Жекшемби күнү.
John.17.7-John.17.8; John.8.26; John.14.10; Rev.22.6; Rev.22.16
John.19.35; Rev.6.9; Rev.12.17; Rev.19.10; 1Cor.1.6; Rev.1.11; Rev.1.19
Rev.22.7; Luke.11.28; John.8.51; 1John.2.3; Rev.22.10; 1John.2.18; Rom.13.11
Rev.1.8; Rev.4.8; Heb.13.8; Exod.3.14; John.1.1; Rev.3.1; Rev.4.5; Rev.5.6
Rev.3.14; John.18.37; 1Tim.6.13; Rev.2.13; Ps.88.38; Isa.55.4; Col.1.18; Ps.88.28; Acts.26.23; 1Cor.15.20; Rev.17.14; Rev.19.16; Ps.88.28; John.13.34; John.15.9; 1Pet.1.18-1Pet.1.19
Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rev.5.10; Rev.20.6; 1Pet.2.9; Rom.15.6; Rom.11.36; 1Pet.4.11
Dan.7.13; Matt.16.27; Zech.12.10; John.19.37
Rev.21.6; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.43.10; Isa.44.6; Rev.1.4
Phil.4.14; John.16.33; 2Tim.2.12; Rev.3.10; Rev.1.2
Rev.4.2; Rev.17.3; Rev.21.10; 1Kgs.18.12; Ezek.3.12; Matt.22.43; 2Cor.12.2; Acts.20.7; 1Cor.16.2; Rev.4.1
Rev.1.2; Rev.1.19
Rev.1.20; Rev.2.1; Exod.25.37; 2Chr.4.20; Zech.4.2; Rev.11.4
Dan.7.13; Rev.14.14; Dan.10.16; Dan.10.5; Rev.15.6
Dan.7.9; Rev.2.18; Rev.19.12; Dan.10.6
Ezek.1.7; Dan.10.6; Rev.14.2; Rev.19.6; Ezek.43.2
Rev.1.20; Rev.2.1; Rev.3.1; Rev.19.15; Rev.2.12; Rev.2.16; Isa.49.2; Eph.6.17; Heb.4.12; Matt.17.2; Judg.5.31
Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Dan.8.17-Dan.8.18; Dan.10.9-Dan.10.10; Dan.10.15; Luke.24.37; John.21.12; Matt.17.7; Rev.2.8; Rev.22.13; Isa.41.4; Isa.44.6; Isa.48.12
Rom.6.9; Rom.14.9; Rev.9.1; Rev.20.1
Rev.1.2; Rev.1.11; Rev.1.12-Rev.1.16
Rev.1.12; Matt.5.14-Matt.5.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE REVELATION OF ST. JOHN THE DIVINEKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Бул – Ыйса Машайактын аяны. Жакында эмне болорун Өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн, Кудай Ага ушул аянды берди. Кудай бул аянды Өзүнүн периштеси аркылуу Өзүнүн кулу Жаканга көрсөттү.
1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:
2 Жакан болсо Кудайдын сөзүн, Ыйса Машайактын күбөлөндүрүүсүн жана өзүнүн көргөндөрүн күбөлөндүрдү.
2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.
3 Ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле аянда жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды.
3 Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
4
Асиядагы жети Жыйынга Жакан мындай деп жазат: Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан Кудай, Анын тактысынын алдында турган жети рух,
4 John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;
5 ошондой эле ишенимдүү күбө, өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген, жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин! Бизди сүйгөндүктөн, күнөөлөрүбүздү Өзүнүн каны менен жууган,
5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,
6 бизди Өзүнүн Атасы Кудайга падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган Ал түбөлүккө даңкталып, бийлик кыла берсин! Оомийин!
6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
7 Мына, Ал булуттар менен келе жатат, Аны бардык көздөр көрөт, Аны найза менен сайгандар да көрүшөт. Жер үстүндөгү бардык элдер Анын алдында боздоп ыйлашат. Ооба, ошондой болот, оомийин.
7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.
8 Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Теңир мындай дейт: «Мен Альфамын жана Омегамын, башымын жана аягымын».
8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
9
Ыйса Машайактын азап чегүүсүнө, падышачылык кылуусуна жана чыдамкайлык көрсөтүүсүнө ортоктош болгон мен, Жакан, силердин бир тууганыңар, Кудайдын сөзү үчүн жана Ыйса Машайак жөнүндө күбөлөндүргөнүм үчүн, Патмос аралында болдум.
9
I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.
10 Теңирдин күнүндө мен Рухка толдум. Ошондо мен арка жагымдан сурнайдын үнүндөй болгон катуу үндү уктум, ал үн мындай деп айтты: «Мен Альфамын жана Омегамын, биринчимин жана акыркымын.
10 I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,
11 Эмнени көрүп турсаң, ошону китепке жазып, аны Асиядагы Эфес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардес, Филаделфия жана Лаодикея Жыйындарына жибер».
11 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.
12 Мага сүйлөгөн үн кимдин үнү экенин көрөйүн деп, артымды карадым. Ошондо мен жети алтын шамдалды көрдүм.
12 And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks;
13 Жети шамдалдын ортосунда Адам Уулуна окшогон бирөө туруптур. Ал узун кийим кийип, көкүрөгүн алтын кемер менен курчап алыптыр.
13 And in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.
14 Анын башы менен чачы ак жүндөй жана кардай аппак, көздөрү оттун жалынындай,
14 His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;
15 буттары меште кызып жаркыраган жездей, үнү суулардын шаркыраган үнүндөй эле.
15 And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.
16 Анын оң колунда жети жылдыз бар экен, Анын оозунан эки миздүү кылыч чыгып туруптур. Анын жүзү болсо жаркырап тийип турган күндөй эле.
16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.
17 Мен Аны көргөндө, Анын бут алдына өлүк сыяктуу жыгылдым. Ошондо Ал менин үстүмө оң колун коюп, мындай деди: «Коркпо! Мен биринчимин жана акыркымын.
17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:
18 Мен тирүүмүн. Өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн, оомийин. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары Менде.
18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.
19 Ошондуктан эмнени көрсөң, азыр эмне болуп жатса, мындан кийин эмне боло турган болсо, ошонун баарын жаз.
19
Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;
20 Менин оң колумдагы сен көргөн жети жылдыздын жана жети алтын шамдалдын жашыруун сыры мындай: жети жылдыз – жети Жыйындын периштелери, ал эми сен көргөн жети шамдал – жети Жыйындын өзү.
20 The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.