of fear…: or, there is fear, and not peace
a man: Heb. a male
that…: Heb. for binding up, or, pressing
heap: or, little hill
continuing: Heb. cutting
fall…: or, remain
Jer.36.2; Hab.2.2
Hab.2.3; Jer.30.18; Jer.29.14; Jer.31.23; Jer.32.44; Jer.33.7; Jer.33.11; Jer.33.26; Job.42.10; Lam.2.14; Ezra.2.1; Isa.11.12-Isa.11.13; Hos.1.11; Jer.12.15; Ezek.20.42; Jer.16.15; Jer.23.3
Jer.30.3
Isa.13.8; Isa.13.8; Nah.2.10; Joel.2.6
Joel.2.11; Zeph.1.14; Dan.12.1
Jer.2.20; Nah.1.13; Jer.27.2; Jer.2.20; Nah.1.13; Ezek.34.27
Isa.55.3-Isa.55.4; Ezek.34.23; Ezek.37.24; Hos.3.5; Luke.1.69-Luke.1.70; Acts.13.22-Acts.13.23; Jer.23.5
Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Isa.41.8; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Jer.3.18; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5
Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.10.24
Jer.15.18; Jer.10.19; Jer.14.17
Jer.46.11
Lam.1.2; Jer.4.30; Job.13.24; Job.19.11; Isa.63.10; Lam.2.4; Job.30.21; Jer.6.23; Jer.5.6
Jer.30.12; Jer.30.12; Jer.30.14
Jer.30.11; Jer.10.25; Isa.41.11; Exod.23.22; Isa.33.1; Jer.2.14
Jer.33.6; Jer.8.22; Ps.6.3; Hos.6.1; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19
Amos.9.11; Jer.30.3; Deut.13.16
Jer.31.12-Jer.31.13; Jer.33.11; Isa.35.10; Isa.51.11; Ezek.36.10; Ezek.36.37; Zech.10.8
Isa.1.26
Gen.49.10; Deut.18.18; Gen.49.10; Deut.18.18; Num.16.5; Jer.49.19; Heb.5.4
Jer.24.7; Jer.31.1; Jer.32.38; Jer.31.33; Lev.26.12
Jer.23.19-Jer.23.20; Jer.25.32
Jer.12.13; Hos.3.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE BOOK OF THE PROPHET JEREMIAHKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Теңирден Жеремияга болгон сөз:
The word that came to Jeremiah from the Lord, saying,
«Теңир, Ысрайылдын Кудайы, мындай дейт: Мен сага айткан сөздөрдүн баарын өзүңө, китепке жазып ал.
Thus speaketh the Lord God of Israel, saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book.
Анткени мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү Мен Өз элим Ысрайылды жана Жүйүттү туткундан кайра алып келем, – дейт Теңир. – Аларды ата-бабаларына берген жерге кайрадан алып келем, алар ошол жерге ээ болушат».
For, lo, the days come, saith the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the Lord: and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.
Мына, Ысрайыл менен Жүйүт тууралуу Теңир айткан сөздөр бул:
And these are the words that the Lord spake concerning Israel and concerning Judah.
Теңир мындай деди: «Биз тынчтыктын эмес, дүрбөлөң менен коркунучтун үнүн угуп жатабыз.
For thus saith the Lord; We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
Сурагыла, ойлонгула: Эркек киши төрөйбү? Анда эмне үчүн Мен ар бир эркектин төрөй турган аялдай болуп, колдору менен курсагын кармап алганын, баарынын өңдөрү кумсарып турганын көрүп турам?
Ask ye now, and see whether a man doth travail with child? wherefore do I see every man with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?
О, кандай кайгы! Ал күн кандай улуу, андай күн болгон эмес. Ал – Жакып үчүн бактысыздык мезгил, бирок ал андан куткарылат.
Alas! for that day is great, so that none is like it: it is even the time of Jacob's trouble; but he shall be saved out of it.
Ошол күнү, – дейт Себайот Теңир, – анын сенин мойнуңа салынган моюнтуругун талкалайм, кишендериңди үзөм. Ошондон кийин алар бөтөн жерликтерге кызмат кылбай калышат.
For it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will break his yoke from off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him:
Бирок алар өздөрүнүн Кудай-Теңирине кызмат кылышат, Мен аларга кайра койгон өз падышасы Дөөткө кызмат кылышат.
But they shall serve the Lord their God, and David their king, whom I will raise up unto them.
Сен, Менин кулум Жакып, коркпо, – дейт Теңир, – Ысрайыл, үрөйүң учпасын, анткени мына, Мен сени алыскы өлкөдөн куткарам, сенин тукумуңду туткундалып кеткен жеринен куткарам. Жакып кайрылып келип, коопсуз, тынч жашайт, аны эч ким коркутпайт.
Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the Lord; neither be dismayed, O Israel: for, lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid.
Анткени сени куткарыш үчүн, Мен сени мененмин, – дейт Теңир, – Мен сени кайсы элдердин арасына чачып жиберсем, ошол элдердин бардыгын таптакыр жок кылам, бирок сени жок кылбайм. Мен сени чеги менен жазалайм, бирок сени жазасыз калтырбайм».
For I am with thee, saith the Lord, to save thee: though I make a full end of all nations whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee: but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished.
Анткени Теңир мындай дейт: «Сенин жараң айыккыс, сенин ооруң катуу.
For thus saith the Lord, Thy bruise is incurable, and thy wound is grievous.
Сенин жараңды сакайтыш үчүн, сенин ишиң жөнүндө эч ким кам көрбөйт. Дартыңа даба жок.
There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.
Сени досторуңдун баары унутуп коюшту, сени издешпейт, анткени Мен сени көп мыйзамсыз иштериң үчүн душмандарыңдын соккусу менен урдум, катуу жазага тарттым, себеби сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти.
All thy lovers have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded thee with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity; because thy sins were increased.
Сен эмне үчүн өзүңдүн жарааттарың тууралуу, катуу ооруң тууралуу өкүрүп жатасың? Мен сага муну көп мыйзамсыздыгың үчүн кылдым, анткени сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти.
Why criest thou for thine affliction? thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity: because thy sins were increased, I have done these things unto thee.
Бирок сени жегендердин бардыгы желет, душмандарыңдын бардыгы өздөрү туткун болушат, сени чапкандардын бардыгы чабылат, сени талап-тоногондордун бардыгын талап-тоноого салып берем.
Therefore all they that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity; and they that spoil thee shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for a prey.
Сени болсо сакайтам, жараатыңдан айыктырам, – дейт Теңир. – “Эч ким сурабаган Сион ушул”, – дешип, сени четке кагылган деп аташкан.
For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord; because they called thee an Outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after.
Теңир мындай дейт: “Туткунга түшкөн Жакыптын чатырларын кайра алып келип, анын айыл-кыштактарына ырайым кылам. Шаар кайрадан өзү турган дөңсөөгө курулат, ийбадаткана мурункудай болуп тургузулат.
Thus saith the Lord; Behold, I will bring again the captivity of Jacob's tents, and have mercy on his dwellingplaces; and the city shall be builded upon her own heap, and the palace shall remain after the manner thereof.
Алар даңктап ырдап, кубанышат. Мен аларды көбөйтөм, алар кемибейт, аларды даңазалайм, алар кемсинтилбейт.
And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry: and I will multiply them, and they shall not be few; I will also glorify them, and they shall not be small.
Анын уулдары мурдагыдай болот, анын топ эли Менин алдымда турат, аны эзгендердин баарын жазалайм.
Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me, and I will punish all that oppress them.
Ошондо анын жол башчысы өзүнөн болот, анын башчысы өз ичинен чыгат. Мен аны Өзүмө жакындатам, ал Мага жакын келет, анткени Мага жакындаганга ким өзү батына алат? – дейт Теңир.
And their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed from the midst of them; and I will cause him to draw near, and he shall approach unto me: for who is this that engaged his heart to approach unto me? saith the Lord.
Ошондо силер Менин элим болосуңар, Мен силердин Кудайыңар болом”».
And ye shall be my people, and I will be your God.
Мына, Теңирден катаал бороон келе жатат, каардуу бороон келе жатат, ал мыйзамсыздардын башына түшөт.
Behold, the whirlwind of the Lord goeth forth with fury, a continuing whirlwind: it shall fall with pain upon the head of the wicked.
Өз жүрөгүнүн ниетин ишке ашырмайынча, аны аткармайынча, Теңирдин жалындаган каары токтобойт. Муну акыркы күндөрдө түшүнөсүңөр.
The fierce anger of the Lord shall not return, until he have done it, and until he have performed the intents of his heart: in the latter days ye shall consider it.