1Tim.1.10
Titus.2.1
1Tim.2.9; 1Tim.3.11; 1Tim.3.8; 1Tim.5.23
1Pet.3.2; 1Tim.5.14; Gen.3.16; 1Tim.6.1
1Tim.5.1
1Tim.4.12; 1Pet.5.3; 2Cor.11.3; 1Tim.2.2
1Tim.6.3; Neh.5.9; 1Tim.5.14; 1Pet.2.12; 1Pet.3.16
1Pet.2.18; Col.3.22
1Tim.3.11; Matt.5.16; Phil.2.15
Titus.3.7; Acts.11.23; Titus.3.4; Ps.66.3; 1Tim.2.4
1Pet.4.2; 1John.2.16; 2Tim.3.12; Acts.24.25; 1Tim.6.17; 2Tim.4.10
1Cor.1.7; 2Pet.3.12; Titus.1.2; 2Thess.2.8; 2Pet.1.1
Matt.20.28; Ps.129.8; 1Pet.1.18; Ezek.37.23; Exod.19.5; Ezek.37.23; Exod.19.5; Titus.3.8; Eph.2.10
Titus.1.13; 1Tim.5.20; 1Tim.4.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»

THE EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO TITUSKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Сен болсо туура окутууга ылайык келген нерсени айт.
But speak thou the things which become sound doctrine:
Карыялар кыраакы, оор басырыктуу, адеп-ахлактуу болушсун, алардын ишеними, сүйүүсү жана чыдамдуулугу туура болсун.
That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.
Ошондой эле улгайган аялдар өздөрүн такыбаа алып жүрүшсүн, алар ушакчы жана шараптын кулу болушпасын, жакшылык кылууга үйрөтүшсүн,
The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;
Кудай сөзүнө тил тийбеши үчүн, алар жаш аялдарды күйөөсүн, балдарын сүйүүгө,
That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children,
адеп-ахлактуу, таза, үйгө камкор, кең пейил болууга, күйөөсүнө баш ийүүгө үйрөтүшсүн.
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.
Жаштарды да адеп-ахлактуу болууга чакыр.
Young men likewise exhort to be sober minded.
Жакшы иштерди кылып, бардык нерседе өзүң үлгү бол, окутууда тууралыкты, олуттуулукту көрсөт,
In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity,
сөзгө калбагыдай болуп, туура сөздөрдү сүйлө. Каршы чыккан адам биз жөнүндө эч бир жаман сөз айта албай, уят болсун.
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.
Кулдарга айт, бардык жагынан биздин Куткаруучубуз Кудайдын окутуусуна жасалга болуш үчүн, алар өз кожоюндарына бардык нерседе баш ийишсин, алар менен айтышпай, уурулук кылбай,
Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again;
тескерисинче, бардык нерседе ишенимдүүлүк көрсөтүп, кожоюндарынын көңүлүнө жагышсын.
Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.
Анткени Кудайдын бардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
Бул ырайым бизди кудайсыздык менен бул дүйнөнүн кумарларын четке кагууга, азыркы мезгилде адеп-ахлактуулук менен, адилеттүү жана такыбаа жашоого үйрөтүп жатат.
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
Биз ыйык үмүттү, улуу Кудайыбыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашашыбыз керек.
Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;
Бизди бардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, бизден Өзүнө таандык, жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн, Машайак биз үчүн Өзүн берген.
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
Ушуну бийлик менен айт, акыл-насаат айт, ашкереле. Эч ким сени тоотпой койбосун.
These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.