.25.15; 1Cor.12.7; Rom.12.3; Eph.4.16
Ps.67.19; Judg.5.12; Col.2.15
John.3.13; Ps.62.10; Isa.44.23
Mark.16.19; Heb.4.14; Heb.7.26; Heb.9.24; Eph.1.23
1Cor.12.5-1Cor.12.6; 1Cor.12.28; Acts.21.8; 2Tim.4.5; Jer.3.15; Acts.20.28
2Cor.13.9; Eph.4.16; Eph.4.29; 1Cor.12.27
Eph.4.5; Heb.5.14; Eph.1.23
Matt.11.7; Heb.13.9; Jas.1.6; Jude.1.12; Eph.6.11
1John.3.18; Eph.4.25; Eph.2.21; Eph.1.22
Col.2.19; Eph.4.7
1Thess.2.12; Eph.4.22; Eph.2.1-Eph.2.3; Col.3.7; 1Pet.4.3; Rom.1.21; 1Pet.1.18; Col.2.18; 2Pet.2.18
Rom.11.10; Eph.2.12; Mark.3.5
Prov.23.35; 1Tim.4.2; 1Kgs.21.25; Rom.1.24; Rom.1.26; Rom.1.28
Matt.11.29
Eph.1.13; Col.2.7
Col.3.8; Heb.12.1; Jas.1.21; 1Pet.2.1; Rom.6.6; Col.3.9; Heb.3.13
Rom.12.2
Rom.6.4; Eph.2.10
Zech.8.16; Col.3.9; Eph.4.15; Rom.12.5
Ps.36.8
Jas.4.7
Acts.20.35; Gal.6.10; 1Thess.4.11; 2Thess.3.8; 2Thess.3.11-2Thess.3.12; Prov.21.26
Eph.5.4; Col.3.8; Matt.12.34; Col.4.6; Eccl.10.12
Isa.63.10; 1Thess.5.19; Eph.1.13; Eph.1.7
Col.3.8; Col.3.19
Col.3.12-Col.3.13; 1Pet.3.8; 2Cor.2.7; 2Cor.2.10; Matt.6.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE EPHESIANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Ошентип, Теңир үчүн туткун болгон мен силерден өтүнөмүн: Кудай тарабынан чакырылып алынганыңарга ылайык жашагыла,
1 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
2 бардык учурда момун, жоош жана чыдамдуу болгула, бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылып, көтөрүмдүү болгула.
2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
3 Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле.
3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
4 Дене бирөө, Рух бирөө, чакырылып алынганыңарда, бир үмүткө чакырылгансыңар.
4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
5 Теңир бирөө, ишеним бирөө, чөмүлдүрүү бирөө,
5 One Lord, one faith, one baptism,
6 бардыгынын үстүндө, бардыгы аркылуу жана бардыгынын ичинде болгон, бардыгынын Кудайы жана Атасы бирөө.
6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
7 Машайактын чени менен ар бирибизге ырайым берилген.
7 But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
8 Ошондуктан Ыйык Жазууда: «Жогоруга чыкты, туткундоону туткундады, адамдарга белектерди берди», – деп айтылган.
8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
9 Ал эми «чыкты» деген сөздүн мааниси Машайак адегенде жердин түпкүрүнө түштү дегенди билдирбейби?
9 (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
10 Төмөн түшкөн да, бардыгын толтуруш үчүн, асмандан жогору көтөрүлгөн да – Ал.
10 He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
11 Бардыгыбыздын ишенимибиз жана Кудай Уулун таанып билүүбүз бирдей деңгээлге жеткенге чейин,
11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
12 жеткилең адамдын, Машайактын деңгээлине жеткенге чейин, Машайактын Денесин түзүүдө ыйыктарды кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн,
12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
13 Ал бирөөлөрдү элчи, бирөөлөрдү пайгамбар, бирөөлөрдү Жакшы Кабар таратуучу, бирөөлөрдү Жыйын башчысы жана окутуучу кылып дайындады.
13 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
14 Ал буларды адамдык амалкөйлүк жана ар кандай азгыруу ыкмасы менен адаштырган ар кандай окутуулардын шамалына айдалган, олку-солку болгон жаш балдардай болбой,
14 That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
15 тескерисинче, чындыкты сүйүү менен айтып, бардык жагынан Башчыбыз Машайакка окшошуп өсүшүбүз үчүн дайындады.
15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
16 Анын башчылыгы астында өз ара бириккен бардык муундардын жардамы менен бириктирилген жана түзүлгөн дене өзүн сүйүү менен бекемдеп, ар бир мүчөнүн өз алдынча кылган аракетине жараша өсөт.
16 From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
17
Ошондуктан Теңирдин атынан айтып эскертемин: мындан ары силер бутпарастарга окшоп куру кыял менен жашабагыла.
17
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
18 Алардын акылы караңгылангандыктан, түркөйлүктөрүнүн жана жүрөктөрүнүн катууланганынын айынан Кудайдын жашоосунан четтеп калышкан.
18 Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
19 Ыйманынан ажырап калган алар ар кандай ыпылас иштерди тойбостук менен жасап, бузуктукка берилип кетишкен.
19 Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
20 Бирок силер Машайакты мындай таанып билген эмессиңер,
20 But ye have not so learned Christ;
21 силер Ал жөнүндө уккансыңар жана Андан үйрөнгөнсүңөр, анткени чындык Ыйсада.
21 If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
22 Силер Андан алдамчы кумарлары менен чирип бара жаткан эски адамдын мурдагы жүрүм-турумун таштоо керек экендигин,
22 That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
23 акыл-оюңарды жаңыртып турушуңар керек экендигин,
23 And be renewed in the spirit of your mind;
24 чыныгы адилдик жана ыйыктык менен Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган жаңы адамды кийүү керек экендигин үйрөнгөнсүңөр.
24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
25
Мына ошондуктан жалгандан баш тартып, ар кимиңер жакыныңарга чындыкты айткыла, себеби биз бири-бирибизге мүчөбүз.
25
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
26 Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле: күн батканча, ачууңарды баскыла,
26 Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
27 шайтанга орун бербегиле.
27 Neither give place to the devil.
28 Ким уурулук кылып жүрсө, мындан ары уурулук кылбасын, тескерисинче, эмгектенип, муктаж болгон адамга бир нерсе бере алгыдай болуш үчүн, өз колу менен пайдалуу нерсе жасасын.
28 Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
29 Оозуңардан эч кандай жаман сөз чыкпасын, тескерисинче, уккандарга пайдалуу боло турган, ишенимди бекемдей турган жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө.
29 Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
30 Кудайдын Ыйык Рухун капа кылбагыла. Куткарылуу күнү ошол Рух менен мөөрлөнгөнсүңөр.
30 And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
31 Кыжырдан, ачуудан, каардан, кыйкырыктан, заар тилден жана бардык жаман нерселерден арылгыла.
31 Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
32 Бири-бириңерге кайрымдуу, боорукер болгула. Кудай силерди Машайак аркылуу кечиргендей, бири-бириңерди кечиргиле.
32 And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.