Matt.19.1-Matt.19.9; Mark.10.1-Mark.10.12
Matt.17.24; Luke.9.51; Luke.17.11; John.10.40; Matt.4.25
Matt.12.15
Matt.5.31-Matt.5.32; Mark.10.1-Mark.10.12; Luke.16.18; 1Cor.7.10-1Cor.7.15
John.8.6; Matt.5.31
Gen.1.27; Gen.2.18; Gen.2.21-Gen.2.23; Gen.5.2; Matt.21.16
Eph.5.31; Gen.2.24; 1Cor.6.16; Mal.2.15
1Cor.7.10
Deut.24.1-Deut.24.4
Mark.16.14; Mark.3.5; Mark.6.52; Heb.3.8
Matt.5.32
1Cor.7.2; 1Cor.7.7-1Cor.7.9; 1Cor.7.17; Matt.20.23; Matt.13.11
1Cor.7.32
Matt.19.13-Matt.19.15; Mark.10.13-Mark.10.16; Luke.18.15-Luke.18.17
Mark.10.13-Mark.10.16; Luke.18.15-Luke.18.17
Mark.10.48
Matt.18.3; Mark.9.39
Matt.19.16-Matt.19.29; Mark.10.17-Mark.10.30; Luke.18.18-Luke.18.30; Luke.10.25-Luke.10.28
Mark.10.17-Mark.10.30; Luke.18.18-Luke.18.30; Luke.10.25-Luke.10.30
Matt.19.29; Matt.25.46; Matt.18.8
Lev.18.5; Neh.9.29; Ezek.20.11; Ezek.20.13; Ezek.20.21; Rom.10.5; Gal.3.12
Rom.13.9; Exod.20.12-Exod.20.16; Deut.5.16-Deut.5.20; Matt.5.21; Matt.5.27
Matt.5.43; Matt.22.39; Mark.12.31; Luke.10.27; Gal.5.14; Jas.2.8; Lev.19.18
Phil.3.6
Matt.5.48; Luke.12.33; Luke.16.9; Luke.19.8; Acts.2.45; Acts.4.34-Acts.4.35; 1Tim.6.18-1Tim.6.19; Matt.6.19-Matt.6.20
Ezek.33.31
1Cor.1.26; Matt.13.22
Mark.10.24; Matt.12.28
Mark.10.21; Luke.22.61; Gen.18.14; Job.42.2; Jer.32.17; Jer.32.27; Zech.8.6; Mark.14.36; Luke.1.37
Mark.10.28-Mark.10.31; Luke.18.28-Luke.18.30
Matt.4.20; Matt.4.22; Mark.1.18; Mark.1.20
Matt.16.27; Luke.22.30; Rev.3.21; 1Cor.6.2
Luke.14.26; Matt.19.16; Matt.25.34
Matt.20.16; Mark.10.31; Luke.13.30; Matt.21.31-Matt.21.32
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEW



KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.org



General public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Ыйса бул сөздөрдү айтып бүткөндөн кийин, Галилеядан чыгып, Иордан дарыясынын наркы өйүзүнө, Жүйүт аймагына келди.
1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
2 Аны көп эл ээрчип алды. Ыйса ал жерде оорулууларды айыктырды.
2 And great multitudes followed him; and he healed them there.
3
Ыйсанын жанына фарисейлер келишти да, Аны сынап: «Эркек ар кандай себептен улам аялы менен ажырашса болобу?» – деп сурашты.
3
The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
4 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Жаратуучу эң башында эле адамдарды эркек-аял кылып жаратканын окуган жок белеңер?
4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
5 Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип, экөө бир дене болот.
5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?
6 Эми алар эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду адам ажыратпасын».
6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
7 Алар Ыйсага: «Анда эмне үчүн Муса талак кат берип, аялын кетирсе боло тургандыгы жөнүндө айтты эле», – дешти.
7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?
8 Ыйса аларга: «Таш боор болгонуңардан улам, Муса аялыңарды кетирүүгө уруксат берген. Бирок башында мындай эмес болчу.
8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.
9 Бирок Мен силерге айтып коёюн, ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирип, башка аял алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот», – деди.
9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
10 Шакирттери Ыйсага: «Эгерде эркектин аялынын алдындагы милдети ушундай болсо, анда үйлөнбөй эле койгон жакшы», – дешти.
10
His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.
11 Ыйса болсо аларга мындай деди: «Бул сөздү ар бир эле адам кабыл ала албайт. Кимге берилсе, ошол гана кабыл ала алат.
11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
12 Анткени тубаса бычмалдар бар, адамдар тарабынан бычмал болгондор да бар, Асман Падышачылыгы үчүн өздөрүн өздөрү бычмал кылгандар да бар. Кабыл ала алган адам кабыл алсын».
12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.
13
Колун коюп сыйынсын деп, кээ бирөөлөр Ыйсанын жанына балдарын алып келишти. Шакирттер болсо аларга тоскоолдук кылышты.
13
Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.
14 Ыйса аларга: «Балдарды коё бергиле, алардын Мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Анткени Асман Падышачылыгы ушундайлардыкы», – деди.
14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.
15 Балдардын үстүнө колун коюп сыйынгандан кийин, Ыйса ал жерден кетти.
15 And he laid his hands on them, and departed thence.
16
Бир жигит келип, Ыйсадан: «Жакшы Устат! Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн, кандай жакшы иш кылуум керек?» – деп сурады.
16
And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?
17 Ыйса ага: «Мени эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Түбөлүк өмүргө ээ болууну кааласаң, Анын осуяттарын аткар», – деди.
17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.
18 «Кайсы осуяттарды?» – деди ал. Ыйса ага мындай деди: «Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа,
18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,
19 ата-энеңди сыйла, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй».
19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
20 Ошондо жигит Ага: «Мунун баарын мен жаш күнүмдөн бери сактап келем. Мага дагы эмне жетишпейт?» – деди.
20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?
21 Ыйса ага: «Эгерде жеткилең болууну кааласаң, бар да, дүнүйөңдүн баарын сатып, жардыларга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан келип, Менин артымдан ээрчи», – деди.
21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
22 Бул сөздү укканда, жигит капаланып кетип калды. Анткени анын дүнүйөсү көп эле.
22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.
23 Ыйса шакирттерине мындай деди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, бай адамдын Асман Падышачылыгына кириши кыйын.
23
Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.
24 Дагы айтарым, бай адамдын Асман Падышачылыгына кирүүсүнө караганда, ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак».
24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
25 Муну уккан шакирттер аябай таң калышып: «Анда ким куткарылат?» – дешти.
25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?
26 Ыйса болсо аларды карап: «Адамдар муну кыла алышпайт, ал эми Кудай бардыгын кыла алат», – деди.
26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.
27
Ошондо Петир мындай деди: «Мына, биз баарын таштап, Сени ээрчип жүрөбүз. Бул үчүн эмне алабыз?»
27
Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?
28 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, жаңы жашоодо Адам Уулу Өзүнүн улуу тактысына отурганда, Мени ээрчип жүргөн силер да он эки тактыга отуруп, Ысрайылдын он эки уруусуна бийлик жүргүзөсүңөр.
28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
29 Менин ысымым үчүн үй-жайын, ага-инилерин же эже-карындаштарын, атасын же энесин, аялын же балдарын, же өз жерин таштаган адам жүз эсе алат жана түбөлүк өмүрдү мурастайт.
29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.
30 Биринчилердин көпчүлүгү акыркы, акыркылардын көпчүлүгү биринчи болот.
30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.