Prov.22.1; Song.1.2; Eccl.4.2
Ps.89.12
2Cor.7.10
Prov.13.18; Prov.15.31-Prov.15.32; Ps.140.5
Joel.2.5; Ps.57.10; Ps.117.12
Eccl.4.1; Deut.16.19; Prov.17.8
Prov.14.29
Prov.14.17; Prov.16.32; Jas.1.19; Eph.4.26
Eccl.6.5; Eccl.11.7
Eccl.10.19; Prov.3.18
Eccl.3.11; Eccl.1.15; Job.12.14; Isa.14.27
Eccl.3.4; Eccl.3.22; Deut.28.47; Eccl.3.22; Eccl.6.12
Eccl.6.12; Eccl.9.9; Eccl.8.14; Eccl.8.12-Eccl.8.13
Rom.12.3
Prov.10.27; Job.22.16
Eccl.7.17; Eccl.7.16; Eccl.11.6
Eccl.9.16; Eccl.9.18; Prov.21.22; Prov.24.5
1Kgs.8.46
Prov.30.10
Gal.6.1
Rom.1.22
Rom.11.33; Job.28.12; Job.28.20; 1Tim.6.16
Eccl.1.17
Prov.5.4; Prov.2.16; Prov.12.12; Prov.23.28; Prov.22.14
Eccl.1.1
Job.33.23; Eccl.7.20; 1Kgs.11.3
Gen.1.27; Gen.3.6-Gen.3.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Жашоо жөнүндө ой жүгүртүү

1 Жакшы ат кымбат баалуу, жыпар жыттуу майдан артык, өлгөн күн туулган күндөн артык.
2 Той болуп жаткан үйгө баргыча, өлгөн кишини жоктоп ыйлап жаткан үйгө барган жакшы, анткени ар бир адам өлөт, тирүү адам муну жүрөгүнө салып койсун.
3 Күлкүгө караганда, кайгы жакшы, анткени адам кайгырганда, жүрөгү жакшы болуп калат.
4 Акылдуу адамдардын жүрөгү – ыйлагандардын үйүндө, ал эми акылсыз адамдардын жүрөгү – көңүл ачкандардын үйүндө.
5 Акылсыздардын ырларын уккандан көрө, акылмандын ашкерелегенин уккан жакшы.
6 Анткени акылсыздардын күлкүсү – казандын астындагы тикенектин чартылдаганындай. Бул да – курулай убаракерчилик!
7 Акылдуу адам башка бирөөлөрдү кысымга алып акылсыз болот. Белек жүрөктү бузат.
8 Иштин аягы иштин башталышынан жакшы, чыдамкай адам менменсинген адамдан артык.
9 Ачууланганга шашпа, анткени ачуу акылсыздардын жүрөгүндө уялайт.
10 «Эмне үчүн азыркы күндөргө караганда, өткөн күндөр жакшы эле?» дебе, анткени сен муну акылдуу болгонуңдан сурап жаткан жоксуң.
11 Акылмандуулук мурас сыяктуу эле жакшы, айрыкча күндү көрүп тургандарга жакшы.
12 Анткени анын далдасында болуу – күмүштүн далдасында болууга барабар. Бирок билимдин артыкчылыгы бул: акылмандык акылмандыкка ээ болгон адамга өмүр берет.
13 Кудайдын кылган ишине көз чаптыр: Ал кыйшык кылып койгон нерсени ким түздөй алат?
14 Бакыбат күндөрү кубан, ал эми бактысыздык болуп турган күндөрү ойлон. Адам баласы өзүнүн келечеги жөнүндө билбесин деп, аны да, муну да Ал Өзү кылган.
15 Мен өзүмдүн түйшүктүү өмүрүмдө баарын: адил адамдын адил жашап жүрүп өлгөнүн, мыйзамсыз адам мыйзамсыздык кылып көп жашаганын көрдүм.
16 Өзүңдү өтө адил адам кылып көрсөтпө, акылдуусунба, өзүңдү өзүң ойрон кылып эмне кыласың?
17 Күнөөгө берилбе, акылсыз болбо, мезгилсиз өлгөндүн сага эмне кереги бар?
18 Эгерде сен бирин сактап, экинчисинен да колуңду албасаң, анда жакшы, анткени Кудайдан корккон адам экөөнөн тең качып кутулат.
19 Акылмандык акылдуу адамды шаардагы он өкүмдардан күчтүү кылат.
20 Жер үстүндө жакшылык кылып, күнөө кылбаган бир да адил адам жок.
21 Кулуңдун сени жамандап жатканын угуп калбашың үчүн, айтылган ар кандай сөзгө көңүл бура бербе.
22 Анткени сенин жүрөгүң өзүңдүн да бирөөлөрдү жамандаган учурларыңды жакшы билет.
23 Мен мунун баарын акылмандык менен сынап көрдүм, мен «Акылдуу адам болом» дедим, бирок акылмандык менден алыс.
24 Болуп өткөн нерсе алыс жана терең: аны ким таанып биле алат?
25 Мен акылды жана акылмандыкты билгенге, изилдегенге, издеп тапканга жана акылсыздын мыйзамсыздыгын жана наадандыкты, акылсыздыкты таанып билгенге көңүл койдум.
26 Ошондой эле мен аялдын өлүмдөн да ачуу экенин түшүндүм, анткени аял өзү – тор, жүрөгү – тузак, колу – кишен. Кудайдын алдында адил адам андан куткарылат, ал эми күнөөкөр анын торуна түшөт.
27 Биринин артынан бирин сынап жатып, мен мына ушуну түшүндүм, – деди Насаатчы.
28 Менин жаным издеп, бирок таба албаган дагы эмне бар? Миңдин арасынан бир гана эркек таптым, алардын арасынан бир да аял таппадым.
29 Мен муну гана түшүндүм: Кудай адамды адил кылып жараткан, бирок адамдар ар кандай ойлоп чыгарылган нерселерге берилип кетишкен.