Eph.4.1; Acts.23.18; Phil.1.7; Eph.6.20; Eph.3.13; Col.1.24
Eph.1.10; Col.1.25; 1Tim.1.4; Eph.3.7; Eph.4.7; Acts.11.23; Rom.1.5
Acts.22.17; Acts.22.21; Acts.26.16-Acts.26.18; Dan.2.29; Rom.14.24; 2Cor.12.1; Eph.1.9-Eph.1.10
2Cor.11.6; Col.4.3
Gal.3.29; Eph.2.16; Eph.5.7
Col.1.23; Col.1.25; 2Cor.3.6; Eph.3.2; Eph.3.20; Eph.1.19
1Cor.15.9; Acts.9.15; Job.5.9; Rom.11.33; Eph.1.18; Rom.2.4
Eph.3.2-Eph.3.3; Col.1.26; Rev.4.11; Eph.2.10
Rom.11.33; 1Pet.1.12; Eph.1.21; Eph.6.12; Eph.1.3
Eph.1.11
Heb.4.16; Heb.10.19; Eph.2.18; 2Cor.3.4; Mark.11.22; Phil.3.9
Eph.3.1; 2Cor.1.6
Eph.1.10; Eph.1.21
Eph.3.8; 1Cor.16.13; Eph.6.10; Phil.4.13; Col.1.11; Rom.7.22
Eph.2.22; Col.2.7; Col.1.23
John.1.5; Rom.8.39; Job.11.8-Job.11.9
Phil.4.7; Col.2.10; Eph.1.23
Rom.14.24; Jude.1.24; 2Cor.9.8; Eph.3.7
Rom.11.36
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
Ошондуктан мен, Пабыл, силер, бутпарастар үчүн, Машайак Ыйсанын туткуну болдум.
Мага ачылган жашыруун сыр жөнүндө, атап айтканда, Кудайдын ырайымы жөнүндө силерге жарыялоо кызматы мага тапшырылгандыгын уккансыңар. Бул жөнүндө жогоруда кыскача жаздым.
Силер бул катты окуганда, Машайактын жашыруун сырын кандай түшүнөрүмдү байкай аласыңар.
Азыркы күндө Анын ыйык элчилерине жана пайгамбарларына Рух аркылуу белгилүү болгон бул сыр мурунку муундун адамдарына белгилүү болгон эмес.
Ал сыр мындай: бутпарастар да мураскорлор жана ошол эле дененин мүчөлөрү болушат, ошондой эле Жакшы Кабардын негизинде Машайак Ыйса аркылуу Анын убадасы аларга да тиешелүү.
Кудайдын күчү менен берилген Кудайдын ырайым белегинин негизинде мен Жакшы Кабар тарата турган кызматчы болуп калдым.
Ыйыктардын эң кичинеси болгон мага берилген ырайым бул: Кудайдын ырайымы менен Машайактын изилденгис байлыгын бутпарас элдерге жар салуу,
ошондой эле Кудайдын ар тараптуу акылмандуулугу асмандагы башкаруучуларга жана бийликтегилерге Жыйын аркылуу азыркы учурда белгилүү болушу үчүн,
бардыгын жараткан Кудайдын Өзүндө эзелтеден бери жашыруун болуп келген сырдын мааниси кандай экендигин бардык адамдарга ачып берүү.
Бул сыр Анын Теңирибиз Машайак Ыйса аркылуу жүзөгө ашырылган эзелтеден берки максатына негизделген.
Машайак аркылуу жана Машайакка болгон ишенимибиз аркылуу Кудайга кайраттуулук менен, ишенимдүү түрдө кайрылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Ошондуктан силер үчүн азап тартып жатканыма кайгырбооңорду өтүнөм, анткени менин азап тартуум – силердин даңкыңар.
Ошол себептен мен Теңирибиз Ыйса Машайактын Атасынын – жердеги жана асмандагы бардык үй-бүлө Ким аркылуу аталса, Ошонун алдында тизе бүгүп,
Ал Өз даңкынын молдугу боюнча Руху аркылуу ички адамыңарды бекемдесин деп;
ишеним аркылуу Машайак силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын деп;
ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин, бардык ыйыктар менен бирге Машайактын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп;
акыл жеткис ошол сүйүүнү таанып билишсин, Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам.
Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай
Жыйында Машайак Ыйса аркылуу муундан муунга, кылымдан кылымга даңкталсын! Оомийин!