Б.а., жеткилеңдик, молдук.
2Cor.1.1; 1Cor.1.1; Col.1.2
Rom.1.7
2Cor.1.3; 1Pet.1.3; Rom.15.6; Eph.1.20; Eph.2.6; Eph.3.10; Eph.6.12
Eph.2.10; 2Thess.2.13; 1Pet.1.2; Jas.2.5; Deut.7.6; Deut.26.18; 2Tim.1.9; Matt.13.35; Eph.5.27; Col.1.22; 1Thess.4.7
Eph.1.11; Rom.8.29-Rom.8.30; Rom.8.15; Eph.1.9; Luke.2.14; Heb.2.4; Luke.12.32
Eph.1.12; Eph.1.14; John.3.35; John.10.17; Col.1.13; Matt.3.17
Col.1.14; Rom.3.24; 1Cor.1.30; Eph.4.30; Acts.20.28; Acts.2.38; Eph.3.8; Eph.3.16; Col.1.27; Rom.2.4
Rom.14.24; Eph.1.5; Eph.1.11; Rom.8.28; Rom.9.11
Mark.1.15; Col.1.16; Col.1.20; Eph.3.15; Phil.2.9-Phil.2.10
Deut.4.20; Deut.32.9; Eph.1.14; Eph.1.5; Eph.3.11; Rev.4.11; Rom.8.28; Acts.20.27
Eph.1.6; Eph.1.14; Phil.1.11
2Cor.6.7; Col.1.5; 2Tim.2.15; Acts.13.26; Acts.15.7; Eph.4.30; Acts.1.4
2Cor.1.22; Acts.20.32; Eph.1.18; Titus.2.14; Eph.1.7; 1Pet.2.9; Eph.1.6; Eph.1.12
Col.1.4; Phlm.1.5; Rom.1.8
Col.1.9; Rom.1.9; 2Tim.1.3
Rom.15.6; Col.1.9
Heb.6.4; Heb.10.32; Rev.3.17-Rev.3.18; Acts.26.18; Eph.4.4; Eph.2.12; Eph.3.8; Eph.3.16; Col.1.27; Eph.1.7
Eph.3.7; Phil.3.21; Col.1.29; Col.2.12; Eph.6.10; Dan.4.27
Acts.2.24; Mark.16.19; Acts.2.33; 1Pet.3.22; Eph.1.3
Eph.4.10; Col.2.10; John.3.31; 1Cor.15.24; Eph.3.15; Phil.2.9; Heb.1.4; Matt.12.32
Ps.8.7; 1Cor.15.27; Eph.4.15; Eph.5.23; Col.1.18; Col.2.19; 1Cor.11.3; Col.2.10
Eph.4.12; Eph.4.16; Eph.5.30; Col.1.18; Col.1.24; Eph.5.23; 1Cor.12.27; Eph.3.19; John.1.16; Eph.4.10; Jer.23.24; Col.3.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Элчинин саламдашуусу

Кудайдын каалоосу менен Машайак Ыйсанын элчиси болгон Пабылдан Эфестеги ыйыктарга – Машайак Ыйсага ишенгендерге салам!
Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин.

Машайак аркылуу берилген рухий баталар

Бизге Машайак аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Ыйса Машайактын Кудайы жана Атасы макталсын!
Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн, Ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машайак аркылуу тандап алып,
Өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Ыйса Машайак аркылуу Өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон.
Кудай Өз ырайымынын даңкы чыгышы үчүн, сүйүктүү Уулу аркылуу бизге мол ырайым көрсөттү.
Кудайдын мол ырайымынын негизинде Уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди.
Кудай бизге бул мол ырайымды Өзүнүн даанышмандыгы жана акылмандыгы менен көрсөттү.
Кудай бизге Машайак аркылуу алдын ала белгилеп койгон Өзүнүн жакшы тилеги боюнча Өз каалоосунун жашыруун сырын ачып берди.
Ал өз убагы келгенде, асмандагы менен жердегинин бардыгын Машайактын башчылыгы астында бириктирет.
Машайакка башынан үмүт кылып жүргөн биз аркылуу Анын даңкы чыгышы үчүн, бардыгын Өз каалоосунун чечими боюнча Жасоочунун алдын ала аныктап койгону боюнча, Машайак аркылуу биз да мурасчылар болуп калдык.
Чындык сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү Жакшы Кабарды, угуп, Машайакка ишенгениңерде, силер да Ал аркылуу убадаланган Ыйык Рух менен мөөрлөнгөнсүңөр.
Анын даңкы макталыш үчүн, Анын энчисине алынгандар куткарылышы үчүн, Ыйык Рух – биз ээ боло турган мурастын аманаты.

Пабылдын сыйынуусу

Ошондуктан мен да силердин Теңир Ыйсага болгон ишенимиңер жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө уккандан бери,
сыйынган сайын силерди эстеп, силер үчүн дайыма Кудайга ыраазычылык билдирип жатам.
Теңирибиз Машайактын Кудайы, даңктуу Ата Аны таанып билишиңер үчүн силерге акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү Рухун берсин деп;
Ал чакырып алганда ээ болгон үмүтүңөр эмне экендигин жана Анын ыйыктарга бере турган даңктуу мурасынын молдугу кандай экендигин,
ошондой эле Анын бийлиги бар күчүнүн таасири астында ишенген биздин ичибизде аракеттенип жаткан Анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн, жүрөгүңөрдүн көздөрүн ачсын деп сыйынып жатам.
Кудай Машайакты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда Өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машайактын ичинде аракеттенген;
Аны бардык башчылыктан, бийликтен, күчтөн жана үстөмдүктөн, ошондой эле азыркы мезгилде гана эмес, келечекте да атала турган бардык ысымдардан жогору койгон;
бардыгын Анын бут алдына багындырган жана Аны бардыгынын үстүнөн, Жыйындын Башчысы кылып койгон.
Жыйын – Анын Денеси, бардыгын бардык жагынан Толтуруучунун толуктугу.