my strength: Heb. my rock
ungodly men: Heb. Belial
sorrows: or, cords
out of his nostrils: Heb. by his, etc
many: or, great
before: Heb. with
in…: Heb. before his eyes
shew thyself froward: or, wrestle
candle: or, lamp
run…: or, broken
tried: or, refined
thy gentleness…: or, with thy meekness thou hast multiplied me
my feet: Heb. mine ankles
subdued: Heb. caused to bow
As soon…: Heb. At the hearing of the ear
submit…: or, yield feigned obedience
strangers: Heb. sons of the stranger
strangers: Heb. sons of the stranger
avengeth: Heb. giveth avengements for
subdueth: or, destroyeth
violent…: Heb. man of violence
give…: or, confess
Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Ps.90.2; Ps.143.2; Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Heb.2.13; Ps.17.31; Gen.15.1; Ps.111.9; Luke.1.69; Ps.9.10
Ps.47.2; Ps.95.4; Ps.112.3; Ps.144.3
Ps.114.3; Ps.118.61; Ps.31.6
Ps.17.5
Ps.65.14; Ps.101.3; Ps.119.1; Jonah.2.3; Ps.10.4
Judg.5.4; Acts.4.31; Acts.16.26
Ps.20.10
Ps.143.5; Isa.64.1; Exod.20.21
Ps.103.3
Job.36.29; Ps.96.2; Ps.28.3
Ps.148.8; Josh.10.11
1Sam.2.10; 1Sam.7.10; Job.37.4; Isa.30.30; Ps.28.3-Ps.28.9
Ps.7.14; Ps.63.8; Ps.76.18; Ps.143.6; Deut.32.23; Deut.32.42; Hab.3.11; Exod.14.24; Josh.10.10
Ps.41.2; Joel.1.20; Job.36.30; Ps.105.9; Nah.1.4; Exod.15.8
Ps.143.7; Exod.2.10; Ps.31.6; Job.22.11
Ps.141.6
Ps.30.9; Ps.117.5; Ps.17.37; Ps.21.9; 2Sam.15.26
Ps.7.9; 1Sam.24.20; 1Sam.26.23; 1Kgs.8.32; Job.22.30
Gen.18.19; Prov.8.32
Ps.118.30; Ps.118.102
Gen.17.1; 1Kgs.14.8
Matt.5.7
Ps.80.13; Lev.26.23-Lev.26.24; Prov.3.34; Acts.7.42; Rom.1.28
Exod.3.7; Ps.100.5
Ps.131.17; 1Kgs.11.36; 1Kgs.15.4; 2Kgs.8.19; 2Sam.21.17; Job.18.5-Job.18.6
Isa.35.6; 2Sam.5.6-2Sam.5.9
Deut.32.4; Dan.4.34; Matt.5.48; Rev.15.3; Ps.11.7; Ps.17.3; Ps.16.7
Ps.85.8; Ps.17.3
1Sam.2.4; Isa.45.5; Ps.100.2; Ps.100.6; Ps.118.1; Job.22.3
Hab.3.19; Deut.32.13; Isa.58.14
Ps.143.1
Ps.19.3; Isa.63.9
Ps.30.9; Prov.4.12; Ps.17.20
Exod.23.27; Ps.20.13
Job.27.9
2Kgs.13.7; Isa.10.6; Mic.7.10; Zech.10.5
2Sam.3.1; 2Sam.19.9; 2Sam.19.43; 2Sam.20.1; Ps.2.8; 2Sam.8.1-2Sam.8.14; Isa.55.5; Ps.21.28
Ps.143.7; Ps.65.3; Ps.80.16; Deut.33.29
Ps.17.45; Mic.7.17
Ps.46.4; Ps.143.2; Isa.45.1
Ps.58.2; Ps.139.2
Rom.15.9; Ps.65.4
Ps.143.10; Ps.2.2; Ps.88.30; 2Sam.7.12-2Sam.7.13; 2Sam.7.29
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
.
I will love thee, O Lord, my strength.
Сени сүйөм, Теңирим, күч-кубатым менин!
I will love thee, O Lord, my strength.
Теңир менин тирегим, баш паанам, куткаруучум; Кудайым менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мүйүзүм, таянычым.
The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.
Табынууга татыктуу Теңирдин атын чакырып, душмандарымдан кутулам.
I will call upon the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Мени өлүм азаптары курчап алды, кыйынчылыктардын агымы үрөйүмдү учурду.
The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid.
Мага өлгөндөр жаткан жайдын чынжырлары салынды, өлүмдүн торуна чалындым.
The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me.
Мен кысталышта калганда, Теңиримди чакырдым, Кудайыма жалындым. Ал Өз турагынан менин үнүмдү укту, зар-муңум Анын кулагына жетти.
In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.
Жер силкинип термелди, тоолордун негиздери ордунан козголду, анткени Кудай каарданды.
Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.
Анын каарынан түтүн көтөрүлүп, оозунан баарын жалмай турган от чыкты, Андан күйүп жаткан чоктор чачырап жатты.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Асманды эңкейтип, Ал жерге түштү, Анын бут астында караңгылык жатты.
He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.
Ал керуптардын үстүнө отуруп, шамалдын канатында учуп жөнөдү.
And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the wings of the wind.
Караңгылыкты Өзүнө жабуу кылды, асмандагы булуттарды, кара булуттарды Өзүнүн тегерегине чатыр кылды.
He made darkness his secret place; his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies.
Анын алдындагы жарыктан Анын булуттары, мөндүр, кызыл чоктор качты.
At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.
Асманда Теңир күркүрөдү, Бардыгынан Жогору Турган үн салды – мөндүр жана жалындаган чок.
The Lord also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.
Өзүнүн жебелерин тартып, аларды туш-тушка чачыратты; көп чагылган жиберип, аларды туш-тушка качырды.
Yea, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.
Теңирим, Сенин каардуу үнүңдөн, Сенин каарыңдын илебинен суу башаттары, ааламдын негизи ачылды.
Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O Lord, at the blast of the breath of thy nostrils.
Ал асмандан колун сунуп, мени алды, мени чоң суулардан тартып чыгарды.
He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.
Мени күчтүү душманымдан, менден күчтүү болгон жек көрүүчүлөрдөн куткарды.
He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.
Алар мага башыма мүшкүл түшкөн күнү каршы чыгышты. Бирок Теңир мага жөлөк болду.
They prevented me in the day of my calamity: but the Lord was my stay.
Ал мени кең жерге алып чыкты, мени куткарды, анткени Ал мени жакшы көрөт.
He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.
Теңир менин адилдигиме жараша, колумдун тазалагына жараша тиешемди берди.
The Lord rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Анткени мен Теңирдин жолун сактадым, Кудайымдын алдында мыйзамсыз болгон эмесмин.
For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.
Анткени Анын бардык мыйзамдары менин алдымда, Анын көрсөтмөлөрүнөн четтеген жокмун.
For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.
Мен Кудай алдында таза элем, күнөө кылып албайын деп сактанчумун.
I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.
Теңир Өзүнүн көз алдындагы адилдигиме жараша, колумдун тазалыгына жараша тиешемди берди.
Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.
Боорукерге Сен боорукердик кыласың, адил адамга адилет мамиле кыласың.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful; with an upright man thou wilt shew thyself upright;
Тазаларга тазалыгына жараша мамиле кыласың, алдамчыга алдамчылыгына жараша мамиле кыласың.
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself froward.
Анткени Сен эзилген адамдарды куткарасың, ал эми менменсинип карагандарды кемсинтесиң.
For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.
Теңир, Сен менин шамымды күйгүзөсүң. Кудайым караңгымды жарык кылат.
For thou wilt light my candle: the Lord my God will enlighten my darkness.
Мен Сени менен аскерлерди талкалайм, Кудайым менен чепти ашып түшөм.
For by thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a wall.
Кудай! Анын жолу таза, Теңирдин сөзү таза. Ал – Өзүнө таянгандардын баарына калкан.
As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.
Теңирден башка Кудай барбы? Биздин Кудайдан башка Сактоочу барбы?
For who is God save the Lord? or who is a rock save our God?
Кудай мага күч берет, мага түз жол салат.
It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.
Буттарымды бугунун буттарындай кылат, мени бийик жерлериме чыгарат.
He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.
Колумду согушка даярдайт, ошон үчүн колдорум жез жааны сындырат.
He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.
Сен мага куткаруучу калканыңды бердиң, Сенин оң колуң мени колдоп турат, Сенин ырайымың мени жогору көтөрөт.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.
Сен менин баса турган жолумду кеңейтесиң, ошондо тизелерим титиребейт.
Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.
Душмандарымды кууп жетип, аларды жок кылмайынча, артка кайтпайм.
I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.
Аларды талкалайм, алар тура албай калышат, менин бут алдыма жыгылышат.
I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet.
Анткени Сен мага согушканга күч бердиң, мага каршы көтөрүлгөндөрдү бут алдыма жыгып бердиң.
For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.
Душманымды менин көз алдымда артка чегинттиң. Мени жек көргөндү кыйратып жатам.
Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.
Алар боздоп жатышат, бирок алардын куткарары жок. Кудайга жалынып жатышат, бирок Ал аларды укпайт.
They cried, but there was none to save them: even unto the Lord, but he answered them not.
Аларды топурактай сапырып, көчөдөгү балчыктай тебеледим.
Then did I beat them small as the dust before the wind: I did cast them out as the dirt in the streets.
Сен мени эл козголоңунан куткарып алып, бөтөн элдерге эл башчы кылдың. Өзүм тааныбаган эл мага кызмат кылып жатат.
Thou hast delivered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.
Алар мен жөнүндө угуп эле, мага баш ийишет. Бөтөн элдер менин алдымда жасакерленишет.
As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves unto me.
Бөтөн элдер кумсарып, өздөрүнүн сепилдеринде титиреп отурушат.
The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.
Теңир тирүү, менин тирегим даңкталсын! Мени куткарган Кудай даңазалансын!
The Lord liveth; and blessed be my rock; and let the God of my salvation be exalted.
Мен үчүн өч алган, бөтөн элдерди багындырып берген Кудай,
It is God that avengeth me, and subdueth the people under me.
мени душмандарымдан куткарган Кудай даңкталсын! Мага каршы чыккандардын алдында Сен мени жогору көтөрдүң, мени катаал кишиден куткардың.
He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Ошон үчүн, Теңир, Сени даңктайм, бөтөн элдердин арасында Сенин ысымыңды даңктап ырдайм.
Therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name.
Падышаны улуу жеңиш менен куткарган, Өзүң майлаган Дөөткө жана анын укум-тукумуна түбөлүккө ырайым кылган Сени даңктап ырдайм.
Great deliverance giveth he to his king; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.