and…: or, that thou bear not sin for him
betrothed…: or, abused by any: Heb. reproached by (or, for) man
she shall…: or, they, etc: Heb. there shall be a scourging
holy…: Heb. holiness of praises to the Lord
prostitute: Heb. profane
vex: or, oppress
weights: Heb. stones
Lev.11.44-Lev.11.45
Exod.20.12; Exod.20.8
Lev.26.1; 1John.5.21; Exod.20.3-Exod.20.5; Exod.34.17; Deut.27.15
Lev.7.15-Lev.7.18; Lev.1.3; Lev.22.19
Lev.7.18
Lev.5.1; Lev.22.15
Lev.23.22; Deut.24.19-Deut.24.21; Ruth.2.15-Ruth.2.16
Exod.20.15; Lev.6.2-Lev.6.3; Eph.4.15; Eph.4.25; Col.3.9
Exod.20.7; Lev.18.21
Lev.6.2-Lev.6.3; Deut.24.14-Deut.24.15; Mal.3.5; Jas.5.4
Deut.27.18; Lev.19.32; Lev.25.17; Eccl.5.6; Eccl.12.13; 1Pet.2.17
Exod.23.2-Exod.23.3; Deut.1.17; Deut.16.19; Deut.27.19; Ps.81.2; Prov.24.23; Jas.2.9; 2Chr.19.6-2Chr.19.7
Prov.11.13; Prov.20.19; Exod.23.1; Exod.23.7; Matt.26.60-Matt.26.61; 1Kgs.21.10-1Kgs.21.13; Acts.6.11-Acts.6.13
1John.2.9; 1John.2.11; 1John.3.15; Prov.27.5-Prov.27.6; Matt.18.15; Luke.17.3; Gal.6.1; Eph.5.11; Lev.22.16; Rom.1.32; 1Tim.5.22; 2John.1.11
Prov.20.22; Rom.12.17; Rom.12.19; Heb.10.30; Matt.5.43; Matt.19.19; Matt.22.39; Mark.12.31; Luke.10.27; Rom.13.9; Gal.5.14; Jas.2.8
Lev.18.4-Lev.18.5; Deut.22.9-Deut.22.11
Lev.5.15; Lev.6.6-Lev.6.7
Lev.3.17; Deut.18.10; 2Kgs.17.17; 2Kgs.21.6; 2Chr.33.6
Lev.21.5; Isa.15.2; Jer.9.26; Jer.48.37
Lev.21.1; Lev.21.4-Lev.21.5; Deut.14.1; 1Kgs.18.28; Jer.16.6; Jer.41.5; Jer.47.5; Jer.48.37
Deut.23.17
Lev.19.3; Lev.26.2; Exod.20.8; Eccl.4.17; Matt.21.12-Matt.21.13; Mark.11.15-Mark.11.17; Luke.19.45-Luke.19.46; John.2.14-John.2.16
Lev.20.6; Lev.20.27; Deut.18.11; Isa.8.19; Exod.22.18; 1Sam.28.3; 1Sam.28.7; 1Sam.28.9; 1Chr.10.13; Acts.16.16
Prov.20.29; Lam.5.12; Lev.19.14
Exod.22.21; Exod.23.9; Mal.3.5
Lev.16.29; Deut.10.19; Lev.19.18
Lev.19.15
Deut.25.13; Deut.25.15; Prov.11.1; Prov.16.11; Prov.20.10; Ezek.45.10; Amos.8.5; Mic.6.11
Lev.18.4-Lev.18.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE THIRD BOOK OF MOSES CALLED LEVITICUSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Теңир Мусага мындай деп айтты:
1 And the Lord spake unto Moses, saying,
2 «Ысрайыл уулдарынын жамаатына мындай деп жарыяла: Ыйык болгула, анткени Мен, Кудай-Теңириңер ыйыкмын.
2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy.
3 Ар бир адам өз ата-энесинен ыйбаа кылсын. Менин ишембилеримди сактагыла. Мен силердин Кудай-Теңириңермин.
3
Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the Lord your God.
4 Жасалма кудайларга кайрылбагыла, өзүңөргө кудайларды куюп албагыла. Анткени Мен силердин Кудай-Теңириңермин.
4
Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God.
5 Теңирге тынчтык курмандыгын чалганыңарда, аны өзүңөргө ырайым табыш үчүн чалгыла.
5
And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the Lord, ye shall offer it at your own will.
6 Ал курмандыкты чалган күнү жана кийинки күнү жегиле, ал эми үчүнчү күнгө калганын өрттөп жибергиле.
6 It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow: and if ought remain until the third day, it shall be burnt in the fire.
7 Эгерде ким аны үчүнчү күнү жесе, бул жийиркеничтүү, бул Кудайга жакпайт.
7 And if it be eaten at all on the third day, it is abominable; it shall not be accepted.
8 Аны жеген адам күнөөлүү болот, анткени ал Теңирдин ыйык нерсесин булгады. Ал адам өз элинин ичинен жок кылынат.
8 Therefore every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the Lord: and that soul shall be cut off from among his people.
9 Жериңерден түшүмүңөрдү жыйнап жатканыңарда, талааңардын четин жыйнабай калтырып койгула, түшүм жыйнаганда түшүп калганын терип албагыла.
9
And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest.
10 Жүзүмүңөрдү жыйнаганда түшүмүнөн калтырып койгула, жүзүмүңөрдүн түшүп калганын терип албагыла. Аларды жарды менен келгинге калтыргыла. Мен силердин Кудай-Теңириңермин.
10 And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard; thou shalt leave them for the poor and stranger: I am the Lord your God.
11 Уурдабагыла, калп айтпагыла, бири-бириңерди алдабагыла.
11
Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another.
12 Менин атым менен жалган убада бербегиле, Кудайыңардын атын ушинтип булгабагыла. Мен Теңирмин.
12
And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the Lord.
13 Өз жакыныңды таарынтпа, тонобо. Жалданган адамдын кызмат акысы таң атканга чейин берилбей калбасын.
13
Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning.
14 Кулагы кереңге жаман сөз айтпа, чалынып жыгылсын деп, сокурдун алдына эч нерсе таштаба. Кудайыңдан корк, Мен Теңириңмин.
14
Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the Lord.
15 Сотто жалган сүйлөбө. Жакырды кемсинтпе. Улуу адамга жагынба. Жакыныңа калыс бол.
15
Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour.
16 Өз элиңдин арасында сөз ташыба, жакыныңдын өмүрүнө балта чаппа. Мен Теңирмин.
16
Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the Lord.
17 Бир тууганыңды ичиңден жек көрө бербе; жакыныңдын жаңылыштыгын көрсөт, ошондо ал үчүн күнөөкөр болбойсуң.
17
Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him.
18 Өз элиңдин уулдарына жамандык ойлобо, кек сактаба, тескерисинче, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Мен Теңирмин.
18
Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the Lord.
19 Менин мыйзамдарымды аткаргыла. Эки түрдөгү жаныбарды бири-бири менен аргындаштырба. Талааңа аралаштырып эки түрдүү урук сеппе. Жүн менен зыгыр буласынан аралаш токулган кийим кийбе.
19
Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee.
20 Ким никелешкен эри бар күң аял менен жатса, бирок анын куну төлөнө элек болсо же эркиндик бериле элек болсо, анда алар жазаланышсын. Бирок аларды өлүм жазасына тартпасын, анткени аял эркин эмес.
20
And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her; she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free.
21 Ошол эркек киши жыйын чатырынын эшигинин алдына айып үчүн чалынуучу курмандыкка Теңирге арнап бир кочкор алып келсин.
21 And he shall bring his trespass offering unto the Lord, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering.
22 Ыйык кызмат кылуучу айып үчүн чалынган кочкор менен Теңирдин алдында аны кылган күнөөсүнөн арылтат, ошондо анын кылган күнөөсү кечирилет.
22 And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the Lord for his sin which he hath done: and the sin which he hath done shall be forgiven him.
23 Кудай-Теңириңер силерге берген жерге келгениңерде, мөмө бере турган кандайдыр бир дарак тиккениңерде, анын мөмөлөрүн сүннөтсүз деп эсептегиле. Аларды үч жылга чейин сүннөтсүз деп эсептегиле, аларды жебегиле.
23
And when ye shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised: three years shall it be as uncircumcised unto you: it shall not be eaten of.
24 Ал эми төртүнчү жылы анын бардык жемиштери Теңирди даңктоо майрамдарына арналсын.
24 But in the fourth year all the fruit thereof shall be holy to praise the Lord withal.
25 Бешинчи жылы анын мөмөлөрүн жесеңер болот, анын мөмөлөрүн жыйнап алсаңар болот. Мен силердин Кудай-Теңириңермин.
25 And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof: I am the Lord your God.
26 Эч нерсени каны менен жебегиле. Сыйкырчылык кылбагыла, төлгө салбагыла.
26
Ye shall not eat any thing with the blood: neither shall ye use enchantment, nor observe times.
27 Чачыңарды тегерете алдырбагыла, сакалыңардын учун кыркпагыла.
27 Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard.
28 Өлгөндү эстеп жүрүш үчүн, өз денеңерге так салбагыла, денеңерге ийне менен чегип жазбагыла. Мен Теңирмин.
28 Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the Lord.
29 Жер бузулуп, бузуктукка толуп кетпеши үчүн, өз кызыңдын бузулуп кетүүсүнө жол бербе.
29
Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore; lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness.
30 Менин ишемби күндөрүмдү сактагыла, Менин ыйык жайымды сыйлагыла. Мен Теңирмин.
30
Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the Lord.
31 Өлгөндөрдү чакыргандарга кайрылбагыла, сыйкырчыларга барбагыла, өзүңөрдү алар менен булгабагыла. Мен силердин Кудай-Теңириңермин.
31
Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the Lord your God.
32 Аксакал алдында ордуңдан тур, карыя кишини сыйла, Кудайыңдан корк. Мен Теңирмин.
32
Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and fear thy God: I am the Lord.
33 Жериңерге көчүп келген келгинди кысымга албагыла.
33
And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him.
34 Көчүп келген келгин адам силер үчүн жергиликтүү адамдай болсун. Аны өзүңдү сүйгөндөй сүй, анткени силер да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Мен силердин Кудай-Теңириңермин.
34 But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the Lord your God.
35 Сот ишинде, бир нерсенин узун-туурасын, салмагын, суюктуктун көлөмүн өлчөөдө адилет болгула.
35
Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, or in measure.
36 Силердин таразаңар, тараза таштарыңар, эйфаңар жана гиниңер туура болсун. Силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудай-Теңириңер Менмин.
36 Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have: I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt.
37 Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла. Мен Теңирмин».
37 Therefore shall ye observe all my statutes, and all my judgments, and do them: I am the Lord.