of…: or, for Asaph
mine: Heb. with me
hast…: Heb. thy portion was with
givest: Heb. sendest
that…: Heb. that disposeth his way
Josh.22.22; Ps.112.3
Lam.2.15; Ps.47.3; Ps.79.2; Ps.93.1; Deut.33.2
Exod.19.16; Ps.20.10; Ps.96.3; Lev.10.2; Num.16.35; Dan.7.10
Deut.4.26; Deut.31.28; Deut.32.1; Isa.1.2; Mic.6.1-Mic.6.2
Exod.24.7-Exod.24.8; Gen.15.9-Gen.15.18
Ps.88.6; Ps.96.6; Rev.16.5; Rev.16.7; Rev.19.2; Ps.57.12; Ps.74.8
Ps.80.9; Ps.48.2; Exod.20.2
Ps.39.7
Matt.10.29
Ps.23.1
Ps.49.23; Ps.26.6; Ps.68.31; Ps.106.22; Heb.13.15; Hos.14.3; Rom.12.1; Ps.21.26; Ps.60.9; Ps.64.2; Ps.75.12; Ps.115.5; Ps.115.9; Num.30.3; Deut.23.21; Job.22.27; Eccl.5.3-Eccl.5.4
Ps.80.8; Zech.13.9; Ps.106.6; Ps.90.15; Ps.49.23; Ps.21.24
Rom.2.21-Rom.2.22; 1Kgs.14.9; Neh.9.26
Rom.1.32; 1Tim.5.22
Ps.51.4
Eccl.8.11; Isa.57.11; Ps.89.8; 2Kgs.19.4; Job.13.18; Job.23.4
Ps.9.18; Ps.7.3
Ps.49.14-Ps.49.15; Gal.6.16; Ps.90.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Кудайлардын Кудайы, Теңир, үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин жер жүзүндөгүлөрдүн бардыгын чакырат.
1 The mighty God, even the Lord, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof.
2 Кудай сулуулуктун туу чокусу болгон Сион тоосунан келет.
2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined.
3 Кудайыбыз келе жатат, Ал унчукпай келе жаткан жок: Анын алдында – баарын жалмаган от, тегерегинде – катуу бороон.
3 Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him.
4 Ал Өз элин соттоо үчүн, жогорудан асман менен жерге чакырык салып жатат:
4 He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people.
5 «Курмандыктын жанында Мени менен келишим түзгөн Менин ыйыктарымды чогулткула».
5 Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.
6 Асман Анын чындыгын жар салып жатат, анткени бул Сот – Кудай Өзү.
6 And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge himself. Selah.
7 «Элим, Мени ук, Мен сүйлөйм, Ысрайыл, Мен сага каршы күбөгө өтөм. Мен Кудаймын, сенин Кудайыңмын.
7
Hear, O my people, and I will speak; O Israel, and I will testify against thee: I am God, even thy God.
8 Мен сени курмандыктарың үчүн жемелебейм. Сенин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарың дайыма Менин алдымда.
8 I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, to have been continually before me.
9 Сенин үйүңдөн букачар да албайм, сенин корооңдон теке да албайм.
9 I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds.
10 Анткени токойдогу жаныбарлардын баары Меники, тоодогу миңдеген мал да Меники.
10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.
11 Тоодогу бардык куштарды билем, талаадагы жаныбарлар Менин алдымда.
11 I know all the fowls of the mountains: and the wild beasts of the field are mine.
12 Эгерде Мен ачка болсом да, сага айтмак эмесмин, анткени бүткүл аалам жана анда жашагандардын баары Меники.
12 If I were hungry, I would not tell thee: for the world is mine, and the fulness thereof.
13 Мен букачардын этин жемек белем? Текенин канын ичмек белем?
13 Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats?
14 Кудайга мактоо курмандыгын алып кел, кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар.
14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High:
15 Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү Мени чакыр, Мен сени куткарам, сен болсо Мени даңктайсың».
15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me.
16 Күнөөкөргө болсо Кудай мындай дейт: «Эмне үчүн сен Менин мыйзамдарымды жар саласың, осуятымды оозуңа аласың?
16
But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth?
17 Сен Менин мыйзамдарымды жек көрөсүң, Менин сөздөрүмдү таштап салдың.
17 Seeing thou hatest instruction, and castest my words behind thee.
18 Ууруну көргөндө, ага кошулуп кетесиң, ойноштук кылгандарга кошулуп ойноштук кыласың.
18 When thou sawest a thief, then thou consentedst with him, and hast been partaker with adulterers.
19 Оозуңдан жаман сөздөр чыгат, тилиң болсо жалган сөздөрдү куюлуштуруп сүйлөйт.
19 Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit.
20 Отуруп алып бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң, өз энеңдин уулун жамандайсың.
20 Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own mother's son.
21 Сен ушундай кылдың, бирок Мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, Мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм.
21 These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes.
22 Кудайды унуткандар, мына ушуну түшүнгүлө, болбосо Мен силерди тытып жок кылгым келсе, эч ким куткарбайт.
22 Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver.
23 Мага мактоо курмандыгын алып келген адам – Мага урмат көрсөткөн адам. Өз жолун байкап жүргөн адамга Мен Кудайдын куткаруусун көрсөтөм».
23 Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.