a crown…: or, she shall compass thee with a crown of glory
health: Heb. medicine
with…: Heb. above all keeping
a froward…: Heb. frowardness of mouth and perverseness of lips
let…: or, all thy ways shall be ordered aright
Prov.1.8; Prov.5.7; Prov.7.24; Prov.8.33; Ps.33.12; Prov.2.2
Job.11.4
1Chr.22.5; Zech.12.10
1Chr.28.9; Eph.6.4; Prov.3.1; Prov.7.2; Lev.18.5; Isa.55.3
Prov.2.2; Prov.4.1
2Thess.2.10
Prov.1.7; Prov.4.1
1Sam.2.30; Song.2.6
Prov.1.9
Prov.4.1; Prov.2.1; Prov.3.2
1Sam.12.23
Job.18.7; Ps.17.37; Ps.118.45; Prov.3.23
Prov.3.18; Prov.4.22; John.1.4; 1John.5.12
Prov.1.15; Ps.1.1
Ps.35.5
Amos.2.8
Job.11.17; Job.22.28; Isa.60.3; Isa.62.1-Isa.62.2; Dan.12.3; 2Sam.23.4; Ps.96.11; Ps.83.8; 1John.3.2
1Sam.2.9; Isa.59.9-Isa.59.10; Jer.23.12; John.12.35; Job.18.5; Matt.6.23; John.11.10; 1John.2.10
Prov.4.10
Prov.3.21; Prov.2.1
Prov.4.13; Prov.8.35; Prov.21.21; Deut.32.47; 1Tim.4.8
Matt.12.35; Ps.15.11
Prov.6.12; Prov.2.15
Heb.12.2
Prov.5.6; Prov.5.21; Heb.12.13; Ps.118.5
Deut.5.32; Deut.28.14; Josh.1.7; 1Kgs.15.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Балдар, атаңардын акыл-насаатын уккула, акыл-эстүү болуу үчүн кулак салгыла!
1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
2 Анткени мен силерге жакшы сабак бердим. Менин осуяттарымды таштабагыла.
2 For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
3 Анткени мен да бир кезде атамдын уулу элем, энемдин жалгыз, сүйүктүү уулу элем.
3 For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
4 Ошондо атам мага акыл үйрөтүп: «Жүрөгүң менин сөздөрүмдү тутуп алсын, осуяттарымды сактап жаша», – деген.
4 He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
5 Даанышмандыкка ээ бол, акылмандуулукка ээ бол. Муну эсиңден чыгарба, менин айткандарымдан четтебе.
5 Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
6 Менин сөзүмдү таштаба, ошондо ал сени сактап жүрөт; аны сүй, ошондо ал сени коргоп жүрөт.
6 Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
7 Эң негизгиси – акылмандык. Акылмандыкка ээ бол, бардык мал-мүлкүң менен акыл-эстүүлүккө ээ бол.
7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
8 Аны бийик бааласаң, ал сени бийикке көтөрөт. Эгерде ага жабышсаң, ал сенин даңкыңды чыгарат.
8 Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
9 Ал сенин башыңа эң сонун гүлчамбар кийгизет, эң сонун таажыга жеткирет.
9 She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
10 Кулак сал, уулум, менин сөздөрүмдү кабыл ал, ошондо өмүрүң узарат.
10 Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
11 Мен сага акылмандыктын жолун көрсөтүп жатам, түз жол менен алып бара жатам.
11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
12 Бара жатканыңда жолуң тарыбайт, чуркап жөнөсөң мүдүрүлбөйсүң.
12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
13 Акыл-насааттарды бекем карма, аны таштаба, сактап жүр, анткени ал сенин өмүрүң.
13 Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
14 Мыйзамсыздардын жолуна түшпө, зулумдардын жолу менен жүрбө.
14
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
15 Ал жолду ташта, ал жол менен баспа, ал жолго жолобо, ал жолдон кыя өт.
15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
16 Анткени алар жамандык кылмайынча укташпайт, бирөөнү кулатмайынча, алардан уйку качат.
16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
17 Анткени алар мыйзамсыздык менен нан таап жешет, уурдалган шарап ичишет.
17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
18 Адил адамдардын жолу – жаркыраган чырак, ал толук жарык киргенге чейин уламдан-улам жаркырай берет.
18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
19 Мыйзамсыздардын жолу – караңгылык, алар эмнеге мүдүрүлөрүн билишпейт.
19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
20 Уулум! Менин сөздөрүмө кулак сал, айткандарыма кулагыңды төшө!
20
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
21 Алар сенин көз алдыңдан кетпесин, аларды жүрөгүңдүн түпкүрүндө сакта.
21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
22 Анткени ал – аны тапкандар үчүн өмүр, бүт денеси үчүн – саламаттык.
22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
23 Баарынан да, сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта, анткени өмүрдүн булагы анда.
23
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
24 Калп айтуудан баш тарт, анткорлонуп сүйлөөдөн кач.
24 Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
25 Көзүң түз карасын, көз карашың түз болсун.
25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
26 Басар жолуңду ойлонуп бас, ошондо сенин бүт жолуң бекем болот.
26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
27 Оңго да, солго да бурулба, бутуңду жаман жолдон алыс кыл.
27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
28-29
27

CHAPTER 5.

28-29
1-27 My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding: