to seek…: Heb. to the meeting of
whose…: Heb. who had his eyes shut, but now opened
smite…: or, smite through the princes of
the nations: the nations that warred against Israel
that…: or, even to destruction
the Kenite: Heb. Kain
until…: or, how long shall it be ere Asshur carry thee away captive
Num.23.3; Num.23.15
Num.2.22-Num.2.31; Judg.3.10; 1Sam.19.20; 1Sam.19.23; 2Chr.15.1; 2Chr.20.14
Num.23.7
Ezek.1.28; Ezek.3.23; Rev.1.10; Rev.1.17
Ps.1.3; Jer.17.8; Ps.103.16; Isa.61.3
Jer.51.13; Rev.17.1; 1Sam.15.8; 2Sam.5.12; 1Chr.14.2
Num.23.22; Num.14.9; Num.23.24; Isa.38.13; Jer.50.17; Ps.44.6; Jer.50.9
Num.23.24; Gen.49.9; Gen.12.3; Gen.27.29
Job.27.23; Lam.2.15; Ezek.21.14; Ezek.21.17; Ezek.22.13; Num.23.11
Num.22.17; Num.22.37
Num.22.18; Num.16.28
Mic.6.5; Rev.2.14; Gen.49.1
Num.21.27; Num.23.7
Acts.7.48; Num.24.4
Num.23.9; Matt.2.2; Rev.22.16; Gen.49.10; Jer.48.45; 2Sam.8.2
2Sam.8.14; Ps.59.10-Ps.59.11; Amos.9.12; Gen.32.3; Gen.36.8
Num.23.7; Exod.17.14; 1Sam.15.3; 1Sam.15.8
Gen.10.4; Dan.11.30; Gen.10.21; Gen.10.25; Num.24.20
Num.31.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE FOURTH BOOK OF MOSES CALLED NUMBERSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Билам Ысрайыл элине бата берүү Теңирге жагарын көрүп, мурдагыдай сыйкырчылык кылбай, бурулуп, чөлдү карап туруп калды.
1 And when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he went not, as at other times, to seek for enchantments, but he set his face toward the wilderness.
2 Анан Билам көз чаптырып, өз-өз уруусу менен турган Ысрайыл элин көрдү. Ошондо анын үстүнө Кудайдын Руху түштү.
2 And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes; and the spirit of God came upon him.
3 Ошондо ал мындай сөздөрдү айтты: «Бейордун уулу Билам сүйлөп жатат, ачык көргөн адам айтып жатат,
3 And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said:
4 Кудайдын сөзүн угуп жаткан, Кудуреттүүнүн аянын көрүп жаткан адам айтып жатат. Ал жыгылып бара жатат, бирок ал ачык көрүп турат:
4 He hath said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open:
5 Жакып, чатырларың, Ысрайыл, үйлөрүң кандай сонун!
5 How goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, O Israel!
6 Алар дарыя боюндагы бактардай, Теңир отургузган алой дарактарындай, суу боюндагы кедр дарактарындай, өрөөндөй созулуп жатат.
6 As the valleys are they spread forth, as gardens by the river's side, as the trees of lign aloes which the Lord hath planted, and as cedar trees beside the waters.
7 Анын чакаларынан суу ашып-ташып төгүлүп турат, анын укум-тукуму чоң суулардай жайылат. Анын падышасы Агактан да өтүп, падышачылыгынын зоболосу артат.
7 He shall pour the water out of his buckets, and his seed shall be in many waters, and his king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted.
8 Аны Мисирден Кудай алып чыккан. Анын күчү буйволдун күчүндөй, ал өзүнө каршы чыккан элди жеп салат, сөөктөрүн талкалап, жебеси менен жексен кылат.
8 God brought him forth out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn: he shall eat up the nations his enemies, and shall break their bones, and pierce them through with his arrows.
9 Ал тизе бүктү, эркек арстандай, ургаачы арстандай жатат, аны ким тургуза алат? Сага бата берген бата алат, сени каргаган каргышка калат!»
9 He couched, he lay down as a lion, and as a great lion: who shall stir him up? Blessed is he that blesseth thee, and cursed is he that curseth thee.
10 Ошондо Балактын Биламга каары кайнап, колун серпип, ага мындай деди: «Мен сени душманымды каргасын деп чакыргам, бирок сен аларга үч жолу бата бердиң.
10
And Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together: and Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast altogether blessed them these three times.
11 Ошондуктан өз жолуңа туш, мен сени сыйлайын дедим эле, бирок Теңир сени сыйдан ажыратып жатат».
11 Therefore now flee thou to thy place: I thought to promote thee unto great honour; but, lo, the Lord hath kept thee back from honour.
12 Ошондо Билам Балакка мындай деди: «Мен сенин мага жиберген элчилериңе:
12 And Balaam said unto Balak, Spake I not also to thy messengers which thou sentest unto me, saying,
13 “Балак мага алтын-күмүшкө толгон үйүн берсе да, Теңирдин буйругун буза албайм, өз эрким менен жакшылык же жамандык кыла албайм. Теңир эмнени айтса, мен ошону айтам”, – деп айтпадым беле.
13 If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of the Lord, to do either good or bad of mine own mind; but what the Lord saith, that will I speak?
14
Мен өз элиме кетип бара жатам. Жүр мени менен, келечекте бул эл сенин элиңди эмне кыларын мен сага айтып берем».
14 And now, behold, I go unto my people: come therefore, and I will advertise thee what this people shall do to thy people in the latter days.
15 Анан ал мындай сөздөрдү айтты: «Бейордун уулу Билам сүйлөп жатат, ачык көргөн адам айтып жатат.
15
And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said:
16 Кудайдын сөзүн угуп жаткан, Бардыгынан Жогору Тургандан акылмандуулук алган, Кудуреттүүнүн аянын көрүп жаткан адам айтып жатат. Ал жыгылып бара жатат, бирок ал ачык көрүп турат.
16 He hath said, which heard the words of God, and knew the knowledge of the most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open:
17 Аны көрүп турам, бирок азырынча жок. Аны көрүп турам, бирок али жакын эмес. Жакыптан жылдыз чыгат, Ысрайылдын бийлик таягы көтөрүлөт, ал Мааптын төрөлөрүнө сокку урат, Шет уулдарынын бардыгын кыйратат.
17 I shall see him, but not now: I shall behold him, but not nigh: there shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth.
18 Эдом анын карамагында калат, Сеир өз душмандарынын кол астында болот, Ысрайыл болсо өз күчүн көрсөтөт.
18 And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies; and Israel shall do valiantly.
19 Жакыптын тукуму калган шаарларды басып алып талкалайт».
19 Out of Jacob shall come he that shall have dominion, and shall destroy him that remaineth of the city.
20 Анан ал амалыктыктарды көрүп, мындай сөздөрдү айтты: «Амалык – байыркы элдердин бири, бирок ал акырында кыйрап жок болот».
20
And when he looked on Amalek, he took up his parable, and said, Amalek was the first of the nations; but his latter end shall be that he perish for ever.
21 Анан ал кейниликтерди көрүп, мындай сөздөрдү айтты: «Сенин турагың бекем, сенин уяң зоокага салыныптыр.
21 And he looked on the Kenites, and took up his parable, and said, Strong is thy dwellingplace, and thou puttest thy nest in a rock.
22 Бирок Ашур сени колго түшүрүп, туткундап кетерге аз калганда, Кабыл бүлгүнгө учурайт».
22 Nevertheless the Kenite shall be wasted, until Asshur shall carry thee away captive.
23 Анан ал дагы мындай сөздөрдү айтты: «О, кандай кайгы, Кудай муну кылганда ким тирүү калат!
23 And he took up his parable, and said, Alas, who shall live when God doeth this!
24 Китимден кемелер келип, Ашурду багынтып алат, Эйберди да багынтып алат, бирок алар да ойрон болушат!»
24 And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asshur, and shall afflict Eber, and he also shall perish for ever.
25 Ошентип, Билам ордунан туруп, келген жагына, өз жерине кетти, Балак да өз жолу менен кетти.
25 And Balaam rose up, and went and returned to his place: and Balak also went his way.