1Sam.12.22; Jer.31.37; Jer.33.24; 2Cor.11.22; Phil.3.5
Ps.93.14; Rom.8.29
1Kgs.19.10; 1Kgs.19.14
1Kgs.19.18
Rom.9.27; Jer.3.14; Zech.13.8
Rom.4.4; Deut.9.4-Deut.9.5
Rom.9.31; Rom.11.25
Isa.29.10; Deut.29.4; Isa.43.8; Jer.5.21; Ezek.12.2; Eph.4.18; Matt.13.14
Ps.68.23-Ps.68.24
Acts.28.28
Rom.15.16; Acts.26.17; Acts.9.15
1Cor.7.16; 1Cor.9.22; 1Tim.4.16; Jas.5.20
Rom.5.11
Num.15.18-Num.15.21; Neh.10.37; Ezek.44.30
Jer.11.16; Ps.51.10; John.15.2; Eph.2.12
1Cor.10.12; 2Cor.1.24; Rom.12.3; Rom.12.16; 1Tim.6.17; Prov.28.14; Isa.66.2; Isa.66.5; Jer.44.10; Phil.2.12
1Cor.15.2; Heb.3.6; Heb.3.14; John.15.2
2Cor.3.16
Rom.12.16; 2Cor.3.14; Rom.11.7; Rev.7.9; Luke.21.24
Isa.59.20-Isa.59.21; John.4.22; Heb.8.8-Heb.8.12; Ps.13.7; Ps.52.7
Rom.9.4; Isa.27.9; Heb.8.12
Rom.9.5; Deut.7.8; Deut.10.15
Rom.8.28
Eph.2.2-Eph.2.3; Eph.2.11; Eph.2.13; Col.1.21; Col.3.7; Titus.3.3
Rom.3.9
Col.2.3; Ps.138.6; Eph.3.10; Deut.29.29
Isa.40.13; 1Cor.2.16; Job.15.8; Job.36.22-Job.36.23
Job.35.7; Job.41.3
1Cor.8.6; 1Cor.11.12; Col.1.16; Heb.2.10; Rom.14.26; Eph.3.21; Phil.4.20; 1Tim.1.17; 1Pet.4.11; 2Pet.3.18; Jude.1.25; Rev.1.6; Rev.5.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE ROMANSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
1
Анда эмне, Кудай Өз элин четке кактыбы? Албетте, жок! Анткени Ыбрайымдын тукумунан, Бенжемин тукумунан чыккан мен да ысрайылдыкмын.
1 I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
2 Кудай мурунтадан эле билген Өз элин четке каккан жок. Же силер Ыйык Жазууда Илияс пайгамбар жөнүндө эмне деп айтылганын билбейсиңерби? Ал Ысрайыл элине каршы:
2 God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying,
3 «Теңир, Сенин пайгамбарларыңды өлтүрүштү. Сенин курмандык чалынуучу жайларыңды талкалашты. Жалгыз мен калдым, мени да өлтүргөнү жатышат», – деп, Кудайга арызданган.
3 Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
4 Бирок Кудайдын жообу кандай болду? «Мен жети миң эркекти Өзүм үчүн сактап койдум, алар Баалдын алдында тизе бүгүшкөн жок».
4 But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
5 Ошол сыяктуу эле азыркы учурда да Кудайдын ырайымы менен тандалган калдык бар.
5 Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
6 Бул иштердин негизинде эмес, ырайымдын негизинде ишке ашкан. Болбосо ырайым ырайым болмок эмес.
6 And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.
7 Анда эмне дейбиз? Ысрайыл эли издегенине жеткен жок, тандалгандар болсо жетишти, ал эми калгандарынын жүрөктөрү таш болуп калды.
7
What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded
8 Бул жөнүндө Ыйык Жазууда: «Кудай аларга туйбастык рухун, көрбөгөн көз, укпаган кулак берди, ушул күнгө чейин ушундай», – деп жазылган.
8 (According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day.
9 Дөөт пайгамбар да: «Алардын дасторкону өздөрүнө тор, тузак, сыйыртмак жана жаза болсун.
9 And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them:
10 Алардын көздөрү көрбөш үчүн тунарсын, белдери да биротоло бүкүрөйүп калсын», – дейт.
10 Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway.
11
«Алар, эмне, турбас болуп жыгылыштыбы?» – деп сурагым келет. Албетте, жок! Бирок алардын жыгылуусу аркылуу бутпарастар куткарылды. Бул Ысрайыл элинин кызганычын ойготуу үчүн болду.
11 I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
12 Эгерде алардын жыгылуусу дүйнө үчүн байлык болсо, алардын азаюусу бутпарастар үчүн байлык болсо, анда алардын көбөйүүсү да байлык алып келери анык.
12 Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?
13 Бутпарастар, силерге айтамын: мен бутпарастардын элчисимин, ушул кызматымды жогору баалайм.
13
For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
14 Өз кандаштарымдын кызганычын ойгото алар бекем, алардын кээ бирөөлөрүн куткарып калар бекем?
14 If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
15 Анткени алардын кабыл албай коюусу дүйнөнү Кудай менен элдештирсе, анда алардын кабыл алуусу өлүмдөн өмүргө өтүү эмей эмне?
15 For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?
16 Ачыткы ыйык болсо, камыр да ыйык болот. Тамыр ыйык болсо, бутактар да ыйык болот.
16 For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.
17 Эгерде сен, жапайы зайтун дарагы, зайтун дарагынын сындырылып ташталган кээ бир бутактарынын ордуна кыйыштырылып, ошол зайтун дарагынын ширелүү тамырына кошулуп калган болсоң,
17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;
18 анда сен бутактардын арасында мактанба. Эгерде мактанып жатсаң, анда билип койгун: сен тамырды эмес, тамыр сени кармап турат.
18 Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.
19 Мүмкүн, сен: «Бутактар мен кыйыштырылышым үчүн сындырылды», – деп айтып жаткандырсың.
19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.
20 Туура. Алар ишенбестиги үчүн сындырылышты, сен болсо ишеним менен бекем турасың. Бирок текеберденип кетпе, андан көрө корк!
20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:
21 Анткени Кудай табигый бутактарды аябаса, сени аямак беле?!
21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.
22 Ошондуктан Кудайдын ырайымдуулугун жана катаалдыгын билип койгун: Ал жыгылгандарга катаал. Эгерде Анын ырайымы менен жашасаң, сага ырайымын көрсөтөт. Антпесең, сени да кесип таштайт.
22 Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.
23 Эгерде алар ишенбестик менен жашай беришпесе, кайрадан кыйыштырылат. Анткени аларды кайрадан кыйыштырууга Кудайдын кудурети жетет.
23 And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.
24 Анткени сен жапайы зайтун дарагынан кесилип алынып, баалуу зайтун дарагына табияттын мыйзамына каршы кыйыштырылсаң, анда анын өз бутактары да кыйыштырылары анык.
24 For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
25
Бир туугандар, мактанбашыңар үчүн, бул жашыруун сырды силерге ачып бергим келет: Ысрайыл элинин өжөрлөнүүсү куткарыла турган бутпарастардын саны толук болгон күнгө чейин созулат.
25
For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
26 Ошентип, бүт Ысрайыл эли куткарылат. Анткени Ыйык Жазууда: «Сиондон Куткаруучу келет. Ал Жакыптын тукумун кудайсыздыктан куткарат.
26 And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:
27 Менин алардын күнөөлөрүн кечиргеним – бул Менин алар менен түзгөн келишимим», – деп жазылган.
27 For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.
28 Бир жагынан, алар Жакшы Кабарды кабыл албай, силердин пайдаңар үчүн Кудайдын душманы болуп калышты. Бирок, экинчи жагынан, алар – Кудайдын сүйүктүүлөрү, анткени Кудай алардын аталарын тандап алган.
28 As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes.
29 Анткени Кудай берген белектерин кайра алып албайт, чакыруу чечимин өзгөртпөйт.
29 For the gifts and calling of God are without repentance.
30 Бир кезде силер да Кудайга тил алчу эмессиңер, азыр болсо алардын тил албастыгынан улам ырайым таптыңар.
30 For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
31 Силерге ырайым көрсөтүлгөн сыяктуу эле, аларга да ырайым көрсөтүлүшү үчүн, азыр алар тил албас болуп калышты.
31 Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.
32 Анткени Кудай бардыгына ырайым көрсөтүү үчүн, бардыгын тил албас кылып койду.
32 For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.
33
Оо, Кудайдын акылы кандай терең, Анын билими кандай жеткилең! Анын чечимдери акыл жеткис, Анын жолдору изилденгис!
33
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
34 Теңирдин акылын түшүнгөн адам барбы? Же Ага кеңешчи болгон адам барбы?
34 For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor?
35 Же Теңир кайра бериши үчүн, ким Ага алдын ала бир нерсе берди?
35 Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
36 Анткени бардыгы Андан, Ал аркылуу жана Ал үчүн. Ал түбөлүк даңкталсын! Оомийин.
36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.