John.7.50; John.19.39; Luke.24.20
John.12.42; John.1.38; John.9.29; Matt.22.16; Acts.10.38; John.5.36; John.9.33; Acts.2.22
John.1.13; 2Cor.5.17; Gal.6.15; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.36
Ezek.36.25-Ezek.36.27; Mark.16.16; Acts.2.38; Eph.5.26; Titus.3.5; Heb.10.22
1Cor.15.50; John.6.63
John.5.28; John.3.3
Eccl.11.5; Ezek.37.9; 1Cor.12.11
John.6.52; John.6.60
John.9.30
John.3.32; John.3.32
Prov.30.4; Acts.2.34; Eph.4.9; John.7.34; John.3.31; John.6.38; John.6.42; John.6.62; 1Cor.15.47; Rom.10.6
Num.21.9; John.8.28; John.12.32; John.12.34
John.15.4; John.16.33; 1John.5.12; 1John.5.20; John.3.36
Rom.5.8; Eph.2.4; 2Thess.2.16; 1John.3.1; 1John.4.9-1John.4.10; John.1.29; Rom.8.32; John.10.28
John.5.36; John.5.38; John.6.29; John.6.57; John.7.29; John.8.42; John.10.36; John.11.42; John.17.3; John.20.21; Rom.8.3; 1John.4.9-1John.4.10; 1John.4.14; John.5.45; John.8.15; John.12.47
John.5.24; Mark.16.16; 1John.5.13
John.9.39; John.1.4-John.1.5; John.1.9; Isa.30.10; Jer.5.31; John.7.7
Job.24.13; Rom.13.12; Eph.5.13; Eph.5.11; Eph.5.13
1John.1.6; Ps.138.23-Ps.138.24
John.3.26; John.4.1-John.4.2
John.5.35; Matt.4.12
John.2.6
John.3.2; John.1.7; John.12.19
1Cor.4.7; Heb.5.4; John.6.65; Jas.1.17; Matt.21.25
John.1.20; Mal.3.1; Mark.1.2; Luke.1.17; Acts.19.4
Matt.25.1; Judg.14.20; Song.5.1; Matt.9.15
Matt.3.11
John.8.23; Rom.9.5; Eph.1.21; 1John.4.5; John.3.13; Rom.9.5; Eph.1.21
John.3.11; John.3.19; John.1.11; John.5.43; John.12.37
John.6.27; 2Cor.1.22; Eph.1.13; Rev.7.3-Rev.7.8; 1John.5.10
John.3.17; Ezek.4.11; Ezek.4.16
John.5.20; Matt.28.18
John.3.15-John.3.16; John.5.24; John.6.40; John.6.47; John.6.54; 1John.5.12-1John.5.13; John.11.25-John.11.26; John.20.31; Matt.19.16; Rom.2.8; Eph.5.6; Col.3.6; John.3.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHNKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Фарисейлер арасында жүйүт эл башчыларынын бири Никедим деген киши бар эле.
1 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
2 Ал бир күнү түн ичинде Ыйсага келип: «Устат, Сенин Кудайдан келген Устат экениңди билебиз. Анткени Сен кылып жаткандай кереметтерди Кудайсыз эч ким кыла албайт», – деди.
2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
3 Ыйса ага: «Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, кимде-ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын Падышачылыгын көрбөйт», – деп жооп берди.
3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
4 Никедим Андан: «Карыган адам кайра кантип төрөлмөк эле? Эмне, ал энесинин курсагына экинчи жолу кирип, кайра төрөлөбү?» – деп сурады.
4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
5 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, кимде-ким суудан жана Рухтан төрөлбөсө, Кудайдын Падышачылыгына кире албайт.
5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
6 Денеден төрөлгөн – дене, Рухтан төрөлгөн – рух.
6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
7 “Жогорудан төрөлүшүң керек”, – деп айтканыма таң калба!
7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
8 Шамал каалаган жеринде согот, анын үнүн угасың, бирок кайдан келип, кайда кетерин билбейсиң. Ыйык Рухтан төрөлгөн адамда да ушундай болот».
8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
9 Ошондо Никедим Андан: «Бул кандай болушу мүмкүн?» – деп сурады.
9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
10 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ысрайыл элинин окутуучусу болуп туруп, ушуну билбейсиңби?
10 Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
11 Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз, силер болсо биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар.
11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
12 Мен силерге жердеги нерселер жөнүндө айтсам ишенбейсиңер, анан асмандагы нерселер жөнүндө айтсам, кантип ишенесиңер?
12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
13 Асманда жашаган, асмандан түшкөн Адам Уулунан башка эч ким асманга көтөрүлгөн эмес.
13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
14 Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, Адам Уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш.
14
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
15 Ошондо Ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот.
15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
16 Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди.
16
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
17 Кудай Өз Уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош үчүн эмес, Ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди.
17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
18 Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз Уулуна ишенбей койду.
18
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
19 Соттун себеби мында: «Дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле.
19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
20 Жаман иштерди жасаган адам жарыкты жек көрүп, кылган жаман иштери ашкереленбеши үчүн, жарыкка келбейт.
20 For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
21 Ал эми акыйкаттык жолунда жүргөн адам кылган иштеринин Кудайдын жардамы менен кылынгандыгы көрүнүп туруш үчүн, жарыкка келет».
21 But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
22
Ошондон кийин Ыйса шакирттери менен Жүйүт жерине келди. Алар менен ошол жерде калып, адамдарды сууга чөмүлдүрүп жатты.
22
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judæa; and there he tarried with them, and baptized.
23 Жакан болсо Шалемдин жанындагы Айнондо чөмүлдүрүп жатты, анткени ал жерде суу көп эле. Адамдар келип, сууга чөмүлдүрүлүп жатышты.
23
And John also was baptizing in Ænon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
24 Анткени Жакан түрмөгө камала элек болчу.
24 For John was not yet cast into prison.
25 Жакандын шакирттери менен бир жүйүттүн ортосунда тазалануу жөнүндө талаш чыгып кетти.
25
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
26 Шакирттери Жаканга келип: «Устат! Иордан дарыясынын наркы өйүзүндө сени менен чогуу болгон, сен күбөлөндүргөн Адам элди сууга чөмүлдүрүп жатат. Элдин баары Ага барып жатышат», – дешти.
26 And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
27 Жакан аларга мындай деп жооп берди: «Кудай бермейинче, адам өз мойнуна эч нерсени ала албайт.
27 John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
28 “Мен Машайак эмесмин, бирок Анын алдынан жиберилгем” дегениме силер өзүңөр күбөсүңөр.
28 Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
29 Колуктусу бар адам – күйөө. Ал эми күйөөнү жанында туруп алып тыңшап турган күйөө жолдош анын үнүн укканда, аябай кубанат. Мен ошол кубанычты башымдан өткөрдүм.
29 He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
30 Ал өсүшү керек, мен болсо кичирейишим керек.
30 He must increase, but I must decrease.
31 Жогорудан Келген баарынан жогору. Бул дүйнөдөн келген бул дүйнөгө таандык, ошондуктан дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Асмандан Келген баарынан жогору.
31 He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
32 Ал асмандан көргөн-укканы жөнүндө күбөлөндүрөт. Бирок Анын күбөлөндүрүүсүн эч ким кабыл албайт.
32 And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
33 Ал эми Анын күбөлөндүрүүсүн кабыл алган адам Кудайдын чындык экендигин далилдеди.
33 He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
34 Кудай жиберген Адам Кудайдын сөзүн сүйлөйт. Анткени Кудай Рухту ченемсиз берет.
34 For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
35 Атасы Уулун сүйөт, ошондуктан бардыгын Анын колуна берди.
35 The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
36 Кудайдын Уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ, ал эми Ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт, Кудайдын каары анын үстүндө болот».
36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.