mouth: Heb. palate
thy wealth: Heb. thy strength
satisfy…: Heb. water thee
be thou…: Heb. err thou always in her love
sins: Heb. sin
Prov.4.20; Prov.2.1-Prov.2.2; Prov.22.17
Prov.1.4; Mal.2.7
Prov.4.20; Prov.2.1-Prov.2.2; Prov.22.17
Prov.1.4; Mal.2.7
Prov.2.16; Ps.54.22
Eccl.7.26; Deut.29.18; Jer.9.15; Lam.3.15; Lam.3.19; Rev.8.11; Ps.56.5; Ps.54.22; Ps.149.6
Prov.7.27
Prov.5.21; Prov.4.26
Prov.4.1
Ps.126.2
Ezek.24.23
Prov.1.22; Prov.1.29; Prov.12.1; Prov.1.25; Ps.106.11
Ps.93.17
Prov.5.18; Prov.9.17; Song.4.12; Song.4.15; Jer.2.13
Ps.67.27; Jer.9.21; Zech.8.5
Prov.14.10
Prov.5.15; Deut.24.5; Mal.2.14
Song.2.9; Song.2.17; Song.8.14; Jer.31.14
Prov.2.16; Prov.2.16
Ps.118.168; Hos.7.2; Heb.4.13; Job.14.16; Ps.10.4; Prov.5.6
Ps.7.16-Ps.7.17; Prov.6.2
Job.4.21; Job.12.24
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Уулум! Акыл-эстүү болушуң үчүн, оозуңда билим болушу үчүн, менин даанышмандык менен айткан сөздөрүмө кулак сал, акылмандык менен айткан сөздөрүмө кулак төшө.
My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
Уулум! Акыл-эстүү болушуң үчүн, оозуңда билим болушу үчүн, менин даанышмандык менен айткан сөздөрүмө кулак сал, акылмандык менен айткан сөздөрүмө кулак төшө.
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
Анткени башка бирөөнүн аялы тилинен бал тамызып сүйлөйт, сүйлөгөн сөздөрү зайтун майынан да жумшак.
For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Бирок анын акыры эрмендей ачуу, эки миздүү кылычтай курч.
But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
Анын буту өлүмгө алып барат, таманы өлгөндөр жаткан жайга түшүрөт.
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
Эгерде сен анын баскан жолун билгиң келсе, анын жолдору туруктуу эмес, ошондуктан сен аларды биле албайсың.
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
Ошондуктан, балдарым, мени уккула, менин оозумдан чыккан сөздөрдөн четтебегиле.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
Ал аялдан алыс жүр, анын үйүнүн эшигине жакын барба,
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
болбосо ден соолугуңду башкаларга алдырасың, өмүрүңдү кыйноочуга бересиң,
Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
күчүңө башка бирөөлөр тоёт, эмгегиң башка бирөөнүн үйүнө кетет.
Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
Дене-мүчөң күч-кубаттан ажыраганда, онтоп,
And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
мындай деп айтасың: «Эмне үчүн мен акыл-насаатты жек көрдүм экен, эмне үчүн жүрөгүм ашкерелөөнү капарына албады экен?
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
Эмне үчүн устаттарымдын үнүн укпадым экен, эмне үчүн насаатчыларыма кулак төшөбөдүм экен?
And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
Аз жерден элдин жана коомдун арасында ар кандай жамандыкка дуушар болуп кала жаздадым».
I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
Өз көлмөңдөгү, өз кудугуңдагы суудан ич.
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
Булактарың көчөгө, агын сууларың аянттарга акпасын.
Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
Алар жат кишиге эмес, бир гана сага таандык болсун.
Let them be only thine own, and not strangers' with thee.
Булагың баталуу болсун. Жаш кезде алган,
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
маралдай сүйкүмдүү, жейрендей сулуу аялың менен кубан. Анын төшү сени ар дайым канааттандырсын, анын махабаты менен дайыма ыракаттан.
Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
Уулум, башка бирөөнүн аялына кызыгып, башка бирөөнүн аялынын төшүн кучактап эмне кыласың?
And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
Адамдын жолдору Теңирдин көз алдында, Ал анын ар бир кадамын ченеп турат.
For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings.
Мыйзамсыз адамды өзүнүн мыйзамсыздыгы тузакка түшүрөт, ал өз күнөөсүнүн торунда камалып турат.
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
Ал акыл-насааттын жетишсиздигинен өлөт, акылсыздыгынын көптүгүнөн жок болот.
He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.